Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.11.2012  № 1236
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р. за № 2135/22447

  Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України( 2755-17 ), Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності й інших законодавчих актів та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, з метою забезпечення єдиного порядку нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 року № 985( z1440-10 ) «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1440/18735.

  3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом податкового контролю Державної податкової служби України (Крухмальов С. Б.) забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної податкової служби України — начальника податкової міліції Головача А. В.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної податкової служби України

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.11.2012 №1236

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня  2012 р. за № 2135/22447

  ПОРЯДОК направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) (далі — Кодекс), Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної податкової служби надано право визначати суму нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість.

  1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби складають та направляють (вручають) платникам податків податкові повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість.

  ІІ. Порядок складання органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень

  2.1. Орган державної податкової служби визначає суму нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість та складає податкове повідомлення-рішення у випадках, якщо:

  а) платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію;

  б) дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

  в) згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є орган державної податкової служби;

  г) рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

  ґ) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом( 2755-17 ), у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

  д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачено статтею 58 глави 4 розділу ІІ Кодексу( 2755-17 ).

  2.2. У випадках, зазначених у пункті 2.1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ органу державної податкової служби складає податкове повідомлення-рішення:

  за формою згідно з додатком 1 для платників податків — фізичних осіб (форма „Ф"), якщо відповідно до законодавства орган державної податкової служби самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних із порушенням податкового або іншого законодавства;

 6. за формою згідно з додатком 2 за наслідками перевірок (форма „Р");
 7. за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання (форма „Ш");

  за формою згідно з додатком 4 за самостійне відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, та потребує обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження (форма „З");

  за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма „В1"), у тому числі, якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку;

  за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма „В2");

  за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма „В3");

  за формою згідно з додатком 8 про зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість платника (форма „В4");

  за формою згідно з додатком 9 про зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток (форма „П");

  за формою згідно з додатком 10 про застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (форма „С");

  за формою згідно з додатком 11 про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (форма „У").

  2.3. Податкове повідомлення-рішення складається у двох примірниках за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами, пенею), передбаченими Кодексом( 2755-17 ), а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

  У разі зменшення (збільшення) органом державної податкової служби суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків направляються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

  У разі здійснення розрахунку (перерахунку) збільшення (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість або об’єкта оподаткування податком на прибуток із застосуванням звичайних цін за результатами перевірки приймаються окремі податкові повідомлення-рішення на ці суми за формами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу.

  2.4. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням у ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку) відповідного звітного періоду, щодо якого здійснюється розрахунок податкового зобов’язання, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов’язання.

  ІІІ. Порядок направлення (вручення) органом державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  3.1. Структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав податкове повідомлення-рішення, уносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків — юридичним особам (додаток 12), або реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків — фізичним особам (додаток 13), які ведуться в цілому в органі державної податкової служби в електронному вигляді.

  3.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав таке податкове повідомлення-рішення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

  3.3. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень та складається з таких частин:

  порядковий номер у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, — перші 6 цифр номера;

 8. номер підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, — наступні 4 цифри номера.
 9. 3.4. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість збільшується, то крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

  Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

  Податкове повідомлення-рішення складається згідно з цим пунктом органом державної податкової служби, який склав податкове повідомлення-рішення, протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем отримання таким органом рішення за результатами адміністративного або судового оскарження.

  3.5. Після складання не пізніше наступного робочого дня податкове повідомлення-рішення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби. Один примірник податкового повідомлення-рішення направляється (вручається) платнику податків. У структурному підрозділі, який склав податкове повідомлення-рішення, залишається другий примірник податкового повідомлення-рішення, який долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

  3.6. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у день отримання податкового повідомлення-рішення від структурного підрозділу, що його склав, направляє (вручає) податкове повідомлення-рішення платнику податків. При цьому корінець податкового повідомлення-рішення залишається в органі державної податкової служби та долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи платника податків.

  3.7. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

  3.8. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

  3.9. Дата відправлення (вручення) проставляється на корінці податкового повідомлення-рішення:

  а) посадовою особою платника податків — юридичної особи (фізичною особою — платником податків) або її законним представником — у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку;

  б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, — у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового повідомлення-рішення.

  3.10. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

  3.11. У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом при його направленні, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків. У разі встановлення такої помилки працівник структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, забезпечує виправлення допущених при направленні податкового повідомлення-рішення помилок та направляє його повторно протягом наступного робочого дня від дня отримання відповідного повідомлення поштової служби.

  4. Порядок обліку в органах державної податкової служби податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

  4.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, передає корінець податкового повідомлення-рішення з відміткою щодо вручення платнику податків структурному підрозділу, який його склав (у разі направлення податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення — разом із таким повідомленням про вручення або щодо невручення поштового відправлення).

  4.2. Структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить дані до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень:

 10. у день отримання корінця податкового повідомлення-рішення;
 11. у день отримання (реєстрації) скарги у відповідній інформаційній системі.
 12. 4.3. У разі подання платником податків скарги щодо податкового повідомлення-рішення структурний підрозділ, який здійснював розгляд такої скарги, надає копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, в тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, органу державної податкової служби, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржується.

  Протягом процедури адміністративного оскарження сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

  Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, підшиває копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

  4.4. У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні-рішенні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень-рішень.

  При цьому сума грошового зобов'язання в той самий день виводиться з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковується в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили.

  Після прийняття судом рішення по суті, яке набрало законної сили, структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржувалося, в день отримання відповідного рішення органом державної податкової служби вносить інформацію про таке рішення до зазначеного в попередньому абзаці окремого реєстру та підшиває копію рішення до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

  Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги апеляційним адміністративним судом до провадження).

  У разі надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов'язання, нарахована в картці особового рахунка платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься, до дня набрання судовим рішенням законної сили.

  4.5. Після закінчення процедури адміністративного оскарження та/або судового оскарження та набрання судовим рішенням законної сили суми узгодженого грошового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість в автоматичному режимі переносяться з реєстру податкових повідомлень-рішень (окремого реєстру, передбаченого пунктом 4.4 цього розділу) до автоматизованої інформаційної облікової системи органів державної податкової служби. Одночасно структурному підрозділу, що забезпечує адміністрування облікових показників та звітності, передаються паперові виписки з реєстру податкових повідомлень-рішень за день, до яких включається інформація щодо сум узгоджених грошових зобов'язань та інших показників, які переносяться до карток особових рахунків. Зазначені виписки передаються окремо від кожного структурного підрозділу, що складає податкові повідомлення-рішення, за підписом керівника такого структурного підрозділу.

  V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

  5.1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

  5.1.1 орган державної податкової служби скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання;

  5.1.2 орган державної податкової служби зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення;

  5.1.3 рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення органу державної податкової служби;

  5.1.4 рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні органу державної податкової служби.

  5.2. У випадках, визначених підпунктом 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття органом державної податкової служби рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

  5.3. У випадках, визначених підпунктами 5.1.2 і 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

  5.4. У випадках, визначених підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

  5.5. Якщо нарахована сума грошового зобов’язання збільшується внаслідок її адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення не відкликається. На суму збільшення грошового зобов’язання направляється окреме податкове повідомлення-рішення.

  5.6. З 1 січня 2013 року, у разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження податкового повідомлення-рішення, винесеного із застосуванням звичайних цін, або не сплачує відповідної суми, визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків, встановлених Кодексом, податкове повідомлення-рішення відкликається з урахуванням вимог пункту 39.15 статті 39 розділу І Кодексу( 2755-17 ).

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Додаток 1 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF124.doc )

  Додаток 2 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF125.doc )

  Додаток 3 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF126.doc )

  Додаток 4 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF127.doc )

  Додаток 5 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF128.doc )

  Додаток 6 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF129.doc )

  Додаток 7 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF130.doc )

  Додаток 8 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF131.doc )

  Додаток 9 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF132.doc )

  Додаток 10 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF133.doc )

  Додаток 11 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ( z2135-12 BF134.doc )

  Додаток 12 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  РЕЄСТР податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків — юридичним особам

  Номер податкового повідомлення- рішення

  Дата складання податкового повідом лення- рішення

  Форма податкового повідом лення- рішення

  Код структурного підрозділу, що склав податкове повідом лення- рішення

  Дата отримання податкового повідом лення- рішення (умотивованого рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

  Найменування платника податку

  Код за ЄДРПОУ

  Назва платежу

  Код платежу

  Сума нарахування (зменшення) грошового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, або від’ємного значення суми податку на додану вартість, грн

  Дата подання скарги платником податків (дата звернення до суду)

  Дата прийняття остаточного рішення при адміністра тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

  Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

 13. усього
 14. у тому числі
 15. податкове зобов’язання
 16. штрафні (фінансові) санкції (штрафи, пеня ЗЕД)
 17. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 18. 10
 19. 11
 20. 12
 21. 13
 22. 14
 23. 15
 24. Додаток 13 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  РЕЄСТР податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків — фізичним особам

  Номер податкового повідом лення- рішення

  Дата складання податкового повідом лення- рішення

  Форма податкового повідом лення- рішення

  Код структурного підрозділу, що склав податковеповідомлення- рішення

  Дата отримання податкового повідом лення- рішення (умотивованого рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

  Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків

  Назва платежу

  Код платежу

  Сума нарахування (зменшення) грошового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, або від’ємного значення суми податку на додану вартість, грн

  Дата подання скарги платником податків (дата звернення до суду)

  Дата прийняття остаточного рішення при адміністра тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

  Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

 25. усього
 26. у тому числі
 27. податкове зобов’язання
 28. штрафні (фінансові) санкції (штрафи, пеня ЗЕД)
 29. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 30. 10
 31. 11
 32. 12
 33. 13
 34. 14
 35. 15
 36. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  "Провинившегося" экс-главу Святошинской РГА назначили начальником в КГГА

  Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации возглавил Сергей Рюмшин.

  Із Криму в Османську імперію тюльпани вивозили тисячами

  Від краси перехоплює подих, очі розбігаються, бо просто неможливо зосередитися на якійсь окремій квітці. Такі перші враження від тюльпанів, представлених на виставці.Ці квіти завдяки наполегливій ...

  Визначено кількісний склад суддів місцевих загальних судів та затверджено штатну чисельність працівників апаратів місцевих загальних судів

    За поданням Міністерства юстиції України на підставі пропозиції Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ураховуючи необхідність збільшення ...

  Про призначення О. Якименка Головою Служби безпеки України, Президент України

  Указ  Президента України Призначити ЯКИМЕНКА Олександра Григоровича Головою Служби безпеки України. Президент України м. Київ 9 січня 2013 року № 9/2013

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Довольно уникальный, актуальный и полностью отличающийся от существующих ресурс! Хочется поддержать Вас материально. Как это можно сделать?

  Большущее спасибо творцам этого портала!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Дерзайте!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0