Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік, Президент УкраїниРозпорядження  Президента України

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік

  Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444( 444/2008 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446( 446/2009 ) "Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень" призначити на 2012 рік гранти Президента України таким докторам наук:

  АВРАМОВУ Костянтину Віталійовичу — 1968 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А. М.Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Аналіз та гасіння коливань елементів ракетно-космічної техніки"

  БОРЩЕВСЬКОМУ Віктору Валентиновичу — 1970 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти"

  БУКЕТОВУ Андрію Вікторовичу — 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Херсонської державної морської академії для здійснення наукового дослідження "Розроблення модифікованих захисних полімеркомпозитних антикорозійних і зносостійких покриттів для суднобудування"

  ВЕРМЕНИЧ Ярославі Володимирівні — 1967 року народження, докторові історичних наук, завідувачеві сектору Інституту історії України Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Стратегічні проблеми кордонів та прикордонних територій: соціогуманітарний аналіз"

  ВОЙТЕНКО Нані Володимирівні — 1968 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О. О.Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Зміни у функціонуванні кальцієвих каналів Т-типу в ноцицентивних нейронах щурів при різних формах діабетичної нейропатії"

  ВОРОНІ Ігорю Петровичу — 1967 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Нове фізичне явище — псевдомазерний ефект в електронному парамагнітному резонансі"

  ЄМЕЦЬ Аллі Іванівні — 1970 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Вивчення ролі сигнальних механізмів клітини у відповіді рослин на дію ультрафіолету В як критичного фактора для покращення їх продуктивності"

  ЄМЦЮ Олександру Вікторовичу — 1973 року народження, докторові геологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П.Семененка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита"

  ЖУКУ Ярославу Олександровичу — 1967 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С. П.Тимошенка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Втрата роботоздатності функціональних тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами внаслідок дисипативного розігріву"

  ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу — 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Оптимальна реалізація відображень вхід-вихід для динамічних процесів у задачах керування та інформаційних технологіях"

  ІКСАНОВУ Олександру Маратовичу — 1972 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Регенеративні комбінаторні структури"

  КРАВЧЕНКО Ірині Анатоліївні — 1967 року народження, докторові біологічних наук, професорові Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для здійснення наукового дослідження "Механізми трансмембранної проникності лікарських засобів під дією термотропних рідинних кристалів"

  КРИВОКОЛИСКУ Сергію Геннадійовичу — 1971 року народження, докторові хімічних наук, професорові Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для здійснення наукового дослідження "Багатокомпонентний каскадний регіо- та стереоселективний синтез нових органічних сполук, похідних частково гідрованих оксиген-, сульфур- та селеновмісних азагетероциклів, вивчення їх біологічної дії"

  ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні — 1974 року народження, докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Нова технологія одержання біодизельного палива етанольно-олійної основи"

  ПИЛИПЕНКУ Андрію Юрійовичу — 1974 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Дослідження потоків, породжених стохастичними диференціальними рівняннями із сингулярностями"

  СОТНИК Ірині Миколаївні — 1977 року народження, докторові економічних наук, професорові Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження "Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем"

  СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу — 1976 року народження, докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л. В.Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розроблення принципів фотохімічного створення графен-напівпровідникових наноструктур — активних компонентів фотоелектрохімічних перетворювачів сонячної енергії"

  ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу — 1974 року народження, докторові хімічних наук, заступникові генерального директора державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Багатокомпонентні гетероциклізації з керованою хемоселективністю у синтезі азолоазинових систем, що здатні утворювати комплекси з металами"

  ШАРАПОВУ Сергію Геннадійовичу — 1970 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М. М.Боголюбова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі"

  ШКІЦІ Лесі Євстахіївні — 1969 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для здійснення наукового дослідження "Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища нафтогазових комплексів".

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 6 жовтня 2012 року № 187/2012-рп

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Россиянин предстанет перед судом по обвинению в разжигании ненависти к скинхедам

  Необычное дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ возбудили во Владимирской области. Москвича подозревают в разжигании ненависти к скинхедам, сообщает «Росбалт».

  Окружной админсуд г.Киева рассмотрит иск Нацсовета по телерадиовещанию о запрете ретрансляции российских телеканалов

  27 марта с. г. состоится предварительное заседание Окружного административного суда города Киева по рассмотрению иска Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания к дистрибьютору ...

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Житомирводоканал" Житомирської міської ради щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Житомирводоканал" Житомирської міської ради щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Васильківтепломережа" щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Васильківтепломережа" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг( 1073/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1073, Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності( z0311-13 ), яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 04.02.2013 № 15, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ВИРІШИЛА:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет портал,без всякого сомнения, сейчас - уникальный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет проекты. Этот сайт многофункционален в пользовании. На нем полезно проводить отдых - просто и быстро.

  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш сайт,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем порталы. Этот интернет сайт достаточно прост в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0