Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження плану виконання у 2013 році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.10.2013  № 1172
 2. Про затвердження плану виконання у 2013 році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі

  За результатами проведених у 2013 році комітетом з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для закупівель наукових досліджень і розробок процедур закупівель з визначення виконавців прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі (протокол № 3 засідання від 20.09.2013) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити план виконання у 2013 році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі з граничним обсягом видатків 2186,9 тис. гривень, що додається.

  2. Директорам департаментів, відповідальним за використання кінцевих результатів прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, разом з організаціями — виконавцями прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі забезпечити оформлення договорів з урахуванням вимог частини п'ятої статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

  3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності забезпечити фінансування прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі за рахунок бюджетних асигнувань програми КПКВК 1201070( 5515-17 ) "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі".

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А. А.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  І. М. Прасолов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 03.10.2013 № 1172

  ПЛАН виконання у 2013 році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі

  № з/п

  Назва прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки

  Виконавець

  Кошторисна вартість на 2013 рік, тис. гривень

  Підстава для виконання прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки

  Назва кінцевих результатів прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок

  Департамент, відповідальний за використання результатів

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Дослідження, розроблення та впровадження комплексу новітніх технічних і програмних рішень, спрямованих на вдосконалення інструментів інформаційної взаємодії та інформаційної підтримки реалізації функціональних завдань структурними підрозділами Мінекономрозвитку

 3. товариство з обмеженою відповідальністю "Елеганс Україна"
 4. 298,9
 5. Укази Президента України від 20.10.2005 № 1497( 1497/2005 ) "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій", від 31.05.2011 № 634( 634/2011 ) "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014( 1014-2011-р ) "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні"

  звіт про результати прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки, який містить опис науково обґрунтованих методичних, технічних і програмних рішень щодо вдосконалення та модернізації інформаційної системи Міністерства — внутрішнього веб-порталу Мінекономрозвитку; дослідний зразок нових функціональних модулів інформаційної системи — внутрішнього веб-порталу Мінекономрозвитку

 6. департамент інформаційних технологій (інд. 23)
 7. 2

  Дослідження та розроблення науково обгрунтованих організаційно-методичних, технічних та технологічних рішень щодо створення та функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Міністерства

 8. приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"
 9. 867,0
 10. Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про електронний цифровий підпис"( 852-15 ), "Про звернення громадян"( 393/96-ВР ), "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453( 1453-2004-п ) "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", від 18.07.2012 № 670( 670-2012-п ) "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250( 2250-2010-р ) "Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні", від 28.12.2011 № 1363( 1363-2011-р ) "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади"

  звіт про результати прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки, який містить: науково обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення існуючих процесів роботи з документами в Мінекономрозвитку; опис науково обґрунтованих програмних, технічних і технологічних рішень щодо створення і функціонування системи електронної взаємодії структурних підрозділів Міністерства; дослідний зразок системи електронної взаємодії структурних підрозділів Міністерства

 11. департамент інформаційних технологій (інд. 23)
 12. 3

  Вдосконалення механізму функціонування державного фонду регіонального розвитку

 13. товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агентство"
 14. 189,0
 15. Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 128/2013 ), затверджений Указом Президента України від 12.03.2013 № 128, план роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік

  науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення механізму підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та визначення критеріїв розподілу цих коштів

 16. департамент регіональної політики (інд. 28)
 17. 4

  Розроблення кваліфікаційних характеристик (посад) на нові професії у сфері торгівлі та ресторанного господарства

  Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України

 18. 110,0
 19. Указ Президента України від 31.05.2011 № 634( 634/2011 ) "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", Галузева угода між Міністерством економіки України, Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг від 17.04.2009

  науково-аналітичні матеріали щодо: визначення професій у сфері торгівлі та ресторанного господарства з урахуванням сучасних змін умов виробництва, праці та видів діяльності, професійної переорієнтації персоналу в цих сферах; перегляду кваліфікаційних характеристик на кожну професію з урахуванням сучасних вимог до кваліфікації працівників і їх освітнього рівня; перелік нових видів професій та довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері торгівлі та ресторанного господарства

 20. департамент розвитку торгівлі (інд. 35)
 21. 5

  Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо збільшення споживання металопрокату на внутрішньому ринку в контексті оновлення металофонду України

 22. державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза"
 23. 108,0
 24. постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130( 1130-2011-п ) "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва", доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.2012 № 44226/0/1-12, від 18.02.2013 № 44226/6/1-12

  аналітичні матеріали за результатами дослідження стану металофонду, виробництва та споживання металопрокату в галузях економіки; науково обгрунтовані рекомендації щодо збільшення споживання металопрокату на внутрішньому ринку та оновлення металофонду України

 25. департамент розвитку реального сектору економіки (інд. 37)
 26. 6

  Розроблення бальної системи оцінки проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, за визначеним переліком критеріїв

 27. державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій"
 28. 145,0
 29. Закон України "Про інвестиційну діяльність"( 1560-12 ), постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389( 389-2011-п ) "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні"

  методичні рекомендації щодо алгоритму визначення бальної системи оцінки (шкали бальної оцінки кількісних і якісних параметрів (показників) за кожним критерієм з переліку визначених критеріїв, а також їх застосування під час здійснення бальної оцінки відповідних показників) проектної (інвестиційної) пропозиції, інвестиційного проекту, для розроблення або реалізації якого може надаватися державна підтримка, за кожним окремим критерієм і загальної бальної оцінки такої проектної (інвестиційної) пропозиції, інвестиційного проекту

  департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (інд. 39)

  7

  Аналіз ризиків та перспективності реалізації інвестиційних проектів у регіонах України в рамках державно-приватного партнерства

 30. товариство з обмеженою відповідальністю "Українське кредитно-рейтингове агентство"
 31. 469,0
 32. Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 128/2013 ), затверджений Указом Президента України від 12.03.2013 № 128 (пункти 73.1 і 73.2)

  науково-аналітичні матеріали щодо: удосконалення Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством( 232-2011-п ); удосконалення Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства( 384-2011-п ); критеріїв відбору галузей та інвестиційних проектів, що є найбільш перспективними в регіонах, для сфери державно-приватного партнерства; науково-методичні рекомендації з аналізу ризиків та перспективності реалізації проектів державно-приватного партнерства в регіонах України

  департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (інд. 39)

  Усього

 33. 2186,9
 34. Директор департаменту реформування публічної адміністрації

  Є.Л. Сторожук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2012 р. за № 1866/22178 Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф’яними брикетами, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф’яними брикетами (реєстр. № 2843), поданий Кабінетом Міністрів України.

  Учора, в зону АТО вирушили ще шістнадцять інспекторів столичної ДАІ

  Нагадаємо, що наразі в зоні проведення антитерористичної операції під керівництвом заступника начальника управління столичної ДАІ Олександра Ткаченко перебуває 30 інспекторів ДАІ. Вартові доріг ...

  Про звільнення В. Дудінова з посади Голови Державної служби геології та надр України, Президент України

  Указ  Президента України Звільнити ДУДІНОВА Валерія Олексійовича з посади Голови Державної служби геології та надр України. Президент України м. Київ 19 вересня 2013 року № 517/2013

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Сайт - обалденный. Благодарю. Без всякого сомнения полезный и удобный интернет проект.

  Ваш интернет сайт просто замечательный.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0