Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 1. 26.10.2012 протокол № 10/2-4
 2. Про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік

  Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту вищої освіти Коровайченка Ю. М. "Про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік" та з метою забезпечення якісної організації і проведення вступної кампанії 2013 року, колегія УХВАЛЮЄ:

  1. Інформацію про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік взяти до відома.

  Доповідну записку "Про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік" (додається) довести до відома міністерств і відомств, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівників вищих навчальних закладів для врахування під час організації та проведення вступної кампанії 2013 року.

  2. Відзначити, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та відповідними підрозділами центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами у 2012 році в цілому забезпечено організоване проведення вступної кампанії.

  3. Звернути увагу керівників вищих навчальних закладів на окремі недоліки і порушення, допущені в організації і проведенні вступної кампанії 2012 року, зокрема:

 3. в організаційному забезпеченні;
 4. у створенні умов щодо відкритості та гласності роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів;

 5. в організації прийому документів;
 6. при проведенні вступних випробувань;
 7. в конкурсному відборі та зарахуванні;
 8. при укладанні договорів на надання освітніх послуг надання платних послуг, які не передбачені чинним законодавством.

  4. Керівникам вищих навчальних закладів:

  4.1. Обговорити матеріали колегії на засіданнях вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів та визначити шляхи забезпечення якісного проведення вступної кампанії у 2013 році.

  До 9 листопада 2012 р. надати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пояснення щодо виявлених порушень в організації вступної кампанії 2012 року.

  4.2. До 25 січня 2013 року підготувати і подати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту проектні показники державного замовлення на 2013 рік з урахуванням наявних у вищих навчальних закладах кадрових ресурсів, науково-методичного та інформаційного забезпечення, навчально-лабораторних приміщень, гуртожитків тощо відповідно до потреб регіону у фахівцях з вищою освітою.

  Проектні показники щодо прийому та випуску у 2013 році погодити з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості населення.

  4.3. Не допускати випадків здійснення прийому на напрями підготовки і спеціальності без наявності ліцензії, перевищення ліцензованих обсягів підготовки, визначених для вищого навчального закладу, та невиконання чи перевищення доведеного обсягу державного замовлення за напрямами підготовки і спеціальностями, надання платних освітніх послуг, не передбачених чинним законодавством у галузі освіти.

  4.4. Забезпечити:

  розроблення і затвердження до 23 листопада 2012 року Правил прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році та подання їх на погодження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту у встановлені терміни (за окремим графіком);

  оприлюднення Правил прийому шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному сайті вищого навчального закладу у п'ятиденний термін з дати їх погодження;

  вчасне та якісне внесення, оновлення та формування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти необхідних повних та достовірних особистих даних вступників у встановленому порядку;

 9. прозорість та публічність конкурсного зарахування на навчання до вищих навчальних закладів;
 10. безумовне виконання вищими навчальними закладами обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою;

  організацію цільового прийому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1159( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", інших державних цільових програм;

  своєчасність подання статистичної звітності за підсумками вступної кампанії, наказів про зарахування;

  залучення представників громадськості та студентського самоврядування до організації і проведення вступної кампанії 2013 року та їх акредитацію.

  5. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.):

  5.1. Забезпечити до 9 листопада 2012 року реєстрацію Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році у Міністерстві юстиції України.

  5.2. До 15 листопада 2012 року внести необхідні зміни до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України ( v1373736-11 ).

  5.3. Забезпечити розгляд і своєчасне погодження Правил прийому до вищих навчальних закладів.

  5.4. До 30 листопада 2012 року провести регіональні наради з проректорами (заступниками директорів), відповідальними секретарями приймальних комісій та відповідальними особами за роботу з Єдиною державною електронною базою з питань освіти у містах Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові з питань організації вступної кампанії 2013 року.

  5.5. До 25 лютого 2013 року підготувати і подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України проектні показники державного замовлення на 2013 — 2014 навчальний рік.

  5.6. Здійснювати постійний контроль за виконанням вищими навчальними закладами вимог законодавства щодо роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дотриманням порядку та строків внесення відповідних даних;

  5.7. Організувати через засоби масової інформації широку роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо особливостей вступу на навчання до вищих навчальних закладів України у 2013 році.

  6. Державній інспекції навчальних закладів України (Гончаренко М. Ф.):

  6.1. Забезпечити проведення перевірки роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань організації та проведення вступної кампанії 2013 року під час їх інспектування.

  6.2. Спільно з департаментом вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), департаментом наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Якименко О. В.) підготувати матеріали для розгляду на акредитаційній комісії та експертній кадровій комісії щодо недотримання вищими навчальними закладами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

  7. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Якименко О. В.) забезпечити своєчасне інформування департаменту вищої освіти про прийняті рішення щодо анулювання ліцензій та змін ліцензованого обсягу підготовки у вищих навчальних закладах;

  8. Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Костевська І. П.) розмістити на офіційному веб-сайті міністерства www.mon.gov.ua доповідну записку та рішення колегії.

  9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

  Голова колегії, Міністр освіти і науки, молоді та спорту

  Д. В. Табачник

  Додаток

  Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

  ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про підсумки вступної кампанії 2012 року та основні завдання вищих навчальних закладів на 2013 рік

  Організаційні питання

  25 серпня завершилася вступна кампанія 2012 року, яка відзначалася належним рівнем організації з боку всіх зацікавлених сторін, посиленою увагою з боку громадськості та засобів масової інформації.

  Прийому заяв до вищих навчальних закладів передувало зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, яке проводилося з 15 травня до 7 червня.

  Абітурієнти мали можливість пройти тестування з 10 предметів, у тому числі з всесвітньої історії, що проводилось у 2012 році вперше.

  Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології були перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.

  Всього у 2012 році для проходження тестування зареєструвалося близько 324,2 тис. осіб (у 2011 році — 252,8 тис. осіб, у 2010 році — 433,5 тис. осіб). Всього у тестуванні взяли участь 299,8 тис. осіб (у 2011 році — 225,1 тис. осіб, у 2010 році — 381,9 тис. осіб).

  До умов прийому 2012 року було внесено окремі зміни, зокрема:

 11. у зв'язку із проведенням Євро-2012 перенесено початок подачі заяв абітурієнтами на 2 липня;
 12. передбачено чітке і прозоре оприлюднення рейтингових списків вступників;
 13. приймальні комісії було зобов'язано фіксувати факт кожної подачі заяви у паперовому вигляді у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) безпосередньо під час прийняття заяви;

  підвищено прохідний бал з профільних предметів з 124 до 140 балів при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

  Вперше у 2012 році було запроваджено у повному форматі Єдину державну електронну базу з питань освіти, за допомогою якої вступники могли подати електронну заяву на вступ. Всього у 2012 році на програму молодшого спеціаліста у цій системі було зареєстровано майже 316 тис. заяв, на програму бакалавра майже 1 млн. 320 тис. заяв, на програму спеціаліста майже 276 тис. заяв, на програму магістра біля 127 тис. заяв. За всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями у системі було зареєстровано майже 2 млн. 40 тис. заяв вступників.

  Відповідно до Умов прийому, кожен вступник міг подати заяви на вступ до п'яти вищих навчальних закладів і в кожному — на три напрями підготовки. Саме цим пояснюється така кількість заяв. Водночас, на програму бакалавра цього року вступало 299312 вступників, на програму молодшого спеціаліста — 197940, на програму спеціаліста — 197940 та на програму магістра — 107875 вступників.

  Загалом електронною системою подачі документів скористалося 67232 особи, які відправили до вищих навчальних закладів 282070 електронних заяв, що складає майже третину серед бажаючих вступити на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра.

  Абсолютна більшість вищих навчальних закладів державної форми власності зафіксували високі конкурси на місця державного замовлення з числа осіб, які мали 420 і більше балів, тобто з сумою трьох сертифікатів не менше 140 балів. Взагалі, рівень цьогорічних вступників був досить високим. Серед вступників було зареєстровано 430 переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, 417 учнів — членів Малої академії наук України, які захистили науково-дослідницькі роботи, а кількість вступників, бали сертифікату ЗНО яких були вищими за 185, становила понад 34 тисячі.

  Найактивнішими учасниками вступної кампанії 2012 стали мешканці таких областей: Донецька область — 167719 заяв; Дніпропетровська область — 156380 заяв; м. Київ — 118137 заяв; Львівська область — 113481 заява; Харківська область — 92450 заяв; Київська область — 75645 заяв; Одеська область — 75444 заяви; Луганська область — 73013 заяв; Вінницька область — 64924 заяви; Запорізька область — 63740 заяв.

  Найбільше електронних заяв надійшло до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (понад 45 тис.), Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (понад 41 тис.), Львівського національного університет імені Івана Франка (понад 40 тис.), Національного авіаційного університету (понад 35 тис.) та Національного університету "Львівська політехніка" (понад 32 тис.).

  Вступники, які подавали документи до вказаних вищих навчальних закладів, мали високі рейтингові показники. Наприклад, у Київський національний університет імені Тараса Шевченка конкурс серед осіб, які мали більше 140 балів за результатами ЗНО і вступали на денну форму бакалаврату, склав майже 14 осіб на місце. За такими ж показниками, конкурс у Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" — 9 осіб на місце, у Львівський національний університет імені Івана Франка — 13,5, у Національний авіаційний університет — 17, у Національний університет "Львівська політехніка" — 12 осіб на місце.

  З метою своєчасного реагування на запити громадян у 2012 році під час вступної кампанії працював багатоканальний телефон підтримки системи електронної подачі заяв та приймальна громадян.

  На консультативний телефон Міністерства звернулося понад 4310 осіб (у 2011 році — понад 1700), до приймальні громадян звернулося 133 особи.

  На інформаційній системі "Конкурс" було зафіксовано рекордну за всі останні роки кількість переглядів сторінок вищих навчальних закладів — понад 122 млн. Всього в системі "Конкурс" за час вступної кампанії було ідентифіковано 1817 населених пунктів. Кількість постійних відвідувачів системи "Конкурс" становила понад 8 млн. 662 тис. осіб.

  Під час вступної кампанії проводилася широка інформаційно-роз'яснювальна робота. Зокрема, працівниками Міністерства проведено 10 регіональних нарад з заступниками керівників вищих навчальних закладів та відповідальними секретарями приймальних комісій, відповідальними особами за внесення відомостей та даних від вищих навчальних закладів до ЄДЕБО та відповідальними особами за заповнення додатків до дипломів європейського зразка вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації.

  Протягом вступної кампанії вищим навчальним закладам Міністерством надіслано 15 інструктивних листів щодо організації та проведення вступної кампанії 2011 року.

  Основні кількісні показники вступної кампанії

  Формування проектних показників обсягу державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти було здійснено з урахуванням збільшення у 2012 році кількості випускників старшої школи у порівнянні з 2011 роком на 124,2 тис. осіб (з 195,8 тис. осіб до 320 тис. осіб — на 38,8 %). Крім цього, з метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців, у проектних показниках було передбачено збільшення обсягу прийому до 10 % на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за інженерно-технічними напрямами, зокрема, за напрямами "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Комп'ютерні науки", "Інженерна механіка", "Гірництво", "Металургія", "Комп'ютерна інженерія", "Машинобудування", "Теплоенергетика", "Харчова технологія та інженерія", "Легка промисловість", "Транспортні технології" тощо. Всього у 2012 році прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у пропозиціях щодо обсягу прийому заявили 107 підпорядкованих МОНмолодьспорту вищих навчальних закладів.

  Загалом, загальне збільшення проектних показників обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з урахуванням переданих до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту вищих навчальних закладів інших центральних органів виконавчої влади у порівнянні з 2011 роком становила 4,3 тис. місць (на 4,4 %) відповідно з 99,0 тис. місць у 2011 році до 103,3 тис. місць у 2012 році. У порівнянні з 2010 роком збільшення становить 0,6 тис. місць (на 0,6 %) відповідно з 102,7 тис. осіб у 2010 році до 103,3 тис. осіб у 2012 році.

  Зокрема, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. № 1036( 1036-2011-р ) "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року" у пропозиціях 2012 року було збільшено обсяги державного замовлення за напрямами: "Інформатика", "Системний аналіз", "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", "Комп'ютерна інженерія", "Системна інженерія", "Автоматизовані та комп'ютерно-інтегровані технології", "Мікро- та наноелектроніка", "Телекомунікації", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", "Системи технічного захисту інформації", "Управління інформаційною безпекою". Таким чином, у пропозиціях 2012 року було збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за кошти державного бюджету за напрямами підготовки для IT-галузі у порівнянні з 2011 роком всього на 2609 місць, відповідно з 10671 місця до 13280 місць (на 23,4 %).

  Обсяг державного замовлення за інженерно-технічними та природничими напрямами, такими як "Інженерна механіка", "Машинобудування", "Теплоенергетика", "Атомна енергетика", "Енергомашинобудування", "Транспортні технології" формувався також з урахуванням збільшення обсягу прийому на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

  Державне замовлення на підготовку кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у порівнянні з 2011 роком всього було збільшено на 1251 місце (на 2,1 %, з 57957 місць до 59210 місць). Водночас, у пропозиціях було враховано зменшення у 2012 році обсягу випуску на основі базової загальної середньої освіти орієнтовно на 38,4 тис. осіб (з 479,5 тис. осіб до 441,1 тис. осіб, що становить 8 %).

  Державне замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра було визначено з урахуванням обсягу випуску бакалаврів.

  В цілому у 2012 році державне замовлення для вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОНмолодьспорту за освітньо-кваліфікаційними рівнями становило:

 14. молодший спеціаліст — 59,1 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 52,3 тис. місць;
 15. бакалавр — 103,3 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 89,2 тис. місць;
 16. спеціаліст — 64,2 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 50,7 тис. місць;
 17. магістр — 33,4 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 30,1 тис. місць.
 18. Державне замовлення за напрямами (спеціальностями) для вищих навчальних закладів було своєчасно розподілено і розміщено на їх офіційних сайтах ще до початку прийому документів від вступників.

  Розподіл державного замовлення було проведено з урахуванням пропозицій кожного вищого навчального закладу, регіонального підходу (всі пропозиції вищих навчальних закладів щодо обсягу прийому було погоджено з Міністерством освіти і науки Автономної республіки Крим, головними управліннями освіти і науки та регіональними центрами зайнятості населення), відповідно до профілю кожного вищого навчального закладу та контингенту випускників основної і старшої школи при прийомі на молодшого спеціаліста і бакалавра.

  Підсумки зарахування на навчання до вищих навчальних закладів

  За даними ЄДЕБО щодо результатів прийому у 2012 році до вищих навчальних закладів України I — IV рівнів акредитації всіх форм власності та підпорядкування всього зараховано 398,4 тис. осіб (у тому числі 220,1 тис. осіб — за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 55,3 %), з них:

  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста — 161,7 тис. осіб (у тому числі 97,5 тис. осіб — за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 60,3 %);

  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 237,4 тис. осіб (у тому числі 122,6 осіб — за кошти державного та місцевого бюджетів, що становить 51,6 %).

  З них зараховано:

 19. осіб, які вступили на основі базової загальної середньої освіти — 102,3 тис. осіб;
 20. осіб, які вступили на основі повної загальної середньої освіти — 252,0 тис. осіб;
 21. осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідної спеціальності — 10,9 тис. осіб;

  осіб, які вступили на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної спеціальності — 65,0 тис. осіб;

  інвалідів I та II груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю) — 6,4 тис. осіб;

  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, віком до 23 років — 7,2 тис. осіб;

  осіб, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), надане право пільгового зарахування — 1,4 тис. осіб;

  осіб, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці"( 345-17 ), надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом — 3,7 тис. осіб;

  дітей, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524( 524/99 ) "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах" — 24 особи;

  осіб, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ), надано право на вступ до вищого навчального закладу поза конкурсом — 137 осіб;

  дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків — 142 осіб;

  осіб з числа членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька" — 40.

  Вищими навчальними закладами, що підпорядковані МОНмолодьспорту, всього було зараховано 280,3 тис. осіб (у тому числі, 161,9 тис. осіб — за кошти державного бюджету, що становить 57,8 %), з них:

  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста — 88,9 тис. осіб (у тому числі 58,3 тис. осіб — за кошти державного бюджету, що становить 65,6 %);

  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра — 191,4 тис. осіб (у тому числі 102,4 тис. осіб — за кошти державного бюджету, що становить 53,5 %).

  Водночас, під час проведення вступної кампанії у 2012 році мали місце ряд недоліків як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.

  Так, незважаючи на роботу, яку Міністерство провело щодо збільшення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році, низка вищих навчальних закладів не змогла скористатися нагодою, що надала їм держава,.

  У результаті певну кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та молодшого спеціаліста реалізовано не було.

  Деякі вищі навчальні заклади не виконали доведений їм обсяг державного замовлення і не повідомили про це Міністерство. Серед них такі вищі навчальні заклади, як: Національній університет "Києво-Могилянська академія"; Одеська національна академія харчових технологій; Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету; Одеська державна академія регулювання та якості; Національний лісотехнічний університет України; Український державний університет фінансів і торгівлі; Український політехнічний технікум; Новомосковський технікум Національної металургійної академії; Маріупольський машинобудівний коледж Приазовського державного технічного університету; Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Перевальський технікум Донбаського державного технічного університету.

  Причинами невиконання доведеного обсягу державного замовлення вищими навчальними закладами стало, головним чином, необґрунтоване подання керівниками пропозицій щодо обсягу прийому без урахування реальної демографічної ситуації у регіонах та недостатній рівень проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації (для ВНЗ III — IV рівнів акредитації), а також низькій рівень прогностичної діяльності та управлінського менеджменту.

  Водночас, обов'язковість внесення даних щодо поданих заяв вступників, обсягів державного замовлення та наказів про зарахування до ЄДЕБО унеможливило внесення змін до них у ході вступної кампанії (наприклад, у разі не проходження за конкурсом на один напрям (спеціальність) "переносити" заяви вступників на інший, де були вакантні бюджетні місця, але вступник у терміни, визначені Умовами вступу, заяви не подавав).

  Контроль за ходом вступної кампанії

  З метою забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та вжиття необхідних заходів для вирішення проблемних питань наказом МОНмолодьспорту від 15.06.2012 року № 705 було створено оперативний штаб "Вступна кампанія 2012 року", який забезпечував взаємодію з центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, регіональними органами управліннями освіти і науки, Державною інспекцією навчальних закладів України, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів щодо розв'язання проблемних питань вступної кампанії.

  Так, Державною інспекцією навчальних закладів України протягом вступної кампанії 2012 року було перевірено 52 вищих навчальних заклади та розглянуто більше 100 звернень абітурієнтів та їх батьків, громадських організацій, що надходили на телефони "гарячої лінії".

  Було встановлено, що у більшості перевірених вищих навчальних закладів роботу приймальних комісій було організовано відповідно до вимог нормативних документів. Але в окремих вищих навчальних закладах мали місце певні недоліки та порушення, зокрема:

 22. порушення в організаційному забезпеченні вступної кампанії, а саме:
 23. невідповідний склад, структура та процедура створення приймальної комісії (Донецький державний інститут здоров'я фізичного виховання та спорту при Національному університету фізичного виховання і спорту; Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету; Комунальний заклад "Мелітопольське училище культури"; Київський національний університет будівництва та архітектури; Інститут туризму Федерації профспілок України; Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; Львівський державний медичний коледж імені Андрея Крупинського; Комунальний заклад "Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр"; Український фінансово-економічний інститут у формі ТО; Львівський інститут економіки і туризму);

  відсутність окремих структур приймальної комісії, що забезпечують її діяльність (Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права (з російської мови); Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету (з фізики та історії України); ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв" (з іноземної мови); Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва; Комунальний заклад "Мелітопольське училище культури"; Мелітопольський ВСП ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій);

  залучення до роботи у структурних підрозділах приймальної комісії осіб без відповідного статусу (Комунальний заклад "Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр"; ТОВ "Український фінансово-економічний інститут"; Львівський інститут економіки і туризму; ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"; Комунальний заклад "Мелітопольське училище культури"; Мелітопольський ВСП ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій; ТОВ "Академія адвокатури України"; Київський оптико-механічний технікум);

  порушення процедури формування складу апеляційної комісії (Донецька академія автомобільного транспорту; ПВНЗ "Донецький університет економіки і права"; Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; ТОВ "Український фінансово-економічний інститут"; Львівський інститут економіки і туризму);

  порушення у створенні умов щодо відкритості та гласності роботи приймальної комісії вищого навчального закладу, а саме:

  неналежна організація роботи з ЄДЕБО (Дніпропетровський гуманітарний університет; Дніпропетровська державна фінансова академія; Комунальний заклад "Мелітопольське училище культури"; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України; Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра; Львівський інститут економіки і туризму);

  недостатнє інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії на стендах або веб-сайтах (ТОВ "Український фінансово-економічний інститут"; Фінансово-правовий коледж, м. Київ (на стендах); Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України; Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій; Львівський кооперативний коледж економіки і права; ПВНЗ "Донецький інститут ринку та соціальної політики"; Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва; ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв"; Полтавська державна аграрна академія; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Інститут туризму федерації професійних спілок України; Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра; Київський національний університет будівництва і архітектури; Теребовлянське вище училище культури;

 24. порушення в організації прийому документів, а саме:
 25. прийом до розгляду документів, які не відповідають вимогам Умов прийому до вищих навчальних закладів України( z1902-12 ) (Міжрегіональна академія управління персоналом; Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; Київський інститут музики імені Р. М. Глієра; ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій"; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Дніпропетровський коледж економіки і бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; ПВНЗ "Донецький інститут ринку та соціальної політики"; Донецький національний університет; ВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"; Київський національний університет будівництва та архітектури; ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв"; Київський оптико-механічний технікум; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Тернопільський кооперативний торгівельно-економічний коледж; Дніпродзержинський коледж фізичного виховання; ТОВ "Академія адвокатури України; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"; Полтавська державна аграрна академія);

  порушення щодо ведення ділової документації приймальних комісій (ПВНЗ "Донецький університет економіки і права"; Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України; Київський коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій; Київський інститут музики імені Р. М. Глієра; Київський міський медичний коледж; Львівський кооперативний коледж економіки і права; ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"; Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного університету; комунальний заклад "Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр"; ПВНЗ "Київський університет ринкових відносин"; Львівський інститут економіки і туризму; Полтавська державна аграрна академія; Теребовлянське вище училище культури; ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"; Мелітопольський ВСП "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій");

 26. порушення та недоліки при проведенні вступних випробувань, а саме:
 27. програми вступних випробувань відсутні або не відповідають вимогам (Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету; ТОВ "Український фінансово-економічний інститут"; ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв"; Київський міський медичний коледж; Львівський кооперативний коледж економіки і права; Львівський державний медичний коледж імені Андрея Крупинського; Донецька академія автомобільного транспорту);

  порушення у процедурі вступних випробувань (Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київський оптико-механічний технікум; Львівський інститут економіки і туризму; Львівський кооперативний коледж економіки і права; ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"; відділення коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Донецький інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при національному університеті фізичного виховання; ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"; Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі);

  порушення та недоліки в конкурсному відборі та зарахуванні (ТОВ "Академія адвокатури України; Полтавська державна аграрна академія; Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права);

  порушення при укладанні договорів на надання освітніх послуг (Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут"; ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"; Мелітопольський ВСП ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"; ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут"; Донецька академія автомобільного транспорту; Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету; ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій"; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачовського; Київський міський медичний коледж);

  надання платних послуг, які не передбачені чинним законодавством (ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний університет").

  В результаті неналежної організації співробітництва з ЄДЕБО, низького рівня підготовки персоналу, що обслуговували цю систему, а в окремих випадках безвідповідального відношення посадових осіб, в процесі вступної кампанії до Міністерства надійшло 1164 звернення щодо внесення виправлень у інформацію, яка подавалась до ЄДЕБО.

  Крім цього, органами прокуратури було перевірено роботу приймальних комісій 66 вищих навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування. За результати перевірки наказом МОНмолодьспорту від 27.09.2012 р. № 1053 звернуто увагу на недоліки п'яти керівників вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОНмолодьспорту, та попереджено про недопустимість їх повторення у майбутньому чотирьох.

  Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне протягом 2012/2013 навчального року в плановому порядку перевірити вказані вищі навчальні заклади щодо організації проведення вступної кампанії, дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, якості підготовки студентів та за їх результатами прийняти відповідні управлінські рішення.

  Головні завдання вступної кампанії 2013 року

  За підсумками вступної кампанії 2012 року департамент вищої освіти вважає, що Умови прийому до вищих навчальних закладів України( z1902-12 ) є оптимальними і коригування потребують лише окремі фрагменти, зокрема щодо:

  права іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на зарахування на навчання у частині здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до змін у чинному законодавстві та термінів подачі ними документів на вступ, та зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб;

  порядку оприлюднення правил прийому вищого навчального закладу відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики"( 5029-17 );

 28. внесення до переліку предметів ЗНО та вступних випробувань предмету "Світова література";
 29. порядку зарахування відповідно до рейтингових списків та термінів зарахування;
 30. доцільності подання медичних довідок при вступі до вищого навчального закладу;
 31. порядку нарахування додаткових балів призерам Малої академії наук відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті;

 32. порядку формування списків рекомендованих до зарахування у ЄДБЕО;
 33. порядку укладання договору на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб;
 34. окремих змін до переліку конкурсних предметів та творчих конкурсів (напрями: професійна освіта, пожежна безпека, медична психологія, біомедична інженерія).

  Разом з тим, потребує деталізації та уточнення Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання( z0189-08 ), затвердженого спільним наказом МОН України та МОЗ України від 25.02.2008 № 124/95 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 р. за № 189/14880.

  Проект нових Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році 12 жовтня розміщено на офіційному сайті МОНмолодьспорту для громадського обговорення.

  З метою організованого проведення вступної кампанії 2013 року керівникам вищих навчальних закладів необхідно забезпечити:

  своєчасне розроблення, затвердження, подання на погодження та оприлюднення Правил прийому до вищих навчальних закладів;

 35. прозорість та публічність конкурсного зарахування на навчання до вищих навчальних закладів;
 36. своєчасне формування пропозицій та безумовне виконання вищими навчальними закладами встановленого обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою.

  Водночас, департаменту вищої освіти необхідно забезпечити:

  реєстрацію Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році у Міністерстві юстиції України;

 37. формування проектних показників державного замовлення на 2013 рік;
 38. розгляд і своєчасне погодження Правил прийому до вищих навчальних закладів.
 39. проведення регіональних нарад з відповідальними працівниками приймальних комісій з питань особливостей вступної кампанії 2013 року та роботи в ЄДЕБО.

  широку роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо особливостей вступу на навчання до вищих навчальних закладів України у 2013 році.

  Крім цього, з метою унеможливлення випадків порушення норм проведення вступної кампанії та своєчасного реагування на виклики громадськості, Державній інспекції навчальних закладів України необхідно забезпечити проведення перевірки роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань організації та проведення вступної кампанії 2013 року під час їх інспектування.

  Потребує вдосконалення робота вищих навчальних закладів з ЄДЕБО.

  Зокрема, з метою вирішення організаційних питань роботи з ЄДЕБО необхідно:

 40. забезпечити стабільність контингенту адміністраторів ЄДЕБО у вищих навчальних закладах;
 41. провести тренінги, семінари для відповідальних осіб за внесення відомостей та даних від вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації до ЄДЕБО;

  забезпечити постійний контроль за виконанням вищими навчальними закладами вимог законодавства щодо роботи в Єдиній базі, дотриманням порядку та строків внесення даних.

  Директор департаменту вищої освіти

  Ю. М. Коровайченко

  {Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  На нас насувається «лавина»

  Черкасам, зрозуміло, слава Лас-Вегаса й не снилася, однак у бажанні перетворити обласний центр на місто торгівлі й усіляких розваг його батькам не відмовиш. Тільки останнім часом тут зявилося ...

  які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року 1. Затвердити план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року , що додається.

  У ВССУ будет админздание с тренажерным залом и комнатами для отдыха

  Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 12 октября с. г. по результатам тендера заключил соглашение с ГП «Научно-исследовательский и проектный институт ...

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 за № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.09.2012 № 1255 НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Друзья класс!!! Все что вы делаете для нас вне всякого сомнения- очень важно!!!

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет сайт -,действительно, сейчас - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие полезные интернет порталы. Этот интернет проект очень многообразен в использовании. На нем удобно работать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0