Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 01.08.2013  № 1046
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 р. за № 1428/23960

  Про затвердження Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська

  Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики( 1059/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, та постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 ( 332-2013-п ) "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська , що додається.

  2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  В. о. Голови Комісії

  О. Рогозін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 01.08.2013  № 1046

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 р. за № 1428/23960

  ПОРЯДОК надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає механізм компенсації втрат енергопостачальника від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська за тарифом, установленим відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 ( 332-2013-п ) "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС".

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 3. звітний місяць — календарний місяць, що був за два місяці перед розрахунковим;
 4. компенсація втрат — механізм відшкодування енергопостачальнику втрат, що виникають від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська;

  розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України — юридична особа, яка забезпечує функціонування оптового ринку в частині розподілу навантажень між генеруючими джерелами електричної енергії, формування ринкової ціни, розрахунку платежів за електричну енергію та відповідний обмін даними між учасниками оптового ринку;

 5. розрахунковий місяць — календарний місяць, у якому здійснюється компенсація втрат.
 6. II. Механізм компенсації втрат енергопостачальнику від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська

  2.1. Заява енергопостачальника на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (додаток 1) подається відповідним енергопостачальником до структурного підрозділу НКРЕ в Донецькій області до 20 числа місяця, наступного після звітного.

  До заяви додається розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська у звітному місяці за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку (далі — компенсація втрат).

  2.2. Компенсація втрат розраховується за звітний місяць згідно з фактичними обсягами споживання електричної енергії, спожитої населенням м. Світлодарська.

  Сума компенсації втрат енергопостачальника по і-й категорії населення м. Світлодарська визначається за формулою

 7. де
 8. i

  -

  категорія населення, за якою диференціюються тарифи на електричну енергію для населення (відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ);

  Ki

  -

 9. сума компенсації втрат енергопостачальника по і-й категорії населення м. Світлодарська;
 10. Ti

  -

  тариф на електричну енергію для і-ї категорії населення, затверджений НКРЕ, грн/МВт×год (без ПДВ);

  TКМУ

  -

  тариф на електричну енергію для населення м. Світлодарська, установлений відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332( 332-2013-п ) "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС", грн/МВт×год (без ПДВ);

  -

  фактичний обсяг споживання електричної енергії і-ю категорією населення у звітному місяці, МВт×год.

  Загальна сума, на яку енергопостачальнику надається компенсація втрат, становить (грн):

 11. де
 12. К

  -

 13. загальна сума, на яку енергопостачальнику надається компенсація втрат;
 14. n

  -

  кількість категорій населення м. Світлодарська, яким енергопостачальник здійснює постачання електричної енергії.

  2.3. Структурний підрозділ НКРЕ в Донецькій області не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає енергопостачальнику висновок щодо надання йому компенсації втрат, залишаючи собі копію. Отриманий висновок, заяву на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська енергопостачальник подає до апарату НКРЕ в п’ятиденний строк з дати отримання висновку.

  2.4. Енергопостачальник забезпечує достовірність даних, наведених у його заяві на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська.

  2.5. У задоволенні зазначеної заяви може бути відмовлено, якщо документи, визначені пунктом 2.3 цього розділу, подано з порушенням вимог, установлених цим Порядком, із зазначенням причини відмови та з можливістю повторного подання заяви після усунення причин її відхилення.

  2.6. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки виявлено, що енергопостачальником для отримання компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до завищення суми компенсації втрат, то НКРЕ зменшує суму компенсації втрат енергопостачальника в майбутньому розрахунковому періоді на суму компенсації втрат, отриману ним за місяць, в якому виявлено надання недостовірної інформації. У разі заниження суми компенсації енергопостачальник може звернутися до НКРЕ з обґрунтуванням причин заниження суми компенсації з наданням необхідних документів, що підтверджують його право на отримання більшої суми компенсації. Рішення щодо такого звернення приймається НКРЕ окремо.

  2.7. Рішення НКРЕ щодо надання енергопостачальнику компенсації втрат оформлюється постановою, копія якої надсилається не пізніше ніж за 2 робочих дні до початку розрахункового періоду:

 15. енергопостачальнику, який здійснює постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська;
 16. розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України;
 17. структурному підрозділу НКРЕ в Донецькій області.
 18. 2.8. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в розрахунковому місяці:

 19. враховує суму компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни;
 20. щоденно зменшує енергопостачальнику, який здійснює постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська, розмір платежу за куплену-продану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30 частини (1/28, 1/29, 1/31 — залежно від кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська.

  Начальник управління цінової політики в електроенергетиці

  Р. Кайдаш

  Додаток 1 до Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (пункт 2.1)

  ЗАЯВА ( z1428-13 BF55.doc ) енергопостачальника на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська

  Додаток 2 до Порядку надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (пункт 2.1)

  ________________________________________           (повне найменування енергопостачальника)

  РОЗРАХУНОК компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська в __________________ ____ року (місяць)

  Перелік категорій населення

  Фактичний обсяг споживання електричної енергії і-ю категорією населення у звітному місяці, МВт´год

  Тариф на електричну енергію для і-ї категорії населення, затверджений НКРЕ, грн/МВт´год*

  Товарна продукція за тарифом, затвердженим НКРЕ, грн (графа 1´ графа 2)

  Тариф на електричну енергію для населення м. Світлодарська, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332( 332-2013-п ) "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС", грн/МВт´год*

  Товарна продукція за тарифом, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332( 332-2013-п ) "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС", грн (графа 1´графа 4)

  Сума компенсації втрат, грн (графа 3 — графа 5)

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Усього

  __________ * Без урахування ПДВ.

  Ліцензіат (керівник ліцензіата)

  ______________ (підпис)

  _____________________ (прізвище, ініціали)

  Головний бухгалтер

  ______________ (підпис)

  _____________________ (прізвище, ініціали)

  "____" ___________ року

  М. П.

  ___________________________________________      (прізвище, ім’я, по батькові виконавця, телефон, підпис)

  _____________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові виконавця структурного підрозділу НКРЕ, телефон, підпис)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Вчені довели, що дельфіни звертаються одне до одного на ім’я

  Група шотландських вчених з університету Сент-Ендрю з'ясувала, що дельфіни під час комунікації звертаються одне до одного на ім'я.

  Мужчина в Кувейте приговорен к 5 годам лишения свободы за оскорбление эмира в соцсети

  Суд в Кувейте приговорил Мохаммада Эйд аль-Аджми к пяти годам лишения свободы за оскорбление эмира в сети микроблогов Twitter, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на местные СМИ.

  Про прийняття "Змін" до національних стандартів, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  Про прийняття "Змін" до національних стандартів У зв'язку зі змінами у законодавчій та нормативній базі, пропозиціями учасників інвестиційного процесу та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіону України від 7 листопада 2013 року № 193 НАКАЗУЮ:

  Сайт для заключённых

  Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш ресурс - замечательный.

  Огромное количество актуальной информации.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0