Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, Президент УкраїниУказ  Президента України

Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

  Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906( 906/2011 ) «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» постановляю:

  1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:

  1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:

  ГАВДЗИНСЬКОМУ Альбіну Станіславовичу — 1923 року народження, народному художникові України

  ЗАГАЙКЕВИЧ Марії Петрівні — 1926 року народження, музикознавцю

  ЗАГОРОДНЮКУ Федору Івановичу — 1922 року народження, заслуженому художникові України

  ПЕУНОВУ Вадиму Костянтиновичу — 1923 року народження, заслуженому працівникові культури України

  2) дворічні:

  АЛЕКСИКУ Андрію Андрійовичу — 1939 року народження, народному артистові Росії

  БАХАРЕВУ Віктору Леонідовичу — 1935 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  БЕВЗУ Анатолію Максимовичу — 1938 року народження, заслуженому артистові України

  БІДЕНКУ Миколі Миколайовичу — 1951 року народження, письменникові

  БРОЯКО Надії Богданівні — 1960 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  БУЧКУ Миколі Івановичу — 1948 року народження, письменникові

  ВІЛЬЧИНСЬКОМУ Олександру Олександровичу — 1955 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ВІТЧЕНКУ Дмитру Івановичу — 1937 року народження, народному артистові України

  ГАВРИШ-СІКОРСЬКІЙ Оксані Петрівні — 1944 року народження, майстрові народної творчості

  ГАНЖІ Степану Олександровичу — 1942 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ГАРАНІНІЙ Ользі Яківні — 1952 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ГІДІ Ендре Ференцовичу — 1944 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ГНОЙОВОМУ Сергію Миколайовичу — 1954 року народження, заслуженому художникові України

  ГОДЗЯЦЬКОМУ Віталію Олексійовичу — 1936 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  ГОЛУБОВИЧУ Михайлу Васильовичу — 1943 року народження, народному артистові України

  ГОРБЕНКУ Сергію Семеновичу — 1950 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ГРИГОРІВУ Михайлу Семеновичу — 1947 року народження, письменникові

  ДАНИЛЕВИЧУ Віталію Станіславовичу — 1936 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ДЕНИСЕНКО-ЄРЕМЕНКО Лесі Григорівні — 1953 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ДОРОГАВЦЕВІЙ Тетяні Іванівні — 1952 року народження, працівникові культури

  ДУДКІНУ Івану Федотовичу — 1937 року народження, фотохудожникові

  ЄВДОКИМОВІЙ Вірі Дмитрівні — 1946 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ЄВТУШЕНКУ Володимиру Васильовичу — 1946 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ЖАРІКОВУ Миколі Леонідовичу — 1931 року народження, народному архітекторові України

  ЖДАНОВУ Анатолію Івановичу — 1939 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ЗАВГОРОДНЬОМУ Олександру Сергійовичу — 1940 року народження, письменникові

  ЗАКОРЦІ Ользі Іванівні — 1940 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ЗАСЄЄВУ Миколі Вікторовичу — 1933 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії України імені Олександра Довженка

  ЗОБЕНКО Марії Олександрівні — 1950 року народження, письменниці

  ЗОРКУ Юрію Валентиновичу — 1937 року народження, народному художникові України

  КИРИЧУ Едуарду Іллічу — 1942 року народження, заслуженому художникові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

  КИРИЧЕНКО (ПОНОМАРЕНКО) Любові Петрівні — 1955 року народження, письменниці

  КОЗЛОВІЙ Олександрі Олексіївні (Омельченко Олесі) — 1952 року народження, письменниці

  КОНДРАТЕНКУ Олексію Даниловичу — 1941 року народження, заслуженому працівникові культури України

  КУЛЯБКО-КОРЕЦЬКІЙ Людмилі Мефодіївні — 1940 року народження, скульпторові

  КУШПЕТУ Володимиру Григоровичу — 1948 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  ЛАВРЕНКУ Анатолію Івановичу — 1957 року народження, художникові

  ЛЕВЧЕНКУ Григорію Семеновичу — 1933 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України ЛИСЕНКУ Василю Олександровичу — 1927 року народження, письменникові

  ЛИТВИНУ Миколі Степановичу — 1943 року народження, письменникові

  ЛЯШЕНКУ Геннадію Івановичу — 1938 року народження, народному артистові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

  МАЙДАНСЬКІЙ Софії Василівні — 1948 року народження, письменниці

  МАЛЯРУ Володимиру Миколайовичу — 1941 року народження, народному артистові України

  МАМОНОВУ Сергію Олексійовичу — 1949 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  МАРЧУК (ТКАЧЕНКО) Наталії Юріївні — 1953 року народження, письменниці

  МАЧКІВСЬКОМУ Миколі Антоновичу — 1942 року народження, письменникові

  МОРГУНУ Миколі Сергійовичу — 1944 року народження, заслуженому художникові України

  МОСКАЛЕЦЬ (ПАГУТЯК) Галині Василівні — 1958 року народження, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка, письменниці

  МОСКОВЧЕНКУ Володимиру Юрійовичу — 1954 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  НАКОНЕЧНОМУ Віктору Андрійовичу — 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

  НЕСВІТАЙЛО-ШАКАЛО Поліні Антонівні — 1937 року народження, народному художникові України

  ОГОРОДНИКУ Олегу Михайловичу — 1954 року народження, фотохудожникові

  ОЛЕФІРЕНКУ Михайлу Миколайовичу — 1945 року народження, письменникові

  ОНЧУЛУ Петру Єпіфановичу — 1936 року народження, народному артистові України

  ОСАДЧОМУ Василю Опанасовичу — 1953 року народження, письменникові

  ПАРФЕНЮК Олені Борисівні — 1947 року народження, заслуженому працівникові культури України ПАШКОВСЬКОМУ Євгену Володимировичу — 1962 року народження, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка, письменникові

  ПОКЛАД Наталії Іванівні — 1951 року народження, письменниці

  ПОЛЯКОВУ Олексію Івановичу — 1943 року народження, народному художникові України

  ПОПІЛЕВИЧ Мирославі Василівні — 1942 року народження, заслуженій артистці України

  РИБАЛКУ Георгію Олександровичу — 1935 року народження, фотохудожникові

  РУБИНСЬКОМУ Олексію Юрійовичу — 1952 року народження, народному артистові України

  РУДЯНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу — 1935 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  РУНЧАКУ Володимиру Петровичу — 1960 року народження, композиторові

  РУТКОВСЬКОМУ Володимиру Григоровичу — 1937 року народження, прозаїкові

  САГАНУ Володимиру Андрійовичу — 1954 року народження, заслуженому працівникові культури України

  САСЬКУ Геннадію Михайловичу — 1946 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  СЕВЕРНЮК Тамарі Артемівні — 1940 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  СІКАЛУ Юрію Івановичу — 1938 року народження, народному артистові України

  СТАХОВСЬКОМУ Юрію Васильовичу — 1940 року народження, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка

  СТРИЖЕНЮКУ Станіславу Савовичу — 1931 року народження, поетові

  СУЛЯТИЦЬКОМУ Тадею Васильовичу — 1933 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ТАРАСЮК-АНДРОЩУК Галині Тимофіївні — 1948 року народження, письменниці

  ТИТАРЕНКУ Володимиру Васильовичу — 1944 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  ТІТОВІЙ Ользі Геннадіївні — 1937 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України

  ТКАЧУ Михайлу Михайловичу — 1937 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ТОНЮКУ Василю Яковичу — 1928 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ТРОХИМЦЮ-МИЛЮТІНУ Віктору Олександровичу — 1935 року народження, художникові

  ФЕЩЕНКУ Василю Івановичу — 1943 року народження, заслуженому художникові України

  ФУРМАНУ Віктору Сергійовичу — 1936 року народження, заслуженому працівникові культури України

  ЧАЩИНІЙ Лідії Олександрівні — 1942 року народження, заслуженій артистці України

  ЧЕВЕРНОЖЕНКО Валентині Тимофіївні — 1939 року народження, заслуженій артистці України

  ШЕНДЕЛЮ Володимиру Степановичу — 1936 року народження, народному художникові України

  ШКУРАТОВІЙ Поліні Олександрівні — 1947 року народження, заслуженій артистці України

  ШКУРКУ Анатолію Никифоровичу — 1924 року народження, народному художникові України

  ШПАК Тетяні Іванівні — 1947 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України

  ШУЛЬЖЕНКУ Віктору Олексійовичу — 1938 року народження, заслуженому артистові України

  ЮРЧУКУ Омеляну Михайловичу — 1939 року народження, заслуженому архітекторові України

  ЯЧМІНСЬКОМУ Володимиру Дмитровичу — 1936 року народження, народному артистові України.

  2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у його статті 1, яким державна стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується державна стипендія, передбачена цим Указом.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 19 жовтня 2012 року № 605/2012

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів

  Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, Фонд державного майна України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 р. за № 963/23495 Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

  Працівники ДАІ Рівненщини нагадали дітлахам правила безпечної поведінки на дорозі під час літніх канікул

  Днями правоохоронці спільно з представниками Координаційної ради молодих юристів та громадською ініціативою Рівне велосипедне завітали до Рівненської гуманітарної гімназії №7, аби нагадати дітлахам ...

  Люмінофори очима молодих учених

  Життя й виробничу діяльність сучасної людини неможливо уявити без люмінофорів речовин, здатних перетворювати різні види енергії на світлову. Термін люмінофор походить від латинського люмен ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит наполнение этого интернет проекта.

  Ребята супер!!! Все что делаете для всех пользователей очень важно!!!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0