Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осібВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 1. 28.02.2013  № 13
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 р. за № 482/23014

  Про затвердження Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ), з метою реалізації пункту 11 частини другої статті 4( 4452-17 ) та частини третьої статті 19 цього Закону( 4452-17 ), що визначають підходи до оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової стійкості системи гарантування вкладів у зв'язку із виконанням функцій та повноважень, пов'язаних із процедурою виведення неплатоспроможних банків із ринку, пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5411-VI( 5411-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Методику оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

  2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

  Директор-розпорядник

  О.І. Шарова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2013  № 13

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 р. за № 482/23014

  МЕТОДИКА оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Методика розроблена відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ) (далі — Закон) з метою реалізації пункту 11 частини другої статті 4( 4452-17 ) та частини третьої статті 19 Закону( 4452-17 ) та визначає підходи до оцінки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) фінансової стійкості системи гарантування вкладів у зв'язку з виконанням функцій та повноважень, пов'язаних із процедурою виведення неплатоспроможних банків із ринку.

  1.2. Термін, що використовується в цій Методиці, вживається у такому значенні:

  фінансова стійкість — достатність коштів для забезпечення виконання Фондом функцій, передбачених Законом( 4452-17 ), мінімальний обсяг яких не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом наступного кварталу.

  Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом ( 4452-17 ).

  II. Розрахунок фінансової стійкості Фонду

  2.1. Оцінка фінансової стійкості Фонду здійснюється щокварталу (і-й період) станом на 1 число кварталу, у якому здійснюється розрахунок, з метою прогнозування необхідності поповнення коштів Фонду у разі зменшення мінімального обсягу коштів від рівня, визначеного Законом ( 4452-17 ), з її щомісячним коригуванням станом на 1 число місяця, у якому здійснюється розрахунок.

  2.2. Фінансова стійкість Фонду визначається як співвідношення коштів Фонду до суми гарантованих Фондом коштів за такою формулою:

  ФСФі=(КФі+ПРЗі+1)/ГФКіх100%,

 3. де
 4. ФСФі

  -

 5. фінансова стійкість Фонду станом на початок і-го періоду;
 6. КФі (кошти Фонду)

  -

 7. загальна сума фінансових ресурсів Фонду станом на початок і-го періоду;
 8. ПРЗі+1

  -

  прогноз суми зборів (регулярних та спеціальних (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, які мають надійти протягом наступного періоду (і+1);

  ГФКі (гарантовані Фондом кошти)

  -

 9. сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок і-го періоду.
 10. Це співвідношення не повинно бути меншим за 2,5%. Період розрахунку показників здійснюється щокварталу станом на 1 число кварталу, у якому здійснюється розрахунок, з щомісячним коригуванням.

  Для щомісячного коригування показників ФСФі, КФі, ГФКі і — дорівнює місяцю, у якому відбувається розрахунок станом на 1 число місяця, у якому здійснюється розрахунок.

  2.3. Оцінка фінансової стійкості Фонду на майбутній період розраховується за такою формулою:

  ФСФі+1=(КФі+1+ПРЗі+2)/ГФКі+1х100%,

 11. де
 12. ФСФі+1

  -

 13. фінансова стійкість Фонду станом на початок майбутнього періоду;
 14. КФі+1 (кошти Фонду)

  -

 15. загальна сума фінансових ресурсів Фонду станом на початок майбутнього періоду;
 16. ПРЗі+2

  -

  прогноз суми зборів (регулярних та спеціальних (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, які мають надійти протягом наступного після і-го+1 періоду (і+2);

  ГФКі+1 (гарантовані Фондом кошти)

  -

  сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок майбутнього періоду.

  Значення показника КФі+1 визначається за такою формулою:

  КФі+1=КФі+Ні-Ві,

 17. де
 18. КФі+1 (кошти Фонду)

  -

 19. загальна сума фінансових ресурсів Фонду станом на початок майбутнього періоду;
 20. КФі (кошти Фонду)

  -

 21. загальна сума фінансових ресурсів Фонду станом на початок і-го періоду;
 22. Ні

  -

 23. прогнозні надходження коштів Фонду протягом і-го періоду;
 24. Ві

  -

 25. прогнозні витрати коштів Фонду протягом і-го періоду.
 26. 2.4. Прогнозні надходження коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

  Ні=ПРЗі+ПЗі+ДІі+ДПі+ДПВі+ІДі,

 27. де
 28. Ні

  -

 29. прогнозні надходження коштів до Фонду протягом і-го періоду;
 30. ПРЗі

  -

  прогноз суми зборів (регулярних та спеціальних зборів (у разі його фактичного встановлення)) з учасників Фонду, яка має надійти протягом і-го періоду;

  ПЗі

  -

 31. прогноз суми початкових зборів з учасників Фонду, яка має надійти протягом і-го періоду;
 32. ДІі

  -

  прогноз доходів від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України, які мають надійти протягом і-го періоду;

  ДПі

  -

  прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України, які мають надійти протягом і-го періоду;

  ДПВі

  -

  прогноз надходжень від уповноважених осіб Фонду на ліквідацію та/або уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом( 4452-17 );

  ІДі

  -

  прогноз інших надходжень (штрафів, пені, кредитів, внесків тощо), які мають надійти протягом і-го періоду.

  2.4.1. Оцінка загальної прогнозної суми регулярних зборів до Фонду, яка має надійти протягом і-го періоду, здійснюється за такою формулою:

  ПРЗі=ПСВнац. х(С1/4)+ПСВін. х(С2/4)+СЗі,

 33. де
 34. ПРЗі

  -

 35. прогнозна сума регулярних зборів, яка має надійти протягом і-го періоду;
 36. ПСВнац.

  -

  прогнозна сума вкладів у національній валюті (база нарахування за вкладами в національній валюті) протягом і-го періоду;

  ПСВін.

  -

  прогнозна сума вкладів в іноземній валюті (база нарахування за вкладами в іноземній валюті) протягом і-го періоду;

  С1

  -

  базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках (зважена за ступенем ризику у разі запровадження Фондом регулярних зборів у вигляді диференційованих зборів);

  С2

  -

  базова річна ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках (зважена за ступенем ризику у разі запровадження Фондом регулярних зборів у вигляді диференційованих зборів);

  СЗі

  -

  прогнозна сума спеціального збору, яка включається до розрахунку у разі його фактичного встановлення.

  Розрахунок ПСВнац. та ПСВін. проводиться з використанням методів математичного моделювання на основі статистичної обробки даних звітності про вклади фізичних осіб (звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — форма звітності № 1Ф( z1314-12 ), затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (далі — форма № 1Ф)) з урахуванням тенденцій розвитку ринку ресурсів та економічної ситуації в країні.

  2.4.2. Прогноз суми початкових зборів з учасників Фонду (ПЗі) здійснюється відповідно до інформації, отриманої від Національного банку України, щодо реєстрації банків.

  2.4.3. Прогноз доходів від інвестування коштів Фонду у державні цінні папери України (ДІі), які будуть направлені на поповнення коштів Фонду протягом і-го періоду, складається на основі оцінки обсягів і дохідності інвестування коштів, а також можливих напрямів використання доходів, отриманих від інвестування.

  2.4.4. Прогноз доходів у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку України (ДПі), складається на основі договору між Фондом та Національним банком України.

  2.4.5. Прогноз надходжень від уповноважених осіб Фонду на ліквідацію та/або уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію, а також надходжень від банків, що ліквідуються за процедурою, визначеною відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом( 4452-17 ) (ДПВі), складається за допомогою методів математичного моделювання на основі даних про фінансовий стан та/або перспективи задоволення вимог кредиторів та/або затвердженого плану врегулювання неплатоспроможного банку.

  2.5. При прогнозуванні витрат коштів Фонду враховуються прогнозні витрати на виплату гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами. Прогнозні витрати коштів Фонду розраховуються за такою формулою:

  Ві=ВГСВі+ВКВі+ВНВі,

 37. де
 38. Ві

  -

 39. прогнозні витрати коштів Фонду протягом і-го періоду;
 40. ВГСВі

  -

 41. прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами протягом і-го періоду;
 42. ВКВі

  -

  витрати на забезпечення діяльності Фонду, що визначаються на підставі затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису витрат Фонду на відповідний рік або його прогнозною сумою на наступний рік;

  ВНВі

  -

  витрати на забезпечення виплати відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються, та/або виплат вкладникам банків, де введена тимчасова адміністрація, у тому числі за якими вкладники не звернулися до Фонду, згідно з вимогами законодавства. Сума розраховується на підставі фактичних даних.

  Для розрахунку прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВі) використовуються дані за формою № 1Ф( z1314-12 ) та формою № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств"( z0353-03 ) додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674.

  Прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВі) протягом і-го періоду розраховується як сума множників гарантованих сум відшкодування вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку на ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних g-го банку протягом і-го періоду за такою формулою:

  ВГСВі=å(ВГСВgхВБg),

 43. де
 44. ВГСВі

  -

 45. прогнозна гарантована сума відшкодування вкладникам коштів за вкладами протягом і-го періоду;
 46. ВГСВg

  -

  розмір гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку, який прогнозується віднести до категорії неплатоспроможних, яка розраховується на підставі розрахунку прогнозного розміру виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам, який викладено у додатку до цієї Методики;

  ВБg

  -

  ймовірність віднесення g-го банку до категорії неплатоспроможних протягом періоду, яка розраховується на підставі розрахунку прогнозного розміру виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам, який викладено у додатку до цієї Методики.

  Начальник фінансового відділу

  О. В. Нужненко

  Додаток до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  МЕТОДИКА розрахунку прогнозного розміру виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам

  1. Метою оцінювання є визначення ймовірних потенційних витрат Фонду при прогнозуванні сум можливого відшкодування на виведення неплатоспроможних банків з ринку, що розраховується за такою формулою:

  ВГСВi=å(ВГСВgхВБg),

 47. де
 48. ВГСВi

  -

 49. прогнозна гарантована сума відшкодувань коштів за вкладами;
 50. ВГСВg

  -

  розмір прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами в кожному g-му банку, який прогнозується віднести до категорії неплатоспроможних;

  ВБg

  -

 51. ймовірність віднесення g-го банку до категорії неплатоспроможних.
 52. 2. Оцінювання банків відбувається за такими блоками:

  А. Фінансово-економічний блок;

  Б. Блок ліквідності;

  В. Блок зовнішнього впливу.

  3. Оцінювання здійснюється за результатами показників трьох місяців, які передують даті розрахунку. Оцінювання відбувається шляхом порівняння середньоарифметичної величини показника g-го банку із середньосистемним показником аналогічного періоду в цілому за учасниками Фонду.

  Формула підрахунку системного показника

  ,

 53. де
 54. Pa

  -

 55. середньосистемне значення за місяць a;
 56. a

  -

 57. місяць, набирає значень 1, 2, 3;
 58. n

  -

 59. кількість банків;
 60. Sg

  -

 61. сума за балансовим або позабалансовим рахунком або сума групи рахунків g-го банку.
 62. Формула розрахунку середньосистемного показника.

 63. де
 64. Pc

  -

 65. середньосистемне значення показника;
 66. Pa1, Pa2, Pa3

  -

 67. системне значення показника у розрахунковому періоді.
 68. 4. Залежно від отриманої середньоарифметичної величини показника кожному банку присвоюється оцінка за п'ятибальною шкалою з присвоєнням балів. Бали 1, 2, 3, 4, 5 присвоюються від кращого до гіршого результату відповідно.

  5. Шкала оцінювання визначається таким чином: залежно від отриманого середньосистемного показника визначається діапазон у межах 10% (+/-), але не менше 20 банків з присвоєнням бала "3". При цьому, якщо у 10%-й діапазон потрапляє менша кількість банків, діапазон підлягає рівномірному розширенню в обидва кінці з округленням у більший бік. Решта даних, які залишаються поза визначеним діапазоном, підлягають поділу з присвоєнням балів 1, 2 в один бік та 4, 5 — в інший бік.

  Формула розширення діапазону має такий вигляд:

 69. де
 70. Бмін

  -

 71. мінімальна кількість банків;
 72. Бф

  -

 73. фактична кількість банків діапазону.
 74. Формула поділу банків для присвоєння балів 1, 2, 4, 5 має такий вигляд:

 75. де
 76. Бф1245

  -

 77. кількість банків, які підлягають поділу для присвоєння балів 1, 2 або 4, 5.
 78. Якщо отримане значення формули поділу банків не є цілим числом, відбувається округлення числа в більший бік у діапазоні балів 2 або 4.

  6. Оцінювання відбувається за трьома блоками (А, Б, В). Ці блоки містять набір показників, сумарне значення яких визначає ступінь імовірності g-го банку в кожному блоці.

  Максимальна загальна кількість балів g-го банку за блоками становить 100 одиниць, що відповідає 100% ймовірності настання фінансових ризиків для Фонду.

  Окрім цього, до підрахованого ступеня ймовірності за блоками А, Б, В може бути застосований коригуючий коефіцієнт (КК).

  Ступінь ймовірності за блоками має такий вигляд:

  № блоку

  Назва

  Ступінь ймовірності

  А

  Фінансово-економічний блок

 79. 40%
 80. Б

  Блок ліквідності

 81. 30%
 82. В

  Блок зовнішнього впливу

 83. 30%
 84. 6.1. Фінансово-економічний блок (А) налічує 9 показників. Максимальна кількість набраних балів за цим блоком становить 45 одиниць (балів), що відповідає 40% ймовірності.

  6.2. Блок ліквідності (Б) налічує 5 показників. Максимальна кількість набраних балів за блоком ліквідності становить 20 одиниць (балів), що відповідає 30% ймовірності.

  6.3. Ступінь ймовірності за блоками А, Б підраховується за такою формулою:

 85. де
 86. ТБанк g j

  -

 87. ступінь ймовірності g-го банку для блоку j;
 88. Вg j

  -

 89. кількість набраних балів g-го банку у блоці j;
 90. Fj

  -

 91. ступінь ймовірності блоку j;
 92. J

  -

 93. відповідає блоку А або Б;
 94. Мg j

  -

 95. максимально допустима кількість балів для блоку j.
 96. 6.4. Блок зовнішнього впливу (В) налічує 5 показників з присвоєнням балів. Загальна кількість балів g-го банку за блоком В підраховується шляхом сумування набраних балів банком у цьому блоці, проте до обрахунків приймається загальна кількість балів не більше 30 одиниць (балів), що відповідає 30 % ймовірності.

  6.5. Коригуючий коефіцієнт (КК) орієнтований на якісну оцінку та має властивість збільшувати або зменшувати ступінь ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних до 30 одиниць (балів) (для банків III, IV груп за розміром активів) та до 50 одиниць (балів) (для банків I, II груп за розміром активів), що відповідає такому збільшенню або зменшенню до 30%/50% відповідності. При цьому загальний ступінь ймовірності із врахуванням КК по g-му банку не може перевищувати 100 одиниць (балів), що відповідає 100% ймовірності настання фінансових ризиків для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

  6.6. До обрахунків прогнозної гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами (ВГСВg) приймаються банки, ймовірність віднесення до категорії неплатоспроможних (ВБg) яких з урахуванням коригуючого коефіцієнта за блоками А, Б, В становить 70% і більше.

  7. Група показників фінансово-економічного блоку включає такий перелік показників:

 97. покриття власними коштами проблемної заборгованості;
 98. здатність генерувати доходи Г1;
 99. здатність генерувати доходи Г2;
 100. достатність сформованих резервів за кредитами;
 101. розрахунок обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна;
 102. раціональне управління ресурсами;
 103. прибутковість капіталу банку;
 104. чистий процентний та комісійний доходи до чистих активів;
 105. чистий спред.
 106. В обрахунку показників використовуються сальдо балансових/позабалансових рахунків.

  Ряд складових з показників блоків А та Б передбачають приведення певних сум до річних значень або підрахунок складових показника через середньохронологічну величину.

  Приведення до річного значення розраховується за такою формулою:

  ,

 107. де
 108. R

  -

 109. річне значення за рахунком або групою рахунків;
 110. K

  -

 111. звітний місяць, за який здійснюється вибірка, набирає значення від 1 до 12 місяців;
 112. Sg

  -

 113. сума за балансовим або позабалансовим рахунком або сума групи рахунків g-го банку.
 114. 7.1. Показник покриття власними коштами проблемної заборгованості.

  Цей показник характеризує ступінь покриття потенційних збитків за рахунок власних коштів. Показник розраховується як співвідношення власних коштів банку до проблемної заборгованості за кредитним портфелем за такою формулою:

 115. де
 116. Пк

  -

 117. показник покриття власними коштами проблемної заборгованості;
 118. Вк

  -

  капітал банку. Капітал банку складається з таких елементів: статутний капітал банку, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди банку, результати минулих років, результати звітного року, що очікують затвердження, результати переоцінки;

  Рп

  -

 119. результати переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, інвестицій у цінні папери;
 120. Прнд

  -

 121. прострочені доходи;
 122. Сб

  -

 123. субординований борг;
 124. Внск

  -

 125. внески за незареєстрованим статутним капіталом;
 126. Рбк

  -

 127. сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам;
 128. Прк

  -

 129. прострочена заборгованість за наданими кредитами.
 130. 7.2. Показники здатності генерувати доходи оцінюються головним чином за рахунок знаходження оптимального балансу між вартістю ресурсів і доходами від їх розміщення з урахуванням адміністративних витрат. Ці показники дозволяють виявляти проблеми на ранній стадії, як тільки вони виявили свій вплив на баланс банку, і розраховуються за такими формулами:

 131. де
 132. Г1, Г2

  -

 133. показники здатності генерувати доходи;
 134. П

  -

 135. результат поточного року;
 136. ІОв

  -

  інші операційні витрати;

  Пр ндг

  -

 137. прострочені доходи на звітну дату;
 138. Пр нд1

  -

 139. прострочені доходи на 1 січня;
 140. Ндг

  -

 141. нараховані доходи на звітну дату;
 142. Нд1

  -

 143. нараховані доходи на 1 січня;
 144. Р

  -

 145. відрахування в резерви.
 146. До річного значення приводяться такі складові показники: П, ІОв, різниця сум Пр ндг і Пр нд1, різниця сум Ндг і Нд1;

  Ач — обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.

  7.3. Показник достатності сформованих резервів за кредитами показує співвідношення суми фактично сформованих резервів за кредитним портфелем до розрахункової суми проблемної заборгованості і розраховується за такою формулою:

 147. де
 148. ДР

  -

 149. показник достатності сформованих резервів за кредитами;
 150. Рбк

  -

 151. сформовані резерви під заборгованість банків та під кредити, надані клієнтам;
 152. Крз

  -

 153. загальна сума наданих кредитів;
 154. Прк

  -

 155. прострочена заборгованість за наданими кредитами;
 156. Пр нд

  -

 157. прострочені доходи;
 158. 0,02
 159. -

 160. коефіцієнт зважування, що є сталою величиною.
 161. 7.4. Показник розрахунку обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна як забезпечення виконання зобов'язань боржника до обсягу наданих кредитів розраховується за такою формулою:

 162. де
 163. З

  -

 164. показник розрахунку обсягу отриманої застави у вигляді нерухомого майна;
 165. ЗН

  -

 166. отримана застава;
 167. Крк

  -

 168. кредити, надані клієнтам.
 169. 7.5. Показник раціонального управління ресурсами визначає міру співвідношення розміщених коштів на кореспондентських рахунках в інших банках до наявних обсягів коштів суб'єктів господарювання і розраховується за такою формулою:

 170. де
 171. УР

  -

 172. показник раціонального управління ресурсами;
 173. Крн

  -

 174. кореспондентські рахунки банку в інших банках;
 175. Крл

  -

 176. кореспондентські рахунки в банку інших банків;
 177. Сгдп

  -

 178. кошти суб'єктів господарювання на поточних рахунках в банку.
 179. 7.6. Показник прибутковості капіталу банку характеризує ефективність використання капіталу. За його допомогою оцінюється рівень поточного результату до капіталу банку. Показник розраховується за такою формулою:

 180. де
 181. ПВк

  -

 182. показник прибутковості капіталу банку;
 183. П

  -

 184. результат поточного року;
 185. Вк

  -

 186. капітал банку.
 187. При цьому результат поточного року приводиться до річного значення, а сума капіталу банку розраховується за середньохронологічним підрахунком від початку року.

  7.7. Показник чистого процентного та комісійного доходу до чистих активів дає змогу оцінити ефективність діяльності банку і розраховується за такою формулою:

 188. де
 189. ЧПКД

  -

 190. показник чистого процентного та комісійного доходу до чистих активів;
 191. ЧПД

  -

  чистий процентний дохід банку. Вираховується як різниця між процентними доходами та процентними витратами;

  Пр ндг

  -

 192. прострочені доходи на звітну дату;
 193. Пр нд1

  -

 194. прострочені доходи на 1 січня;
 195. Ндг

  -

 196. нараховані доходи на звітну дату;
 197. Нд1

  -

 198. нараховані доходи на 1 січня;
 199. ЧКД

  -

  чистий комісійний дохід банку. Вираховується як різниця між комісійними доходами та комісійними витратами;

  Ач

  -

 200. обсяг чистих активів за середньохронологічним підрахунком з початку року.
 201. Чисельник даної формули приводиться до річного значення.

  7.8. Чистий спред. Визначається реальна здатність банку до управління процентними ставками за своїми інструментами за такою формулою:

 202. де
 203. ЧС

  -

 204. чистий спред;
 205. ПД

  -

 206. процентний дохід;
 207. Ап

  -

 208. підпроцентні активи;
 209. Пв

  -

 210. процентні витрати;
 211. Зп

  -

 212. підпроцентні зобов'язання.
 213. Обсяг процентних доходів та процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних активів та підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

  8. Група показників блоку ліквідності представлена п'ятьма показниками, сукупність яких дає змогу оцінити ступінь ризику банку щодо втрати ліквідності та як наслідок неспроможності виконувати зобов'язання перед кредиторами.

  Опис показників блоку ліквідності:

 214. відсоткова ставка за залученими коштами в національній валюті;
 215. загальна вартість зобов'язань;
 216. темпи приросту зобов'язань;
 217. збалансованість грошових потоків;
 218. наявність документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.
 219. 8.1. Відсоткова ставка за залученими коштами в національній валюті.

  Для розрахунку використовуються дані про відсоткові ставки із форми № 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" ( z0353-03 ) розділу 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, у частині фізичних осіб — резидентів.

  8.2. Загальна вартість зобов'язань.

  Показник загальної вартості зобов'язань розраховується за такою формулою:

 220. де
 221. Звз

  -

 222. показник загальної вартості зобов'язань;
 223. Пв

  -

 224. процентні витрати;
 225. Зп

  -

 226. підпроцентні зобов'язання.
 227. Обсяг процентних витрат приводиться до річних значень, а обсяг підпроцентних зобов'язань розраховується за середньохронологічним підрахунком.

  8.3. Темпи приросту зобов'язань за минулий місяць розраховуються за такою формулою:

 228. де
 229. Z

  -

 230. темпи приросту зобов'язань;
 231. TSг

  -

  різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на кінець розрахункового місяця;

  TSг-1

  -

  різниця між сумою сукупних зобов'язань та іншими зобов'язаннями і кредиторською заборгованістю на початок періоду, що передує розрахунковому.

  Значення TSг розраховується за такою формулою:

  TSг=Зс-Зін-Зкр,

 232. де
 233. г

  -

 234. місяць (г = 1, 2, 3 … 12);
 235. Зс

  -

 236. сукупні зобов'язання;
 237. Зін

  -

  інші зобов'язання;

  Зкр

 238. кредиторська заборгованість.
 239. 8.4. Збалансованість грошових потоків.

  До розрахунку приймаються високоліквідні активи та частина інших активів, які банк може швидко перетворити на ліквідні кошти, із співвідношенням до поточних зобов'язань банку та частини інших зобов'язань, яка може бути виставлена клієнтами до вимоги термінового повернення. Показник збалансованості грошових потоків розраховується за такою формулою:

 240. де
 241. Zm

  -

 242. показник збалансованості потоків;
 243. А12

  -

 244. грошові кошти та кошти в Національному банку України;
 245. Крн

  -

 246. кореспондентські рахунки в інших банках;
 247. А8

  -

 248. кошти в інших банках;
 249. А3

  -

 250. державні цінні папери;
 251. Р10

  -

 252. строкові кредити;
 253. Z7

  -

 254. кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ на вимогу;
 255. Z8

  -

 256. строкові кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ;
 257. Z10

  -

 258. кошти на вимогу фізичних осіб;
 259. Z11

  -

 260. строкові кошти фізичних осіб;
 261. Z2

  -

 262. кошти бюджету та кореспондентський рахунок Національного банку в банку;
 263. Z20

  -

 264. кошти інших банків;
 265. Крл

  -

 266. кореспондентські рахунки інших банків;
 267. 0,05, 0,2, 0,7
 268. -

 269. коефіцієнти зважування, що є сталими величинами.
 270. 8.5. Наявність документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

  Показник враховується, якщо за останній звітний місяць підрахунку у банку присутня наявність документів клієнтів банку, що не виконані в строк з вини банку.

  При підрахунку використовується сума за позабалансовими рахунками 9804, 9806.

  Наявність сум за зазначеними позабалансовими рахунками на останню звітну дату підвищує ризик порушення ліквідності до максимального рівня, тобто за блоком Б банк отримує 20 одиниць (балів), що відповідає 30% ймовірності.

  9. Блок зовнішнього впливу направлений на врахування при оцінні негативних факторів, що можуть вплинути на можливість віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних.

  Оцінювання цього блоку ґрунтується на проведенні аналізу застосованих Національним банком України заходів впливу до банку та виявлення інших порушень.

  Вибірка даних здійснюється за останнім звітним місяцем.

  Застосовані заходи / виявлені порушення

  Бали

  Обмеження операції з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб

 271. 10
 272. Зупинення/припинення операцій з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб

 273. 20
 274. Інформація про порушення економічних нормативів капіталу

 275. 30
 276. Наявність письмової угоди між Національним банком України та банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо

 277. 20
 278. Інші порушення / заходи впливу Національного банку України

 279. 10
 280. 10. Коригуючий коефіцієнт, спрямований на підсилення або зниження загальної бальної оцінки банку.
 281. Оцінювання даного блоку ґрунтується на проведенні аналізу:

  1) динаміки зміни показників блоків А, Б g-го банку;

  2) терміну (строку) застосувань заходів впливу (блок В);

  3) потенційної можливості банку щодо залучення/погашення ресурсів, отримання рефінансування від Національного банку України;

  4) систематичності звернень вкладників щодо порушення банком умов договору, затримок у поверненні вкладникам коштів, у тому числі отримання зазначеної інформації з сайтів в мережі Інтернет;

  5) наявності іншої негативної інформації про банк, акціонерів, керівників, найбільших позичальників банку, у тому числі розповсюдженої через засоби масової інформації;

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Ожидание любимого из тюрмы

  Многие женщины не понаслышке знают, как это -ждать любимого и близкого человека из тюрьмы.

  Сьомін змушує запасатися заспокійливим

  Та на груповий раунд нашим уболівальникам потрібно купувати не квитки, а валідол. Такий висновок можна зробити після матчу-відповіді останнього етапу відбору. Глядачі, які заповнили трибуни ...

  У Львові проводять заходи з метою попередження ДТП за участю водіїв «маршруток»

  Учора, працівники Державтоінспекції навідались до одного із найбільших перевізників міста Львова ПАТ Львівське АТП 14630.

  висунутих Партією Наталії Королевської – "Україна – Вперед!", в одномандатних виборчих округах, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Партією Наталії Королевської — "Україна — Вперед!", в одномандатних виборчих округах

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ребята супер!!! Все что делаете для всех пользователей очень важно!!!

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы молодцы!!! Сильно хочу пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0