Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів - україністів «Соняшник-учитель» та Міжнародну природознавчу гру «Геліантус», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.10.2012  № 1101
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

  Про затвердження положень про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник», Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів — україністів «Соняшник-учитель» та Міжнародну природознавчу гру «Геліантус»

  Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України( 410/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, на виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року( 561-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, згідно з пунктом 1.2 розділу І Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності( z1318-11 ), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011року № 1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), з метою активного долучення учнів до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі, формування у школярів цілісного уявлення про природу і наукового світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, удосконалення роботи з обдарованою молоддю, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1.1. Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»;

  1.2. Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель»;

  1.3. Положення про Міжнародну природознавчу гру «Геліантус».

  2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.):

  2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Вжити заходів щодо визначення базової організації з проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (далі — Гра «Соняшник»), Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» (далі — Конкурс «Соняшник-учитель»), Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» (далі — Гра «Геліантус») (за згодою).

  2.3. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) сприяти участі школярів загальноосвітніх навчальних закладів у Грі «Соняшник» і Грі «Геліантус» та вчителів у Конкурсі «Соняшник-учитель».

  3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти в організації проведення Гри «Соняшник» і Гри «Геліантус» та Конкурсу «Соняшник-учитель».

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б. М. Жебровського.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 12.10.2012  № 1101

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2012 р. за № 1811/22123

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» (далі — Гра).

  Гра проводиться щороку на добровільних засадах.

  1.2. Гра проводиться з метою формування в учнів (вихованців) загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (далі — НЗ) зацікавленості українською мовою, літературою та українознавством; підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури та українознавства; активізації позакласної та позашкільної роботи із зазначених вище дисциплін.

  1.3. Основними завданнями Гри є:

  долучення учнів НЗ до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі;

  розширення та поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, історії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;

  популяризація і поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства, розвиток мотивації учнів до вивчення української мови, літератури, народознавства;

  вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;

 3. формування в учнів НЗ сталої зацікавленості українознавчою тематикою;
 4. активізація творчої діяльності вчителів;
 5. удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
 6. вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Гри.

  1.4. Інформація про проведення Гри розміщується на офіційному сайті Гри: http://gra-sonyashnyk.com.ua/.

  ІІ. Учасники Гри

  2.1. Учасниками є учні (вихованці) 1-11 класів НЗ усіх типів і форм власності України (далі — Учасники). Учасники беруть участь у Грі індивідуально та на добровільних засадах.

  2.2. Організаційний комітет Гри може змінювати кількість класів, що беруть участь у Грі. Про такі зміни організаційний комітет Гри повідомляє координаторів не пізніше ніж за 3 місяці до дня проведення Гри.

  2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Гри, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання робіт.

  2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.

  ІІІ. Організація, умови та строки проведення Гри

  3.1. Гра проводиться у НЗ.

  3.2. Для організації проведення Гри МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі — Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

  3.3. Оргкомітет:

 7. визначає правила Гри та дату її проведення;
 8. формує банк завдань Гри;
 9. готує оригінал-макети матеріалів Гри (бланків відповідей, завдань, інструкцій з організації проведення Гри тощо), друкує та розсилає ці матеріали до НЗ;

  налагоджує зв’язки з представниками Гри (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в регіонах, районах, містах та НЗ, іншими установами та організаціями;

 10. організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;
 11. оприлюднює результати Гри;
 12. проводить статистичний аналіз результатів Гри;
 13. опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Гри та її завдань;
 14. делегує частину своїх повноважень регіональним представникам, які визначаються Оргкомітетом для кожного регіону України;

 15. налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Гри.
 16. 3.4. Організаційно-методичне забезпечення Гри здійснює методична комісія Гри.

  Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується Оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та відбір завдань, підбір варіантів Гри, розробка відповідей, написання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

  3.5. Гра проходить в один тур безпосередньо в НЗ в один день для всіх Учасників. Строк проведення Гри визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Гри та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

  Обов’язковою умовою для участі у Грі для НЗ є наявність координатора проведення Гри у НЗ (далі — Координатор). Координатори реєструються Оргкомітетом. У НЗ Гру організовує та проводить Координатор разом з учителями українознавчих дисциплін і початкової школи.

  Діяльність Координатора може охоплювати декілька НЗ.

  Учні реєструються у Координатора.

  Для участі у Грі до встановленого Оргкомітетом строку Координатор подає заявку на участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» за формою згідно з додатком.

  3.6. Під час проведення Гри обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних» ( 2297-17 ).

  3.7. Бланки відповідей Учасників зберігаються Оргкомітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

  3.8. Батьки Учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Гри в НЗ на всіх її етапах, включаючи право присутності при розкритті конвертів із завданнями Гри та при виконанні завдань Учасниками, а також разом з Координатором перевіряти правильність пакування бланків відповідей перед їх відправкою до Оргкомітету.

  ІV. Зміст і структура завдань

  4.1. Гра проводиться за комплектами завдань, призначеними для учнів НЗ різних вікових категорій. Комплекти завдань визначає Оргкомітет у правилах проведення Гри.

  Вимоги до завдань Гри:

  комплект містить 30 (у 1-4 класах НЗ — 20) завдань, розбитих на три рівні складності (по 1, 3 і 5 балів за правильну відповідь);

 17. на кожне завдання пропонується п`ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 18. вибрані відповіді Учасники відмічають на бланку відповідей;
 19. відсутність або наявність більше однієї відповіді оцінюються в 0 балів;
 20. максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Гри, — 70 (44 бали — у 1-4 класах НЗ);
 21. основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником Гри;
 22. складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників.
 23. 4.2. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Гри.

  4.3. Оргкомітет приймає від Координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік.

  V. Порядок проведення Гри

  5.1. Підготовчий етап:

  Оргкомітет надсилає Координаторам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали;

  Координатор поширює інформацію про Гру, допомагає учням НЗ у підготовці до Гри, радить літературу для підготовки до Гри.

  5.2. Проведення Гри в НЗ:

  Гра проводиться в один день в усіх НЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи учнів НЗ;

  Координатори отримують завдання не пізніше ніж за день до дня проведення Гри відповідно до надісланої заявки;

  Координаторам забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Гри. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Гри в присутності Учасників;

  Гра відбувається лише у НЗ. За дотримання правил проведення Гри відповідає Координатор;

  перед початком Гри Координатор проводить детальний інструктаж Учасників щодо заповнення бланка відповідей;

  головна вимога до Учасників — самостійна робота над завданнями. Учасникам Гри заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Гри книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку;

  кожен Учасник Гри отримує завдання та бланк відповідей, який після завершення Гри передає Координаторові;

 24. на виконання завдань відводиться 60 хвилин; збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;
 25. заповнені бланки відповідей та списки Учасників Координатор передає на адресу Оргкомітету у встановлений правилами Гри спосіб;

  Учасники та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими методичною комісією Гри.

  VI. Апеляція та громадський контроль

  6.1. Апеляційна комісія Гри уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Гри та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

  6.2. Апеляція подається Учасником Гри впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

  6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет.

  6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

  6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

  6.6. Координатори можуть залучати до організації Гри та контролю за дотриманням правил її проведення батьків Учасників (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Гри Координатор надсилає до Оргкомітету.

  VIІ. Підбиття підсумків Гри

  7.1. Результати Гри оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Гри не пізніше ніж через сім календарних днів після проведення Гри.

  7.2. Підсумкові звіти за результатами Гри подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Гри публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

  7.3. За результатами Гри оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ — найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ — найкращих популяризаторів українознавчих дисциплін НЗ їх координатори щороку відзначаються грамотами та подяками.

  VIІІ. Нагородження Учасників

  8.1. Результати Гри відображають відносний освітній рівень Учасників за певним класом або віковою категорією.

  8.2. Кожен Учасник Гри отримує відповідний сертифікат, а переможці отримують дипломи.

  Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримують 1% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 2% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримують 3% Учасників по кожному класу.

  Диплом І ступеня регіонального рівня отримують 4% Учасників по кожному класу, диплом ІІ ступеня регіонального рівня отримують 6% Учасників по кожному класу, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримують 8% Учасників по кожному класу.

  8.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Гри та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

  IX. Фінансування Гри

  Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.

  Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

  О. В. Єресько

  Додаток до Положення про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»

  Код навчального закладу _____________

  ЗАЯВА на участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» — _____ року

  Просимо зареєструвати ____ учнів нашої школи у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» — року.

  Інформація про нашу школу:

  Найменування школи: _________________________________________________________

  Область: _________________________

  Район: ___________________________

  Населений пункт: _________________

  Місцезнаходження: ________________

  Поштовий індекс: _________________

  Контактний тел. школи: ____________

  П.І. Б. Координатора Гри у школі: ________________________________________________

  E-mail Координатора Гри у школі: ________________________________________________

  Робочий телефон Координатора Гри у школі: ______________________________________

  Мобільний телефон Координатора: ______________________________________________

  Електронна адреса навчального закладу: __________________________________________

  Просимо вислати нам завдання для учасників (кількість):

 26. 1 кл.
 27. 2 кл.
 28. 3 кл.
 29. 4 кл.
 30. 5 кл.
 31. 6 кл.
 32. 7 кл.
 33. 8 кл.
 34. 9 кл.
 35. 10 кл.
 36. 11 кл.
 37.  

  Крім того, завдання для дітей-сиріт

 38. 1 кл.
 39. 2 кл.
 40. 3 кл.
 41. 4 кл.
 42. 5 кл.
 43. 6 кл.
 44. 7 кл.
 45. 8 кл.
 46. 9 кл.
 47. 10 кл.
 48. 11 кл.
 49.  

  Заява надсилається разом з відповідями Учасників.

  Бланки відповідей Учасників без підписаної заяви не приймаються.

  Дана заява є письмовим підтвердженням про згоду нашого навчального закладу з умовами проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» — ___, що викладені на сайті Гри http://gra-sonyashnyk.com.ua.

  В нашому загальноосвітньому навчальному закладі є письмова згода учнів, батьків (законних представників) на обробку та поширення персональних даних учнів (у т. ч. неповнолітніх), що включені до цієї заяви.

  З інструкціями координатора в школі та адміністратора у кабінеті ознайомлені. Усі вимоги цих інструкцій зобов’язуємося виконати.

  Дата «_____» _____________________ 20 ____ року.

  Представник адміністрації навчального закладу

  _____________ (посада)

  _________ (підпис)

  _______________ (П.І. Б.)

  М. П.

 50. печатка навчального закладу
 51. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Допомога фахівця завжди поряд

  Вашу правоту з будь-якого правового питання зможе підтвердити лише кваліфікований юрист, який і надасть необхідну юридичну консультацію для захисту Ваших прав і свобод

  Корисні «підказки» для малечі: у Львові правоохоронці навчають школярів дорожній абетці

  На Львівщині триває акція з безпеки дорожнього руху серед школярів. Правоохоронці проводять із дітками пізнавальні заняття, під час яких нагадують малим бешкетникам, як слід поводитись на вулиці. ...

  Про Всеукраїнську нараду вчителів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Ректорам (директорам) вищих педагогічних навчальних закладів I — IV рівнів акредитації Керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти

  Суд ликвидировал российскую юрфирму, предлагавшую услуги адвокатов, не имея их в штате

  Ставропольский краевой суд (РФ) оставил в силе решение суда первой инстанции о ликвидации юрфирмы «Розмира Компани», которая, не имея в штате адвокатов, в своих информационных сообщениях оперировала ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Сайт - обалденный. Благодарю. Без всякого сомнения полезный и удобный интернет проект.

  Спасибо Вам за этот огромный труд, который Вы делаете ежедневно для нас. Умнички!!!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0