Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.09.2012  № 986
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2012 р. за № 1664/21976

  Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»( 3206-17 ), абзацу другого пункту 31 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ( 169-2002-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, підпункту 5 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування( 33/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  Перелік органів, уповноважених здійснювати спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наукових ступенів, вчених звань.

  2. Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами (Некрасса І. А.) забезпечити державну реєстрацію наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 вересня 2012 року № 986 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — наказ) в Міністерстві юстиції України.

  3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (головним управлінням) освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання наказу.

  4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Кулікова П. М.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 10.09.2012  № 986

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2012 р. за № 1664/21976

  ПОРЯДОК проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — уповноважений орган) спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі — спецперевірка).

  2. Спецперевірці підлягають відомості щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»( 3206-17 ) (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі особисто надані відомості.

  МОНмолодьспорт України здійснює спецперевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, апаратах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших органів державної влади вищого рівня.

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (головні управління, департаменти) освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють спецперевірку осіб за місцем їх працевлаштування, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, крім осіб, які зазначені в абзаці другому цього пункту.

  3. Спецперевірка проводиться у разі надходження до уповноваженого органу від органу державної влади або органу місцевого самоврядування запиту щодо перевірки наявності у кандидата освіти, наукового ступеня, вченого звання.

  До запиту додаються копії:

 3. письмової згоди кандидата на проведення спецперевірки;
 4. автобіографії;
 5. паспорта;
 6. документів про освіту державного зразка (у тому числі виданих навчальними закладами інших держав, визнаних в Україні в установленому порядку), вчені звання, наукові ступені (з відповідними додатками);

 7. документ, що підтверджує зміну прізвища особи (за наявності).
 8. У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту уповноважений орган залишає без розгляду документи, надані для проведення спецперевірки, про що у триденний строк листом повідомляється відповідний орган, що направив запит, із зазначенням причин залишення документів без розгляду.

  4. Спецперевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до уповноваженого органу належно оформленого запиту та доданих до нього документів, визначених пунктом 3 цього Порядку.

  5. Спецперевірка проводиться відповідним структурним підрозділом уповноваженого органу, що визначений наказом керівника.

  6. Спецперевірка відомостей про наявність освіти, наукового ступеня, вченого звання здійснюється з використанням даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти та/або інформації, наданої навчальними закладами, державними архівними та науковими установами.

  7. Запити до навчальних закладів, архівних та наукових установ щодо підтвердження освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання оформлюються на підставі запиту щодо підтвердження освіти претендента на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та запиту щодо підтвердження факту наявності у претендента на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вченого звання, наукового ступеня ( z1664-12 ) за формою згідно з додатком 1 та додатком 2 до цього Порядку та надаються за допомогою факсимільного зв’язку.

  Відповіді навчальних закладів, архівних та наукових установ уповноваженому органу направляються впродовж одного дня за допомогою факсимільного зв’язку та поштою.

  8. Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, де зазначаються:

  найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація;

 9. дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію;
 10. назва документа про освіту, серія, номер, кому, ким і коли виданий;
 11. назва документа про вчені звання, наукові ступені, серія, номер, кому і коли виданий;
 12. посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію;
 13. прізвище та ініціали особи, яка оформила інформацію, контактні телефони.
 14. 9. Інформація про результати спецперевірки підписується керівником уповноваженого органу або заступником керівника відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  10. Уповноважений орган, що здійснює спецперевірку, у разі надходження від кандидатів зауважень стосовно результатів спецперевірки надає їм письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

  11. Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

  Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Додаток 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  ЗАПИТ ( z1664-12 BF60.doc ) щодо підтвердження освіти претендента на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  Додаток 2 до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  ЗАПИТ ( z1664-12 BF61.doc ) щодо підтвердження факту наявності у претендента на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вченого звання, наукового ступеня

  Додаток 3 до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  ІНФОРМАЦІЯ ( z1664-12 BF63.doc ) про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 10.09.2012  № 986

  ПЕРЕЛІК органів, уповноважених здійснювати спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наукових ступенів, вчених звань

  № з/п

  Найменування органу, уповноваженого здійснювати спеціальну перевірку

  Місцезнаходження

  1

  2

  3

  1.

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  ministry@mon.gov.ua просп. Перемоги, 10, м. Київ

  2.

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим

  minobr@cris.crimea.ua пров. Совнаркомівський, 3, м. Сімферополь, 95000

  3.

  Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

  vn_edu@vn.ukrpack.net вул. Козицького, 33, м. Вінниця, 21000

  4.

  Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

  vuon@opost.net вул. Л. Українки, 59, м. Луцьк, 43025

  5.

  Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  osvita@adm.dp.ua вул. Свердлова, 70, м. Дніпропетровськ, 49060

  6.

  Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

  guon@skif.net вул. Артема, 129а, м. Донецьк, 83001

  7.

  Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

  ztedu@ukr.net майдан С. П. Корольова, 12, м. Житомир, 10014

  8.

  Управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

  zakosvita@ukr.net пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008

  9.

  Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

  obluon@zp.ukrtel.net просп. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107

 15. 10.
 16. Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

  osvita@if.gov.ua вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004

 17. 11.
 18. Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

  kancel@oblosvita.org.ua вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001

 19. 12.
 20. Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

  obluo@kw.ukrtel.net пл. Кірова, 1, Будинок Рад м. Кіровоград, 25022

 21. 13.
 22. Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

  guon_lugansk@ukr.net вул. Рислянда, 2а, м. Луганськ, 91005

 23. 14.
 24. Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

  guon@mail.lviv.ua вул. Просвіти, 4а, м. Львів, 79008

 25. 15.
 26. Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

  osvita@mykolayiv-oda.gov.ua вул. Спаська, 29, м. Миколаїв, 54030

 27. 16.
 28. Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

  ypravlenie@ukr.net вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107

 29. 17.
 30. Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

  obluo@adm-pl.gov.ua вул. Котляревського, 20/8, м. Полтава, 36000

 31. 18.
 32. Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

  obluo@icc.rv.ua Майдан просвіти, 2, м. Рівне, 33028

 33. 19.
 34. Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

  sumy005@gmail.com вул. Прокоф'єва, 38а, м. Суми, 40024

 35. 20.
 36. Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

  toblosvita@ukrpost.ua вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021

 37. 21.
 38. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

  gluo@gluo.kharkov.com Держпром, 9 під'їзд, 4 поверх, м. Харків, 61022

 39. 22.
 40. Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

  up-osvit@hs.ukrtel.net вул. Морська, 13, м. Херсон, 73000

 41. 23.
 42. Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

  khmoblosvita@i.ua Майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29000

 43. 24.
 44. Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

  guon_cherkassy@ukr.net бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000

 45. 25.
 46. Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

  uprosn.cv@ukrpost.ua вул. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010

 47. 26.
 48. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

  obluo@cg.ukrtel.net вул. Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013

 49. 27.
 50. Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  osvita@guo.kiev.ua бульв. Шевченка, 3, м. Київ, 01004

 51. 28.
 52. Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації

  sev.uon@gmail.com вул. Щербакова, 10, м. Севастополь, 99011

  Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Столична Державтоінспекція на базі навчально-виховного центру «Золоче» організували справжне свято для малечі

  Працівники столичної Державтоінспекції докладають чимало зусиль, аби вберегти неповнолітніх від лиха на дорозі. Вони проводять чималу профілактичну роботу серед учнів шкіл та вихованців дитячих ...

  Черкасскими судами освобождено более 800 осужденных, попадающих под действие закона об амнистии

  Судами Черкасской области с участием прокуроров освобождены все осужденные, которые подпадали под выполнение требований Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», набравшего силу 19 апреля текущего ...

  Суд ЕС отменил санкции, примененные к банку Ирана из-за связей с ядерной программой

  Суд ЕС аннулировал санкции по отношению к Bank Saderat, одному из ведущих финансовых институтов Ирана, попавшему в черный список Совета Евросоюза из-за опасений, связанных с иранской ядерной ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Вы класс!!! Все что делаете для пользователей вне всякого сомнения- важно!!!

  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному сайту я, наконец, надумался обзавестись безлимитом.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0