Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ: «У конкурсі «Цікава школа» переможених немає»

  Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ: «У конкурсі «Цікава школа» переможених немає»

  Директор Національного еколого-натуралістичного центру, доктор педагогічних наук Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

  Педагогічна ідея, стверджував відомий учитель Василь Сухомлинський, — повітря, в якому розправляє крила творчість. Цінності вона набуває, лише коли реалізується. Активізувати процес, долучити до творчості якомога більше талантів покликаний Всеукраїнський конкурс «Цікава школа», який проводив Національний еколого-натуралістичний центр. Про його відкриття й надбання на прохання оглядача «Урядового кур’єра» розповідає директор центру Володимир Вербицький.

  Володимире Валентиновичу, хто брав участь в огляді талантів?

  Красу душі вчать передавати у гуртку флористики. Фото з архіву еколого-натуралістичного центру

  — Практично всі педагоги шкільних і позашкільних навчальних закладів, що виявили бажання. Ми запрошували вчителів, які дають своїм вихованцям не лише знання, а й потяг та навички застосовувати їх у житті. В нових умовах сьогодення творчий потенціал педагогічної спільноти розвивається. Наше завдання — теорію переплавити в практику. Реалії життя стають дедалі жорсткішими, вони негативно впливають на долі юного покоління. Тож виховання має бути захисним. А це передбачає не лише засвоєння певних знань, а й вміння правильно ними користуватися. Дитина повинна вчитися виростати творцем краси і гармонії життя.

  — Нині багато батьків і педагогів переконані, що дитину слід вчити пристосовуватися до життя. Інші, хто думає про кращий, ніж сьогодні, завтрашній день, прагне виховувати перетворювачів життя. Яка тенденція переважає в роботі учасників конкурсу?

  — Звичайно, виховання людей, які зможуть змінити життя на краще. Тому дбають, аби діти знали, для чого їм потрібні знання та де і як їх застосовувати.

  — Склалося так, що головне для сучасної більшості — володіти й захоплювати. Тож педагогам доводиться не лише навчати, а й перевиховувати, аби покоління, що вступатиме в доросле життя, могло творити й дарувати. Завдання надзвичайно складне. Чи демонструють учасники конкурсу намагання впоратися з ним?

  — Саме це прагнення об’єднує педагогів-новаторів. Так, Л. Керпатинко з Таращанського району Київської області у своїй роботі ставить на перше місце співтворчість педагога і учня, визнання цінності особистості дитини, адже у сучасних умовах постає потреба у людині, спроможній розв’язати завдання, що забезпечують не просто виживання, а й прогрес нації. Наука управління є в шкільному самоврядуванні, в якому автор вбачає підготовку дітей до життя в соціумі. Застосовуючи різні види ігрової діяльності, вчитель орієнтує на розв’язання практичних проблем і конструює їх так, щоб імітувати ситуації суспільного життя.

  Т. Василенко з Броварського районного центру туризму Київської області працює над проблемою «Формування критичного мислення вихованців на заняттях етнографічно-краєзнавчого гуртка». Досвід роботи довів, що актуальність критичного мислення зростає в часи інтенсивних соціальних змін. Участь вихованців у конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх показує, що найчастіше перемагає той, хто вміє черпати інформацію з різних джерел, аналізує, порівнює, узагальнює, не боїться запитань. Про дітей, які навчилися мислити критично, можна сказати, що ними не можна маніпулювати, вони інтелектуально незалежні, перемагають сумніви і ставлять запитання; вони чесні з собою, толерантні, творчі і креативні, їхні судження базуються на доказах.

  У Н. Стрюк із Вінницької станції юних натуралістів основна ідея досвіду та інноваційність полягає в спрямуванні навчально-виховного процесу не лише на засвоєння певного обсягу знань, а й на виховання впевненої у собі та власних силах особистості, яка може не тільки швидко і гнучко пристосуватися до змін у суспільному чи економічному житті, а й сама буде їхнім творцем та ініціатором. На думку педагога, доцільними формами роботи є малі групи, гуртки з невеликою кількістю дітей, студії та клуби, що працюють за модулем вільного часу дитини. Такі форми роботи забезпечують безпосередній емоційний контакт як педагога з дітьми, так і вихованців гуртка, що дає змогу ефективно реалізувати основне завдання позашкільної освіти — створювати умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей.

  Володимире Валентиновичу, ви, мабуть, погодитесь, що охоплення обов’язковою позашкільною освітою дітей з п’яти років ставить перед педагогами безліч завдань, розв’язання яких вимагає нетрадиційних підходів. Чи запропонували їх ваші конкурсанти?

  — У навчанні дошкільнят важливе значення має правильний вибір методів і прийомів навчання, розробка і використання дидактичного матеріалу. Поєднання словесних, наочних і практичних методів дає можливість залучати до засвоєння навчального матеріалу всі види чуттєвого сприймання й тим самим організувати навчання без перевантаження, підтримувати активний пізнавальний інтерес. Форма занять — урок, гра — змагання, екскурсія. Це істотно підвищує активність та працездатність дітей у процесі навчання, отже, й ефективність навчання.

  Так працює, зокрема, Л. Тупчій із Таращі Київської області. Навіть у роботі з дошкільнятами вона вводить на заняттях випереджаючі завдання з метою розвитку самостійності й логічного мислення учнів, використовує прості опорні схеми, цікаві завдання. Все це допомагає зацікавити учнів, активізувати їхню пізнавальну діяльність.

  Схожою методикою користується у своїй роботі вчитель початкових класів Миколаївської ЗОШ І—ІІІ ст. Добровеличківського району Кіровоградської області В. Ковальчук. Вона вважає, що педагогу необхідно опанувати науку гри, і тоді урок стане незабутньою подорожжю у світ знань, де учні мають можливість проявити свій потенціал.

  Навчати молодших школярів, не застосовуючи гру, — це ніби летіти в космос без скафандра, вважає Л. Гаврильчук, учитель початкових класів Надвірнянської ЗОШ І—ІІІ ст. №4 з Івано-Франківщини. Гра допомагає зберігати смак дитинства, а це важливий момент у співпраці вчителя та учня.

  — Нині багато суперечок про те, з якого віку і як довго дитина може працювати з комп’ютером. Про що свідчить досвід педагогів-новаторів?

  — Учитель початкових класів Бесідського НВО Ставищенського району Київської області Т. Хіміч є автором цільового проекту «Крок за кроком». Практичний досвід учителя доводить, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови в початкових класах є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності. Педагог висловлює своє припущення, що доступ дітей до комп’ютера в ранньому віці прискорює розвиток їхніх інтелектуальних здібностей і навчальних умінь. Комп’ютерні програми, доповнені різними ігровими елементами, посилюють емоційність навчального процесу, впливають на підсвідомість і тим самим сприяють мимовільному запам’ятовуванню навчального матеріалу. Вчитель вважає, що застосування комп’ютерних навчальних систем має доповнювати, а не заперечувати чи замінювати традиційні форми навчання. Уроки з використанням комп’ютера в початкових класах проводить не більше 2-3 разів на тиждень, індивідуальну роботу обмежує до 10—15 хвилин, протягом уроку практикує фізкультхвилинки і гімнастику для очей. Педагог переконана, що обгрунтоване використання ІКТ у початкових класах сприяє розвитку розумових здібностей дітей, їхньому творчому мисленню під час виконання вправ з української мови, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю мовних знань і умінь.

  — Конкурс завершено, досвід узагальнено. Що далі?

  — Інноваційні підходи педагогів-новаторів пропонуємо у всіх навчальних закладах. І… готуємося до нового огляду надбань колег. Водночас хочу зауважити, що виховують і навчають не лише вчителі.

  Батьки, будьте уважнішими до дітей, приділяйте їм більше часу й уваги. Живіть їхнім життям, грайтеся разом із ними, а не споглядайте з позиції розважальника. Намагайтеся не чинити тиску й примусу, не створюйте фізичних та психофізичних перенапружень. Одне слово, шановні батьки, нумо працювати разом!

  Микола ПЕТРУШЕНКО, «Урядовий кур’єр»

  ДОСЬЄ «УК»

  Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ. Народився 25 липня 1957 р. в Приморському краї в сім’ї військовослужбовця. У 1974 р. закінчив Ольшаницьку середню школу Рокитнянського району Київської області. З 1974 р. розпочав трудову діяльність у м. Боярка та Києві.

  У 1983 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького. З 1992 р. — директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Київського національного університету ім. Т. Шевченка, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України.

  Опублікував понад 120 науково-методичних праць.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про підписання Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

  Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 2013 року Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Американці розробили гібрид автомобіля і мотоцикла

  У Сан-Франциско розробили прототип електромобіля з гіроскопом транспортного засобу, що є гібридом автомобіля та мотоцикла.

  Про продовження терміну усунення порушень ПАТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про продовження терміну усунення порушень ПАТ «Харківгаз» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - просто молодцы.

  Этот интернет проект здоровский! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0