Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 20.11.2013  № 628
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання саморегулівними організаціями та об'єднаннями професійних учасників фондового ринку електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1481-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 6 серпня 2013 року № 1407, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за № 1481/24013 (далі — Положення), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається саморегулівними організаціями та об'єднаннями професійних учасників фондового ринку (далі — СРО/АПУ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення( z1481-13 ) (далі — Дані).

  2. Електронна форма інформації СРО/АПУ складається з файлу в електронному вигляді:

  Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartSRO.xsd";

  Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearSRO.xsd";

  Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "IrregSRO.xsd".

  3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

  4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  5. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

  6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  8. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.11.2013 № 628

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних Даних СРО/ОПУ:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearSRO YearSRO.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearSRO' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ ' D_NAME= 'Дані: Найменування СРО/ОПУ ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду за яким скланено Дані ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду за яким скланено Дані' NREG= 'False' TTYPE= '016' >

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSTITUL>

  Тег відкриття структури "TITUL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITUL"

  </z:DTSTITUL>

  Заключний тег структури "TITUL"

  <z:DTSVNESSRO>

  Тег відкриття структури "VNESSRO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "VNESSRO"

  </z:DTSVNESSRO>

  Заключний тег структури "VNESSRO"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "YearSRO.xsd"-*

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearSRO' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearSRO' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType> <simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSVNESSRO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_VID_PR' type='z:Type1' /> <attribute name='VYD_VNES' type='z:Type1' /> <attribute name='ROZM_VNES' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSTITUL'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='FIO_KONT' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_PI' type='z:Type10' /> <attribute name='SRO_CITY' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_STREET' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_KV' type='z:Type10' /> <attribute name='TEL_KONT' type='z:Type254' /> <attribute name='MAIL_KNT' type='z:Type254' /> <attribute name='WWW_KONT' type='string' /> <attribute name='SRO_N_SVD' type='z:Type20' /> <attribute name='SRO_D_SVD' type='dateTime' /> <attribute name='SRO_BANK' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_RR' type='z:Type20' /> <attribute name='SRO_MFO' type='z:Type6' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ -* Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "YearSRO.xsd". Довідка про СРО/ОПУ

  Назва елемента

  Зміст

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  FIO_KONT

  Прізвище, ім'я, по батькові директора СРО/ОПУ або особи, яка виконує його обов'язки

  SRO_PI

  Поштовий індекс

  SRO_CITY

  Населений пункт

  SRO_STREET

  Вулиця, будинок

  SRO_KV

  Кімната, квартира

  TEL_KONT

  Контактний телефон

  MAIL_KNT

  Електронна адреса

  WWW_KONT

  Веб-сторінка/веб-сайт СРО/ОПУ в глобальній інформаційній мережі Інтернет

  SRO_N_SVD

  Номер свідоцтва про реєстрацію СРО/ОПУ

  SRO_D_SVD

  Дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію СРО/ОПУ

  SRO_BANK

  Найменування банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  SRO_RR

  Поточний рахунок СРО/ОПУ, відкритий у банківській установі, що обслуговує СРО/ОПУ

  SRO_MFO

  МФО банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -* Опис структури даних "VNESSRO" до файлу схеми "YearSRO.xsd". Довідка про внески членів СРО/ОПУ-1

  Назва елемента

  Зміст

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  UR_VID_PR

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  VYD_VNES

  Вид внеску члена СРО/ОПУ: "1" — місячний, "2" — квартальний, "3" — річний, "4" — вступний

  ROZM_VNES

  Розмір внеску члена СРО/ОПУ

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється станом на останній день звітного періоду -* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "YearSRO.xsd". Супровідна довідка для виправлення інформації

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

 3. 2 Опис структури файлу "Report.xml" квартальних Даних СРО/ОПУ:
 4. <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartSRO QwartSRO.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartSRO' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ ' D_NAME= 'Дані: Найменування СРО/ОПУ ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду за яким скланено Дані ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду за яким скланено Дані' NREG= 'False' TTYPE= '016' >

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSPODANSRO>

  Тег відкриття структури "PODANSRO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PODANSRO"

  </z:DTSPODANSRO>

  Заключний тег структури "PODANSRO"

  <z:DTSSANKSRO>

  Тег відкриття структури "SANKSRO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "SANKSRO"

  </z:DTSSANKSRO>

  Заключний тег структури "SANKSRO"

  <z:DTSSKLADSRO>

  Тег відкриття структури "SKLADSRO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "SKLADSRO"

  </z:DTSSKLADSRO>

  Заключний тег структури "SKLADSRO"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  <z:DTSTITUL>

  Тег відкриття структури "TITUL"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITUL"

  </z:DTSTITUL>

  Заключний тег структури "TITUL"

  </z:root>

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "QwartSRO.xsd"-**

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartSRO' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartSRO' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType> <simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all> <element name='DTSTITUL'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='FIO_KONT' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_PI' type='z:Type10' /> <attribute name='SRO_CITY' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_STREET' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_KV' type='z:Type10' /> <attribute name='TEL_KONT' type='z:Type254' /> <attribute name='MAIL_KNT' type='z:Type254' /> <attribute name='WWW_KONT' type='string' /> <attribute name='SRO_N_SVD' type='z:Type20' /> <attribute name='SRO_D_SVD' type='dateTime' /> <attribute name='SRO_BANK' type='z:Type254' /> <attribute name='SRO_RR' type='z:Type20' /> <attribute name='SRO_MFO' type='z:Type6' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></all></complexType></element> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSSKLADSRO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='UR_MSZ' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_E_MAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_TLF' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_VID_PR' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_N_SVD' type='z:Type50' /> <attribute name='UR_D_SVD' type='dateTime' /> <attribute name='UR_DATE_IN' type='dateTime' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSSANKSRO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_VID_PR' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='DATE_SANC' type='dateTime' /> <attribute name='TER_SANC' type='dateTime' /> <attribute name='ZM_SANC' type='z:Type1' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSPODANSRO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_VID_PR' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='VYD_PODAN' type='z:Type1' /> <attribute name='DAT_PODAN' type='dateTime' /> <attribute name='ZM_PODAN' type='string' /> <attribute name='INF_PODAN' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ -** Опис структури даних "PODANSRO" до файлу схеми "QwartSRO.xsd". Довідка про подані СРО/ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  Назва елемента

  Зміст

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  UR_VID_PR

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  UR_NAME

  Найменування члена СРО/ОПУ, в інтересах якого бере участь СРО/ОПУ

  UR_EDRPOU

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  VYD_PODAN

  Вид подання: "1" — позов, "2" — заява, "3" — скарга

  DAT_PODAN

  Дата подання позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  ZM_PODAN

  Зміст позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  INF_PODAN

  Інформація про наслідки розгляду позову, заяви, скарги, участь в яких бере СРО/ОПУ в інтересах своїх членів (у разі наявності)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "SANKSRO" до файлу схеми "QwartSRO.xsd". Довідка про накладання санкцій на членів СРО протягом звітного кварталу

  Назва елемента

  Зміст

  UR_VID_PR

  Вид професійної діяльності члена СРО: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  UR_NAME

  Найменування члена СРО

  UR_EDRPOU

  Код за ЄДРПОУ члена СРО

  DATE_SANC

  Дата накладання санкції на члена СРО

  TER_SANC

  Термін виконання санкції членом СРО (за наявності)

  ZM_SANC

  Зміст санкції, що накладена на члена СРО: "1" — попередження; "2" — тимчасове припинення членства; "3" — виключення зі складу СРО

  Z_PRYM

  Примітки

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  __________ -** Опис структури даних "SKLADSRO" до файлу схеми "QwartSRO.xsd". Довідка про перелік членів СРО/ОПУ-1

  Назва елемента

  Зміст

  UR_NAME

  Найменування члена СРО/ОПУ

  UR_EDRPOU

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  UR_MSZ

  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ

  UR_E_MAIL

  Електронна адреса члена СРО/ОПУ

  UR_TLF

  Контактний телефон члена СРО/ОПУ

  UR_VID_PR

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  UR_N_SVD

  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  UR_D_SVD

  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  UR_DATE_IN

  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО;

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється станом на останній день звітного періоду. -** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartSRO.xsd". Довідка про СРО/ОПУ

  Назва елемента

  Зміст

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  FIO_KONT

  Прізвище, ім'я, по батькові директора СРО/ОПУ або особи, яка виконує його обов'язки

  SRO_PI

  Поштовий індекс

  SRO_CITY

  Населений пункт

  SRO_STREET

  Вулиця, будинок

  SRO_KV

  Кімната, квартира

  TEL_KONT

  Контактний телефон

  MAIL_KNT

  Електронна адреса

  WWW_KONT

  Веб-сторінка/веб-сайт СРО/ОПУ в глобальній інформаційній мережі Інтернет

  SRO_N_SVD

  Номер свідоцтва про реєстрацію СРО/ОПУ

  SRO_D_SVD

  Дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію СРО/ОПУ

  SRO_BANK

  Найменування банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  SRO_RR

  Поточний рахунок СРО/ОПУ, відкритий у банківській установі, що обслуговує СРО/ОПУ

  SRO_MFO

  МФО банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartSRO.xsd". Супровідна довідка для виправлення інформації

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

 5. 3 Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних Даних СРО/ОПУ:
 6. <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregSRO IrregSRO.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregSRO' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ ' D_NAME= 'Дані: Найменування СРО/ОПУ ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду за яким скланено Дані ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду за яким скланено Дані' NREG= 'True' TTYPE= '016' >

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSZMINSRO>

  Тег відкриття структури "ZMINSRO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZMINSRO"

  </z:DTSZMINSRO>

  Заключний тег структури "ZMINSRO"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root>

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "IrregSRO.xsd"-***

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregSRO' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregSRO' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all> <element name='DTSZMINSRO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='VYD_SRO' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='UR_MSZ' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_E_MAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_TLF' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_VID_PR' type='z:Type1' /> <attribute name='UR_N_SVD' type='z:Type50' /> <attribute name='UR_D_SVD' type='dateTime' /> <attribute name='UR_DATE_IN' type='dateTime' /> <attribute name='UR_DATE_ST' type='dateTime' /> <attribute name='UR_DATE_CT' type='dateTime' /> <attribute name='UR_DATE_OT' type='dateTime' /> <attribute name='UR_SN_WHY' type='z:Type254' /> <attribute name='UR_DOC_CH' type='z:Type254' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ -*** Опис структури даних "ZMINSRO" до файлу схеми "IrregSRO.xsd". Довідка про зміни у переліку членів СРО/ОПУ

  Назва елемента

  Зміст

  VYD_SRO

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  UR_NAME

  Найменування члена СРО/ОПУ

  UR_EDRPOU

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  UR_MSZ

  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ

  UR_E_MAIL

  Електронна адреса члена СРО/ОПУ

  UR_TLF

  Контактний телефон члена СРО/ОПУ

  UR_VID_PR

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  UR_N_SVD

  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  UR_D_SVD

  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  UR_DATE_IN

  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку

  UR_DATE_ST

  Дата тимчасового припинення членства у СРО

  UR_DATE_CT

  Дата відновлення членства у СРО

  UR_DATE_OT

  Дата виходу члена з СРО/ОПУ

  UR_SN_WHY

  Причина виходу члена з СРО/ОПУ

  UR_DOC_CH

  Назва та реквізити документа, який дає підстави для змін у переліку членів СРО/ОПУ

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregSRO.xsd". Супровідна довідка для виправлення інформації

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

  __________ Примітка.

  Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.

  {Текст взято з сайту НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  В прокуратуре г.Киева под действие «люстрационного» закона попадает 120 прокурорско-следственных работников

  В прокуратуре г. Киева, как ни в какой другой региональной, под действие закона «Об очищении власти» подпадает более 120 человек. Об этом сообщил прокурор г. Киева Сергей Юлдашев.

  Про внесення зміни до переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про внесення зміни до переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік У зв'язку зі змінами у структурі центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 02.08.2013 № 888( v0888731-13 ) "Про скасування деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" та з метою належної організації роботи з виконання бюджетної програми КПКВК 1201070( 5515-17 ) "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі" НАКАЗУЮ:

  По наводке СМИ в ГУМВД Киева проведут служебное расследование

  19 августа в одном из всеукраинских печатных изданий была обнародована публикация, в которой идет речь о том, что правоохранители выезжают на вызовы по поводу стихийной торговли со значительным ...

  Про призначення позачергових виборів Приютівського селищного голови (Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Приютівського селищного голови Дюкова С. С. (Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14( 2487-17 ), частин першої( 2487-17 ) та п’ятої статті 15( 2487-17 ), статей 60 ( 2487-17 ), 61 Закону України( 2487-17 ) "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Верховна Рада України постановляє:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш сайт просто увлекательный.

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет сайт -,действительно, сейчас - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие полезные интернет порталы. Этот интернет проект очень многообразен в использовании. На нем удобно работать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0