Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 08.11.2013  № 608
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396, та з метою упорядкування складання Національним банком України електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1795-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 № 2072, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1795/24327 (далі — Порядок), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається Національним банком України (далі — НБУ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку( z1795-13 ) (далі — Дані).

  2. Електронна форма Даних НБУ складається з файлу в електронному вигляді:

  Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthNBU.xsd".

  3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

  4. Відповідно до п. 4 розділу I Порядку( z1795-13 ) Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі — Система довідників та класифікаторів).

  5. Кожна подана електронна форма Даних повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

  6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  7. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

  8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

 3. 10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
 4. 11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2013 № 608

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних Даних НБУ:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU MonthNBU.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ' D_NAME= 'Дані: найменування ' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду, за яким складено Дані' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду, за яким складено Дані' NREG= 'False' TTYPE= '015' >

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSAdmop>

  Тег відкриття структури "Admop"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Admop"

  </z:DTSAdmop>

  Заключний тег структури "Admop"

  <z:DTSVirtdokcp>

  Тег відкриття структури "Virtdokcp"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Virtdokcp"

  </z:DTSVirtdokcp>

  Заключний тег структури "Virtdokcp"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "MonthNBU.xsd"*

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'><maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSVirtdokcp'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType>

  <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EMNAME' type='z:Type254' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='GSKIND' type='z:Type1' /><attribute name='GSNOM' type='z:Type100' /><attribute name='GSDATA' type='dateTime' /><attribute name='DEPEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DEPNAME' type='z:Type254' />

  <attribute name='ALCPZBKZ' type='double' /><attribute name='DEPKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='DEPKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='ALDPCP' type='double' /><attribute name='ALCPZBKE' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

  <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAdmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

  <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='ZBOPST' type='double' /><attribute name='ZBOPBY' type='double' /><attribute name='ZBIZMBY' type='double' /><attribute name='ZBSTBY' type='double' /><attribute name='ZBOPFN' type='double' /><attribute name='EMOPST' type='double' /><attribute name='EMOPBY' type='double' /><attribute name='EMIZMBY' type='double' /><attribute name='EMSTBY' type='double' /><attribute name='EMOPFN' type='double' /><attribute name='KOROPST' type='double' /><attribute name='KOROPBY' type='double' /><attribute name='KORIZMBY' type='double' /><attribute name='KORSTBY' type='double' /><attribute name='KOROPFN' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  * Опис структури даних "Admop" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Довідка про адміністративні операції, здійснені НБУ.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  ZBOPST

  Вид клієнта НБУ — депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

  ZBOPBY

  Вид клієнта НБУ — депозитарні установи: відкрито рахунків за період, (шт.)

  ZBSTBY

  Вид клієнта НБУ — депозитарні установи: закрито рахунків за період, (шт.)

  ZBOPFN

  Вид клієнта НБУ — депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

  EMOPST

  Вид клієнта НБУ — емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

  EMOPBY

  Вид клієнта НБУ — емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)

  EMSTBY

  Вид клієнта НБУ — емітенти: закрито рахунків за період (шт.)

  EMOPFN

  Вид клієнта НБУ — емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

  KOROPST

  Вид клієнта НБУ — депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

  KOROPBY

  Вид клієнта НБУ — депозитарії кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

  KORSTBY

  Вид клієнта НБУ — депозитарії кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

  KOROPFN

  Вид клієнта НБУ — депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  * Опис структури даних "Virtdokcp" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував НБУ-1.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ емітента

  EMNAME

  Найменування емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: код-2

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти-3

  GSKIND

  Глобальний сертифікат: вид ("1" — глобальний сертифікат, "2" — тимчасовий глобальний сертифікат)

  GSNOM

  Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: номер

  GSDATA

  Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

  DEPEDRPOU

  Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

  DEPNAME

  Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

  ALCPZBKZ

  Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)

  DEPKNAME

  Найменування депозитарія-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

  DEPKEDRPOU

  Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарія-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

  ALDPCP

  Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

  ALCPZBKE

  Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -1 Станом на останній день звітного місяця. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифік ( z0831-12 )аторів( z0831-12 ).

  * Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних НБУ.

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

  __________ Примітка.

  Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.

  {Текст взято з сайту НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  На Херсонщині відбулося засідання щодо стану готовності організацій та підприємств до роботи в зимовий період

  Днями в Управлінні ДАІ Херсонської області проведено засідання круглого столу з питань підготовки дорожньо-комунальних організацій та автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські ...

  Работник прокуратуры Киевской области пойман на получении 40 тыс. грн взятки

  Сотрудник прокуратуры Киевской области разоблачен во время получения взятки в размере 40 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

  Египет временно возглавил судья

  Временным президентом Египта стал юрист, который всего год назад занимался разработкой закона, с помощью которого главой государства стал представитель «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси. Днем ...

  Дорожні організації Дубенського району Рівненщини виявилися неготовими до ускладнення погодних умов

  Незважаючи на запевнення керівників дорожньо-комунальних організацій Рівненщини щодо готовності до своєчасного реагування на ускладнення погодних умов у зимовий період 2013-2014 років, для окремих ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Здравствуйте!. Сегодня совершенно случайно набрел на этот ресурс, чему сильно рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в блоге!

  Благодарим всех, от кого зависит продвижение сайта.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0