Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, Державна судова адміністрація УкраїниДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 04.12.2013  № 164
 2. Про затвердження Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції

  Відповідно до пунктів 2, 8, 14 частини першої статті 146 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"( 2453-17 ) та з метою забезпечення правильного та ефективного використання в роботі комп'ютерного устаткування, ресурсів мережі Інтернет, електронної пошти, а також умов зберігання інформації та її розповсюдження НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про порядок використання ресурсів локальної комп'ютерної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції (додається).

  2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до апеляційних судів областей, апеляційного суду міста Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, адміністративних та господарських апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та до адміністратора автоматизованої системи документообігу суду.

  3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до місцевих судів.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової адміністрації України "Про затвердження Інструкції щодо користування персональним комп'ютером" від 10.01.2004 № 1/04( v1_04750-04 ), "Про затвердження Інструкції про порядок використання комп'ютерних програм" від 22.07.2004 № 127/04( v127_750-04 ), "Про затвердження Положення про організацію доступу користувачів до мережі передачі інформації центрального апарату ДСА України та глобальних мереж" від 14.07.2005 № 82 та "Про затвердження Інструкції про порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції України" від 25.12.2007 № 141 ( v0141750-07 ).

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В. В.

  Голова

  Р. Кирилюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 04.12.2013  № 164

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання ресурсів локальної комп'ютерної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції

  Положення про порядок використання ресурсів локальної комп'ютерної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції (далі — Положення) визначає порядок підключення до локальної комп'ютерної мережі, порядок і права доступу до інформаційних ресурсів, містить необхідні вимоги щодо забезпечення спільної роботи в локальній комп'ютерній мережі, збереження інформації користувачів мережі і дотримання прав на її розповсюдження.

  Дотримання цього Порядку необхідне для правильного функціонування мережі, підтримки і поглиблення інтеграції комп'ютерної мережі в мережу Інтернет, а також з іншими мережами.

  Цей Порядок є обов'язковим для ознайомлення і дотримання кожним з користувачів комп'ютерної мережі.

  1. Основні терміни

  1.1. Мережа — локальна комп'ютерна мережа, розташована в приміщенні Державної судової адміністрації України (далі — ДСА України), територіальних управліннях Державної судової адміністрації України (далі — ТУ ДСА України), місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції (далі — Суди) (сукупність комп'ютерів, кабельна система, сукупність мережевих адаптерів, активного мережевого обладнання, що працює під управлінням мережевих операційних систем і прикладного програмного забезпечення), до якої підключені служби і структурні підрозділи ДСА України, ТУ ДСА України, судді і працівники апарату Судів, а також працівники, що віддалено підключені через мережу Інтернет, комп'ютери і комп'ютерні мережі інших установ і організацій, які виконують спільні із ДСА України, ТУ ДСА України або Судом завдання.

  1.2. Адміністратор — відповідальний працівник ДСА України, ТУ ДСА України або Суду (працівник, який відповідає за роботу системного адміністратора), що здійснює адміністрування серверів і робочих станцій, а також проектування і розвиток Мережі.

  1.3. Користувач — користувач комп'ютера, підключеного до Мережі.

  2. Загальні положення

  2.1. З метою забезпечення нормального функціонування Мережі Користувач зобов'язаний дотримуватися вимог цих Правил, а також неухильно слідувати рекомендаціям Адміністратора.

  2.2. При користуванні Мережею забороняється:

  2.2.1. здійснювати пошкодження, знищення або фальсифікацію чужої інформації;

  2.2.2. здійснювати будь-які види атак на ресурси Мережі, а також порушувати нормальну роботу мережевих служб і мережевого устаткування;

  2.2.3. розповсюджувати інформацію, заборонену чинним законодавством України або яка не відповідає морально-етичним нормам її одержувачів, а також розсилати обманні, турбуючі або загрозливі повідомлення;

  2.2.4. здійснювати масову розсилку електронних повідомлень, у тому числі "спаму";

  2.2.5. використовувати ресурси Мережі без дозволу власника цих ресурсів;

  2.2.6. використовувати надані ресурси в цілях, відмінних від тих, для яких ресурси надані даному користувачеві.

  2.3. Порушення вимог цього Положення може призвести до відключення Користувача від Мережі. Відключення може бути тимчасовим, умовно безстроковим (відновлюється при клопотанні керівника Користувача), безстроковим.

  2.4. Рішення про термін відключення залежить від ступеня і зловмисності порушення Правил.

  2.5. Присутність Користувача в Мережі може бути припинена за власним бажанням Користувача або тимчасово у разі відсутності Користувача в Мережі (необхідно завчасно повідомити про це Адміністратора в усній або письмовій формі).

  2.6. Управління Мережею здійснює Адміністратор, виконуючи роботи щодо супроводу і розвитку Мережі, підключення до Мережі, припинення доступу до Мережі, здійснення контролю використання ресурсів Мережі її користувачами.

  3. Відповідальність, права і обов'язки Адміністратора

  3.1. Адміністратор несе відповідальність за:

  3.1.1. функціонування Мережі в цілому;

  3.1.2. функціонування сервісів Мережі;

  3.1.3. порушення функціонування Мережі у зв'язку з некоректним управлінням маршрутизацією та базовими мережевими сервісами.

  3.2. Адміністратор зобов'язаний:

  3.2.1. обмежити доступ співробітників і сторонніх відвідувачів у приміщення, в яких встановлені сервери і комутаційне устаткування Мережі;

  3.2.2. забезпечити контроль структури Мережі;

  3.2.3. здійснювати організаційні (контроль дотримання правил користування комп'ютерною технікою) та технічні (регулярна зміна мережевих паролів, відстеження запуску і припинення використання програмного забезпечення, що порушує нормальну працездатність Мережі, комп'ютерів в ній і безпеку Мережі) заходи щодо припинення несанкціонованого підключення до Мережі із зовнішніх мереж, а також із комп'ютерів Мережі;

  3.2.4. здійснювати керівництво роботами, пов'язаними з впровадженням нових технологій і розвитком Мережі;

  3.2.5. проводити заходи щодо забезпечення безпеки в Мережі;

  3.2.6. подавати пропозиції про необхідність придбання нових ліцензійних комп'ютерних програм, забезпечувати отримання необхідних комп'ютерних програм, що розповсюджуються на безоплатній основі, та проводити їх інвентаризацію;

  3.2.7. надавати Користувачам консультаційну допомогу з питань використання ресурсів Мережі.

  3.3. Адміністратор має право:

  3.3.1. відключати Мережу, якщо зафіксовано вірусну активність, до усунення останньої;

  3.3.2. частково або повністю відсторонювати порушників цього Положення від використання Мережі;

  3.3.3. приймати рішення щодо адміністративних питань взаємодії з користувачами Мережі.

  4. Права і обов'язки користувача

  4.1. Користувач має право:

  4.1.1. на доступ до всіх ресурсів Мережі відповідно до вимог цього Положення;

  4.1.2. надавати Адміністратору зауваження та пропозиції щодо роботи Мережі;

  4.1.3. звертатися за довідковою інформацією і консультацією до Адміністратора.

  4.2. Користувач зобов'язаний:

  4.2.1. використовувати всі ресурси Мережі тільки в робочих цілях;

  4.2.2. виконувати вимоги Адміністратора згідно з цим Положенням;

  4.2.3. дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з технічними засобами;

  4.2.4. забезпечити нерозголошення ідентифікаційної інформації, яка використовується для доступу до ресурсів Мережі;

  4.2.5. перешкоджати несанкціонованому і недобросовісному використанню ресурсів Мережі;

  4.2.6. використовувати антивірусні програми;

  4.2.7. дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання.

  5. Підключення Користувача до Мережі

  5.1. Необхідність оснащення робочого місця Користувача комп'ютером та його підключення до Мережі визначається керівником Користувача.

  5.2. Користувач повинен володіти базовими знаннями та навичками роботи на комп'ютері та з програмним забезпеченням, що буде встановлено на його робочому місці.

  5.3. Дозвіл на підключення комп'ютера Користувача до Мережі надається Адміністратором після подання службової записки за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення. Самостійне підключення є грубим порушенням цього Положення.

  5.4. Встановлення комп'ютера та периферійних пристроїв на робочому місці Користувача здійснює безпосередньо Адміністратор лише після ознайомлення Користувача зі змістом цього Положення. Встановлення додаткових внутрішніх або зовнішніх пристроїв до комп'ютера Користувача здійснює виключно Адміністратор.

  5.5. Комп'ютер встановлюється у місці, де обладнанню забезпечується нормальне охолодження. Повітря з вентилятора охолодження комп'ютера повинно мати вільний вихід.

  5.6. На комп'ютерне обладнання, встановлене на робочому місті Користувача, оформлюється паспорт за формою, наведеною у додатку 2 ( v0164750-13 ) цього Положення.

  5.7. Перед безпосереднім підключенням Користувача до Мережі Адміністратор повинен ознайомити його з цим Положенням.

  6. Відключення Користувача від Мережі

  6.1. Користувач може бути відключений від Мережі у зв'язку з порушенням вимог цього Положення.

  6.2. У разі звільнення Користувача після підписання обхідного листа Адміністратор відключає Користувача від Мережі (припиняє доступ до мережних ресурсів та видаляє його).

  6.3. Адміністратору забороняється відключати Користувача від Мережі без погодження з його керівником.

  7. Робота Користувача з комп'ютером у Мережі

  7.1. На початку робочого дня необхідно ввімкнути комп'ютер та здійснити реєстрацію у Мережі.

  7.2. У разі короткої перерви в роботі необхідно зберегти всі змінені впродовж останнього часу документи та зробити блокування комп'ютера, натиснувши комбінацію клавіш "CTRL" + "ALT" + "DEL".

  7.3. Перед закінченням роботи з комп'ютером у кінці робочого дня або у разі залишення робочого місця завчасно до кінця робочого дня необхідно вимкнути комп'ютер.

  7.4. Перед вимкненням комп'ютера або його перезавантаженням необхідно закінчити роботу всіх програм.

  7.5. У випадку некоректної роботи комп'ютера необхідно закінчити роботу всіх програм та перезавантажити комп'ютер.

  7.6. У разі незвичайної поведінки комп'ютера необхідно негайно повідомити про це Адміністратора.

  7.7. Забороняється пересувати ввімкнений комп'ютер.

  7.8. Забороняється ставити на системний блок будь-які сторонні предмети.

  7.9. Забороняється встановлювати комп'ютер у місцях, де існує небезпека потрапляння на нього води, а також поблизу опалювальних приладів.

  7.10. Необхідно утримувати комп'ютер в чистоті, не допускати накопичення пилу на поверхні, оберігати комп'ютер від різких струсів та вологості.

  8. Доступ і використання даних у Мережі

  8.1. Аутентифікація користувачів Мережі.

  8.1.1. Права доступу в Мережі розподіляються на основі облікових даних користувачів.

  8.1.2. Користувачам видаються ідентифікатори і паролі для роботи на комп'ютерах для захисту інформації від неавторизованого використання або перегляду. Ці паролі не захищають від перегляду інформації Адміністратором, який має право періодично контролювати використання інформації користувачами Мережі.

  8.1.3. Ідентифікатори користувачів і їх паролі повинні бути унікальними для кожного користувача.

  8.1.4. Паролі повинні складатися як мінімум з 8 символів. У числі символів пароля обов'язково повинні бути присутніми букви у верхньому і нижньому регістрах, цифри і спеціальні символи (@, #, $, &, *, % тощо). Легко вгадувані паролі користувачі повинні негайно змінити.

  8.1.5. Паролі повинні триматися в таємниці, тобто не мають повідомлятися іншим людям, вставлятися в текст програм і записуватися на папір.

  8.1.6. Позапланова зміна особистого пароля або видалення облікового запису Користувача у разі припинення його повноважень повинні проводитися Адміністратором негайно після закінчення останнього сеансу роботи даного користувача з системою.

  8.1.7. У разі компрометації особистого паролю Користувача повинно бути негайно вжито заходи щодо його зміни Адміністратором залежно від повноважень власника скомпрометованого паролю.

  8.1.8. Питання тимчасового блокування та розблокування облікового запису або зміни часу доступу по ньому вирішується Адміністратором за рішенням керівника Користувача.

  8.1.9. Адміністратор зобов'язаний записувати в журнал операції створення, блокування, видалення облікових записів користувачів.

  8.1.10. Контроль за діями Користувачів при роботі з паролями, дотриманням порядку їх зміни, зберігання і використання покладається на Адміністратора.

  8.2. Використання електронної пошти.

  8.2.1. Офіційні електронні адреси призначені для службового листування між ДСА України, ТУ ДСА України, судами, офіційними представниками інших органів і установ, а також офіційними представниками міжнародних організацій. Використання офіційних електронних адрес для неофіційного листування можливе лише у разі відсутності можливості для створення і використання інших електронних адрес.

  8.2.2. Електронна пошта надається Користувачам тільки для виконання своїх службових обов'язків. Використання її в особистих цілях заборонене.

  8.2.3. Адміністратор має право здійснювати спостереження за поштовими відправленнями користувачів Мережі.

  8.2.4. У разі видалення Користувача з Мережі за погодженням Адміністратора поштова адреса Користувача може бути переадресована. Після закінчення терміну переадресації поштова адреса вилучається з системи або переводиться на іншого Користувача.

  8.2.5. Адміністратор забезпечує контроль за нормальним функціонуванням електронної пошти; відповідає за економне використання часу доступу до вузла провайдера послуг електронної пошти; інформує керівника про роботу електронної пошти, проблеми, що виникають в роботі, та шляхи їх усунення.

  8.2.6. Відправка листів електронною поштою здійснюється тільки після їх перевірки на наявність комп'ютерних вірусів. Забороняється відправка електронних листів, які містять комп'ютерні віруси.

  8.2.7. Поштова програма забезпечує збереження інформації про відправлені та отримані повідомлення.

  8.2.8. Відправка офіційних листів електронною поштою здійснюється тільки після реєстрації документів на паперових носіях та запису вихідного реєстраційного номера і дати документа в комп'ютерному файлі відповідного документа. Офіційні документи, що вкладаються до електронного листа-повідомлення, за умови впровадження електронного цифрового підпису, обов'язково підписуються з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа після внесення реєстраційних дати та номера особою, що реєструє та відправляє лист.

  8.2.9. Офіційні електронні адреси складаються з префікса "inbox@" та відповідного доменного імені, затвердженого окремим наказом ДСА України.

  8.2.10. Відправка електронних листів здійснюється тільки з електронних адрес, занесених до реєстру електронних адрес Адміністратором.

  8.2.11. Забороняється здійснювати масову розсилку (розсилка безлічі одержувачам або множинна розсилка одному одержувачеві) не узгоджених заздалегідь електронних листів, а також розсилку електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру та листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.

  8.2.12. При формуванні електронного листа в рядку "Кому" вказується одна або декілька електронних адрес. Якщо виникає необхідність надсилання листів з використанням сталого переліку адрес, для зручності можна згрупувати ці адреси і вказувати ім'я групи як електронну адресу.

  8.2.13. При формуванні електронного листа в рядку "Тема" вказується його зміст у стислому вигляді. Якщо кінцевий адресат не має власної електронної адреси, в електронному листі треба вказати, кому адресована передана інформація (якщо ця інформація відсутня в рядку "Тема"). Рядок "Тема" заповнюється обов'язково.

  8.2.14. У випадку приєднання файлів у листі необхідно давати стислу інформацію про файли, що приєднуються. Усі приєднані файли мають бути у форматі "ZIP-архіву" або "RAR-архіву".

  8.2.15. Сумарний об'єм файлів, що приєднуються до електронного повідомлення, не повинен перевищувати 10 Мегабайт (Мб). У разі, коли розмір файлу перевищує 10 Мб, необхідно зробити багатотомний архів з розбиттям на частини до 10 Мб та надіслати кожну частину окремим електронним листом. У кожному листі в рядку "Тема" в кінці найменування листа в дужках вказується поточний номер частини листа та через символ "/" загальна кількість листів.

  8.2.16. Додавати до електронних листів файли, що виконуються (EXE, COM, BAT тощо), без їх архівації забороняється.

  8.2.17. Кожний електронний лист має бути підписаний. Підпис складається з наступних рядків:

  - посада та назва підрозділу, назва Користувача;

  - прізвище, ім'я, по батькові відправника;

  - код міжміського зв'язку (оператора мобільного зв'язку) та телефон;

  - e-mail адреса.

  8.2.18. Якщо під час відправки електронного листа вказаний режим "Підтвердження отримання", то після доставки листа до поштової скриньки в автоматичному режимі буде надіслано повідомлення про отримання адресатом цього листа.

  8.2.19. Якщо під час відправки електронного листа вказаний режим "Підтвердження прочитання", то після доставки листа до поштової скриньки та підтвердження адресатом в ручному режимі про прочитання отриманого листа буде надіслано повідомлення про прочитання адресатом цього листа.

  8.2.20. Після відправки листів електронною поштою Користувач:

  - підшиває в папку з відправленими документами, документ та додатки до нього, на підставі яких було сформовано офіційний електронний лист;

  - здійснює контроль надходження підтверджень від адресатів про отримання електронних листів (у разі необхідності);

  - друкує, підписує та підшиває в окрему папку реєстр вхідної та вихідної інформації.

  8.2.21. Користувач зобов'язаний перевіряти електронну поштову скриньку не менше 2 разів на день (на початку першої та другої половин робочого дня).

  8.2.22. Після отримання нових повідомлень електронною поштою Користувач:

  - перевіряє на повноту та відповідність реєстраційних реквізитів, вказаних в темі і приєднаних файлах, а також коректність змісту приєднаних файлів;

  - у разі отримання електронного листа, який містить комп'ютерні віруси, надсилає відправнику повідомлення про наявність у листі комп'ютерних вірусів та необхідність відправки нового листа і вилучає інфікований електронний лист із папки "Вхідні", після чого очищує папку "Вилучені";

  - надсилає електронною поштою підтвердження про отримання повідомлення відправнику (якщо про це є повідомлення в листі) або повідомлення про проблеми з читанням отриманого листа.

  8.2.23. Обробці не підлягають електронні листи, в яких відсутня зворотна електронна адреса, зворотна адреса невідома та в тексті листа відсутній підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника. Відкривати файли, що приєднані до таких електронних листів, суворо забороняється.

  8.2.24. У разі неможливості прочитати зміст електронного листа в результаті збою при передачі необхідно відправнику надіслати відповідне повідомлення.

  8.2.25. З метою недопущення несанкціонованого використання електронної адреси Користувача він зобов'язаний забезпечити блокування доступу до засобів електронної пошти з використанням паролю доступу.

  8.3. Використання комп'ютерних програм.

  8.3.1. Вимоги до комп'ютерних програм, що використовуються в ДСА України, ТУ ДСА України або Суді, визначаються виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених на них завдань та з урахуванням технічних параметрів наявних комп'ютерів, навичок роботи Користувачів з такими програмами та можливих витрат у разі переходу на інші комп'ютерні програми аналогічного призначення.

  8.3.2. Придбання комп'ютерних програм здійснюється з урахуванням потреби. При цьому придбаваються виключно ліцензійні примірники таких програм або примірники програм вільного використання, які повинні бути забезпечені документацією, що підтверджує правомірність їх використання згідно з ліцензією або належність до комп'ютерних програм вільного використання.

  8.3.3. Встановлення додаткових комп'ютерних програм на комп'ютері Користувача проводиться тільки Адміністратором після подання Користувачем службової записки за формою, наведеною у додатку 3 ( v0164750-13 ) до цього Положення. Забороняється проводити інсталяцію додаткових програм без відома Адміністратора.

  8.3.4. Користувач зобов'язаний надавати доступ Адміністратору для встановлення (переустановлення) комп'ютерних програм або проведення їх інвентаризації.

  8.3.5. Усі робочі станції повинні мати резидентні антивірусні програми з можливістю перевірки на віруси файлів при завантаженні на комп'ютер.

  8.4. Робота з документами.

  8.4.1. Користувач або його керівник самостійно визначають, чи є документ необхідним тільки користувачеві або іншим співробітникам, також ступінь його конфіденційності. Якщо документ надалі необхідний іншим Користувачам, він може бути поміщений в директорію для спільної роботи, яка визначається Адміністратором.

  8.4.2. Файли з документами необхідно зберігати тільки в директорії, яку визначає Адміністратор (з метою коректної роботи режиму резервного копіювання документів з поточного комп'ютера на сервер).

  8.4.3. Перед копіюванням або відкриттям будь-якого файла, який відсутній на жорсткому диску комп'ютера, його необхідно перевірити на наявність вірусів за допомогою антивірусної програми.

  8.4.4. Забороняється працювати в режимі корегування документів, які знаходяться не на жорсткому диску комп'ютера.

  8.4.5. Обмін інформацією між робочими станціями в локальній мережі здійснюється тільки через директорію, яку визначає Адміністратор.

  8.5. Збереження і резервне копіювання інформації.

  8.5.1. Збереження інформації забезпечується безперебійною роботою Мережі, що включає проведення комплексу спеціальних заходів (процедури обслуговування серверів баз даних; схеми збереження і відновлення баз даних; процедури моніторингу працездатності технічних і програмних засобів, що забезпечують роботу структурних підрозділів з серверами баз даних; порядок дії в критичних ситуаціях).

  8.5.2. Алгоритм резервного копіювання документів визначає Адміністратор.

  8.6. Антивірусний захист.

  8.6.1. Обов'язковому антивірусному контролю підлягає будь-яка інформація, що надходить та передається по телекомунікаційних каналах, а також інформація на знімних носіях (магнітних дисках, стрічках, CD-ROM, DVD-ROM тощо).

  8.6.2. У разі виявлення при проведенні антивірусної перевірки заражених комп'ютерними вірусами файлів користувачі мережі зобов'язані:

  - припинити роботу;

  - негайно поінформувати про факт виявлення заражених вірусом файлів Адміністратора, власника заражених файлів, а також інших користувачів, що використовують ці файли в роботі;

  - спільно з власником заражених вірусом файлів провести аналіз необхідності подальшого їх використання;

  - провести лікування або знищення заражених файлів;

  - у разі виявлення нового вірусу, який не піддається лікуванню антивірусними засобами, знищити його.

  8.6.3. Відповідальність за проведення заходів антивірусного контролю в мережі і дотримання вимог цього Порядку покладається на Користувачів.

  8.7. Доступ до мережі Інтернет.

  8.7.1. Користувачі використовують програми для пошуку інформації в мережі Інтернет тільки для виконання ними своїх посадових обов'язків.

  8.7.2. При роботі з ресурсами мережі Інтернет неприпустимо: розголошування службової інформації; розповсюдження матеріалів, що захищаються авторськими правами та які використовують який-небудь патент, торгову марку, комерційну таємницю, права власності або авторські і суміжні з ним права третьої сторони; публікування, завантаження і розповсюдження матеріалів, що містять віруси, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі й інші засоби для діставання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщувати посилання на вищезгадану інформацію.

  8.7.3. При роботі з ресурсами Інтернет Користувачеві забороняється: завантажувати файли без попередньої перевірки на наявність вірусів встановленим антивірусним пакетом.

  8.7.4. Програми, які використовуються для доступу до мережі Інтернет, повинні бути затверджені Адміністратором.

  8.7.5. Дії Користувача, якими порушено правила користування мережею Інтернет, можуть бути запротокольовані і використовуватися для ухвалення рішення про застосування до нього санкцій адміністративного характеру.

  9. Контроль за виконанням правил доступу до Мережі

  9.1. Контроль за виконанням правил доступу і використання локальної обчислювальної мережі здійснює Адміністратор шляхом щомісячних і поточних перевірок.

  9.2. Адміністратор має право знайомитися з документами, журналами й іншими матеріалами, що мають відношення до питань, що перевіряються.

  9.3. Під час перевірки має бути присутній керівник структурного підрозділу, що перевіряється, або особа, що його заміщує.

  9.4. За результатами перевірки складається акт з виявленими недоліками і пропозиції щодо їх усунення.

 3. 10. Відповідальність при роботі в Мережі
 4. 10.1. Користувач несе персональну відповідальність за дотримання встановлених вимог під час роботи в Мережі.

  10.2. Відповідальність за допуск Користувача до Мережі і встановлення йому повноважень несе керівник структурного підрозділу та Адміністратор.

  10.3. Користувачі, винні в порушенні законодавства України про захист прав власності і відомостей, що охороняються згідно із законом, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  Додаток 1 до Положення (пункт 5.3)

  Назва структурного підрозділу — автора службової записки

  Адміністратору локальної комп'ютерної мережі

  Дата

  № _____

  СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

  Прошу підключити до мережі передачі інформації та глобальних мереж автоматизованого робочого місця співробітника

  Відомості про користувача

  Структурний підрозділ

   

  Користувач (посада та П. І. Б.)

   

  Прізвище в латинській транскрипції

   

  Телефон (робочий)

   

  Місцезнаходження (будинок, кімната)

   

  Сервіси глобальних мереж

  www

   

  www.*.gov

   

  E-mail

   

  Інше

   

  Додаткове програмне забезпечення

 5.  

   

  Діловодство

   

  Ліга:Закон

   

  Інше

   

   

   

   

   

   

  (перелік)

  (обґрунтування)

  Керівник

  _______________________                        (підпис)

  ВИКОНАНО Адміністратор локальної комп'ютерної мережі ___ ____________ 20__

  ПОГОДЖЕНО ___ ____________ 20__

  Відмітка про виконання робіт

  Дата

  Ініціали, прізвище співробітника

  Підпис

   

   

   

  Додаток 2 до Положення (пункт 5.6)

  ПАСПОРТ автоматизованого робочого місця користувача

  Загальні відомості

  Назва компанії, структурний підрозділ

   

   

   

   

  Відділ

   

   

   

   

  Користувач (посада та П. І. Б.)

   

   

   

   

  Телефон (робочий)

   

   

   

   

  Місцезнаходження (будинок, кімната)

   

   

   

   

  IP-адреса

   

   

   

   

  Ім'я комп'ютера

   

   

   

   

  MAC-адреса

   

   

   

   

  Інвентарний номер

   

   

   

   

  Апаратні компоненти APM

  CPU

   

  MRA

   

  HDD1

   

  CD/ROM

   

  CD/RW

   

  HDD2

   

  DVD/ROM

   

  DVD/RW

   

   

   

  інше

   

  Програмні компоненти APM

  ОС

   

  Офісні продукти

   

 6.  

  Поштові продукти

   

  Перекладачі

   

  Ліга

   

  Архіватори

   

  Діловодство

   

  Бест

   

  Інше

   

  Я,

  ________________________________________________________________________                                                     (посада, прізвище та ініціали користувача)

 7. підтверджую робочий стан автоматизованого робочого місця та цілісність встановленої пломби.
 8. Я попереджений(на) про те, що не маю права вилучати, встановлювати чи змінювати будь-які апаратні компоненти встановленої обчислювальної техніки, змінювати конфігурації існуючого або встановлювати нове програмне забезпечення, а також пошкоджувати або зривати встановлену пломбу.

  Користувач

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище та ініціали)

  "___" ____________ 20__

  Відомості про проведення робіт

  Дата проведення

  Характер проведених робіт

  Посада, прізвище та ініціали фахівця, який виконав роботи

  № пломби

  Підпис фахівця про виконання роботи

  Підпис користувача

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 3 до Положення (пункт 8.3.1)

  Назва структурного підрозділу — автора службової записки

  Адміністратору локальної комп'ютерної мережі

  Дата

  № _____

  СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

  Прошу встановити додаткове програмне забезпечення на автоматизоване робоче місце співробітника:

  Відомості про користувача

  Структурний підрозділ

   

  Користувач (посада та П. І. Б.)

   

  Телефон (робочий)

   

  Місцезнаходження (будинок, кімната)

   

  Сервіси глобальних мереж

  www

   

  E-mail

   

  Інше

   

  Додаткове програмне забезпечення

 9.  

  Перекладач

   

  Діловодство

   

  Ліга:Закон

   

  Інше

   

   

   

   

   

   

  (перелік)

  (обґрунтування)

  Керівник

  ________________________ (підпис)

  ВИКОНАНО Адміністратор локальної комп'ютерної мережі ___ ____________ 20__

  ПОГОДЖЕНО ___ ____________ 20__

  Відмітка про виконання робіт

  Дата

  Ініціали, прізвище співробітника

  Підпис

   

   

   

  {Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Свидание с интернета закончилось похищением

  Свидание молодых не увенчалось успехом и молодой человек не заинтересовал девушку. Несмотря на это будущий похититель настаивал на своем и пытался добиться внимания.

  ДАІ попереджає: у наступні три доби складні погодні умови

  За інформацією Гідрометцентру України, 15-17 січня на території держави місцями туман, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

  Правительство приняло план мероприятий по имплементации соглашения об ассоциации с EC

  Кабинет министров Украины одобрил план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их ...

  Віктор ЯНУКОВИЧ: «Ви не маєте права працювати погано»

  Зустріч із кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій Віктор Янукович розпочав зі слів про те, що Україна повинна працювати над підвищенням своєї конкурентоспроможності. У світі ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет проект просто отпад. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный ресурс.

  Всем большое спасибо. Ваш портал сейчас - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Этот портал весьма прост в пользовании. На нем здорово отдыхать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0