Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 жовтня 2013 р. № 869-р Київ

  Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

  Затвердити Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 869-р

  СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

  Загальні положення

  Цей Стратегічний план визначає базові принципи, стратегічні напрями, цілі та завдання розвитку Міндоходів, виконання яких забезпечить реалізацію державної політики у податковій та митній сфері з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України у перспективі до 2018 року.

  Метою цього Стратегічного плану є підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

  Цей Стратегічний план розроблено за участю міжнародних консультантів компанії "PricewaterhouseCoopers" та схвалено Всесвітньою митною організацією (WCO).

  Місія та бачення, принципи роботи

  Місією Міндоходів є адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

  Бачення: Міндоходів — орган державної влади, ефективна діяльність якого сприйматиметься як професійна, справедлива, неупереджена. Громадяни та бізнес переконаються, що податкова та митна системи прості у застосуванні. Інновації та інформаційні технології будуть основою вдосконалення діяльності Міндоходів.

  Принципами роботи Міндоходів є:

 1. сприйняття громадян і бізнесу як партнерів, повага до них;
 2. довіра до громадян і бізнесу та переконаність, що більшість з них працює чесно;
 3. допомога тим, хто цього потребує, та викриття тих, хто порушує вимоги законодавства;
 4. створення умов для професійного зростання і розвитку працівників Міністерства;
 5. прагнення бути корисними суспільству.
 6. Напрями та цілі Стратегічного плану

  Підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, формування зручної та комфортної для платника системи податкового та митного сервісу здійснюватиметься за такими напрямами:

 7. розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом;
 8. надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг;

  сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання;

  здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

 9. оптимізація оперативно-слідчої діяльності у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері*;
 10. __________

  *Підрозділи податкової міліції діють у складі Міндоходів та його територіальних органів до прийняття законодавчого акта з питань податкової міліції.

 11. впровадження ефективних методів протидії корупції;
 12. формування ефективної системи управління персоналом;
 13. стратегічне управління організацією, постійне та безперервне вдосконалення операційної діяльності.
 14. Під час реалізації зазначених напрямів передбачається досягнення таких цілей:

 15. у рамках розвитку партнерських відносин з громадянами та бізнесом:
 16. - підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та позиціонування Міндоходів як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу;

  - формування інформаційного поля про діяльність Міндоходів;

  - удосконалення податкового та митного законодавства;

  - неупереджене та справедливе застосування законодавства;

  - зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес;

  у рамках забезпечення надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг:

  - розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу;

  - розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу;

  у рамках сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання:

  - підвищення ефективності процедур митного контролю;

  - реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил;

  - розвиток митної інфраструктури;

  у рамках здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

  - підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків;

  - посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів;

  - посилення централізованої аналітичної функції;

  - удосконалення системи стягнення податкового та митного боргу;

  у рамках оптимізації оперативно-слідчої діяльності у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері:

  - боротьба із злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері;

  - розвиток оперативно-слідчої функції (взаємодія з іншими підрозділами, формування позитивного іміджу);

 17. у рамках впровадження ефективних методів протидії корупції:
 18. - активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції;

  - розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у Міндоходів;

 19. у рамках формування ефективної системи управління персоналом:
 20. - підвищення ефективності управління персоналом у Міндоходів;

  - розвиток системи безперервного навчання та підвищення рівня мотивації працівників;

  у рамках стратегічного управління організацією, постійного та безперервного вдосконалення операційної діяльності:

  - забезпечення стратегічного управління організацією;

  - активне співробітництво з податковими і митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду;

  - проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів Міндоходів, формування системи управління якістю їх роботи;

  - оптимізація організаційної та функціональної структури Міндоходів;

  - забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у Міндоходів;

  - побудова сучасної та динамічної ІТ-функції;

  - забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

  Шляхи виконання Стратегічного плану

  Реалізація стратегічних напрямів здійснюється згідно з наведеним у додатку планом, для забезпечення виконання якого Міндоходів щороку розробляються відповідні заходи.

  Відповідальним за виконання зазначеного плану є Міндоходів.

  Фінансове забезпечення виконання Стратегічного плану

  Виконання завдань, визначених цим Стратегічним планом, здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Міндоходів у Державному бюджеті України на відповідний рік.

  Очікувані результати

  Виконання цього Стратегічного плану дасть змогу прискорити проведення структурних реформ у національній економіці, сформувати зручну та комфортну для платника систему податкового та митного сервісу, поліпшити бізнес-клімат, розробити ефективний механізм протидії новим економічним викликам.

  Додаток до Стратегічного плану

  ПЛАН ЗАХОДІВ щодо виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

  Найменування стратегічної цілі

  Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

  Строк виконання

  1. Підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та позиціонування Міндоходів як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу

  розширення участі представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень

 21. 2013-2018 роки
 22. систематизація роботи з майбутніми платниками
 23. -"-

  2. Формування інформаційного поля про діяльність Міндоходів

  пропаганда добровільної сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  -"-

 24. впровадження ефективних інноваційних інструментів комунікації з громадянами та бізнесом
 25. -"-

  3. Удосконалення податкового та митного законодавства

  розроблення законодавчих ініціатив у тісному діалозі з платниками податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  -"-

  4. Неупереджене та справедливе застосування законодавства

 26. удосконалення механізму застосування апеляційних процедур
 27. -"-

 28. впровадження практики застосування податкового компромісу
 29. 2014-2016 роки
 30. забезпечення єдиного підходу до застосування законодавства
 31. 2013-2018 роки
 32. затвердження єдиних правил та критеріїв підготовки відповідей на запитання платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  -"-

  5. Зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес

 33. спрощення форм декларацій та зменшення обсягу інформації, що подається платниками
 34. -"-

  розроблення простих покрокових інструкцій заповнення декларацій для фізичних осіб, а також підприємств середнього та малого бізнесу

 35. 2013-2014 роки
 36. розвиток взаємодії з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо обміну інформацією про платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 37. 2013-2018 роки
 38. 6. Розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу

 39. впровадження практики управління сервісом Міндоходів
 40. 2013-2014 роки
 41. впровадження практики управління послугами для платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 42. 2013-2018 роки
 43. покращення обслуговування великих платників податків
 44. 2013-2018 роки
 45. 7. Розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу

 46. впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування
 47. -"-

  створення "єдиного вікна" для подання звітності в електронній формі до Міндоходів, Пенсійного фонду України та Держстату

 48. 2014-2015 роки
 49. створення необхідних умов для ефективного розвитку електронних сервісів
 50. -"-

  8. Підвищення ефективності процедур митного контролю

 51. удосконалення системи електронного декларування товарів
 52. 2013-2018 роки
 53. спрощення митних процедур для сумлінних платників
 54. -"-

 55. впровадження концепції "єдиного вікна" під час митного контролю та оформлення товарів
 56. 2014-2018 роки
 57. впровадження системи попереднього інформування територіальних органів Міндоходів перевізниками про переміщення вантажів

 58. 2014-2015 роки
 59. забезпечення автоматизованого оперативного обміну інформацією з митними службами іноземних держав

 60. 2014-2018 роки
 61. розвиток митного пост-аудиту в рамках проведення Міндоходів перевірок
 62. 2013-2016 роки
 63. розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю
 64. 2013-2018 роки
 65. 9. Реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил

 66. реформування системи відповідальності за порушення митних правил
 67. -"-

 68. 10. Розвиток митної інфраструктури
 69. удосконалення інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон та їх технічного забезпечення

 70. 2014-2018 роки
 71. організація та забезпечення спільного митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
 72. -"-

 73. 11. Підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків
 74. впровадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням
 75. 2013-2018 роки
 76. забезпечення контролю за проведенням суб’єктами господарювання готівкових розрахунків
 77. -"-

 78. впровадження електронних методів проведення перевірок
 79. -"-

 80. удосконалення системи декларування та адміністрування податків на доходи фізичних осіб
 81. -"-

 82. впровадження систем дистанційного контролю за виробництвом алкогольних і тютюнових виробів
 83. -"-

  12. Посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів

 84. розроблення методик роботи з платниками податків різних категорій ризиків
 85. -"-

 86. створення системи контролю на всіх етапах переміщення товарів на території України
 87. -"-

 88. впровадження проактивного адміністрування податків
 89. -"-

 90. 13. Посилення централізованої аналітичної функції
 91. проведення аналізу та опрацювання оперативної інформації про податкові та митні ризики, характерні для певних регіонів

 92. 2014-2018 роки
 93. удосконалення системи запобігання виникненню ризиків несплати податків та зборів
 94. 2013-2018 роки
 95. комплексна автоматизація процесів управління ризиками, що пов’язані з платниками податків, зборів та митних платежів

 96. 2014-2016 роки
 97. трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за доходами з урахуванням найкращих світових практик

 98. 2014-2018 роки
 99. оптимізація методологічної складової процесу ведення митної статистики відповідно до міжнародних стандартів

  -"-

 100. 14. Удосконалення системи стягнення податкового та митного боргу
 101. розроблення законодавчих ініціатив з питань прискорення стягнення податкового боргу
 102. 2013-2014 роки
 103. оптимізація роботи із стягнення податкового та митного боргу
 104. 2013-2018 роки
 105. забезпечення стягнення податкового боргу з урахуванням можливості подальшого ведення бізнесу боржником

 106. 2013-2014 роки
 107. 15. Боротьба із злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері
 108. впровадження провідного світового досвіду у сфері запобігання та боротьби із злочинністю, пов’язаною з несплатою податків, зборів, митних платежів

 109. 2013-2018 роки
 110. розвиток аналітичної функції оперативно-слідчих підрозділів Міндоходів
 111. -"-

  удосконалення системи протидії податковому шахрайству, включаючи шахрайство щодо сплати податку на додану вартість

  -"-

 112. удосконалення системи протидії контрабанді та запобігання порушенню митних правил
 113. 2013-2018 роки
 114. 16. Розвиток оперативно-слідчої функції (взаємодія з іншими підрозділами, формування позитивного іміджу)

  підвищення рівня взаємодії оперативно-слідчих підрозділів з іншими підрозділами Міндоходів під час виявлення схем ухилення від сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 115. 2014-2018 роки
 116. формування позитивного іміджу оперативно-слідчих підрозділів Міндоходів
 117. -"-

  17. Активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

 118. вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду щодо протидії корупції
 119. 2013-2018 роки
 120. співпраця з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції
 121. -"-

 122. 18. Розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у Міндоходів
 123. розроблення та реалізація стратегії протидії корупції в Міністерстві
 124. -"-

 125. 19. Підвищення ефективності управління персоналом у Міндоходів
 126. розроблення та реалізація кадрової стратегії з урахуванням структури органів доходів і зборів різного рівня

  -"-

 127. удосконалення методів комунікації між керівництвом та персоналом Міністерства
 128. -"-

  популяризація культури єдності, професіоналізму та високих етичних стандартів, включаючи неприйняття корупції як явища

  -"-

 129. 20. Розвиток системи безперервного навчання та підвищення рівня мотивації працівників
 130. удосконалення процесу підбору та найму персоналу
 131. 2014-2018 роки
 132. створення умов для професійного зростання та розвитку працівників, їх безперервного навчання
 133. -"-

  створення системи мотивації персоналу, яка базується на оптимальній комбінації матеріальних та нематеріальних стимулів

  -"-

 134. розроблення та впровадження прозорих і зрозумілих систем оцінки персоналу
 135. -"-

 136. 21. Забезпечення стратегічного управління організацією
 137. розвиток системи управління стратегічними ініціативами Міндоходів
 138. 2013-2014 роки
 139. щорічне оперативне планування в рамках виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

 140. 2013-2018 роки
 141. комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності Міністерства
 142. -"-

  розроблення та впровадження системи поточного планування роботи Міністерства та його територіальних органів

  -"-

  22. Активне співробітництво з податковими і митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду

  активне вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду з питань оподаткування та митної справи

  -"-

 143. утворення інституту митно-податкових аташе при дипломатичних представництвах України
 144. 2014-2018 роки
 145. системна співпраця з податковими та митними службами іноземних держав, а також міжнародними організаціями, включаючи Внутрішньо-європейську організацію податкових адміністрацій (IOTA) та Всесвітню митну організацію (WCO)

 146. 2013-2018 роки
 147. 23. Проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів Міндоходів, формування системи управління якістю їх роботи

 148. впровадження моделі управління бізнес-процесами Міністерства
 149. 2013-2018 роки
 150. розроблення методики та формування системи операційних показників для структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Міндоходів

 151. 2014-2018 роки
 152. розроблення та впровадження системи оцінювання рівня виконавської дисципліни в Міністерстві та його територіальних органах

 153. 2013-2018 роки
 154. впровадження найкращих практик внутрішнього аудиту
 155. -"-

  проведення регулярного незалежного аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки

 156. 2015-2018 роки
 157. 24. Оптимізація організаційної та функціональної структури Міндоходів
 158. запровадження табелів територіальних органів Міністерства*
 159. 2014-2018 роки
 160. реструктуризація територіальних органів Міндоходів на основі зазначених табелів
 161. -"-

  утворення загальних центрів обслуговування для реалізації допоміжних функцій на регіональному рівні

 162. 2013-2018 роки
 163. розроблення та впровадження нової моделі роботи департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
 164. 2014-2018 роки
 165. __________ *Уніфікований документ, який формується в автоматичному режимі для всіх територіальних органів Міндоходів та за допомогою якого проводиться аналіз ефективності їх роботи.

 166. 25. Забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у Міндоходів
 167. розроблення плану автоматизації та централізованої архітектури інформаційно-телекомунікаційних систем

 168. 2013-2014 роки
 169. покращення якості даних та звітності
 170. 2013-2018 роки
 171. інтеграція інформаційно-телекомунікаційних систем, запровадження принципу "єдиного погляду" на платника податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 172. 2014-2015 роки
 173. 26. Побудова сучасної та динамічної ІТ-функції
 174. запровадження ефективного процесу управління інформаційними технологіями
 175. 2014-2018 роки
 176. максимальна централізація ІТ-функції
 177. 2014-2015 роки
 178. 27. Забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

 179. модернізація ІТ-інфраструктури, централізація управління нею
 180. 2014-2018 роки
 181. запровадження ефективної комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

 182. 2013-2018 роки
 183. утворення основного та резервного центрів оброблення даних відповідно до сучасних вимог
 184. 2014-2015 роки
 185. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  На Рівненщині під час зіткнення трьох авто одна людина отримала травми та троє загинуло

  Учора, 21 жовтня, в Рівненській області сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

  Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання та попередження нещасних випадків в закладах охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України

  Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання та попередження нещасних випадків в закладах охорони здоров'я З метою попередження та запобігання нещасних випадків у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності та юридичних осіб, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, та з метою оцінки матеріально-технічного стану будівель та споруд НАКАЗУЮ:

  Штефан Фюле посетил центральный госпиталь МВД Украины

  Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства призвал украинских политиков помнить, какие последствия могут иметь их решения, а также напомнил о том, что по ...

  Суд признал незаконным отчуждение базы отдыха для слепых в поселке Козин Киевской области

  Хозяйственный суд г. Киева признал незаконным передачу в частную собственность имущества базы отдыха «Ивушка» Украинского общества слепых (УТОС) в поселке Козин Обуховского района Киевской области. ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большущее спасибо творцам этого портала!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Дерзайте!

  Чувствуется истинная забота о пользователях. Благодаря интересному интернет порталу я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0