Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про науково-методичний та організаційний супровід виконання окремих завдань Національного плану дій на 2013 рік, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.10.2013  № 851
 2. Про науково-методичний та організаційний супровід виконання окремих завдань Національного плану дій на 2013 рік

  З метою виконання завдань Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 128/2013 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План науково-методичного та організаційного супроводу виконання окремих завдань Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( v0851282-13 ), що додається.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.10.2013 № 851

  ПЛАН науково-методичного та організаційного супроводу виконання окремих завдань Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 128/2013 )

  №№

  Завдання відповідно до Національного плану дій на 2013 рік( 128/2013 )

  Установа, відповідальна за супровід

  Відповідальний виконавець

  Індикатор виконання

  Відповідальний від МОЗ України

  Термін виконання

  1.

  24.5. Розроблення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування), залежно від обсягу наданої допомоги

  1.1. Дніпропетровська медична академія (для лікарів за спеціальностями: "Отоларингологія", "Офтальмологія", "Гінекологія")

  Дзяк Г. В. — ректор ДМА

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  1.2. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (для лікарів за спеціальностями: "Анестезіологія та інтенсивна терапія", "Інфекційні захворювання", "Терапія", "Хірургія")

  Москаленко В. Ф. — ректор НМУ ім. О. О. Богомольця

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  1.3. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (для лікарів за спеціальностями: "Неонатологія")

  Вороненко Ю. В. — ректор НМАПО ім. П. Л. Шупика

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  1.4. Національна академія медичних наук України (для лікарів за спеціальностями: "Травматологія", "Неврологія", "Кардіологія", "Педіатрія")

  Сердюк А. М. — Президент НАМН (за згодою)

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  1.5. КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" (для молодших спеціалістів з медичною освітою) Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Черкаський медичний коледж

  Шатило В. Й. — ректор КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" Ковальчук Л. Я. — ректор ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського Губенко І. Я. — директор Черкаського медичного коледжу

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  2.

  24.6. Формування штатних розписів багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування на основі застосування затверджених Міністерством охорони здоров'я України нормативів навантаження на медичних працівників

  Запорізька медична академія післядипломної освіти

  Ніконенко О. С. — ректор Запорізької медичної академії післядипломної освіти Колесник Ю. М. — ректор Запорізького державного медичного університету

  Видання методичних рекомендацій по формуванню штатного розкладу лікарні інтенсивного лікування

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  3.

  24.7. Затвердження методики формування клініко-пов'язаних груп та методики визначення вартості медичних послуг

  ДП "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

  Линник О. С. — директор ДП "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

  Видання методики визначення вартості медичної допомоги (медичних послуг)

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  4.

  24.8. Визначення вартості медичної допомоги для 25 клініко-пов'язаних груп із залученням міжнародної технічної допомоги

  ДП "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

  Линник О. С. — директор ДП "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України" Дуда В. П. — директор департаменту економіки та ресурсного забезпечення МОЗ України

  Визначення вартості для 25 клініко-пов'язаних груп

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  5.

  24.9. Розроблення на основі досвіду формування госпітальних округів у пілотних регіонах та затвердження ресурсної моделі госпітального округу з урахуванням матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, обладнання, інфраструктура), кадрового, медикаментозного, транспортного, інформаційного забезпечення та соціальних стандартів доступності медичної допомоги

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Департаменти охорони здоров'я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій

  Мороз В. М. — ректор ВНМУ ім. М.І. Пирогова; директори департаментів охорони здоров'я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  6.

  24.12. Видання постанови Кабінету Міністрів України щодо особливостей оплати праці та формування фонду оплати праці медичних працівників, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах

  Запорізький медичний університет

  Колесник Ю. М. — ректор Запорізького державного медичного університету

  Подання на розгляд Уряду проекту Постанови

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  7.

  24.13. Затвердження та впровадження методичних рекомендацій щодо виплат надбавок медичним працівникам, які надають амбулаторну і стаціонарну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, відповідно до обсягу і якості виконаної роботи згідно з установленими оціночними показниками

  Запорізький медичний університет

  Колесник Ю. М. — ректор Запорізького державного медичного університету

  Видання наказу

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  8

  27.3. Доопрацювання проектів планів-схем спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

  Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького; МОЗ АР Крим, департаменти охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

  Думанський Ю. М. — ректор ДонНМУ ім. Максима Горького; Міністр охорони здоров'я АР Крим, директори департаментів охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

  Підготовка аналітичної довідки щодо регіональних планів-схем госпітальних округів з рекомендаціями щодо їх вдосконалення

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  9

  27.4. Розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я за підсумками аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та результатами інвентаризації високовартісного обладнання з урахуванням досвіду пілотних регіонів

  Дніпропетровська медична академія МОЗ АР Крим, департаменти охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

  Дзяк Г. В. — ректор ДМА; Міністр охорони здоров'я АР Крим, директори департаментів охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій

  Підготовка аналітичної довідки щодо регіональних планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я з рекомендаціями щодо їх вдосконалення

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

 3. 10.
 4. 27.6. Внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають нормативи забезпеченості закладів охорони здоров'я насамперед штатними одиницями, лікарняними ліжками (зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 640( 640-97-п ) "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення" та до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"), а також до тих, що впливають на розрахунок фінансової забезпеченості у сфері охорони здоров'я

  10.1. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 640( 640-97-п ) "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення")

  Ковальчук Л. Я. — ректор ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського

  Подання на розгляд Уряду проекту постанови щодо нормативів забезпеченості лікарняними ліжками

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  10.2. Івано-Франківський національний медичний університет (до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я")

  Рожко М. М. — ректор ІФНМУ

  Внесення змін до наказу МОЗ України від 23 лютого 2000 року № 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"

  Качур О. Ю. — перший заступник Міністра

  Жовтень

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Участие адвоката при вызове в качестве свидетеля

  Лишь адвокат по уголовным делам, который имеет свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью, может быть допущен на допрос, как защитник подозреваемого

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (реєстр. № 2245а), поданий народними депутатами України Гєллєром Є.Б., Пресманом О. С., Волковим О. М.

  Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937( 937-2011-п ) "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2011 p., № 69, ст. 2623) такі зміни:

  Общение заключенных

  Данный проект создан с целью помочь социальной адаптации заключенных и реализации их прав на общение.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большое спасибо создателям этого интернет проекта!!! Он действительно - большая находка!

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет портал,без всякого сомнения, сейчас - уникальный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет проекты. Этот сайт многофункционален в пользовании. На нем полезно проводить отдых - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0