Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про Порядок фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісіяЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 1. від 20 вересня 2013 року № 198
 2. Про Порядок фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму

  Відповідно до частини восьмої статті 59 Закону України ( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум", беручи до уваги Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, а також повернення невикористаних коштів, виділених для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму( 105-2013-п ), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 105, керуючись статтями 11 — 13( 1932-15 ), пунктом 13 статті 20( 1932-15 ), частиною четвертою статті 23 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Затвердити Порядок фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму (додається), встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.

  2. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ України, окружним комісіям з всеукраїнського референдуму після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Голова Центральної виборчої комісії

  М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Центральної виборчої комісії від 20 вересня 2013 року № 198

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2013 року № 844

  ПОРЯДОК фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму

  1. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок регулює питання фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць (далі — окружні комісії та дільничні комісії закордонних дільниць) за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму (далі — референдуму).

  1.2. Фінансове забезпечення підготовки та проведення референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

  Фінансове забезпечення підготовки та проведення референдуму дільничних комісій закордонних дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

  1.3. Витрати на підготовку та проведення референдуму здійснюються:

  1) Центральною виборчою комісією;

  2) Міністерством закордонних справ України для забезпечення дільничних комісій закордонних дільниць;

  3) окружними комісіями, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підзвітні та підконтрольні Центральній виборчій комісії.

  Обов’язок щодо розпорядження коштами Державного бюджету України окружною комісією покладається на голову комісії, а за його відсутності — на заступника голови.

  1.4. Центральна виборча комісія на підставі витягів з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів формує мережу окружних комісій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, до якої включається Міністерство закордонних справ України, яке забезпечує фінансування дільничних комісій закордонних дільниць, та подає її на електронних і паперових носіях до Державної казначейської служби України.

  1.5. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на розпорядників бюджетних коштів згідно із законодавством України.

  1.6. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення референдуму, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю.

  2. Здійснення видатків на підготовку та проведення референдуму

  2.1. Видатки на підготовку та проведення референдуму здійснюються за такими напрямами:

  - заходи Центральної виборчої комісії з підготовки та проведення референдуму, у тому числі заходи дільничних комісій закордонних дільниць і забезпечення їх діяльності;

  - заходи окружних комісій і дільничних комісій з підготовки та проведення референдуму і забезпечення їх діяльності.

  2.2. Центральна виборча комісія:

  - у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на підготовку та проведення референдуму, затверджує кошторис Центральної виборчої комісії.

  2.3. Міністерство закордонних справ України:

  - на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, а також узагальненого кошторису видатків дільничних комісій закордонних дільниць для підготовки та проведення референдуму за повною економічною класифікацією видатків бюджету згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ( 228-2002-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, і наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

  2.4. Окружна комісія:

  - на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії, складеної відповідно до середніх норм видатків окружної комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних комісій, подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету";

  - на основі середніх норм видатків окружної комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних комісій у п’ятиденний строк з дня її утворення складає та подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проект єдиного кошторису видатків окружної комісії для підготовки та проведення референдуму із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних комісій відповідного територіального округу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

  Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включені до кошторисів (єдиних кошторисів видатків), подаються лише у разі внесення змін до цих документів, затверджених відповідно до середніх норм видатків окружної комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних комісій.

  2.5. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк з дня надходження від Міністерства закордонних справ України, окружних комісій проектів кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, єдиного кошторису видатків окружної комісії для підготовки та проведення референдуму розглядає та затверджує їх.

  2.6. Міністерство закордонних справ України, окружні комісії подають відповідним територіальним органам Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях затверджені Центральною виборчою комісією кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету, єдині кошториси видатків окружної комісії для підготовки та проведення референдуму.

  2.7. Затверджені кошториси є підставою для взяття окружними комісіями бюджетних зобов’язань.

  2.8. У разі необхідності внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, єдиного кошторису видатків окружної комісії окружна комісія подає до Центральної виборчої комісії пропозиції з відповідними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

  До пропозицій додається довідка про виконання окружною комісією кошторису станом на день, що передує дню подання до Центральної виборчої комісії пропозицій, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

  Без розрахунків та економічних обґрунтувань щодо необхідності внесення змін до кошторису та довідки про його виконання пропозиції окружної комісії не розглядаються.

  Зміни до єдиного кошторису затверджуються рішенням Центральної виборчої комісії.

  У разі необхідності внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету Міністерство закордонних справ України подає до Центральної виборчої комісії пропозиції з відповідними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

  2.9. У разі внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету Міністерство закордонних справ України, окружна комісія відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ( 228-2002-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, і наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" складає відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому самому порядку, що й кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, і є їх невід’ємною частиною.

  Міністерство закордонних справ України, окружна комісія протягом наступного робочого дня після затвердження довідки про зміни у кошторисі та плані асигнувань загального фонду бюджету подає її відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

  2.10. Реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

  2.11. Відшкодування витрат на відрядження, пов’язані з виконанням обов’язків членами комісій, здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98( 98-2011-п ) "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

  2.12. Відображення у бухгалтерському обліку операцій з надходження та використання бюджетних коштів окружними комісіями, а також складення та подання ними фінансової та бюджетної звітності здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  3. Припинення руху коштів та їх повернення

  3.1. Окружна комісія не пізніш як у триденний строк з дня офіційного оголошення результатів референдуму подає до Центральної виборчої комісії виписки з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів на цьому рахунку.

  У п’ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів референдуму Центральна виборча комісія відкликає залишки невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду Державного бюджету України на підготовку та проведення референдуму, шляхом надання Державній казначейській службі України коригуючого розподілу відкритих асигнувань.

  3.2. Міністерство закордонних справ України на вимогу Центральної виборчої комісії подає виписку з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів на цьому рахунку.

  Центральна виборча комісія відкликає залишки невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду Державного бюджету України на підготовку та проведення референдуму, шляхом надання Державній казначейській службі України коригуючого розподілу відкритих асигнувань.

  3.3. Погашення кредиторської заборгованості окружної комісії після закінчення строку її повноважень за умов незавершеного фінансування референдуму в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку та проведення референдуму, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України( 2456-17 ) та постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року № 1713( 1713-2001-п ), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 16.

  Секретар Центральної виборчої комісії

  Т. ЛУКАШ

  Додаток 1 до Порядку фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму

  ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ окружної комісії з всеукраїнського референдуму для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму

  Окружна комісія з всеукраїнського референдуму територіального округу № _____

  ___________________________________________________________________________________ (назва бюджетної установи, організації)

  ___________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  вид бюджету — державний; код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування — 673, Центральна виборча комісія; код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

  ________________________________________________________________________)

 3. грн
 4. Найменування

  Код

  Усього на рік

  РАЗОМ

 5. загальний фонд
 6. спеціальний фонд
 7. НАДХОДЖЕННЯ — усього

  х

  Надходження коштів із загального фонду бюджету

  х

  х

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

  х

 8. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
 9. 25010000
 10. х

  (розписати за підгрупами)

  інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 11. 25020000
 12. х

  (розписати за підгрупами)

  інші надходження , у т. ч.

  х

  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

  х

 13. фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання)
 14. х

  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

  х

  х

  х

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

  х

  Поточні видатки

 15. 2000
 16. Оплата праці

 17. 2110
 18. Заробітна плата

 19. 2111
 20. Грошове забезпечення військовослужбовців

 21. 2112
 22. Нарахування на оплату праці

 23. 2120
 24. Використання товарів і послуг

 25. 2200
 26. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 27. 2210
 28. Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 29. 2220
 30. Продукти харчування

 31. 2230
 32. Оплата послуг (крім комунальних)

 33. 2240
 34. Видатки на відрядження

 35. 2250
 36. Видатки та заходи спеціального призначення

 37. 2260
 38. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 39. 2270
 40. Оплата теплопостачання

 41. 2271
 42. Оплата водопостачання і водовідведення

 43. 2272
 44. Оплата електроенергії

 45. 2273
 46. Оплата природного газу

 47. 2274
 48. Оплата інших енергоносіїв

 49. 2275
 50. Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 51. 2280
 52. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 53. 2281
 54. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 55. 2282
 56. Обслуговування боргових зобов’язань

 57. 2400
 58. Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

 59. 2410
 60. Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

 61. 2420
 62. Поточні трансферти

 63. 2600
 64. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 65. 2610
 66. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 67. 2620
 68. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 69. 2630
 70. Соціальне забезпечення

 71. 2700
 72. Виплата пенсій і допомоги

 73. 2710
 74. Стипендії

 75. 2720
 76. Інші виплати населенню

 77. 2730
 78. Інші поточні видатки

 79. 2800
 80. Капітальні видатки

 81. 3000
 82. Придбання основного капіталу

 83. 3100
 84. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 85. 3110
 86. Капітальне будівництво (придбання)

 87. 3120
 88. Капітальне будівництво (придбання) житла

 89. 3121
 90. Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

 91. 3122
 92. Капітальний ремонт

 93. 3130
 94. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 95. 3131
 96. Капітальний ремонт інших об’єктів

 97. 3132
 98. Реконструкція та реставрація

 99. 3140
 100. Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 101. 3141
 102. Реконструкція та реставрація інших об’єктів

 103. 3142
 104. Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

 105. 3143
 106. Створення державних запасів і резервів

 107. 3150
 108. Придбання землі і нематеріальних активів

 109. 3160
 110. Капітальні трансферти

 111. 3200
 112. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 113. 3210
 114. Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 115. 3220
 116. Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 117. 3230
 118. Капітальні трансферти населенню

 119. 3240
 120. Надання внутрішніх кредитів

 121. 4110
 122. Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 123. 4111
 124. Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 125. 4112
 126. Надання інших внутрішніх кредитів

 127. 4113
 128. Надання зовнішніх кредитів

 129. 4210
 130. Нерозподілені видатки

 131. 9000
 132. Єдиний кошторис видатків окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ___ для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, схвалений постановою окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ___ від "_____" __________ 20____ року № _____.

  Голова (заступник голови) окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____

  ___________ (підпис)

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  Головний бухгалтер окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____

  ___________ (підпис)

  М. П.

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 2 до Порядку фінансування окружних комісій з всеукраїнського референдуму та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму закордонних дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму

  ДОВІДКА № ____ про витрачання коштів та взяті фінансові зобов’язання окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № _____ для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму станом на _____________________________________

 133. грн
 134. КЕКВК

  Затверджено на звітний рік

  Надійшло коштів за звітний період

  Касові видатки за звітний період

  Фактичні видатки за звітний період

  Залишок на кінець звітного періоду (гр. 3 — гр. 4)

  Фінансові зобов’язання, зареєстровані державною казначейською службою

 135. усього зареєстровано
 136. у тому числі непогашені
 137. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Голова (заступник голови) окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____

  ___________ (підпис)

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  Головний бухгалтер окружної комісії з всеукраїнського референдуму територіального округу № ____

  ___________ (підпис)

  М. П.

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  25 мая здание КГГА будет готово принять сотрудников

  Здание Киевской городской госадминистрации, которое еще в первые дни Майдана заняли активисты, до 25 мая будет готово к штатной работе.

  Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ України

  Копія: Міністерство юстиції України Апарат Верховної Ради України Секретаріат Кабінету Міністрів України Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Посольство України в Азербайджанській Республіці

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Хмільницька пересувна механізована колона № 208", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Хмільницька пересувна механізована колона № 208"

  Про зняття з реєстрації четвертої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками приватного акціонерного товариства "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області та приватним акціонерним товариством "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області, Національна служба посередництва і примирення

  Про зняття з реєстрації четвертої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками приватного акціонерного товариства "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області та приватним акціонерним товариством "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Для меня это была огромная находка! Уже неделю разбираюсь развлекаюсь учусь здесь на интернет портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Здравствуйте!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0