Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України – нагрудного знака «За сумлінну працю», Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.09.2013  № 1846/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2013 р. за № 1529/24061

  Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»

  Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) «Про відомчі заохочувальні відзнаки» та підпунктів 16, 17 пункту 10 Положення про Державну реєстраційну службу України ( 401/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, НАКАЗУЮ:

  1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Державної реєстраційної служби України — нагрудний знак «За сумлінну працю».

  2. Затвердити такі, що додаються:

  1) Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державної реєстраційної служби України — нагрудний знак «За сумлінну працю» ( z1529-13 );

  2) Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»;

  3) Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»;

  4) Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»;

  5) Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю».

  3. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д. М.) у межах кошторисних призначень організувати фінансове забезпечення та виготовлення нагрудних знаків.

  4. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н. О.

  Міністр

  О. Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 03.09.2013  № 1846/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2013 р. за № 1529/24061

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчу заохочувальну відзнаку Державної реєстраційної служби України — нагрудний знак «За сумлінну працю»

  І. Загальні положення

  1. Це Положення, розроблене відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки( 365/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, визначає порядок відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Державної реєстраційної служби України -нагрудним знаком «За сумлінну працю» (далі — Нагрудний знак).

  2. Нагрудним знаком відзначаються працівники апарату Укрдержреєстру, реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України, державних підприємств, що належать до сфери управління Укрдержреєстру, за особистий вагомий внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, вдосконалення законодавства, ефективну реалізацію завдань у сфері державної реєстрації, високий професіоналізм, які мають стаж роботи у вищезазначених органах та на підприємствах не менше 5 років і які вже були відзначені Подякою або Почесною грамотою Укрдержреєстру.

  3. Особа може бути нагороджена Нагрудним знаком один раз.

  4. Гранична кількість осіб, які можуть бути нагороджені Нагрудним знаком протягом календарного року, не може перевищувати 50 осіб.

  ІІ. Порядок представлення до нагородження Нагрудним знаком

  1. Подання про відзначення Нагрудним знаком вноситься в установленому порядку на розгляд Голови Укрдержреєстру першим заступником, заступником Голови Укрдержреєстру, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Укрдержреєстру, керівниками головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, керівниками реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, керівниками районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Укрдержреєстру.

  2. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення Нагрудним знаком. До подання додається біографічна довідка за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731( 731-98-п ) «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».

  3. Рішення про нагородження працівника або відмову у його нагородженні Нагрудним знаком приймається Головою Укрдержреєстру (особою, що його заміщує).

  4. Про нагородження Нагрудним знаком видається наказ Укрдержреєстру.

  ІІІ. Порядок вручення Нагрудного знака

  1. Нагрудний знак вручається в урочистій обстановці Головою Укрдержреєстру або за його дорученням першим заступником, заступником Голови Укрдержреєстру, керівниками головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, керівниками реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Укрдержреєстру, в урочистій обстановці.

  Вручення Нагрудного знака доцільно приурочувати до загальнодержавних свят, ювілейних дат тощо.

  2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Укрдержреєстру. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого кадровий підрозділ органу або підприємства, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

  3. Облік і реєстрацію нагороджень Нагрудним знаком забезпечує кадровий підрозділ Укрдержреєстру.

  IV. Порядок носіння і зберігання Нагрудного знака

  1. Нагрудний знак носять на правому боці грудей і за наявності державних нагород України розміщують нижче них.

  2. Втрачений Нагрудний знак повторно не видається.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 03.09.2013  № 1846/5

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»

  Нагрудний знак «За сумлінну працю» має форму восьмипроменевої зірки жовтого кольору, у центрі якого розташовані елементи емблеми Державної реєстраційної служби України.

  У нижній частині Нагрудного знака розташована стрічка бордового кольору з написом «ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ».

  Усі написи — жовтого кольору.

  Розмір відзнаки: висота — 45 мм, ширина — 45 мм.

  На зворотному боці Нагрудного знака передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу.

  Усі зображення та написи рельєфні.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 03.09.2013  № 1846/5

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 03.09.2013  № 1846/5

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»

  Посвідчення являє собою бланк розміром 75 мм x 110 мм із твердого картону в обкладинці синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

  На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

  Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

  У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис у два рядки великими друкованими літерами чорного кольору «ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ».

  У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщується зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю».

  Нижче, під цим зображенням, посередині розміщується в один рядок напис чорного кольору «№ _____».

  У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче у два рядки розміщується напис чорного кольору «наказом Укрдержреєстру від «___» _______ 20__ р. № _____».

  Під цим написом посередині великими друкованими літерами чорного кольору в одному рядку розміщується напис «НАГОРОДЖЕНО», у другому -малими літерами чорного кольору — «відомчою заохочувальною», у третьому — малими літерами чорного кольору — «відзнакою — нагрудним знаком», у четвертому — літерами червоного кольору «За сумлінну працю».

  Нижче розміщується напис «Голова_____________» для підпису, під цим написом ліворуч літери «М. П.» для печатки.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 03.09.2013  № 1846/5

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної реєстраційної служби України — нагрудного знака «За сумлінну працю»

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Будівельні ризики «просіють» через страхове сито

  Нарешті за всі роки незалежності та ринкових відносин у нашій країні представники компаній-забудовників та ошуканих інвесторів-фізосіб, які свого часу вклали свої кревні у зведення житла та багато ...

  що здійснює функції з управління майном державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків “Укрелекон”, Кабінет Міністрів України

  Про визначення органу, що здійснює функції з управління майном державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків "Укрелекон"

  Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

  Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів

  Постанова НКРЕ №97 від 01.02.2013

  Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ Державний ощадний банк України гарантованими постачальниками та їх структурними ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному сайту я, наконец, надумался обзавестись безлимитом.

  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение этого интернет портала.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0