Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 1. 11.02.2013  № 1/9-96
 2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді

  Міністерство надсилає для аналізу та вжиття дієвих заходів інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік (додаються).

  Повідомляємо, що нормативним документом, який регулює зазначене питання, є наказ від 03 серпня 2012 року № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року", а лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.01.2012 р. № 1/9-43 "Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістового дозвілля дітей та учнівської молоді" втратив чинність.

  Заступник Міністра

  Б. М. Жебровський

  Додаток до листа МОНмолодьспорту 11.02.2013 № 1/9-96

  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік

  На виконання наказу від 03.08.2012 р. № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року" Міністерство здійснило аналіз діяльності органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед дітей, учнівської та студентської молоді.

  Так, управліннями, органами та закладами використовуються різноманітні основні форми роботи: координаційні ради при обл- та райдержадміністраціях та на радах з профілактики правопорушень, ради з профілактики правопорушень та злочинів, система наставництва, залучення до гурткової та позакласної роботи, проект "Літера "Н" у класному журналі, тижні, декадники, місячники правознавства, рейди, угоди про співпрацю з кримінальною міліцією у справах дітей, службами у справах дітей, органами охорони здоров'я служби розв'язання конфліктів, громадські організації учнівського самоврядування та громадські організація батьків дітей тощо.

  Діяльність Міністерства спрямовується на вдосконалення форм і методів роботи з реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, а також виконання завдань, поставлених 04.12.2012 Президентом України Януковичем В. Ф. на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей, щодо забезпечення повною мірою законних інтересів дітей.

  З цією метою 14.12.2012 проведено розширену координаційну нараду Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та Міністерства надзвичайних ситуацій за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Павленка Ю. О., представництва ЮНІСЕФ в Україні, Генеральної прокуратури України та громадських організацій з питань координації спільних дій щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними та проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися у складних обставинах.

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи вивчив досвід впровадження в навчально-виховний процес "Шкільної медіації" як одного із способів розв'язання конфліктних ситуацій та розробити для запровадження в кожному навчальному закладі механізму аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

  Впровадження програм примирення серед однолітків є одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів. Програми примирення (кола цінностей, медіації) довели свою високу ефективність і позитивний виховний вплив. Керівники навчальних закладів вказують на покращення загального мікроклімату, зниження кількості конфліктів і випадків прояву насильства серед учнів, посилення ролі і участі батьків в процесі виховання дітей. Головна перевага вказаних програм — це формування відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, розв'язати конфлікт. Вказані програми активно впроваджуються на базі навчальних закладів Вінницької, Одеської, Полтавської, Івано-Франківської областей тощо. Водночас на рівні окремих областей (міст, районів) спостерігається опір зі сторони керівництва службою, управлінців щодо впровадження вказаних ефективних технологій з формування сприятливого до дитини, безпечного середовища в умовах закладу.

  Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розміщена на офіційному сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua, сторінка "Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини").

  У загальноосвітніх навчальних закладах впроваджуються психологічно орієнтовані факультативні заняття, а саме: "Психологічні основи гендерної культури особистості (статеве виховання)", "Етика і психологія сімейного життя", "Психологія особистості", "За здоровий спосіб життя", "Самовдосконалення особистості", "Твоє життя — твій вибір". Проводяться і тренінгові заняття із формування соціальних навичок у дітей.

  Підготовлені електронні посібники з цієї тематики: "Стан системи попередження насильства в сім'ї в Україні", "Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім'ї", "Абетка гендерної рівності", "Ми різні, ми рівні" тощо.

  У навчальних закладах України створюється система подолання правового нігілізму та виховання людей демократичного стилю. З цією метою здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виховання в учнів активної життєвої позиції "Молодь проти насилля в усіх його проявах". Учні проходять тренінгові заняття проти насильницьких дій: "Як порозумітися з підлітком?", "Профілактика виникнення насильства у сім'ї", "Просвітницький десант психологічної служби", "Бережіть своїх дітей!", "Профілактика правопорушень", "Дитина і її психічне здоров'я", "Права та обов'язки учнів у школі", "Виховуємо дітей правильно", "Етичні закони сім'ї — дзеркало поведінки дитини", "Відповідальність батьків за дітей", "Насильство в мережі Інтернет", "Проблеми налагодження сімейного мікроклімату з батьками" тощо. Багато з старшокласників стали волонтерами по впровадженню в життя ненасильницького спілкування.

  Органи учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів організовують і проводять попереджувальну роботу щодо запобігання насильства над дітьми: єдині уроки права, цикли бесід та диспутів; тренінгові заняття — "Ми проти насильства", "Толерантне ставлення однолітків один до одного", "Злочин, який не розголошується", "Ні насильству", "Я і мої однолітки", "Поважай себе і оточуючих", "Я і мої батьки", "Дізнайся про свої права", "Молодь і закон"; виховні години: "В країні чемності і доброти", "Діти вулиці"; засідання клубів — "Усі ми різні, але маємо багато спільного", "Толерантність та демократія", "Від стереотипів до упередження"; круглі столи — "Злочин і кара", "Захисти себе від насильства"; тематична лінійка "Людські цінності"; ярмарок брошур "Скажи насильству — Ні!"; рейд "Урок-перерва".

  Міністерство спільно із Всеукраїнською організацією України "Жіночий консорціум України" провели семінари-тренінги для фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань попередження насильства над дітьми.

  63 фахівці інститутів післядипломної педагогічної освіти опанували навчальний курс на семінарах-тренінгах, які відбулися у червні — липні та у жовтні — листопаді 2012 року на базі Львівської, Запорізької та Полтавської областей за навчально-методичним посібником "Організація роботи з розв'язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

  Під час навчальних занять фахівці обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України навчилися планувати роботу щодо профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, оволоділи навичками створення безпечного середовища в навчальних закладах.

  Дієвим засобом вирішення завдань щодо подолання злочинності є моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, аналіз отриманих даних і вчасне реагування на негативні явища у молодіжному середовищі.

  Упродовж 2012 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14238 злочинів (- 14,4 %). Стосовно дітей учинено 9677 злочинів, у тому числі 2885 тяжких та особливо тяжких злочинів. Від протиправних діянь потерпіло 10590 дітей, у тому числі 2961 малолітня дитина (до 14 років).

  Спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості дітей, причетних до вчинення злочинів. Так, минулого року на 15,5 % зменшилася кількість неповнолітніх, причетних до вчинення злочинів, у тому числі на 17 % зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини у стані сп'яніння, на 21,4 % зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини в групі.

  Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини, які складають майже 66 % усіх злочинів, скоєних підлітками. Значною мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова міграція.

  На кінець 2012 року у підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 14 тис. 213 дітей.

  Із них:

 3. 1 тис. жіночої статі;
 4. 1 тис. 777 дітей віком до 11 років;
 5. 1 тис. 557 дітей віком від 11 до 14 років;
 6. 5 тис. 665 дітей віком від 14 до 16 років;
 7. 6 тис. 814 дітей віком від 16 до 18 років.
 8. Непокоїть той факт, що на обліку перебувають дівчата, — 860 осіб.

  Найбільша кількість дітей, які перебувають на обліку, — це учні загальноосвітніх навчальних закладів — 7 тис. 915 осіб, 3 тис. 116 осіб становлять учні професійно-технічних навчальних закладів; 152 — студенти, курсанти вищих навчальних закладів.

  Залишається складним питання обліку дітей, які вживають наркотичні засоби та алкогольні напої.

  У звітному періоді поставлено на облік 1 тис. 830 дітей, схильних до вживання алкогольних напоїв, із них з діагнозом "алкоголізм" — 26 осіб.

  Поставлено на облік 887 дітей, схильних до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з них з діагнозом "наркоманія" — 62 особи.

  До адміністративної відповідальності притягнуто 2006 неповнолітніх за вчинення дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП( 80731-10 )), 7796 — за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у стані сп'яніння (ст. 178 КУпАП( 80731-10 )), 3998 — за доведення дорослими особами неповнолітніх до стану сп'яніння (ст. 180 КУпАП( 80731-10 )).

  Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

  Має місце порушення вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"( 2899-15 ) (куріння на територіях навчальних закладів).

  Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, вчинених підлітками внаслідок запозичення інформації з мережі Інтернет чи під впливом негативного контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо).

  Розв'язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного доступу дітей і молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті.

  Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо ризиків, які таїть в собі глобальна мережа, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації.

  Важлива роль у цьому процесі належить педагогічним працівникам, які мають володіти формами і методами просвітницької роботи з учнями та їх батьками щодо попередження ризиків негативного контенту. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, умінні донести до дітей важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги.

  Міністерство неодноразово інформувало педагогічну, учнівську та батьківську громадськість про безкоштовні фільтри та брандмауери. Зосереджуємо увагу ще раз і просимо довести її до педагогічної та батьківської громадськості ще раз:

  • Интернет Цензор — http://www.icensor.ru/soft/

  • Безкоштовні брандмауери — http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/

  • Безпека сім'ї Windows Live — http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp.

  Також вчителі інформатики навчають учнів безпечному користуванню Інтернетом і радять батькам, яким чином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати у посібниках, рекомендованих Міністерством, та на сайтах:

  • On-ляндія: Безпечна Web-країна http://www.onlandia.org.ua/

  • Безпека в Інтернеті — http://bezpeka.ho.ua/

  Упродовж минулого року виявлено майже 4 тис. сімей, які негативно впливають на виховання дітей та вчиняють насильство в сім'ї. У таких сім'ях проживає 6,9 тис. дітей. Винесено 2607 офіційних попереджень про неприпустимість учинення насильства в сім'ї та 175 захисних приписів після отримання офіційного попередження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї.

  Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання.

  Так, Міністерством розроблено Концепцію сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина" та схвалено на засіданні вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 14.11.2012, протокол № 9.

  Також підготовлено комплекс навчальних програм з сімейного виховання для 8 — 9 класів "Сімейні цінності" (9, 17, 35, 70 годин) та затверджено науково-методичною комісією з проблем виховання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (протокол № 2 від 22.05.2012).

  У минулому році стабілізувалась ситуація щодо випадків скоєння правопорушень молодіжними субкультурами.

  Серед учнів і студентів навчальних закладів проводяться роз'яснювальні та попереджувально-профілактичні заходи: "Молодіжні субкультури", "Субкультура та її групи" тощо, метою яких є недопущення вчинення правопорушень прихильниками радикально налаштованих молодіжних груп "Готи", "Емо", "Неформали".

  Відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 02.10.2012 р. № 1065 Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розпочато у 2012 році на період до 2016 року моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

  Моніторингове дослідження проводиться у 4 етапи з метою отримання об'єктивної інформації щодо ефективності реалізації Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству" на період до 2015 року( v1312736-10 ), затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 30 грудня 2010 року № 1312, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 — 2015 роки( 2140-2010-р ), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140, завдань і заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року"( 1849-2006-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849, виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2009 року № 457( v0457290-09 ) "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 — 2013 роки" та стану превентивної освіти з питань формування здорового способу життя у дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

  Одним із важливих завдань для зменшення рівня злочинності та інших протиправних дій серед школярів та учнівської молоді є налагодження та забезпечення зв'язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику". Важливе значення для вирішення цієї проблеми має належне забезпечення навчальних закладів педагогічними посадами практичних психологів та соціальних педагогів.

  Зосереджуємо увагу, що пріоритетним в роботі навчальних закладів залишається упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, використання інтерактивних педагогічних технологій між усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо підвищення моральності та правової культури, організація учнівського самоврядування і перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату.

  Додаток

  ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИНІВ, що вчинені неповнолітніми або за їх участю

   

  Усього

  Питома вага в числі розкритих (розслідуваних), %

 9. торік
 10. поточний рік
 11. динаміка, %
 12. торік
 13. поточний рік
 14. Усього злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участю

 15. 16626
 16. 14238
 17. -14.4

  5.6

  5.0

  У т. ч. тяжких та особливо тяжких

 18. 8159
 19. 6973
 20. -14.5

  8.0

  7.3

  Бандитизм ст. 257 КК( 2341-14 )

   

   

   

   

   

  Умисне вбивство (та замах) ст. ст. 115 — 118 КК ( 2341-14 )

 21. 56
 22. 52
 23. -7.1

  2.5

  2.5

 24. з них вчинене
 25. на замовлення
 26.  

   

   

   

   

 27. двох або більше осіб
 28. 9

  2

  -77.8

  8.9

  2.1

 29. з застосуванням
 30. вогнепальної зброї та вибухових речовин
 31. 2

   

  -100.0

  2.5

   

  Умисне тяжке тілесне ушкодження ст. 121 КК ( 2341-14 )

 32. 101
 33. 104
 34. 3.0

  3.3

  3.4

  Зґвалтування ст. 152 КК( 2341-14 )

 35. 52
 36. 41
 37. -21.2

  9.5

  8.4

  Розбій ст. 187 КК( 2341-14 )

 38. 282
 39. 245
 40. -13.1

  9.3

  8.9

  Грабіж ст. 186 КК( 2341-14 )

 41. 1364
 42. 1111
 43. -18.5

 44. 11.0
 45. 9.4

  Шахрайство ст. 190 КК( 2341-14 )

 46. 380
 47. 331
 48. -12.9

  2.8

  2.4

  Вимагання ст. 189 КК( 2341-14 )

 49. 82
 50. 72
 51. -12.2

 52. 15.3
 53. 19.1
 54. Хуліганство ст. 296 КК( 2341-14 )

 55. 527
 56. 429
 57. -18.6

  9.4

  8.5

  Крадіжка ст. 185 КК( 2341-14 )

 58. 11174
 59. 9458
 60. -15.4

  9.8

  8.4

 61. з них
 62. із квартир

 63. 850
 64. 656
 65. -22.8

  6.9

  5.6

  Незаконне заволодіння транспортними засобами ст. 289 КК( 2341-14 )

 66. 451
 67. 577
 68. 27.9
 69. 17.4
 70. 17.8
 71. з них
 72. автомобілями
 73. 319
 74. 327
 75. 2.5

 76. 15.9
 77. 14.8
 78. ДТП із смертельними наслідками

  9

 79. 10
 80. 11.1
 81. 0.7

  0.6

  Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ст. 263 КК( 2341-14 )

 82. 88
 83. 81
 84. -8.0

 85. 231.6
 86. 0.8

  Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ст. ст. 305 — 324 КК( 2341-14 )

 87. 906
 88. 816
 89. -9.9

  1.8

  1.8

  Додаток

  ЗЛОЧИННІСТЬ серед неповнолітніх в розрізі регіонів і залізниць

  Найменування регіонів та залізниць

  Усього злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участю

  Питома вага в числі розкритих (розслідуваних), %

 90. торік
 91. поточний рік
 92. динаміка
 93. торік
 94. поточний рік
 95. %

 96. абс.
 97. АР Крим

 98. 739
 99. 782
 100. 5.8

 101. 43
 102. 4.8

  5.3

  Вінницька

 103. 578
 104. 542
 105. -6.2

  -36

  6.6

  6.9

  Волинська

 106. 365
 107. 422
 108. 15.6
 109. 57
 110. 7.4

  8.5

  Дніпропетровська

 111. 1160
 112. 876
 113. -24.5

  -284

  4.0

  3.5

  Донецька

 114. 1589
 115. 1451
 116. -8.7

  -138

  5.4

  5.1

  Житомирська

 117. 565
 118. 517
 119. -8.5

  -48

  8.5

  8.3

  Закарпатська

 120. 376
 121. 349
 122. -7.2

  -27

  8.0

  8.2

  Запорізька

 123. 839
 124. 684
 125. -18.5

  -155

  5.4

  4.3

  Івано-Франківська

 126. 299
 127. 224
 128. -25.1

  -75

  5.9

  4.7

  Київська

 129. 630
 130. 458
 131. -27.3

  -172

  7.1

  5.1

 132. місто Київ
 133. 454
 134. 467
 135. 2.9

 136. 13
 137. 2.9

  3.1

  Кіровоградська

 138. 509
 139. 478
 140. -6.1

  -31

  8.6

  7.9

  Луганська

 141. 1063
 142. 771
 143. -27.5

  -292

  4.4

  3.4

  Львівська

 144. 613
 145. 558
 146. -9.0

  -55

  5.9

  5.4

  Миколаївська

 147. 633
 148. 448
 149. -29.2

  -185

  7.3

  5.5

  Одеська

 150. 1061
 151. 949
 152. -10.6

  -112

  6.9

  7.2

  Полтавська

 153. 603
 154. 456
 155. -24.4

  -147

  6.1

  4.9

  Рівненська

 156. 348
 157. 293
 158. -15.8

  -55

  6.8

  6.6

 159. місто Севастополь
 160. 59
 161. 54
 162. -8.5

  -5

  2.2

  2.0

  Сумська

 163. 503
 164. 432
 165. -14.1

  -71

  7.4

  7.2

  Тернопільська

 166. 200
 167. 181
 168. -9.5

  -19

  5.0

  4.3

  Харківська

 169. 1004
 170. 890
 171. -11.4

  -114

  5.3

  4.8

  Херсонська

 172. 503
 173. 470
 174. -6.6

  -33

  5.9

  5.5

  Хмельницька

 175. 527
 176. 402
 177. -23.7

  -125

  8.1

  7.6

  Черкаська

 178. 359
 179. 289
 180. -19.5

  -70

  4.8

  3.7

  Чернігівська

 181. 421
 182. 313
 183. -25.7

  -108

  6.4

  4.8

  Чернівецька

 184. 302
 185. 250
 186. -17.2

  -52

  6.0

  5.2

  Всього по УМВС

 187. 16302
 188. 14006
 189. -14.1

  -2296

  5.6

  5.1

  Донецька залізниця

 190. 78
 191. 54
 192. -30.8

  -24

  6.7

  4.4

  Львівська залізниця

 193. 38
 194. 27
 195. -28.9

  -11

  3.2

  2.3

  Одеська залізниця

 196. 37
 197. 37
 198.  

   

  3.2

  3.0

  Придніпр. залізниця

 199. 55
 200. 43
 201. -21.8

  -12

  2.8

  2.2

  Півд.-Зах. залізниця

 202. 67
 203. 35
 204. -47.8

  -32

  3.4

  2.0

  Південна залізниця

 205. 49
 206. 36
 207. -26.5

  -13

  3.4

  2.4

  Всього по залізницях

 208. 324
 209. 232
 210. -28.4

  -92

  3.6

  2.6

  Всього по Україні

 211. 16626
 212. 14238
 213. -14.4

  -2388

  5.6

  5.0

  Додаток

  ПРО ЗЛОЧИННІСТЬ, пов'язану з насильством у сім'ї, в розрізі регіонів та на залізницях

  Найменування регіонів та залізниць

  Усього злочинів, пов'язаних з насильством у сім'ї

  Питома вага в числі розкритих (розслідуваних) злочинів, %

  Виявлено осіб, які вчинили злочини

  Виявлено осіб, які потерпіли від злочинів

  З них

 214. особи жіночої статі
 215. неповнолітні
 216. АР Крим

 217. 29
 218. 0.2

 219. 28
 220. 27
 221. 18
 222. 1

  Вінницька

 223. 13
 224. 0.2

 225. 14
 226. 13
 227. 7

  2

  Волинська

 228. 27
 229. 0.5

 230. 26
 231. 28
 232. 8

  5

  Дніпропетровська

 233. 29
 234. 0.1

 235. 25
 236. 26
 237. 9

  3

  Донецька

 238. 77
 239. 0.3

 240. 58
 241. 77
 242. 50
 243. 6

  Житомирська

 244. 26
 245. 0.4

 246. 25
 247. 27
 248. 10
 249. 2

  Закарпатська

 250. 85
 251. 2.0

 252. 79
 253. 83
 254. 60
 255. 3

  Запорізька

 256. 18
 257. 0.1

 258. 17
 259. 19
 260. 8

  3

  Івано-Франківська

 261. 21
 262. 0.4

 263. 16
 264. 21
 265. 15
 266.  

  Київська

 267. 24
 268. 0.3

 269. 20
 270. 17
 271. 12
 272.  

 273. місто Київ
 274. 15
 275. 0.1

 276. 15
 277. 16
 278. 8

   

  Кіровоградська

  7

  0.1

  5

  6

   

  1

  Луганська

 279. 25
 280. 0.1

 281. 23
 282. 26
 283. 10
 284. 2

  Львівська

 285. 27
 286. 0.3

 287. 21
 288. 26
 289. 19
 290. 3

  Миколаївська

 291. 26
 292. 0.3

 293. 26
 294. 27
 295. 15
 296. 3

  Одеська

 297. 24
 298. 0.2

 299. 23
 300. 28
 301. 8

  4

  Полтавська

 302. 17
 303. 0.2

 304. 12
 305. 11
 306. 8

   

  Рівненська

 307. 16
 308. 0.4

 309. 19
 310. 15
 311. 5

  3

 312. місто Севастополь
 313. 6

  0.2

  6

  6

  1

  1

  Сумська

 314. 25
 315. 0.4

 316. 30
 317. 26
 318. 13
 319.  

  Тернопільська

  3

  0.1

  3

  3

  1

   

  Харківська

  9

  0.0

  9

 320. 10
 321. 5

   

  Херсонська

 322. 11
 323. 0.1

 324. 10
 325. 11
 326. 7

   

  Хмельницька

 327. 15
 328. 0.3

 329. 15
 330. 15
 331. 7

  3

  Черкаська

 332. 10
 333. 0.1

  9

 334. 10
 335. 3

   

  Чернігівська

 336. 21
 337. 0.3

 338. 21
 339. 21
 340. 12
 341. 4

  Чернівецька

 342. 10
 343. 0.2

  9

 344. 11
 345. 6

  3

  Всього по УМВС

 346. 616
 347. 0.2

 348. 564
 349. 606
 350. 325
 351. 52
 352. Донецька залізниця

   

   

   

   

   

   

  Львівська залізниця

   

   

   

   

   

   

  Одеська залізниця

   

   

   

   

   

   

  Придніпр. залізниця

   

   

   

   

   

   

  Півд.-Зах. залізниця

   

   

   

   

   

   

  Південна залізниця

   

   

   

   

   

   

  Всього по залізницях

   

   

   

   

   

   

  Всього по Україні

 353. 616
 354. 0.2

 355. 564
 356. 606
 357. 325
 358. 52
 359. Додаток

  ПРО ОСІБ, які вчинили злочини (за закінченими розслідуванням кримінальними справами), в розрізі регіонів та залізниць

  Найменування регіонів та залізниць

  Виявлено осіб, які вчинили злочини

  З них

 360. неповнолітніх
 361. питома вага, %
 362. жінок
 363. питома вага, %
 364. торік
 365. поточний рік
 366. динаміка, %
 367. АР Крим

 368. 10561
 369. 9751
 370. -7.7

 371. 510
 372. 5.2

 373. 1279
 374. 13.1
 375. Вінницька

 376. 7319
 377. 6445
 378. -11.9

 379. 279
 380. 4.3

 381. 887
 382. 13.8
 383. Волинська

 384. 3419
 385. 3308
 386. -3.2

 387. 264
 388. 8.0

 389. 423
 390. 12.8
 391. Дніпропетровська

 392. 17214
 393. 16083
 394. -6.6

 395. 649
 396. 4.0

 397. 1934
 398. 12.0
 399. Донецька

 400. 22884
 401. 21384
 402. -6.6

 403. 1079
 404. 5.0

 405. 2694
 406. 12.6
 407. Житомирська

 408. 5605
 409. 5246
 410. -6.4

 411. 453
 412. 8.6

 413. 735
 414. 14.0
 415. Закарпатська

 416. 3746
 417. 3311
 418. -11.6

 419. 262
 420. 7.9

 421. 498
 422. 15.0
 423. Запорізька

 424. 10694
 425. 10240
 426. -4.2

 427. 537
 428. 5.2

 429. 1072
 430. 10.5
 431. Івано-Франківська

 432. 3947
 433. 3477
 434. -11.9

 435. 185
 436. 5.3

 437. 479
 438. 13.8
 439. Київська

 440. 6718
 441. 6323
 442. -5.9

 443. 377
 444. 6.0

 445. 661
 446. 10.5
 447. місто Київ
 448. 10284
 449. 9625
 450. -6.4

 451. 391
 452. 4.1

 453. 1481
 454. 15.4
 455. Кіровоградська

 456. 4540
 457. 4394
 458. -3.2

 459. 350
 460. 8.0

 461. 586
 462. 13.3
 463. Луганська

 464. 15120
 465. 13970
 466. -7.6

 467. 618
 468. 4.4

 469. 1743
 470. 12.5
 471. Львівська

 472. 6935
 473. 6503
 474. -6.2

 475. 370
 476. 5.7

 477. 1094
 478. 16.8
 479. Миколаївська

 480. 6153
 481. 5693
 482. -7.5

 483. 380
 484. 6.7

 485. 605
 486. 10.6
 487. Одеська

 488. 10195
 489. 9506
 490. -6.8

 491. 692
 492. 7.3

 493. 1271
 494. 13.4
 495. Полтавська

 496. 6540
 497. 6310
 498. -3.5

 499. 380
 500. 6.0

 501. 709
 502. 11.2
 503. Рівненська

 504. 3927
 505. 3519
 506. -10.4

 507. 247
 508. 7.0

 509. 400
 510. 11.4
 511. місто Севастополь
 512. 1464
 513. 1546
 514. 5.6

 515. 35
 516. 2.3

 517. 176
 518. 11.4
 519. Сумська

 520. 5154
 521. 4662
 522. -9.5

 523. 341
 524. 7.3

 525. 599
 526. 12.8
 527. Тернопільська

 528. 2787
 529. 2738
 530. -1.8

 531. 145
 532. 5.3

 533. 598
 534. 21.8
 535. Харківська

 536. 13561
 537. 12093
 538. -10.8

 539. 647
 540. 5.4

 541. 1353
 542. 11.2
 543. Херсонська

 544. 6046
 545. 6005
 546. -0.7

 547. 337
 548. 5.6

 549. 730
 550. 12.2
 551. Хмельницька

 552. 4848
 553. 3871
 554. -20.2

 555. 317
 556. 8.2

 557. 536
 558. 13.8
 559. Черкаська

 560. 4902
 561. 4921
 562. 0.4

 563. 188
 564. 3.8

 565. 647
 566. 13.1
 567. Чернігівська

 568. 4704
 569. 4452
 570. -5.4

 571. 223
 572. 5.0

 573. 658
 574. 14.8
 575. Чернівецька

 576. 3339
 577. 3003
 578. -10.1

 579. 215
 580. 7.2

 581. 439
 582. 14.6
 583. Всього по УМВС

 584. 202606
 585. 188379
 586. -7.0

 587. 10471
 588. 5.6

 589. 24287
 590. 12.9
 591. Донецька залізниця

 592. 1099
 593. 1036
 594. -5.7

 595. 50
 596. 4.8

 597. 86
 598. 8.3

  Львівська залізниця

 599. 893
 600. 834
 601. -6.6

 602. 26
 603. 3.1

 604. 137
 605. 16.4
 606. Одеська залізниця

 607. 900
 608. 858
 609. -4.7

 610. 31
 611. 3.6

 612. 107
 613. 12.5
 614. Придніпр. залізниця

 615. 1402
 616. 1396
 617. -0.4

 618. 39
 619. 2.8

 620. 137
 621. 9.8

  Півд.-Зах. залізниця

 622. 1397
 623. 1287
 624. -7.9

 625. 37
 626. 2.9

 627. 155
 628. 12.0
 629. Південна залізниця

 630. 1159
 631. 1202
 632. 3.7

 633. 49
 634. 4.1

 635. 110
 636. 9.2

  Всього по залізницях

 637. 6850
 638. 6613
 639. -3.5

 640. 232
 641. 3.5

 642. 732
 643. 11.1
 644. Всього по Україні

 645. 209456
 646. 194992
 647. -6.9

 648. 10703
 649. 5.5

 650. 25019
 651. 12.8
 652. {Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Школа з вікнами на футбольне поле

  За два останні роки в освітянську галузь Чернівецької області інвестовано 192 млн грн. Це вивело регіон на третє загальнодержавне місце за обсягом залучених коштів на будівництво і капітальний ...

  В Киеве 730 объектов останутся без горячей воды до 1 октября

  В Киеве 730 объектов остаются без горячей воды. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов.

  Міжнародний день Дніпра може стати офіційним святом в Україні

  Віце-премєр-міністр України Олександр Вілкул виступив з ініціативою визначити Міжнародний день Дніпра офіційним святом в Україні. Надання офіційного статусу цьому дню дозволить посилити співпрацю ...

  обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Адміністрації Президента України, Адміністрація Президента України

  Розпорядження Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Адміністрації Президента України

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Для меня это была находка! Третью неделю сижу у Вас на сайте и уходить отсюда не собираюсь.

  Огромное количество актуальной информации.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0