Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2013 р. № 632 Київ

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Пункт 9 Технічного регламенту щодо медичних виробів ( 536-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 43, ст. 1415; 2011 р., № 89, ст. 3236), викласти в такій редакції:

  "9. Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до закону.

  Медичні вироби, що відповідають вимогам стандартів, включених до переліку національних стандартів, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

  До переліку національних стандартів за поданням Держлікслужби включаються монографії (фармакопейні статті) Державної фармакопеї України, зокрема стосовно хірургічного шовного матеріалу та взаємодії між лікарськими засобами і матеріалами, що застосовуються в медичних виробах, які містять такі лікарські засоби.".

  2. Пункт 9 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів( 621-2008-п ), які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 52, ст. 1737; 2011 р., № 89, ст. 3236), викласти в такій редакції:

  "9. Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності активних медичних виробів, які імплантують, вимогам цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до закону.

  Активні медичні вироби, які імплантують, що відповідають вимогам стандартів з переліку національних стандартів, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

  До переліку національних стандартів за поданням Держлікслужби включаються монографії (фармакопейні статті) Державної фармакопеї України стосовно взаємодії між лікарськими засобами і матеріалами, що застосовуються в медичних виробах, які містять такі лікарські засоби.".

  3. У Технічному регламенті щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro( 641-2008-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 53, ст. 1773; 2011 р., № 89, ст. 3236):

 1. пункт 8 викласти в такій редакції:
 2. "8. Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro вимогам цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до закону.

  Медичні вироби для лабораторної діагностики in vitro, що відповідають вимогам стандартів, включених до переліку національних стандартів, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.";

  у другому реченні пункту 44 слова "гармонізованим національним стандартам" замінити словами "стандартам, включеним до переліку національних стандартів";

 3. в абзаці другому пункту 69 слово "гармонізованого" виключити;
 4. у другому реченні пункту 82 слово "гармонізованими" виключити.
 5. 4. У пункті 3 плану заходів із застосування Технічного регламенту мийних засобів( 717-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2128; 2012 р., № 43, ст. 1663), текст графи "Найменування заходу", викласти у такій редакції:

  "3. Формування та публікування переліку національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту".

  5. У другому реченні абзацу другого пункту 50 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 66, ст. 2216), слова "застосування яких відповідає" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту".

  6. Абзац п’ятий пункту 26 Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі( 856-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 73, ст. 2459), викласти в такій редакції:

  "список застосованих повністю або частково стандартів, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності приладу вимогам цього Технічного регламенту;".

  7. Абзац четвертий пункту 37 Технічного регламенту обладнання та захисних систем( 898-2008-п ), призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі( 898-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 898 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 78, ст. 2612), викласти в такій редакції:

  "список застосованих повністю або частково стандартів, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту;".

  8. Абзац перший пункту 30 Технічного регламенту безпеки іграшок ( 901-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 78, ст. 2615), після слів "вимогам національних стандартів," доповнити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту,".

  9. Абзац шостий пункту 47 Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів( 190-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 574), викласти в такій редакції:

  "список застосованих повністю або частково стандартів, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності вимогам цього Технічного регламенту, і опис рішень, прийнятих на виконання вимог цього Технічного регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;".

  10. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268( 268-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску" (Офіційний вісник України, 2009 p., № 23, ст. 748; 2011 p., № 95, ст. 3467):

  1) у підпункті 1 пункту 20 Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску( 268-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "у разі добровільного застосування є доказом відповідності посудин вимогам Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 3 червня 2010 р. № 198" замінити словами "відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності посудин вимогам цього Технічного регламенту";

  2) у пункті 2 текст графи "Найменування заходу" плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску( 268-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "які у разі добровільного застосування є доказом" замінити словами "добровільне застосування яких може сприйматися як доказ".

  11. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332( 332-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 p., № 27, ст. 905; 2012 p., № 3, ст. 85):

  1) в абзаці шостому пункту 52 Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки( 332-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "перелік стандартів та/або" замінити словами "список стандартів, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту, та/або список";

  2) у плані заходів із застосування Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки( 332-2009-п ), затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 3 у графі "Найменування заходу" слова "гармонізовані з європейськими національні стандарти, що підтверджують відповідність" замінити словами "національні стандарти, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності";

 6. у пункті 4 текст графи "Найменування заходу" викласти у такій редакції:
 7. "4. Сформувати та опублікувати перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту".

  12. У підпункті 5 пункту 9 Технічного регламенту ліфтів( 465-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1227), слова "добровільне застосування яких є доказом" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ".

  13. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679( 679-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання" (Офіційний вісник України, 2009 p., № 50, ст. 1705; 2013 р., № 50, ст. 1790):

  1) пункт 13 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання( 679-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, після слів "розробляє перелік національних стандартів," доповнити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та";

  2) у графі "Найменування заходу" плану заходів із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання( 679-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою:

  пункт 1 після слів "національних стандартів," доповнити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та";

  у пункті 2 слова "що гармонізовані з європейськими" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  14. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785( 785-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2028; 2012 p., № 53, ст. 2138):

  1) у підпункті 8 пункту 5( 785-2009-п ) та пункті 11 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання( 785-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "стандартам, добровільне" замінити словами "стандартам та добровільне";

  2) у пункті 2 плану заходів із застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання( 785-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, у графі "Найменування заходу" слова "гармонізованих з європейськими" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  15. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076( 1076-2009-п ) "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів" (Офіційний вісник України, 2009 p., № 79, ст. 2671):

  1) пункт 7 Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів( 1076-2009-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  "7. Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності канатних доріг вимогам цього Технічного регламенту, формується та публікується відповідно до закону.";

  2) у плані заходів із застосування Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів( 1076-2009-п ), затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 2 у графі "Найменування заходу" слова "доводить відповідність" замінити словами "може сприйматися як доказ відповідності";

  у пункті 8 у графі "Найменування заходу" слова "гармонізованих з міжнародними" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  16. У Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання( 1149-2009-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 66, ст. 2702):

  в абзаці другому пункту 6( 1149-2009-п ) слова "стандартам, добровільне" замінити словами "стандартам та добровільне";

  в абзаці п’ятому пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту( 1149-2009-п ) слово "перелік" замінити словом "список";

  абзац четвертий пункту 3 додатка 4 до Технічного регламенту( 1149-2009-п ) викласти в такій редакції:

  "посилання на стандарти, включені до переліку національних стандартів;".

  17. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35( 35-2011-п ) "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском" (Офіційний вісник України, 2011 p., № 5, ст. 246):

  1) в абзаці п’ятому пункту 54 Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском( 35-2011-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "у разі добровільного застосування є доказом" замінити словами "відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ";

  2) у плані заходів із застосування Технічного регламенту обладнання( 35-2011-п ), що працює під тиском, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 4 у графі "Найменування заходу" слова "які у разі добровільного застосування є доказом" замінити словами "добровільне застосування яких може сприйматися як доказ";

  у пункті 8 у графі "Найменування заходу" слова "у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими, добровільне застосування яких є доказом" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ".

  18. У плані заходів із застосування Технічного регламенту піротехнічних виробів( 839-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 839 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів" (Офіційний вісник України, 2011 p., № 60, ст. 2416):

 8. у пункті 2 текст графи "Найменування заходу" викласти в такій редакції:
 9. "2. Складення та опублікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності піротехнічних виробів вимогам Технічного регламенту; підготовка плану державної стандартизації щодо розроблення національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам, та їх актуалізація";

  у пункті 7 у графі "Найменування заходу" слова "гармонізованих з європейськими" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  19. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1147( 1147-2011-п ) "Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден" (Офіційний вісник України, 2011 p., № 87, ст. 3168):

  1) підпункт 5 пункту 20 Технічного регламенту прогулянкових суден ( 1147-2011-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  "5) список застосованих повністю або частково стандартів, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту;";

  2) у плані заходів щодо застосування Технічного регламенту прогулянкових суден на 2011-2015 роки( 1147-2011-п ), затвердженому зазначеною постановою:

 10. у пункті 1 текст графи "Найменування заходу" викласти в такій редакції:
 11. "1. Формування та опублікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам Технічного регламенту прогулянкових суден (далі — Технічний регламент)";

  у пункті 7 у графі "Найменування заходу" слова "гармонізованих з європейськими" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  20. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62( 62-2013-п ) "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин" (Офіційний вісник України, 2013 p., № 9, ст. 344):

  1) абзац перший пункту 11 Технічного регламенту безпеки машин( 62-2013-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  "11. Мінекономрозвитку публікує перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності машин основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я цього Технічного регламенту.";

  2) у плані заходів із застосування Технічного регламенту безпеки машин( 62-2013-п ), затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 2 у графі "Найменування заходу" слово "вимогам" замінити словами "основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я";

  у пункті 3 у графі "Найменування заходу" слова "гармонізованих з європейськими" замінити словами "які відповідають європейським гармонізованим стандартам".

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Оксамитові канікули для студентів

  Торік Голова Радміну Криму Анатолій Могильов виступив з ініціативою перенести для студентів вишів початок навчального року з 1 вересня на 1 жовтня.

  Про призначення позачергових виборів Мирнівського селищного голови (Мирнівська селищна рада Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Мирнівського селищного голови Парасків О. Д. (Мирнівська селищна рада Євпаторійської міської ради Автономної Республіки Крим) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14( 2487-17 ), частин першої( 2487-17 ) та п’ятої статті 15( 2487-17 ), статей 60( 2487-17 ), 61 Закону України( 2487-17 ) "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Верховна Рада України постановляє:

  Українська шаблістка Ольга Харлан виборола «золото» у Франції

  Українка Ольга Харлан стала переможницею турніру серії Гран Прі з фехтування на шаблях, який завершився другого лютого в Орлеані.

  Полтавщина і Чорне море дають країні газ

  Президент Віктор Янукович дав старт подачі промислового газу із самопідйомної плавучої бурової установки Петро Годованець на Одеському родовищі та пуску газу з пошукової свердловини на Руновщинській ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Просто замечательный! Хорошенький интернет сайтик! Классно! Всё очень удобно и легко. Благодарю за профессиональный интернет проект!

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Желаю творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0