Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України), Конституційний Суд УкраїниІМЕНЕМ УКРАЇНИ ВИСНОВОК  КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України)

  м. Київ 27 серпня 2012 року № 2-в/2012

  Справа № 1-25/2012

  Конституційний Суд України у складі суддів:

  Головіна Анатолія Сергійовича — головуючого, доповідача‚ Баулiна Юрiя Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовiченка Сергiя Леонiдовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича‚ Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

  розглянув на пленарному засіданні справу про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України( 254к/96-ВР ) стало надходження до Конституційного Суду України законопроекту згідно з Постановою Верховної Ради України „Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб" від 5 липня 2012 року № 5056-VI( 5056-17 ) для надання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Підставою для розгляду справи є необхідність надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Заслухавши суддю-доповідача Головіна А. С. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

 1. установив:
 2. 1. Верховна Рада України згідно з Постановою „Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб" від 5 липня 2012 року № 5056-VI( 5056-17 ) (Голос України, 2012 p., 4 серпня) звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати висновок щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) (далі — Законопроект) вимогам статей 157( 5056-17 ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Законопроектом пропонується внести зміни до статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України‚( 254к/96-ВР ) а саме:

  „1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

  1) у статті 80:

 3. частину першу виключити;
 4. частину третю викласти у такій редакції:
 5. „Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього";

  2) у частині третій статті 105 слова „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

  2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) до повноважень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом( 254к/96-ВР ) XIII Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Згідно зі статтею 159 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Перевіряючи Законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд України виходить з такого.

  2.1. За статтею 158 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша); Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України (частина друга).

  Зазначений Законопроект про внесення змін до статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України шостого скликання протягом року не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала вказані положення Конституції України.

  Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  2.2. Відповідно до частини другої статті 157 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

  На момент надання Конституційним Судом України висновку в Україні не введено воєнного або надзвичайного стану, тому у цій частині Законопроект є таким, що не суперечить вимогам частини другої статті 157 Основного Закону України( 254к/96-ВР ).

  3. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (частина перша статті 157 Основного Закону України( 254к/96-ВР )).

  Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції України частину першу статті 80‚( 254к/96-ВР ) згідно з якою „народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність", а частину третю цієї статті викласти у новій редакції, відповідно до якої „народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього".

  Конституційний Суд України досліджував законопроекти про внесення змін до частин першої( 254к/96-ВР ), третьої статті 80 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) та надавав висновки, що запропоновані зміни не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ) (висновки Конституційного Суду України від 5 грудня 2000 року № 3-в/2000( v003v710-00 ), від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010( v001v710-10 ), від 10 липня 2012 року № 1-в/2012( v001v710-12 )).

  Питання щодо відповідності вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) законопроекту про внесення змін до статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) також були предметом розгляду Конституційного Суду України.

  У Висновку від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010 ( v001v710-10 ) Конституційний Суд України констатував, що зміни у частині третій статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР )‚ а саме виключення слів „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту"‚ не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України і відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ) (абзаци другий, третій підпункту 4.6 пункту 4 мотивувальної частини).

  За результатами розгляду законопроектів, якими пропонувалося внесення змін до статей 80( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) та щодо відповідності яких вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) Конституційний Суд України надавав висновки, Верховна Рада України законів не приймала.

  На час розгляду Законопроекту підстав для зміни Конституційним Судом України правових позицій із зазначених питань немає.

  Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147 ( 254к/96-ВР ), 157( 254к/96-ВР ), 158 ( 254к/96-ВР ), 159 Конституції України( 254к/96-ВР ), статтями 51( 422/96-ВР ), 57( 422/96-ВР ), 66( 422/96-ВР ), 67( 422/96-ВР ), 69 Закону України( 422/96-ВР ) „Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

 6. дійшов висновку:
 7. 1. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), законопроект про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251), яким пропонується:

  „1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

  1) у статті 80( 254к/96-ВР ):

 8. частину першу виключити;
 9. частину третю викласти у такій редакції:
 10. „Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього";

  2) у частині третій статті 105( 254к/96-ВР ) слова „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

  2. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) є обов'язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

  Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та розширення галузі уповноваження (атестації), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки та розширення галузі уповноваження (атестації) Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"( 113/98-ВР ), Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі( z0392-05 ), затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за № 392/10672, НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.01.2013 № 72, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.01.2013 № 72 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 03.04.2001 № 311( v0311227-01 ) "Про здійснення розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом перед оптовим постачальником електроенергії" та від 26.10.2006 № 1419( v1419227-06 ) "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", ураховуючи звернення ПАТ "ЕК" Житомиробленерго" (лист від 14.02.2013 № 014/2102), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про призначення позачергових виборів Баландинського сільського голови (Баландинська сільська рада Кам’янського району Черкаської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Баландинського сільського голови Ювшина А.І. (Баландинська сільська рада Кам’янського району Черкаської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14( 2487-17 ), частин першої( 2487-17 ) та п’ятої статті 15( 2487-17 ), статей 60( 2487-17 ), 61 Закону України( 2487-17 ) "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Верховна Рада України постановляє:

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником на переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійного учасника, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромнейшее спасибо за этот величайший труд, который Вы делаете постоянно для нас. Умнички!!!

  Хочется просто сказать спасибо!. Абсолютно случайно набрел на этот интернет сайт, чему крепко рад и доволен! С огромным удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0