Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України), Конституційний Суд УкраїниІМЕНЕМ УКРАЇНИ ВИСНОВОК  КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України)

  м. Київ 27 серпня 2012 року № 2-в/2012

  Справа № 1-25/2012

  Конституційний Суд України у складі суддів:

  Головіна Анатолія Сергійовича — головуючого, доповідача‚ Баулiна Юрiя Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовiченка Сергiя Леонiдовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича‚ Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

  розглянув на пленарному засіданні справу про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України( 254к/96-ВР ) стало надходження до Конституційного Суду України законопроекту згідно з Постановою Верховної Ради України „Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб" від 5 липня 2012 року № 5056-VI( 5056-17 ) для надання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Підставою для розгляду справи є необхідність надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Заслухавши суддю-доповідача Головіна А. С. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

 1. установив:
 2. 1. Верховна Рада України згідно з Постановою „Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб" від 5 липня 2012 року № 5056-VI( 5056-17 ) (Голос України, 2012 p., 4 серпня) звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати висновок щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) (далі — Законопроект) вимогам статей 157( 5056-17 ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Законопроектом пропонується внести зміни до статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України‚( 254к/96-ВР ) а саме:

  „1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

  1) у статті 80:

 3. частину першу виключити;
 4. частину третю викласти у такій редакції:
 5. „Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього";

  2) у частині третій статті 105 слова „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

  2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) до повноважень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом( 254к/96-ВР ) XIII Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Згідно зі статтею 159 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Перевіряючи Законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд України виходить з такого.

  2.1. За статтею 158 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша); Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України (частина друга).

  Зазначений Законопроект про внесення змін до статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України шостого скликання протягом року не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала вказані положення Конституції України.

  Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  2.2. Відповідно до частини другої статті 157 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

  На момент надання Конституційним Судом України висновку в Україні не введено воєнного або надзвичайного стану, тому у цій частині Законопроект є таким, що не суперечить вимогам частини другої статті 157 Основного Закону України( 254к/96-ВР ).

  3. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (частина перша статті 157 Основного Закону України( 254к/96-ВР )).

  Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції України частину першу статті 80‚( 254к/96-ВР ) згідно з якою „народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність", а частину третю цієї статті викласти у новій редакції, відповідно до якої „народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього".

  Конституційний Суд України досліджував законопроекти про внесення змін до частин першої( 254к/96-ВР ), третьої статті 80 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) та надавав висновки, що запропоновані зміни не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ) (висновки Конституційного Суду України від 5 грудня 2000 року № 3-в/2000( v003v710-00 ), від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010( v001v710-10 ), від 10 липня 2012 року № 1-в/2012( v001v710-12 )).

  Питання щодо відповідності вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) законопроекту про внесення змін до статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) також були предметом розгляду Конституційного Суду України.

  У Висновку від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010 ( v001v710-10 ) Конституційний Суд України констатував, що зміни у частині третій статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР )‚ а саме виключення слів „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту"‚ не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України і відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ) (абзаци другий, третій підпункту 4.6 пункту 4 мотивувальної частини).

  За результатами розгляду законопроектів, якими пропонувалося внесення змін до статей 80( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) та щодо відповідності яких вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) Конституційний Суд України надавав висновки, Верховна Рада України законів не приймала.

  На час розгляду Законопроекту підстав для зміни Конституційним Судом України правових позицій із зазначених питань немає.

  Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147 ( 254к/96-ВР ), 157( 254к/96-ВР ), 158 ( 254к/96-ВР ), 159 Конституції України( 254к/96-ВР ), статтями 51( 422/96-ВР ), 57( 422/96-ВР ), 66( 422/96-ВР ), 67( 422/96-ВР ), 69 Закону України( 422/96-ВР ) „Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

 6. дійшов висновку:
 7. 1. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), законопроект про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251), яким пропонується:

  „1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

  1) у статті 80( 254к/96-ВР ):

 8. частину першу виключити;
 9. частину третю викласти у такій редакції:
 10. „Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього";

  2) у частині третій статті 105( 254к/96-ВР ) слова „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

  2. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. № 3251) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) є обов'язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

  Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Ліс рубають – переможців визначають

  На базі Миронівського лісництва державного підприємства Шосткинський лісгосп відбувся обласний конкурс серед лісівників. З усіх лісогосподарських господарств Сумщини зїхалися 17 команд, представники ...

  Вартові доріг у Чернівецькій області провели свято для малечі: «День з ДАІ – гарний настрій та цінні подарунки!!!»

  Працівники Державтоінспекції Буковини завітали в дитячий табір Водограй, у якому оздоровлюються дітлахи не лише з Чернівецької області, а й усієї України.

  Сусіди допоможуть запобігти паводкові

  Другого дня офіційного візиту до Угорщини Премєр-міністр Микола Азаров зустрівся з Президентом цієї держави Яношем Адером. Глава українського уряду подякував за вольове рішення, відповідно до ...

  Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 № 68, Державна судова адміністрація України

  Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 № 68 Відповідно до частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"( 2453-17 ) НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Для меня это была огромная находка! Уже неделю разбираюсь развлекаюсь учусь здесь на интернет портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Ваш интернет сайт просто класс очень много чего здесь любопытного и нужного. Желаю вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... в Вашей работе!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0