Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Правил спортивних змагань з фрі-файту, Міністерство молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 23.07.2013  № 34
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1368/23900

  Про затвердження Правил спортивних змагань з фрі-файту

  Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"( 3808-12 ), Указу Президента України від 28 лютого 2013 року № 96( 96/2013 ) "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" з урахуванням пропозицій Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних єдиноборств та з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з фрі-файту НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила спортивних змагань з фрі-файту, що додаються.

  2. Департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту (Артем'єв О. К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Р. С. Сафіуллін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства молоді та спорту України 23.07.2013  № 34

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1368/23900

  ПРАВИЛА спортивних змагань з фрі-файту

  І. Загальні положення

  1. Ці Правила складені на підставі та у відповідності до правил проведення та суддівства змагань з фрі-файту Міжнародної Федерації бойових мистецтв "Фрі-файт".

  2. Цими Правилами визначаються всі вимоги та умови, які регламентують порядок проведення змагань, підрахунку балів та визначення переможців у спортивних змаганнях з фрі-файту Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств (далі — Федерація).

  3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

  вагова категорія — група учасників змагань, вага яких потрапляє у певні рамки, визначені цими Правилами. Вагові категорії можуть об’єднувати тільки учасників однієї вікової групи;

  вікова група — група учасників змагань, дата народження яких потрапляє у певні рамки, визначені цими Правилами. Вікова група включає у себе декілька вагових категорій;

  Головна суддівська колегія змагань — основний колективний керуючий орган змагань, що відповідає за всі етапи їх організації та проведення;

  готовність спорядження — відповідність встановленим цими Правилами нормам спорядження учасника, який вийшов на майданчик для проведення поєдинку;

  готовність учасника — комплексний параметр, що включає певні, визначені цими Правилами вимоги до спорядження учасника та його фізичної та психологічної готовності до поєдинку;

  дії рефері — спеціальні дії, що виконує рефері під час поєдинку, які складаються з комплексу встановлених цими Правилами команд та жестів;

  жести рефері — визначена цими Правилами послідовність рухів, що використовує рефері для проведення поєдинку;

  майданчик — площадка з м’яким покриттям, обладнана відповідно до вимог цих Правил для проведення поєдинків з фрі-файту;

  місце проведення змагань — споруда (комплекс споруд), що включає спортзал, роздягальні та інші допоміжні приміщення;

  партер — стійке положення учасника, при якому він спирається на будь-яку іншу частину тіла, не указану в положенні "стійка";

  поєдинок — етап змагань, під час якого за допомогою встановлених цими Правилами уніфікованих дозволених технічних дій, системи суддівства, оцінки та підрахунку балів визначається та порівнюється рівень спеціальної фізичної, тактико-технічної та морально-вольової підготовки учасників;

  положення учасника — визначена цими Правилами конфігурація тіла учасника під час поєдинку, з якого учаснику дозволяється виконувати технічні елементи;

 3. спортсмен — особа, яка прибула для участі у змаганнях;
 4. спорядження — спеціальний обладунок, передбачений цими Правилами для забезпечення захисту учасників від можливих наслідків ударів під час поєдинку;

 5. стійка — таке стійке положення учасника, при якому він спирається тільки на ноги (стопи, коліна);
 6. суддівська бригада — група суддів — членів суддівської колегії змагань, яка здійснює суддівство на конкретному майданчику;

  суддівська колегія змагань — група суддів Федерації, які допущені у визначеному цими Правилами порядку до суддівства змагань;

 7. учасник — спортсмен, допущений до змагань у встановленому цими Правилами порядку.
 8. 4. Положення про проведення змагань:

  1) є основним документом для проведення змагань;

  2) складається у чіткій відповідності до цих Правил, затверджується організацією, яка здійснює безпосереднє проведення змагань, погоджується Президентом Федерації та (при необхідності) затверджується повноважними органами виконавчої влади відповідно до рівня заходу;

  3) може бути складене у довільній формі, однак обов’язково у положенні повинна бути така інформація щодо змагань: назва, мета проведення, строк та місце проведення, керівництво змагань, учасники, рівень, статус, характер, система, програма змагань, порядок нагородження переможців та призерів змагань, фінансування змагань, порядок допуску учасників до змагань, вимоги до підготовки спортивних споруд, склад Головної суддівської колегії змагань (склад Головної суддівської колегії змагань може затверджуватись окремо);

  4) розсилається запрошеним організаціям не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення офіційного зважування.

  5. Акт огляду місця проведення змагань:

  1) складається за результатами роботи спеціальної комісії у довільній формі та є підставою для прийняття рішення про відповідність підготовки місця проведення змагань встановленим цими Правилами вимогам;

  2) повинен включати у себе місце та час проведення огляду, присутніх посадових осіб, результати огляду зовнішнього виду споруди, фойє та коридорів, роздягалень (кількість, пропускна здатність тощо), туалетів, душових, входів до спортивного залу, стан спортивного залу та інше;

  3) підписується усіма членами комісії.

  6. Іменна заявка (додаток 1):

  1) є основним первинним документом для протоколу проведення змагань та підставою для допуску спортсмена до участі у змаганнях;

  2) має встановлену форму та може бути змінена тільки Президією Федерації;

  3) заповнюється представником команди;

  4) заповнюється друкованим способом. Заповнення заявки від руки не допускається;

  5) зразок заявки розсилається організатором разом з положенням про відповідне змагання;

  6) всі графи заявки повинні бути заповнені, усі виправлення у заявці повинні бути завізовані підписом представника команди та печаткою організації, що її відряджає;

  7) прізвища, імена та по батькові, дати народження спортсменів у заявці зазначаються повністю;

  8) проти кожного прізвища лікар ставить дату проведення огляду, підпис та печатку, чим підтверджує допуск учасника до змагань. Якщо до заявки додаються довідки від лікаря на кожного учасника, вони повинні бути прикріплені до заявки, а у відповідній графі проти кожного прізвища ставиться "Довідка". На довідці в обов’язковому порядку вказується дата проходження учасником медичного огляду;

  9) заявку підписують керівник організації, що відряджає команду, представник команди та лікар, що здійснив допуск спортсменів до змагань. У дужках біля кожного підпису повинно бути розшифроване прізвище особи, яка виконала цей підпис. Проти кожного підпису ставиться дата, коли цей підпис було виконано;

 9. 10) за достовірність інформації, наведеної у заявці, відповідають особи, що її підписали.
 10. 7. Анкета учасника (додаток 2) та анкета судді (додаток 3):

  1) є складовими частинами для створення баз даних — рейтингу Федерації;

  2) заповняється учасниками та суддями власноручно, незалежно від того, допущений він до змагань чи ні;

  3) повинні заповнюватись розбірливо, друкованими літерами, всі графи анкети повинні бути заповнені. У разі негативних відповідей у графі ставиться "ні" або "не був" тощо, прочерки у графах анкети не ставляться;

  4) надається до мандатної комісії спортсменами та суддями особисто;

  5) за достовірність інформації, наведеної у анкеті спортсмена, судді, відповідає сам спортсмен, суддя;

  6) у дивізіоні "Еліта" анкети спортсменами можуть не заповнюватись.

  8. Картка зважування (додаток 4):

  1) є підставою для допуску учасника до зважування. З картки зважування вага спортсмена заноситься до протоколу проведення змагань;

  2) форму картки зважування встановлено цими Правилами, змінювати зазначену форму може тільки Президія Федерації;

  3) друкується головним секретарем або уповноваженою ним особою;

  4) підставою для друку картки зважування є допуск головного лікаря та головного судді змагань;

  5) представник команди перевіряє інформацію, викладену у картці зважування, та засвідчує її правильність своїм підписом. Інші записи представником команди у картці не робляться;

  6) не допускається виправлення у картці зважування;

  7) картка є внутрішнім документом головного секретаря змагань. Безконтрольний доступ сторонніх осіб, в тому числі представників команд, до карток зважування заборонений.

  9. Протокол проведення змагань (додаток 5):

  1) є головним документом, що відображає розподіл учасників по вагових категоріях, перебіг змагань та їх результати;

  2) загальний протокол змагань складається з окремих протоколів — по кожному етапу, розділу, віковій групі та ваговій категорії змагань;

  3) протоколи вагових категорій підшиваються відповідно до їх вікових груп, всі протоколи вагових категорій одного етапу (розділу) змагань підшиваються до швидкозшивача;

  4) зовнішній вид протоколу етапів змагань (для особистих змагань — вагової категорії, для командних змагань — командних зустрічей) з додатком протоколів особистих зустрічей може бути зміненим тільки Президією Федерації;

  5) протокол веде Головний секретар змагань або уповноважена ним особа, забороняється ведення одного протоколу вагової категорії різними особами;

  6) усі виправлення у протоколі повинні бути завірені підписами головного секретаря, головного інспектора змагань та (у разі необхідності) зацікавлених осіб (представник команди тощо). Виправлення у протоколі повинні бути зведені до мінімуму;

  7) записи про хід змагань повинні вноситись до протоколу негайно по закінченні кожного виступу (поєдинку);

  8) протокол є внутрішнім документом, доступ сторонніх осіб до протоколу заборонений;

  9) кожен протокол вагової категорії підписують головний суддя змагань, головний секретар змагань, головний інспектор змагань (всі судді повинні мати відповідну рівню змагань суддівську категорію). Якщо головний інспектор змагань не є офіційним членом суддівської колегії Федерації, а представляє іншу організацію, то четвертий підпис ставить ведучий рефері змагань.

 11. 10. Протокол проведення засідання Головної суддівської колегії змагань:
 12. 1) протокол проведення засідання Головної суддівської колегії змагань складається по його завершенні;

  2) форма протоколу довільна, однак він обов’язково повинен містити таку інформацію: місце та час проведення, порядок денний (обов’язковий пункт порядку денного — про допуск суддів до участі у роботі суддівської колегії змагань), присутні (кількість осіб, що мають право голосу, кількість загальна, перелік присутніх), хто був обраний головуючим та секретарем засідання, хід засідання, прийняті по кожному питанню рішення, результати голосування;

  3) протокол підписують голова та секретар засідання.

 13. 11. Відомість-акт проведення атестації суддівської колегії змагань (додаток 6):
 14. 1) відомість-акт проведення атестації суддів (відомість) складається під час засідання Головної суддівської колегії змагань;

  2) зовнішній вид відомості має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

  3) відомість є підставою-підтвердженням для рішення про допуск суддів до участі у суддівстві змагань;

  4) відомість складається секретарем засідання;

  5) відомість підписують головний суддя змагань, головний інспектор змагань та голова апеляційного журі змагань; якщо головний інспектор представляє іншу організацію (не Федерацію), відомість підписує ведучий рефері.

 15. 12. Картка реєстрації (бейдж):
 16. 1) вручається під час мандатної комісії кожній офіційній особі змагань, крім суддів, які не входять до складу Головної суддівської колегії змагань;

  2) суддям, які не входять до складу Головної суддівської колегії змагань, картки реєстрації вручаються після їх допуску засіданням Головної суддівської колегії змагань;

  3) картка реєстрації може мати довільну форму, однак у ній обов’язково повинна бути наведена така інформація: назва, місце та час проведення змагань, прізвище, ім’я, по батькові, фотографія та посада офіційної особи. Для учасників дивізіону "Аматор" допускаються картки реєстрації без фотографії та прізвища, імені та по батькові;

  4) картка реєстрації є формальним дозволом знаходитись у місці проведення змагань. Відповідно до карток реєстрації відбувається допуск охороною у відповідні сектори місця проведення змагань;

  5) картку реєстрації підписує член Головної суддівської колегії змагань (крім головного лікаря).

 17. 13. Протокол наради Головної суддівської колегії змагань з представниками:
 18. 1) протокол наради Головної суддівської колегії змагань з представниками складається під час її проведення, не залежно від того, приймались будь-які рішення під час її проведення чи ні;

  2) формальні вимоги до протоколу відповідають вимогам до протоколу проведення засідання Головної суддівської колегії.

 19. 14. Склад пар (додаток 7):
 20. 1) є основним документом, на підставі якого визначається послідовність виступів учасників на кожному (або на одному — залежно від рівня змагань) майданчику;

  2) складається головним секретарем змагань або уповноваженою ним особою. Склад пар складається у двох примірниках, один з яких надається у секретаріат, а другий вивішується на спеціальному стенді або у копіях роздається представникам команд;

  3) зовнішній вид складу пар має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

  4) заповнюється чітко та розбірливо, виправлення у складі пар не допускаються;

  5) підписується особою, яка його склала.

  15. Суддівська записка етапу змагань "Поєдинок" (додаток 8), суддівська записка етапу змагань "Обов’язкова програма" (додаток 9):

  1) ведуться боковими суддями;

  2) зовнішній вид суддівських записок має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

  3) суддівська записка повинна бути заповнена чітко та розбірливо, не допускається виправлення у суддівських записках;

  4) заповнені суддівські записки є внутрішніми документами. Суддівські записки зберігаються у секретаря напрямку (майданчика) та можуть видаватися для ознайомлення тільки до апеляційного журі змагань.

  16. Офіційні результати особистих змагань (додаток 10) та офіційні результати командних змагань (додаток 11):

  1) є інформативним документом, який розповсюджується серед членів Федерації та видається іншим зацікавленим особам;

  2) зовнішній вид офіційних результатів змагань має встановлену форму та може бути зміненим тільки Президією Федерації;

  3) офіційні результати змагань складаються головним секретарем змагань на підставі протоколів проведення змагань;

  4) офіційні результати змагань підписуються головним суддею, головним секретарем та головним інспектором змагань.

 21. 17. Звіт про проведення змагань:
 22. 1) є основним офіційним документом, що інформує про перебіг змагань;

  2) складається у довільній формі, однак повинен містити інформацію, наведену нижче;

  3) є комплексним документом, що включає у себе звіт головного судді змагань, звіт головного секретаря змагань, звіт голови апеляційного журі змагань;

  4) звіт головного судді змагань повинен містити таку інформацію: інформацію про змагання (назва, рівень, місце та час проведення змагань), інформацію про місце проведення змагань (стан підготовки, кількість глядачів), інформацію про роботу суддівської колегії змагань (загальна оцінка роботи та у спеціальному додатку оцінка кожного судді окремо, висновок про подальшу роботу перелічених суддів та рекомендації), інформацію про кількість дискваліфікацій, винесених під час змагань, докладний перелік учасників (команд), які отримали дискваліфікацію (з точним указанням причини дискваліфікації, хто її виніс та терміну, на який вона винесена);

  5) звіт головного секретаря повинен містити усю статистичну інформацію про змагання — кількість учасників (за заявками та які взяли участь у змаганнях, з них кількість у кожній з вікових груп, кількість учасників з відповідними спортивними званнями), загальна кількість представлених адміністративно-територіальних одиниць, кількість команд, кількість вікових категорій, у яких було виконано нормативи на отримання звання майстра спорту України (з переліком цих категорій);

  6) звіт голови апеляційного журі повинен містити інформацію щодо апеляцій, поданих протягом змагань (у звіті указується кількість апеляцій, у спеціальному додатку приводиться докладна інформація щодо їх змісту, розгляду та рішень, прийнятих по кожній апеляції, та на підставі чого приймалися ці рішення);

  7) звіт про проведення змагань підписується головним суддею, головним секретарем та головою апеляційного журі змагань. Кожний з додатків до звіту про проведення змагань підписує головний суддя змагань та особа, що його склала.

 23. 18. Звіт головного лікаря змагань:
 24. 1) є інформативним документом, що є основою для внесення до бази даних учасників інформації щодо травм та нокаутів/нокдаунів, отриманих учасниками змагань;

  2) складається особисто головним лікарем змагань у довільній формі, однак обов’язково повинен містити інформацію щодо травм, отриманих учасниками під час змагань (загальна кількість травм та учасників, що їх отримали), нокаутів/нокдаунів, отриманих учасниками під час змагань (загальна кількість та докладний перелік учасників), а також зауваження та пропозиції щодо проведення наступних змагань;

  3) підписується головним лікарем змагань особисто.

 25. 19. Протокол засідання апеляційного журі змагань:
 26. 1) є основою для складання головою апеляційного журі звіту про проведення змагань;

  2) складається у довільній формі, однак повинен обов’язково містити інформацію щодо місця та часу проведення засідання апеляційного журі, перелік присутніх, порядок денний, хід обговорення, рішення, які були прийняті, та результати голосувань. До порядку денного обов’язково включаються два питання — про оцінку роботи апеляційного журі та про підбиття підсумків. За необхідності до порядку денного можуть бути включені інші питання;

  3) підписується головою апеляційного журі та головним інспектором змагань.

 27. 20. Завдання цих Правил:
 28. 1) встановлення умов для виявлення та уніфікованого порівняння досягнень учасників у процесі змагань та забезпечення умов для об’єктивного визначення переможців змагань;

  2) упорядкування та систематизація вимог, умов і правил для чіткої організації змагань;

  3) забезпечення умов для збереження здоров’я учасників під час їх участі у змаганнях;

  4) сприяння подальшому розвитку та популяризації фрі-файту.

  21. Ці Правила є обов’язковими для виконання суддями та іншими офіційними особами, які беруть участь у проведенні змагань.

  22. Вносити зміни в ці Правила має право тільки Президія Федерації. Внесені зміни затверджуються у встановленому законодавством порядку.

  ІІ. Характер та спосіб проведення змагань

  1. Змагання проводяться Федерацією відповідно до календаря спортивних заходів (змагань), який складається Президією Федерації на рік.

  При формуванні календаря спортивних заходів Президія Федерації визначає рівень, статус, характер та спосіб проведення кожного з наведених змагань. Частина календаря (залікові змагання) при необхідності затверджується уповноваженим органом виконавчої влади відповідного рівня. Календар спортивних заходів повинен розсилатися представникам Федерації на початку поточного року. На підставі календаря готується положення про змагання, що затверджується у встановленому порядку та розсилається представникам Федерації.

  2. При формуванні календаря спортивних заходів (змагань) на рік встановлюються такі рівні: головні, основні, відбіркові, контрольні (класифікаційні). Президія Федерації встановлює окремі вимоги щодо умов, які повинні бути виконані для проведення змагань на відповідному рівні.

  3. Залежно від планів Федерації відповідний рівень змагань може надаватися змаганням з всеукраїнським, міжрегіональним, регіональним та міським рангом. Ранг змагань затверджується уповноваженим органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту.

  4. Види проведення змагань. Змагання можуть бути особистими, командними та особисто-командними:

  1) в особистих змаганнях визначається результат виступу учасника окремо у кожному з розділів, в якому він брав участь, відповідно до визначеного результату учаснику присвоюється місце у відповідній ваговій категорії;

  2) у командних змаганнях можливі два варіанти проведення змагань:

  у першому — підсумкові результати кожного учасника зараховуються команді за результатами змагань після їх закінчення;

  у другому — змагання відбуваються між командами відповідно до встановленої системи; кількісний та якісний склад команди, варіант та система проведення змагань визначаються положенням про їх проведення;

  3) в особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного учасника зараховуються як кожному учаснику, так і команді.

  5. Система проведення змагань може бути з вибуванням (після першої поразки або після другої поразки — залежно від кількості учасників та рівня змагань), кругова або змішана.

  6. Програма змагань складається з двох етапів: "Обов’язкова програма" та "Поєдинок".

  7. Етапи "Поєдинок" та "Обов’язкова програма" є рівноправними. Вимоги до учасників на етапі "Обов’язкова програма" встановлює технічна колегія Федерації для конкретних змагань відповідно до їх рівня. Встановлені вимоги вказуються у положенні про проведення відповідних змагань.

  8. Змагання етапу "Поєдинок" можуть проводитись окремо у чотирьох розділах:

 29. з обмеженим рівнем сили виконання технічних дій — "лімітед файт";
 30. з реальним рівнем сили виконання технічних дій — "ріал файт";
 31. з реальною силою виконання технічних дій на рингу або ММА-рингу — ММА;
 32. без ударів — "сабмишин файт".
 33. 9. Всі розділи програми змагань є незалежними одні від одних, всі змагання до всеукраїнського рангу включно можуть проводитися окремо в різний час впродовж року по кожному з розділів. Допускається проведення змагань в усіх чотирьох розділах. Переможець в усіх чотирьох розділах отримує звання абсолютного чемпіона.

  10. Під час змагань в розділах "ріал файт" та ММА оцінюються тільки удари та прийоми, проведені з повним рівнем сили виконання. Під час змагань в розділі "лімітед файт" такі удари та прийоми заборонені. Під час змагань в розділі "сабмишин файт" будь-які удари заборонені. Інші дозволені та заборонені дії, а також порядок їх оцінювання у кожному з розділів змагань встановлюються цими Правилами.

  11. Змагання етапу "Поєдинок" можуть проводитись у двох дивізіонах — "Аматор" та "Еліта":

  1) ці Правила застосовуються для обох дивізіонів;

  2) до участі у змаганнях дивізіону "Аматор" допускаються всі учасники, що відповідають вимогам цих Правил;

  3) учасники дивізіону "Еліта" поділяються на субдивізіони "Клас А" та "Клас Б":

  до змагань субдивізіону "Клас Б" допускаються всі учасники, що досягли віку 18 років та посіли у дивізіоні "Аматор" від першого до п’ятого місця у відповідній ваговій категорії;

  до змагань субдивізіону "Клас А" допускаються переможці змагань в субдивізіоні "Клас Б" та спортсмени інших напрямів контактних видів єдиноборств — виключно чемпіони національних або міжнародних змагань;

  4) змагання етапу "Поєдинок" у дивізіоні "Аматор" можуть проводитись в усіх чотирьох розділах, а у дивізіоні "Еліта" — виключно у розділах "ріал файт", ММА та "сабмишин файт".

  ІІІ. Учасники змагань

  1. До змагань етапу "Поєдинок" допускаються виключно спортсмени чоловічої статі. До змагань етапу "Обов’язкова програма" допускаються спортсмени чоловічої та жіночої статі. Підставою для допуску до участі у змаганнях є заповнена іменна заявка встановленої форми.

  2. Для учасників етапу змагань "Обов’язкова програма" встановлюються такі вікові групи:

  1) чоловіки:

 34. молодші юнаки — 10-12 років;
 35. старші юнаки — 13-15 років;
 36. юніори — 16-18 років;
 37. дорослі — старші 19 років;
 38. 2) жінки:

 39. молодші діти — 6-7 років;
 40. старші діти — 8-9 років;
 41. молодші дівчата — 10-12 років;
 42. старші дівчата — 13-15 років;
 43. юніорки — 16-18 років;
 44. дорослі — старші 19 років.
 45. 3. Для учасників дивізіону "Еліта" етапу змагань "Поєдинок" для чоловіків встановлюється вікова група — старші 19 років.

  4. Для учасників дивізіону "Аматор" етапу змагань "Поєдинок" для чоловіків встановлюються такі вікові групи:

 46. розділ з обмеженим рівнем контакту "лімітед файт":
 47. молодші юнаки — 10-12 років;
 48. старші юнаки — 13-15 років;
 49. юніори — 16-18 років;
 50. дорослі — старші 19 років;
 51. розділи "ріал файт" та ММА:
 52. юніори — 19-20 років;
 53. дорослі — старші 21 року;
 54. розділ без ударів "сабмишин файт":
 55. молодші діти — 6-7 років;
 56. старші діти — 8-9 років;
 57. молодші юнаки — 10-12 років;
 58. старші юнаки — 13-15 років;
 59. юніори — 16-18 років;
 60. дорослі — старші 19 років.
 61. 5. Вагові категорії чоловіків:

  1) розділи "ріал файт", "лімітед файт" та "сабмишин файт":

  Вікова група

  Дивізіон "Аматор" (кілограми)

  Дивізіон "Еліта" (кілограми)

 62. молодші діти
 63. до19; до 22; до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; понад 42
 64. ---

  cтарші діти

 65. до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; понад 52
 66. молодші юнаки
 67. до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; до 63; понад 63
 68. ---

 69. старші юнаки
 70. до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; до 63; до 69; до 74; понад 74
 71. ---

 72. юніори
 73. до 52; до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; понад 84
 74. до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89
 75. дорослі
 76. до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89
 77. до 57; до 63; до 69; до 74; до 79; до 84; до 89; понад 89
 78. 2) розділ ММА: до 52 кілограмів (до 115 фунтів), до 57 кілограмів (до 125 фунтів), до 63 кілограмів (до 135 фунтів), до 69 кілограмів (до 145 фунтів), до 74 кілограмів (до 155 фунтів), до 79 кілограмів (до 170 фунтів), до 84 кілограмів (до 185 фунтів), до 93 кілограмів (до 205 фунтів), до 120 кілограмів (до 265 фунтів), понад 120 кілограмів (понад 265 фунтів).

  6. Вагові категорії жінок:

  Вікова група

  Етап "Обов’язкова програма" (кілограми)

 79. молодші діти
 80. до 19; до 22; до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; понад 42
 81. старші діти
 82. до 25; до 28; до 32; до 37; до 42; до 47; понад 47
 83. молодші дівчата
 84. до 32; до 37; до 42; до 47; до 52; понад 52
 85. старші дівчата
 86. до 37; до 42; до 47; до 52; до 57; понад 57
 87. юніорки
 88. до 42; до 45; до 48; до 52; до 56; до 60; до 65; понад 65
 89. дорослі
 90. до 45; до 48; до 52; до 56; до 60; до 65; до 70; понад 70
 91. 7. За письмовим клопотанням організації, що відряджає, та за спеціальним дозволом тренера та медичної установи Головна суддівська колегія змагань може допустити виступ учасника у більш старшій віковій групі або більш важкій ваговій категорії.

  IV. Суддівська колегія та офіційні особи

  1. Брати участь у суддівстві будь-яких змагань мають право тільки судді, підготовлені та атестовані в установленому порядку Федерацією або її уповноваженими представниками.

  2. Категорія судді повинна відповідати рангу змагань. Перед початком змагань головним суддею обов’язково проводиться засідання Головної суддівської колегії змагань для атестації та допуску суддів до змагань, про що складається відповідний акт-відомість. Крім головного судді до складу атестаційної комісії входять головний інспектор та голова апеляційного журі змагань (або ведучий рефері — якщо головний інспектор представляє іншу організацію).

  3. Склад суддівської колегії змагань встановлюється відповідно до їхнього рівня з числа посадових осіб, наведених нижче. Всі судді та офіційні особи зобов’язані знати ці Правила та положення про проведення змагань, у яких вони беруть участь. Усі судді та офіційні особи змагань, що безпосередньо задіяні у їх проведенні, повинні знаходитись у приміщенні місця проведення змагань. Всі судді та офіційні особи змагань повинні мати картки реєстрації (бейджи).

  4. Всім без винятку суддям та офіційним особам змагань категорично заборонено вживання речовин алкогольної та/або наркотичної дії та інших речовин, використання яких заборонене нормами чинного законодавства України.

  5. Президент Федерації:

  1) контролює процес організації змагань та дотримання цих Правил під час їх проведення, має інші права та обов’язки, що передбачені Статутом Федерації;

  2) на усіх заходах Федерації є високоповажним гостем;

  3) є членом технічної комісії і має право голосу.

  6. Головний інспектор змагань:

  1) призначається організацією, що керує процесом проведення змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) контролює під час підготовки та проведення змагань виконання цих Правил та інших актів, що регламентують проведення змагань;

  4) надає необхідні рекомендації та має право вимагати розв’язання проблем, які можуть виникнути під час проведення змагань;

  5) призначає своїх помічників;

  6) має право призупинити проведення змагань до усунення виявлених недоліків.

  7. Головний суддя (головний рефері):

  1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) є основною особою, що контролює виконання цих Правил протягом змагань;

  4) забезпечує все для того, щоб уникнути помилок у суддівстві, та виправляє останні при їх виникненні;

  5) перевіряє готовність місця проведення змагань, складає акт про готовність місця проведення змагань;

  6) до початку змагань та при необхідності після кожного дня змагань проводить засідання Головної суддівської колегії та збори представників;

  7) разом з головним інспектором та головою апеляційного журі у встановленому цими Правилами порядку здійснює атестацію та допуск суддів до суддівства змагань;

  8) призначає бригаду суддів, що відповідають за зважування;

  9) призначає своїх заступників — ведучих рефері та старших рефері;

 92. 10) розподіляє суддів на бригади;
 93. 11) керує роботою суддівських бригад, розподіляє обов’язки між суддями, які входять до неї;
 94. 12) у разі поєднання посад головного судді та старшого на майданчику на підставі поданих суддівських записок визначає переможця в поєдинку;

  13) оцінює якість роботи членів суддівської колегії та складає звіт про проведення змагань, підписує разом з головним секретарем та ведучим рефері змагань протокол проведення змагань.

  8. Головний секретар змагань:

  1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) веде всю документацію змагань;

  4) відповідає за контроль над проходженням кожним учасником всіх етапів (розділів) змагань, своєчасне оголошення порядку виступів учасників, повідомлення представникам команд усієї необхідної інформації під час проведення змагань;

  5) призначає своїх заступників та секретарів по кожному з етапів (розділів) змагань, контролює їх роботу;

  6) підписує разом з головним суддею та ведучим рефері змагань офіційні протоколи та результати змагань.

  9. Голова апеляційного журі змагань:

  1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) формує апеляційне журі з 3-х чоловік;

  4) приймає на розгляд претензії та апеляції тільки від офіційних представників команд;

  5) має право розглядати апеляції та претензії, якщо представником надано відеозапис спірного поєдинку змагань або вони обґрунтовані в інший спосіб;

  6) має право скасовувати результати поєдинку змагань та вимагати їх повторного проведення;

  7) веде протокол роботи апеляційного журі, фіксує всі апеляції та звітує перед Головною суддівською колегією змагань про їх розгляд.

 95. 10. Головний лікар змагань:
 96. 1) призначається Президентом Федерації або за його погодженням організацією, що керує процесом проведення змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) відповідає за медичне обслуговування учасників змагань;

  4) здійснює огляд спортсменів та приймає рішення про їх допуск до змагань під час проходження ними мандатної комісії;

  5) підписує довідки про отримання спортивних травм під час змагань;

  6) під час проведення змагань є членом мандатної комісії та Головної суддівської колегії;

  7) вимога головного лікаря про припинення поєдинку повинна беззаперечно виконуватись рефері (якщо один з учасників не може продовжувати поєдинок через травму);

  8) призначає своїх заступників, відповідає за їхню професійну придатність до завдань, які їм делегуються.

 97. 11. Комендант змагань:
 98. 1) призначається головним суддею змагань;

  2) є членом Головної суддівської колегії змагань;

  3) відповідає за своєчасну підготовку та художнє оформлення місця проведення змагань відповідно до вимог цих Правил. Формує для цього групу обслуговування — виконавчий комітет змагань;

  4) відповідає за підготовку та проведення урочистого відкриття, нагородження учасників, підтримання чистоти та порядку протягом змагань;

  5) вчасно доводить до учасників необхідну інформацію щодо розташування спортивного залу, роздягалень, туалетів, інших приміщень у місці проведення змагань;

  6) координує дії представників правоохоронних органів та охорони щодо забезпечення громадського порядку під час проведення змагань.

 99. 12. Ведучий рефері етапу (розділу) змагань:
 100. 1) призначається головним суддею (головним рефері) змагань;

  2) відповідає за роботу певного етапу (розділу) змагань. Якщо змагання з відповідного етапу (розділу) проводяться на декількох майданчиках — координує їхню роботу, призначає старшого рефері на майданчик;

  3) співпрацює з членами Головної суддівської колегії, щоб забезпечити роботу ввіреного йому етапу (розділу);

  4) звітує головному судді (головному рефері) змагань;

  5) може брати участь у роботі мандатної комісії (за призначенням головного судді);

  6) у своєму етапі (розділі) виконує повноваження головного рефері і може приймати самостійні рішення;

  7) коли змагання відповідного етапу (розділу) проходять на одному майданчику, то до наведених обов’язків ведучого рефері додаються функції старшого на майданчику;

  8) підписує разом з головним суддею та головним секретарем змагань офіційні протоколи та результати змагань.

 101. 13. Секретар етапу (розділу):
 102. 1) призначається головним секретарем змагань;

  2) контролює всю документацію свого етапу (розділу), порядок виступів учасників;

  3) своєчасно доводить до учасників та представників команд інформацію, що стосується змагань;

  4) організовує роботу майданчика так, щоб між боями не було затримок;

  5) призначає своїх заступників на майданчиках, якщо змагання етапу (розділу) проводяться більше, ніж на одному, делегує їм частину своїх повноважень залежно від їх підготовки.

 103. 14. Старший на майданчику (старший рефері):
 104. 1) старшим на майданчику, залежно від кількості майданчиків, може бути або головний суддя, або призначений ним ведучий рефері, або старший рефері;

  2) старший рефері призначається ведучим рефері відповідного етапу (розділу);

  3) старший на майданчику відповідає за роботу ввіреного йому майданчика;

  4) керує суддівською бригадою етапу (розділу), може робити заміну суддів, контролювати роботу секретаріату, що відповідають за роботу відповідного майданчика;

  5) розглядає питання та приймає рішення щодо дискваліфікації учасника на один поєдинок;

  6) співпрацює з комендантом змагань і медичною бригадою для технічного і медичного забезпечення майданчика;

  7) у етапі "Поєдинок" визначає переможця;

  8) при необхідності звітує ведучому рефері та головному рефері про роботу.

 105. 15. Рефері:
 106. 1) на кожному майданчику призначається старшим на майданчику;

  2) основне завдання рефері — контроль за дотриманням учасниками на майданчику цих Правил;

  3) при суддівстві поєдинку рефері використовує такі команди:

  1. Команди дії

  2. Команди інформаційні

  3. Команди пояснюючі

  1

  2

  3

  "Бій!"

  "Зауваження!"

  Переможець

  "Стій!"

  "Попередження!"

  Перевищення дотику

  "Розійтись!"

  "Увага!"

  Недозволена техніка

  "По місцях!"

  "Правила!"

  Техніка нижче пояса

  "Далі!"

  "Підготовка!"

  Неконтрольовані дії

  "Лікар!"

  "Норми!"

  Нокдаун

  "Кругом!"

  "Запізнення!"

  Нокаут

  "Виправити!"

  "Вихід!"

  Зони тіла, недозволені для виконання технічних дій

  "Припинити розмови !"

  "Дискваліфікація!"

  "Прошу!"

  "Утримання!"

  "Вільні!"

  "Бал перемоги!"

  "Час!"

  "Прийом!"

  "До мене!"

  4) здійснює такі дії:

  у будь-який момент поєдинку рефері повинен бути зібраним та уважним, контролювати дії спортсменів, навіть якщо поєдинок зупинено та спортсмени знаходяться у нейтральних кутках майданчика;

  на початку поєдинку перевіряє стан майданчика; вимагає від групи обслуговування усунути виявлені невідповідності цим Правилам;

 107. запрошує спортсменів на майданчик (якщо майданчик відповідає вимогам цих Правил);
 108. перевіряє стан готовності спортсменів та їх спорядження до поєдинку відповідно до вимог цих Правил; перевірка спорядження проводиться зверху донизу у послідовності — шолом, капа, тіло та кінцівки, рукавички, пахова раковина, фути, долоні та підошви;

 109. перевіряє готовність бокових суддів;
 110. перевіряє готовність судді-хронометриста;
 111. дає судді-хронометристу обумовлений сигнал підготуватися до початку відліку часу;
 112. дає команду спортсменам почати бій;
 113. 5) під час поєдинку:

 114. постійно контролює виконання спортсменами цих Правил;
 115. уважно спостерігає за перебігом поєдинку;
 116. слідкує, щоб поєдинок був динамічним та видовищним;
 117. зупиняє поєдинок та здійснює необхідні дії під час нокауту/нокдауну, виявлення порушення цих Правил учасниками, виходу учасників за межі майданчика, нанесення травми учасникам, закінчення поєдинку (раунду) тощо;

  6) при виявленні порушення учасниками цих Правил:

 118. негайно зупиняє поєдинок;
 119. приймає та оголошує необхідне рішення щодо застосування штрафної санкції відповідно до розділу VI цих Правил;

  переконується, що кожен з бокових суддів занотував оголошену ним штрафну санкцію у суддівську записку;

 120. якщо він вважає за необхідне — робить спортсмену (спортсменам) усне роз’яснення;
 121. дає команду продовжувати поєдинок;
 122. 7) при виявленні невідповідності готовності спортсмена та/або його спорядження цим Правилам:

 123. закінчує перевірку готовності спортсмена та його спорядження у повному обсязі;
 124. чітко указує спортсмену та секунданту, який саме недолік необхідно усунути;
 125. після повернення спортсмена перевіряє попередньо виявлений недолік, а також знову проводить повну перевірку готовності спортсмена та його спорядження до поєдинку;

  8) при нокауті/нокдауні або травмі спортсмена:

 126. негайно зупиняє поєдинок;
 127. починає рахунок;
 128. у разі необхідності витягає капу у спортсмена з рота;
 129. відправляє суперника у нейтральний куток майданчика та розвертає його обличчям від центру майданчика спиною до себе;

  рефері повинен відраховувати час нокауту/нокдауну таким чином, щоб це було чітко видно нокаутованому спортсмену та іншим суддям та глядачам;

  у разі необхідності рефері відводить спортсмена до лікаря та перебуває біля нього, поки йому надається допомога;

 130. в окремих випадках рефері може викликати лікаря на майданчик;
 131. по закінченні відліку приймає рішення щодо продовження поєдинку чи оголошення переможця;
 132. 9) при виході учасників за межі майданчика:

 133. зупиняє поєдинок;
 134. по можливості швидко повертає учасників у межі майданчика;
 135. дає команду продовжувати поєдинок;
 136. 10) при дискваліфікації спортсмена:
 137. зупиняє поєдинок;
 138. розводить учасників у нейтральні кутки майданчика;
 139. при необхідності радиться з старшим рефері та/або боковими суддями;
 140. встановленим чином оголошує дискваліфікацію спортсмену;
 141. дає команду спортсменам покинути майданчик;
 142. 11) при невиході спортсмена на майданчик:
 143. після запрошення спортсменів на майданчик їм надається 30 секунд для виходу, час фіксується суддею-хронометристом для обох суперників (якщо вони викликались одночасно), у цьому випадку командою для судді-хронометриста почати відлік часу є момент, коли він закінчив оголошення спортсменів по гучномовній апаратурі (відповідно до інформації, що надається йому секретарем майданчика);

  після закінчення 30 секунд рефері перевіряє стан спорядження та готовність до змагань спортсмена, який вийшов на майданчик, та вказує йому місце, де він повинен очікувати подальших команд;

  після цього рефері оголошує другому спортсмену зауваження за спізнення з виходом та дає судді-хронометристу команду зафіксувати час затримки;

  по закінченні кожного з проміжків часу, встановлених пунктом 7 розділу VI цих Правил, рефері оголошує спортсмену, що не вийшов, відповідну штрафну санкцію; встановлені проміжки часу суддя-хронометрист відмічає для рефері свистком або у інший встановлений Головною суддівською колегією змагань спосіб;

  якщо спортсмен вийшов на майданчик, рефері повідомляє йому штрафну санкцію за затримку; далі рефері діє у звичний для проведення поєдинку спосіб;

  якщо спортсмен не вийшов на майданчик, рефері оголошує йому дискваліфікацію через неявку, а його супернику — перемогу та дає останньому команду покинути майданчик;

  якщо спортсмен вийшов на майданчик, але рефері виявив у його спорядженні порушення, що вимагають усунення, то час на їх усунення додається до загального часу затримки спортсмена;

  12) по закінченні раунду рефері зупиняє поєдинок та відправляє спортсменів у відповідні кутки майданчика;

 144. 13) по закінченні поєдинку:
 145. рефері зупиняє поєдинок та направляє спортсменів у відповідні кутки майданчика;
 146. підходить до бокових суддів, перевіряє правильність заповнення суддівських записок;
 147. передає суддівські записки старшому рефері;
 148. повертається в центр майданчика та запрошує спортсменів на місця справа та зліва від себе;
 149. після оголошення суддею-інформатором переможця піднімає руку спортсмена, що переміг;
 150. 14) при нанесенні травми спортсмену:
 151. негайно зупиняє поєдинок;
 152. супроводжує учасника до головного лікаря змагань або викликає головного лікаря змагань на майданчик;

  якщо головний лікар змагань виносить рішення, що спортсмен може продовжувати поєдинок після надання йому допомоги, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

  Час затримки поєдинку

  Ці Правила порушив травмований спортсмен

  Ці Правила порушив нетравмований спортсмен

  Відразу після зупинки

  Травмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил

  Нетравмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил

  Час половини раунду

  Травмованому спортсмену оголошується перше попередження за затримку з виходом на майданчик

  Нетравмованому спортсмену оголошується друге попередження за порушення цих Правил

  Час раунду

  Травмованому спортсмену оголошується друге попередження за затримку з виходом на майданчик та програш через неявку

  Нетравмованому спортсмену оголошується третє попередження за порушення цих Правил та дискваліфікація за три попередження

  Результат

  Перемога присуджується нетравмованому спортсмену через неявку суперника

  Перемога присуджується травмованому спортсмену через дискваліфікацію суперника

  якщо лікар змагань виносить рішення, що спортсмен не зможе продовжувати поєдинок, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

  Час затримки поєдинку

  Ці Правила порушив травмований спортсмен

  Ці Правила порушив нетравмований спортсмен

  Результат

  Нетравмованому спортсмену присуджується дострокова перемога через нездатність суперника продовжувати поєдинок

  Перемога присуджується травмованому спортсмену через дискваліфікацію суперника за грубе порушення цих Правил

  якщо лікар змагань виносить рішення, що спортсмен може продовжувати поєдинок, рефері виконує одну з перелічених нижче дій:

  Час затримки поєдинку

  Ці Правила порушив травмований спортсмен

  Ці Правила порушив нетравмований спортсмен

  Відразу після зупинки

  Травмованому спортсмену оголошується попередження за порушення цих Правил

  Нетравмованому спортсмену оголошується перше попередження за порушення цих Правил

  Результат

  Поєдинок продовжується

 153. 15) виконує інші дії відповідно до вимог етапу (розділу).
 154. 16. Бокові судді:
 155. 1) допомагають рефері: слідкують за дотриманням учасниками цих Правил;

  2) оцінюють технічні дії та фіксують у спеціальних суддівських записках набрані таким чином бали та штрафні санкції учасників;

  3) виносять власні рішення на розгляд старшого на майданчику про переможця поєдинку;

  4) контролюють виходи учасників за межі майданчика.

 156. 17. Суддя-хронометрист:
 157. 1) відповідає за контроль часу поєдинку та за використання гучномовної апаратури для оголошень; у разі необхідності оголошення може виконувати спеціальний суддя — інформатор;

  2) контролює час поєдинку, затримки учасників з виходом на початку поєдинку, час перебування у лікаря тощо;

  3) зупиняє і починає відлік часу тільки за командою рефері;

  4) подає сигнал рефері про закінчення часу поєдинку.

 158. 18. Асистент на майданчику організовує роботу майданчика, щоб уникнути затримок між боями.
 159. 19. Представник команди:
 160. 1) призначається рішенням організації, яка відряджає, про що вказується у заявці команди;

  2) підписує іменну заявку для участі у змаганнях;

  3) контролює проходження спортсменами команди мандатної комісії та реєстрації, повинен вчасно інформувати учасників про порядок їх виступу під час змагань;

  4) повинен бути у спортивній формі або у формі Федерації, мати охайний вигляд;

  5) має право подавати апеляції та протести під час проведення змагань, представляти команду при вирішенні спірних та інших питань, повинен бути присутнім при жеребкуванні під час розведення сильніших учасників та під час зустрічі з представниками;

  6) не має права брати участь у змаганнях як інша офіційна особа (крім секунданта);

  7) учасник або команда можуть бути дискваліфікованими рішенням Головної суддівської колегії, якщо представник здійснює дії, що суперечать морально-етичним нормам бойових мистецтв, порушує ці Правила або положення про проведення змагань.

 161. 20. Секундант:
 162. 1) призначається представником команди або у разі його відсутності Головною суддівською колегією змагань під час засідання;

  2) є офіційним представником учасника під час поєдинку;

  3) приймає рішення про зняття свого учасника через явну перевагу його суперника;

  4) відповідає за стан готовності спорядження учасника;

  5) повинен бути у спортивній формі або формі Федерації, мати охайний вигляд;

  6) має право давати рекомендації та усувати недоліки спорядження учасника під час перерв у поєдинку;

  7) має право контролювати час, знімати на відео поєдинок, якщо при цьому не використовується яскраве освітлення, спалахи тощо, які можуть завадити учасникам або суддям проводити змагання;

  8) секунданту заборонено викрикувати, давати рекомендації під час поєдинку;

  9) якщо секундант здійснює дії, несумісні з морально-етичними нормами бойових мистецтв, порушує ці Правила або положення про проведення змагань, учасник або команда можуть бути дискваліфікованими рішенням Головної суддівської колегії змагань.

 163. 21. Учасник змагань:
 164. 1) учасником є спортсмен, допущений до змагань у встановленому цими Правилами порядку;

  2) зобов’язаний знати ці Правила, а також положення про проведення змагань, у яких він бере участь, підтримувати чистоту та порядок у місці проведення змагань, бути організованим, дисциплінованим та зібраним;

  3) у місці проведення змагань повинен бути тільки у спортивній формі, змінному взутті та знаходитись у місцях, відведених для перебування учасників;

  4) зобов’язаний виходити для участі в змаганнях у чистій охайній формі, з акуратно підстриженими нігтями на руках та ногах, мати зачіску, що виключає можливість травми його особисто або суперника;

  5) зобов’язаний беззаперечно виконувати вимоги офіційних осіб змагань, що стосуються проведення змагань;

  6) у місці проведення змагань не може діяти всупереч морально-етичним нормам бойових мистецтв, цим Правилам та положенню про проведення змагань;

  7) має право проводити попереднє зважування за один день до офіційного проведення зважування.

  22. Організатором будь-якого заходу з фрі-файту повинен бути офіційний представник Федерації у місті, визначеному для проведення цього заходу. Межі повноважень організаторів визначаються положенням про проведення змагань у кожному окремому випадку.

  V. Правила проведення та суддівства змагань

  1. Змагання проводяться у чіткій відповідності до цих Правил та положення про проведення змагань.

  2. Зміни у порядку проведення змага

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Девушкам Свазиленда за ношение мини-юбок будет грозить лишение свободы

  Женщины Свазиленда могут быть приговорены к 1,5 годам лишения свободы за ношение мини-юбок или топиков, обнажающих их живот. Таким образом король страны хочет снизить число изнасилований, сообщает ...

  «Ніссан» пропонує автомобіль майбутнього

  Уявіть собі автомобіль, який кермуватиме, гальмуватиме і навіть здійснюватиме аварійне відключення замість вас. Таким буде майбутній електромобіль від компанії Ніссан з прототипом системи автоматичного ...

  транспортування та постачання теплової енергії Комунальному підприємству теплового господарства "Гадячтеплоенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про видачу ліцензій з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії Комунальному підприємству теплового господарства "Гадячтеплоенерго"

  В Індії дитину продали через Facebook

  Індійська поліція розслідує справу про торгівлю дітьми.Правоохоронці з Лудхіяни, штат Пенджаб, заарештували місцевого мешканця, який спробував продати свого новонародженого внука через Інтернет.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш сайт - супер так много чего тут интересного и необходимого. Желаю вам так держать и всего самого... Не снижайте планку!

  Хочется отблагодарить Вас за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для пользователей.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0