Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про підготовку та проведення XI Міжнародної науково-практичної конференції ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

 1. 25.06.2013  № 428
 2. (з основної діяльності)

  Про підготовку та проведення XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013"

  Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій( 20/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, з метою координації наукових досліджень та впровадження у практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції рятувального та протипожежного призначення НАКАЗУЮ:

  1. Провести XI Міжнародну науково-практичну конференцію "Пожежна безпека — 2013" (далі — Міжнародна конференція) у термін з 17 по 18 жовтня 2013 року на базі Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

  2. Утворити:

  Організаційний комітет XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013" та затвердити його персональний склад (додаток 1);

  Програмний комітет XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013" та затвердити його персональний склад (додаток 2);

  Робочу групу з підготовки та проведення XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013" та затвердити її персональний склад (додаток 3).

  3. Затвердити План роботи з підготовки та проведення Міжнародної конференції, що додається.

  4. Визначити Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (Кропивницький В. С.) головною установою з підготовки організаційних документів та інформаційних матеріалів, а також з вирішення питань матеріально-технічного забезпечення проведення Міжнародної конференції.

  5. Начальнику Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Кропивницькому В. С. у місячний термін підготувати кошторис витрат на проведення Міжнародної конференції та надати на затвердження.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бойка А. П.

  Голова

  М. Болотських

  Додаток 1 до наказу ДСНС України 25.06.2013 № 428

  ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД Організаційного комітету XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013"

  Бойко Анатолій Павлович

  -

 3. заступник Голови, голова Комітету
 4. Кропивницький Віталій Станіславович

  -

 5. начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, заступник голови Комітету
 6. Євсюков Олександр Петрович

  -

 7. директор Департаменту персоналу, заступник голови Комітету
 8. Члени Комітету

  Євдін Олександр Миколайович

  -

 9. заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 10. Клімкін Віктор Іванович

  -

  начальник Федеральної державної установи Всесоюзний науково-дослідний інститут протипожежної оборони МНС Росії

  Козяр Михайло Миколайович

  -

  доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

  Кришталь Микола Андрійович

  -

 11. кандидат психологічних наук, професор, ректор Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
 12. Садковий Володимир Петрович

  -

 13. кандидат психологічних наук, професор, ректор Національного університету цивільного захисту.
 14. Додаток 2 до наказу ДСНС України 25.06.2013 № 428

  ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД Програмного комітету XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013"

  Кропивницький Віталій Станіславович

  -

 15. начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, голова Комітету
 16. Антонов Анатолій Васильович

  -

  учений секретар Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник голови Комітету

  Євдін Олександр Миколайович

  -

  заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, заступник голови Комітету

  Запольський Леонід Леонідович

  -

 17. секретар Комітету
 18. Члени Комітету

  Андронов Володимир Анатолійович

  -

  проректор з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України, доктор технічних наук, професор

  Ващенко В'ячеслав Андрійович

  -

  завідувач кафедри фізики Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор

  Жартовський Володимир Михайлович

  -

  головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, доктор технічних наук, професор

  Капля Анатолій Миколайович

  -

  проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, кандидат педагогічних наук, доцент

  Копило Микола Петрович

  -

  головний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МНС Російської Федерації, доктор технічних наук, професор

  Круковський Петро Григорович

  -

  завідувач відділу моделювання процесів тепломасообміну Інституту технічної теплофізики НАН України, доктор технічних наук, професор

  Носач Володимир Олександрович

  -

  віце-президент громадської організації "Український союз пожежної та техногенної безпеки", кандидат технічних наук

  Пашковський Петро Семенович

  -

  перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор", доктор технічних наук, професор

  Рак Тарас Євгенович

  -

  проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент

  Семерак Михайло Михайлович

  -

  завідувач кафедри термодинаміки та фізики Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, професор

  Турчин Анатолій Іванович

  -

 19. голова правління — директор ПрАТ "Інститут спецавтоматика", кандидат технічних наук
 20. Хасанов Ірек Равільович

  -

  заступник начальника інституту — начальник науково-дослідного центру профілактики пожеж та попередження надзвичайних ситуацій з пожежами Федеральної державної бюджетної установи "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МНС Російської Федерації, доктор технічних наук, професор

  Шафран Леонід Мойсейович

  -

  перший заступник директора Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

  Додаток 3 до наказу ДСНС України 25.06.2013 № 428

  ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД робочої групи з підготовки та проведення XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013"

  Кропивницький Віталій Станіславович

  -

 21. начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, голова робочої групи
 22. Євдін Олександр Миколайович

  -

  заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, заступник голови робочої групи

  Коваленко Віталій Володимирович

  -

  заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, заступник голови робочої групи

  Кімаковська Ніна Олександрівна

  -

 23. секретар робочої групи
 24. Члени робочої групи

  Антонов Анатолій Васильович

  -

 25. учений секретар Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 26. Ілющенко Валерій Валеріанович

  -

  заступник начальника Управління — начальник відділу міжнародного співробітництва та з питань європейської інтеграції Управління міжнародного співробітництва

  Борис Олександр Павлович

  -

 27. головний інженер Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 28. Бутримович Михайло Костянтинович

  -

 29. заступник директора Департаменту ресурсного забезпечення
 30. Добростан Олександр Васильович

  -

  заступник начальника науково-випробувального центру Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Запольський Леонід Леонідович

  -

  начальник науково-організаційного відділу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Козленко Артем Миколайович

  -

 31. заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям
 32. Лойок Світлана Олександрівна

  -

  начальник відділу економіки і фінансів Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Мукшинова Тетяна Олександрівна

  -

  начальник науково-інформаційного відділу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Мусієнко Віктор Петрович

  -

  заступник начальника пожежно-випробувального полігону Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Нікулін Олександр Федорович

  -

  начальник науково-дослідного відділу трансферу інноваційних технологій Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Ніжник Вадим Васильович

  -

  начальник науково-дослідного центру технічного регулювання Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Огурцов Сергій Юрійович

  -

  начальник науково-дослідного центру пожежної та техногенної безпеки Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Овсянников Андрій Валерійович

  -

  начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Подобед Ігор Васильович

  -

 33. заступник директора Департаменту економіки та фінансів
 34. Перепелятникова Людмила Володимирівна

  -

  провідний науковий співробітник науково-дослідного центру цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Саєцький Євген Вікторович

  -

  начальник відділу документального забезпечення і планування Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

  Тарасов Олександр Кузьмич

  -

  заступник директора Департаменту — начальник управління організації пожежогасіння, піротехнічних робіт та підготовки підрозділів ОРСЦЗ Департаменту реагування на надзвичайні ситуації

  Фурсенко Олександр Миколайович

  -

 35. начальник відділу освіти і науки Департаменту персоналу
 36. Шойко Василь Анатолійович

  -

  заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту — начальник пожежно-випробувального полігону

  Яцюк Ольга Петрівна

  -

  начальник науково-дослідного центру цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДСНС України 25.06.2013 № 428

  ПЛАН роботи з підготовки та проведення XI Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека — 2013"

  № з/п

  Найменування заходів і робіт

  Терміни виконання

  Виконавці

  Прим.

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Підготовка організаційних документів

  1

  Розроблення та розповсюдження першого оголошення про проведення Міжнародної конференції

  До 30.06.2013

  Євдін О. М. Овсяник В. М. Перепелятникова Л. В. Мартюк Д. В.

  2

  Підготовка кошторису витрат на проведення Міжнародної конференції, його обґрунтування та затвердження

  До 30.07.2013

  Євдін О. М. Борис О. П. Шойко В. А. Лойок С. О. Подобєд І. В. Овсянніков А. В.

  3

  Визначення та підготовка переліку вітчизняних і закордонних підприємств, установ та організацій, а також персонального складу наукових працівників, яких передбачається запросити до участі у роботі Міжнародної конференції

  До 30.06.2013

  Організаційний комітет Міжнародної конференції

  4

  Розроблення тексту запрошення до участі у Міжнародній конференції

  До 30.06.2013

  Євдін О. М. Антонов А. В. Перепелятникова Л. В.

  5

  Розроблення тексту заявки для участі у Міжнародній конференції

  До 30.06.2013

  Євдін О. М. Антонов А. В. Перепелятникова Л. В.

  6

  Розроблення та розповсюдження другого оголошення про проведення Міжнародної конференції

  До 01.08.2013

  Євдін О. М. Перепелятникова Л. В. Мартюк Д. В.

  II. Організація роботи з матеріалами Міжнародної конференції

  7

  Складання макету Програми роботи Міжнародної конференції

  До 15.07.2013

  Програмний комітет Міжнародної конференції

  8

  Складання проекту першої редакції Програми роботи Міжнародної конференції

  До 01.08.2013

  Програмний комітет Міжнародної конференції

  9

  Внесення змін і доповнень до проекту першої редакції Програми роботи Міжнародної конференції та підготовка другої редакції

  Серпень

  Програмний комітет Міжнародної конференції

 37. 10
 38. Підготовка остаточної редакції Програми роботи Міжнародної конференції

  Вересень

  Програмний комітет Міжнародної конференції

 39. 11
 40. Переклад Програми роботи Міжнародної конференції (англійською та російською мовами)

  До 20.09.2013

  Євдін О. М. Ілющенко В. В. Перепелятникова Л. В.

 41. 12
 42. Видання Програми роботи Міжнародної конференції

  До 10.10.2013

  Євдін О. М. Мукшинова Т. О. Лойок С. О.

 43. 13
 44. Визначення авторів пленарних (запрошених) доповідей

  До 01.08.2013

  Програмний комітет Міжнародної конференції

 45. 14
 46. Отримання пленарних (запрошених) доповідей

  До 01.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 47. 15
 48. Підготовка пленарних (запрошених) доповідей до видання в Збірці тез доповідей Міжнародної конференції

  До 10.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 49. 16
 50. Отримання тез доповідей (електронною поштою, кур'єром, факсом, поштою)

  До 01.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 51. 17
 52. Систематизація та комп'ютерне оброблення одержаних тез доповідей, підготовка макету Збірки тез доповідей Міжнародної конференції, підготовка тез доповідей до аналізу

  До 10.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 53. 18
 54. Розгляд запропонованих тез доповідей на засіданні Програмного комітету Міжнародної конференції для формування Збірки тез доповідей Міжнародної конференції

 55. 10 — 15.09.2013
 56. Програмний комітет Міжнародної конференції

 57. 19
 58. Підготовка остаточної редакції Збірки тез доповідей Міжнародної конференції до видання

  До 15.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 59. 20
 60. Підготовка проекту Резолюції Міжнародної конференції, висновків і рекомендацій для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій

  До 15.09.2013

  Програмний комітет Міжнародної конференції

 61. 21
 62. Видання Збірки тез доповідей Міжнародної конференції

  До 14.10.2013

  Євдін О. М. Мукшинова Т. О. Лойок С. О.

 63. 22
 64. Підготовка інформації до авторів стендових доповідей

  До 30.06.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 65. 23
 66. Отримання стендових доповідей на друкованих та електронних носіях, їх систематизація та розподіл за тематикою секцій Міжнародної конференції

 67. 01 — 10.09.2013
 68. Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 69. 24
 70. Розгляд запропонованих стендових доповідей на засіданні Програмного комітету Міжнародної конференції

 71. 15 — 20.09.2013
 72. Програмний комітет Міжнародної конференції

 73. 25
 74. Визначення місця для розташування стендових доповідей та здійснення їх розміщення на стендах

 75. 14 — 16.10.2013
 76. Євдін О. М. Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О. Овсянніков А. В.

 77. 26
 78. Підготовка та розповсюдження (видання) Рекомендацій та висновків Міжнародної конференції

  До 30.10.2013

  Програмний комітет Міжнародної конференції Мукшинова Т. О.

  III. Організація проведення засідань робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

 79. 27
 80. Підготовка зали для проведення засідань робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

  Згідно з графіком роботи

  Секретарі робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

 81. 28
 82. Підготовка матеріалів для засідань робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

  Згідно з графіком роботи

  Секретарі робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

 83. 29
 84. Підготовка протоколів засідань робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

  Згідно з графіком роботи

  Секретарі робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

 85. 30
 86. Контроль виконання протоколів засідань робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

  Згідно з графіком роботи

  Кропивницький В. С., керівники робочої групи та Програмного комітету Міжнародної конференції

  IV. Забезпечення проведення Міжнародної конференції

 87. 31
 88. Підготовка списків учасників Міжнародної конференції

  До 01.09.2013

  Перепелятникова Л. В. Кимаковська Н. О.

 89. 32
 90. Підготовка та розсилка запрошень учасникам Міжнародної конференції

  До 30.06.2013

  Євдін О. М. Саєцький Є.В. Перепелятникова Л. В. Мукшинова Т. О.

 91. 33
 92. Проведення реєстрації учасників Міжнародної конференції

 93. 17 — 18.10.2013
 94. Євдін О. М. Яцюк О. П. Перепелятникова Л. В.

 95. 34
 96. Підготовка пакету матеріалів (формування папок) для кожного учасника Міжнародної конференції (Програма, проект Резолюції Міжнародної конференції, Збірка тез доповідей, буклети, блокнот, ручка тощо)

 97. до 14.10.2013
 98. Євдін О. М. Яцюк О. П. Перепелятникова Л. В. Овсянніков А. В. Лойок С. О.

 99. 35
 100. Розроблення та друк інформаційного буклету про УкрНДІЦЗ

  До 01.09.2013

  Євдін О. М. Коваленко В. В. Борис О. П. Шойко В. А. Мукшинова Т. О. Лойок Є.О.

 101. 36
 102. Вирішення питання щодо оренди приміщення для проведення Міжнародної конференції

  До 20.07.2013

  Борис О. П. Шойко В. А. Овсянніков А. В. Лойок С. О.

 103. 37
 104. Вирішення питання щодо оренди стендів для розміщення стендових доповідей

  До 20.07.2013

  Борис О. П. Шойко В. А. Овсянніков А. В. Лойок С. О.

 105. 38
 106. Вирішення питання щодо забезпечення перекладу під час пленарного та секційних засідань

  До 01.08.2013

  Євдін О. М. Ілющенко В. В. Перепелятникова Л. В. Мукшинова Т. О. Лойок С. О.

 107. 39
 108. Організація транспортного обслуговування учасників Міжнародної конференції

  До 01.10.2013 та під час Конференції

  Шойко В. А. Овсянніков А. В. Бутримович М. К. Лойок С. О.

 109. 40
 110. Організація та проведення практичних заходів на пожежно-випробувальному полігоні: підготовка експонатів (техніки, обладнання, зразків матеріалів тощо) для практичних заходів; забезпечення проведення практичних заходів

  Серпень — вересень, 18.10.2013

  Шойко В. А. Борис О. П. Коваленко В. В . Огурцов С. Ю. Добростан О. В. Нікулін О. Ф. Мусієнко В. П. Лойок С. О.

 111. 41
 112. Організація кава-брейків та роботи буфету під час проведення Міжнародної конференції

 113. 10 — 18.10.2013
 114. Шойко В. А. Овсянніков А. В. Лойок С. О.

 115. 42
 116. Організація обіду (за кошти учасників) під час першого та другого дня роботи Міжнародної конференції

 117. 10 — 18.10.2013
 118. Шойко В. А. Овсянніков А. В.

 119. 43
 120. Зустріч та відправлення іноземних учасників Міжнародної конференції

 121. 14 — 16.10.2013
 122. Євдін О. М. Ілющенко В. В. Бутримович М. К. Овсянніков А. В.

 123. 44
 124. Організація та проведення прийому учасників Міжнародної конференції від імені ДСНС України

 125. 17.10.2013
 126. Шойко В. А. Борис О. П. Ілющенко В. В. Бутримович М. К. Овсянніков А. В.

 127. 45
 128. Організація і робота прес-служби на Міжнародній конференції

 129. 01 — 18.10.2013
 130. Іванинчук Н. В. Мукшинова Т. О. Дехтярук В. В.

  Начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту полковник служби цивільного захисту

  В. С. Кропивницький

  {Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  На Вінниччині внаслідок зіткнення двох автомобілів: двоє людей загинуло та п’ятеро травмовано

  21 серпня, о 09:00 год., на 25 км автодороги Лука - Ямпіль, водій автомобіля ROVER під час виконання маневру обгін виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ, що рухався ...

  Їсти менше, щоб почуватися краще: страви з новими інградієнтами

  Це місце нагадує кухню ресторану. Насправді ж тут, у шотландському місті Абердин, знаходиться справжня лабораторія, де досліджують особливості харчових елементів.

  Про видачу ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про видачу ліцензій на вид господарської діяльності — експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування Відповідно до Законів України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"( 2953-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування", Порядку видачі ліцензій на вид господарської діяльності — експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць ( z0704-02 ), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.08.2002 № 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.08.2002 за № 704/6992, та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.12.2011 № 471 "Про надання права підпису деяких ліцензій та документів з питань ліцензування" НАКАЗУЮ:

  Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ) НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - просто молодцы.

  Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря столь занимательному интернет сайту, наконец, решился.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0