Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 16.07.2013  № 453
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ), Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726( 726/2012 ) «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва, що додаються.

  2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств»( v0241400-80 ), затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 серпня 1980 року № 241/П-9.

  3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Міністр

  Е. А. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 16.07.2013  № 453

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

  НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролізного та лісохімічного виробництва.

  1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи у гідролізному та лісохімічному виробництві, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010( va327609-10 ), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327( v0327609-10 ) (із змінами).

  1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

  1.4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

  1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи в гідролізному та лісохімічному виробництві, а також порядок їх видачі та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту( z0446-08 ), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).

  1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

  II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

  № з/п

  Код згідно з ДК 003: 2010( va327609-10 )

  Професійна назва роботи

  Найменування ЗІЗ

  Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

  Строк носіння (місяці)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

  1

 3. 8154
 4. Апаратник абсорбції

  Костюм

  ЗМиК20

 5. 12
 6. Берет

  ЗК20

 7. 12
 8. Чоботи

  ЗМиК50

 9. 12
 10. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ50Ми

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  2

 11. 8152
 12. Апаратник бісульфатування ваніліну

  Костюм

  ЗМиК20

 13. 12
 14. Берет

 15. 3К20
 16. 12
 17. Чоботи

 18. 3МиК50
 19. 12
 20. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ50Ми

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  3

 21. 8154
 22. Апаратник гашення вапна

  Костюм

 23. 3МиВу
 24. 12
 25. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

 26. 12
 27. Берет

  ЗВу

 28. 12
 29. Чоботи

  ЗВМиСм

 30. 12
 31. Рукавиці

  ВнМи

  6

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Нарукавники

  К50Щ20Ми

  6

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 32. 36
 33. 4

 34. 8154
 35. Апаратник дегідратації

  Костюм

  ЗМиТи

 36. 12
 37. Берет

  ЗТи

 38. 12
 39. Черевики

  ЗМиТи

 40. 12
 41. Рукавиці

  МиТи

  2

  5

 42. 8154
 43. Апаратник екстрагування

  Костюм

  ЗМиК20

 44. 12
 45. Берет

  З

 46. 12
 47. Чоботи

  ЗК20Щ20Ми

 48. 12
 49. Рукавиці

  Ми

  2

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  6

 50. 8154
 51. Апаратник кристалізації

  Костюм

  ЗМи

 52. 12
 53. Берет

  З

 54. 12
 55. Черевики

  ЗМиСм

 56. 12
 57. Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  7

 58. 8154
 59. Апаратник окислення

  Костюм

  К80ЗМи

 60. 12
 61. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

 62. 8151
 63.  

  Кислотник (гідролізне виробництво)

   

  Берет

  ЗК20

 64. 12
 65. Черевики

 66. 3К20Щ20Ми
 67. 12
 68. Чоботи

  К50Щ20

  Чергові

  Рукавиці

  К80Ми

  1

  Рукавички

  Ми

  2

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  8

 69. 8152
 70. Апаратник перегонки

  Костюм

  ЗМи

 71. 12
 72. Берет

  З

 73. 12
 74. Фартух з нагрудником

  К50Щ20Ми

  Черговий

  Черевики

  ЗМиК20

 75. 12
 76. Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  К50Щ20

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  9

 77. 8152
 78. Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну

  Костюм

 79. 3МиК20
 80. 12
 81. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

 82. 12
 83. Берет

  ЗК20

 84. 12
 85. Черевики

  ЗМи

 86. 12
 87. Чоботи

  К50Щ20Ми

  Чергові

  Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20

  Чергові

  Рукавиці

  Тп100

  2

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

 88. 10
 89. 8153
 90. Апаратник фільтрації

  Костюм

 91. 3МиК20
 92. 12
 93. Берет

 94. 3К20
 95. 12
 96. Черевики

 97. 3Ми
 98. 12
 99. Чоботи

  ЗК20В

  Чергові

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

 100. 11
 101. 8152
 102. Варник

  Костюм

  ТнЗМи

 103. 12
 104. 8142
 105. Варник бавовни

  Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

 106. 8142
 107. Варник ганчір'я

  Берет

  З

 108. 12
 109. Фартух з нагрудником

  Тп100Ми

  Черговий

  Черевики

  ТиМиЗСм

 110. 12
 111. Рукавиці

  Тп100Ми

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

 112. 12
 113. 8151
 114. Варник воскової, клейової маси та просочувальної суміші

  Костюм

  К20ЗМи

 115. 12
 116. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  К20З

 117. 12
 118. Фартух з нагрудником

  К50Щ20Вн

  Черговий

  Чоботи

  К50Щ20ВСмМи

 119. 12
 120. Рукавиці

  К50Щ20Тп100

  6

  Рукавички

  Ми

  2

  Протигаз фільтрувальний

   

  До зносу

 121. 13
 122. 8142
 123. Випарювальник луговини

  Костюм

  К20ЗМи

 124. 12
 125. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ЗК20

 126. 12
 127. Чоботи

  К50Щ20МиСм

 128. 12
 129. Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20МиВн

  Чергові

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

 130. 14
 131. 8142
 132. Дифузорник целюлози

  Костюм

  К50Щ20МиЗ

 133. 12
 134. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  К50Щ20З

 135. 12
 136. Чоботи

  К50Щ20ЗМиСм

 137. 12
 138. Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

  Черговий

 139. 15
 140. 8152
 141. Ливарник каталізатора

  Костюм

  К20ЗМи

 142. 12
 143. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  К20З

 144. 12
 145. Чоботи

  К20Щ20СмМи

 146. 12
 147. Фартух з нагрудником

  К50Щ20

  6

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ50

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

 148. 16
 149. 8152
 150. Машиніст мийних машин

  При виконанні робіт з промивання фільтрувальних полотен та сіток:

   

   

  Костюм

  ЗМи

 151. 12
 152. Берет

  З

 153. 12
 154. Фартух з нагрудником

  ВуМиЗ

 155. 12
 156. Чоботи

  ВМиЗСм

 157. 12
 158. Рукавиці

  ВуМиМп

  До зносу

  Рукавички

  Ми

  6

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 159. 17
 160. 8154
 161. Нейтралізаторник

  Костюм

  ЗМиВу

 162. 12
 163. Берет

  ЗВу

 164. 12
 165. Чоботи

  ВК20МиСмЗ

 166. 12
 167. Рукавиці

  ВуМи

  2

  Рукавички

  Ми

  4

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

 168. 18
 169. 8154
 170. Оператор вирощування дріжджів

  Костюм

  ЗМиВу

 171. 12
 172. Берет

  З

 173. 12
 174. Напівчеревики

  ЗМиСм

 175. 12
 176. Рукавиці

  Ми

  2

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 177. 19
 178. 8159
 179. Оператор відстоювання та теплообміну

  Костюм

  ЗМи

 180. 12
 181. Напівчеревики

  ЗМиСм

 182. 12
 183. Рукавиці

  Ми

  3

 184. 20
 185. 8153
 186. Оператор іонообміну

  Костюм

  К20ЗМи

 187. 12
 188. Берет

  К20З

 189. 12
 190. Чоботи

  К20Щ20МиЗ

 191. 12
 192. Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 193. 21
 194. 8151
 195. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей

  Костюм

  К20ЗМи

 196. 12
 197. Берет

  З

 198. 12
 199. Чоботи

  К20Щ20МиСм

 200. 12
 201. Фартух з нагрудником

  К50ВнМи

  Черговий

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

 202. 22
 203. 8142
 204. Промивальник целюлози

  Костюм

  ВуЗМи

 205. 12
 206. Берет

  З

 207. 12
 208. Фартух з нагрудником

  ВнК50Щ20

  Черговий

  Чоботи

  ВК20Щ20МиСм

 209. 12
 210. Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  ВнК50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 211. 23
 212. 8154
 213. Реакторник

  Костюм

  К20ЗМи

 214. 12
 215. Берет

  К20З

 216. 12
 217. Чоботи

  К20Щ20Ми

 218. 12
 219. Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20ВнМи

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 220. 24
 221. 8153
 222. Сепараторник біомаси

  Костюм

  ВуЗМи

 223. 12
 224. Берет

  ВуЗМи

 225. 12
 226. Фартух з нагрудником

  ВнМиЗ

  Черговий

  Чоботи

  ВЗМиСм

 227. 12
 228. Рукавиці

  Ми

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 229. 25
 230. 7233
 231. Слюсар-ремонтник

  Костюм

  К20ЗМи

 232. 12
 233. Берет

  К20З

 234. 12
 235. Черевики

  ЗМиСмМун5

 236. 12
 237. Чоботи

  К20Щ20ЗМиСм

 238. 12
 239. Шкарпетки

  Ми

  3

  Рукавиці

  МиМп

  2

  Рукавички

  К20Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

   

  Черговий

 240. 26
 241. 8159
 242. Сушильник ваніліну

  Костюм

  ЗМиТи

 243. 12
 244. 8152
 245. Сушильник дріжджів

  Берет

  ЗТи

 246. 12
 247. Напівчеревики

  ЗМи

 248. 12
 249. Рукавиці

  МиТиТп100

  2

 250. 27
 251. 7122
 252. Футерувальник (кислототривник)

  Костюм

  ЗМиМпПм

 253. 12
 254. Берет

  ЗПм

 255. 12
 256. Черевики

  ЗМиСмМун15

 257. 12
 258. Шкарпетки

  ЗМи

  2

  Рукавиці

  МиМп

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  Під час виконання робіт усередині апаратів, реакторів, цистерн у виробництвах, пов'язаних з кислотами та лугами:

   

   

  Костюм

  К80ЗМи

 259. 12
 260. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Шолом

  К50

 261. 12
 262. Чоботи

  К20Щ20МиСм

 263. 12
 264. Рукавиці

  К50

 265. 12
 266. Рукавички

  К50Щ50

  2

  Каска захисна

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Протигаз ізолювальний шланговий

   

  Черговий

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 267. 36
 268. 28
 269. 8162
 270. Чистильник

  Комбінезон

  ЗМиПм

 271. 12
 272. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 273. 12
 274. Черевики

  З

 275. 12
 276. Чоботи

  К50Щ20В

  Чергові

  Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Рукавиці

  МиМп

  1

  Рукавички

  К50Щ20

  Чергові

  Каска захисна

   

  До зносу

  Шолом

  К50З

  Черговий

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 277. 24
 278. Керівники, професіонали, фахівці

 279. 29
 280. 2149.2
 281. Інженер з охорони праці

  Костюм

  К20ЗМи

 282. 12
 283. Берет

  ЗК20

 284. 12
 285. 2149.2
 286. Інженер-технолог

  Черевики

  К20Щ20МиСм

 287. 12
 288. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ50Ми

  До зносу

 289. 30
 290. 1222.2
 291. Майстер виробничої дільниці

  Костюм

  К20ЗМи

 292. 12
 293. Берет

  ЗК20

 294. 12
 295. 1222.2
 296. Майстер зміни

  Чоботи

  К20Щ20МиСм

 297. 12
 298. Рукавички

  Ми

  4

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

 299. 31
 300. 1222.2
 301. Майстер з ремонту

  Костюм

  К20ЗМи

 302. 12
 303. 3115
 304. Механік

  Чоботи

  К20Щ20МиСм

 305. 12
 306. Рукавиці

  МиМп

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Каска захисна з підшоломником

   

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  2. Лісохімічне виробництво

  2.1. Піроліз деревини

 307. 32
 308. 8152
 309. Апаратник піролізу

  Костюм

  ТиЗМи

 310. 12
 311. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ТиЗ

 312. 12
 313. Черевики

  ТиТпМиЗ

 314. 12
 315. Рукавиці

  ТиМи

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 316. 36
 317. 33
 318. 8152
 319. Апаратник сушіння

  Костюм

 320. 8112
 321. Апаратник приготування брикетної суміші

  Білизна натільна бавовняна

  ТиЗМиПн

 322. 12
 323. Берет

  ЗМи

  6

  Черевики

  ТиТпМиЗ

 324. 12
 325. 9212
 326. Випалювач деревного вугілля

  Рукавиці

  ТиМи

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 327. 36
 328. 34
 329. 8159
 330. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  ТиЗМи

 331. 12
 332. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ТиЗ

 333. 12
 334. Черевики

  ТиТпМиЗ

 335. 12
 336. Рукавиці

  ТиМиМп

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Навушники протишумові

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Тн

 337. 36
 338. 35
 339. 8162
 340. Кочегар технологічних печей

  Костюм

  ТиМиЗ

 341. 12
 342. Берет

  ТиЗ

 343. 12
 344. Черевики

  ТиМиЗ

 345. 12
 346. Рукавиці

  ТиМи

  2

  Під час обслуговування печей з ручним завантаженням твердого палива додатково:

   

   

  Фартух з нагрудником

  ТиТоМиЗ

  Черговий

  Рукавиці

  ТиТРТп

  2

  Чоботи

  ТпТиМиСм

  Чергові

  Капелюх

  ТиТо

  Черговий

  Щиток захисний

   

  Черговий

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 347. 36
 348. 36
 349. 8262
 350. Оператор стрічкового устаткування

  Костюм

  ТиЗМи

 351. 12
 352. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ТиЗ

 353. 12
 354. Черевики

  ТиТпМиЗ

 355. 12
 356. Рукавиці

  ТиМи

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 357. 36
 358. 37
 359. 7222
 360. Пилкоправ

  Костюм

  ТиЗМиПн

 361. 12
 362. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ТиЗПн

 363. 12
 364. Черевики

  ТиТпМиЗ

 365. 12
 366. Рукавички

  МиМпВу

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 367. 36
 368. 38
 369. 9322
 370. Підсобний робітник

  Костюм

  ТиЗМи

 371. 12
 372. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

 373. 9322
 374. Укладальник-пакувальник

  Берет

  ТиЗ

 375. 12
 376. Черевики

  ТиТпМиЗ

 377. 12
 378. Рукавиці

  ТиМиМп

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 379. 36
 380. 2.2. Виробництво оцтової кислоти та ацетатів

 381. 39
 382. 8154
 383. Апаратник екстрагування

  Костюм

  К50МиЗ

 384. 12
 385. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

 386. 8154
 387. Апаратник етерифікації

  Берет

  ЗК50

 388. 12
 389. Черевики

  К20Щ20МиЗСм

 390. 12
 391. Рукавиці

  К80Ми

  До зносу

  Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Каска захисна

   

  До зносу

  Підшоломник

  ЗМи

 392. 12
 393. Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 394. 36
 395. 40
 396. 8154
 397. Апаратник очищення газу

  Костюм

  ЗМи

 398. 12
 399. Берет

  З

 400. 12
 401. Напівчеревики

  ЗМиСм

 402. 12
 403. Рукавиці

  Ми

  1

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 404. 36
 405. 41
 406. 8152
 407. Апаратник перегонки

  Костюм

  К50ЗМи

 408. 12
 409. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  К50З

 410. 12
 411. Черевики

  Щ20К20МиСм

 412. 12
 413. Рукавиці

  К80Ми

  До зносу

  Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  К50Щ50Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 414. 36
 415. 42
 416. 8151
 417. Апаратник приготування хімічних розчинів

  Костюм

  К50МиЗ

 418. 12
 419. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

 420. 12
 421. Берет

  К50З

 422. 12
 423. 8153
 424. Апаратник промивання

  Черевики

  К20Щ20МиСм

 425. 12
 426. Чоботи

  К50Щ20МиСм

  Чергові

 427. 8154
 428. Апаратник розкладання

  Рукавиці

  К80Ми

  До зносу

  Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  К50Щ50Ми

  До зносу

  Каска захисна

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Протигаз фільтрувальний

   

  До зносу

 429. 43
 430. 8159
 431. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  К20МиЗ

 432. 12
 433. Берет

  К20З

 434. 12
 435. Чоботи

  К50Щ20МиСм

 436. 12
 437. Рукавиці

  МиМп

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

 438. 44
 439. 8290
 440. Зливальник-розливальник

  Костюм

  К20МиЗ

 441. 12
 442. Берет

  К20Ми

 443. 12
 444. Чоботи

  К50Щ20МиСм

 445. 12
 446. Фартух з нагрудником

  К50Щ20Ми

  6

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 447. 36
 448. 45
 449. 8152
 450. Машиніст мийних машин

  Під час промивання флаконів з-під оцтової кислоти:

   

   

  Костюм

  ЗМиК20

 451. 12
 452. Берет

  ЗК20

 453. 12
 454. Чоботи

  ВМиК20См

 455. 12
 456. Фартух з нагрудником

  ВнМиК50Щ20

 457. 12
 458. Рукавички

  ВнМиК50Щ20

  До зносу

  Нарукавники

  ВнМиК50Щ20

 459. 12
 460. Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 461. 46
 462. 9322
 463. Укладальник-пакувальник

  Костюм

  ЗМи

 464. 12
 465. Берет

  З

 466. 12
 467. Черевики

  ЗМиСмМун25

 468. 12
 469. Фартух

  ВнМиЗМп

 470. 12
 471. Рукавички

  Ми

  До зносу

  Рукавички

  ВнМиМпЗ

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 472. 36
 473. 47
 474. 8162
 475. Чистильник

  Костюм

  К80МиЗ

 476. 12
 477. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 478. 12
 479. Чоботи

  К50Щ20МиЗСм

 480. 12
 481. Рукавички

  МиМп

  1

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Каска захисна

   

  До зносу

  Шолом

  К50Щ20МиЗ

  До зносу

  Онучі

  ЗМи

  6

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  2.3. Виробництво оцтово-кальцієвого порошку

 482. 48
 483. 8154
 484. Апаратник нейтралізації

  Костюм

  К20ЗМи

 485. 12
 486. Берет

  К20З

 487. 12
 488. Чоботи

  К50Щ20

 489. 12
 490. Фартух з нагрудником

  К50Щ20Ми

  Черговий

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 491. 36
 492. 49
 493. 8154
 494. Апаратник очищення газу

  Костюм

  ЗМи

 495. 12
 496. Берет

  З

 497. 12
 498. Напівчеревики

  См

 499. 12
 500. Рукавиці

  Ми

  1

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 501. 36
 502. 2.4. Виробництво карбамідоформальдегідних смол

 503. 50
 504. 8154
 505. Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол

  Костюм

  К50ЗМи

 506. 12
 507. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  К50З

 508. 12
 509. Черевики

  К20Щ20МиСм

 510. 12
 511. 8159
 512. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

  Рукавиці

  К80

  1

  Рукавиці

  К50Щ50Ми

  До зносу

  Рукавички

  Ми

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Каска захисна

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 513. 36
 514. 2.5. Виробництво формаліну

 515. 51
 516. 8154
 517. Апаратник дегідрування

  Костюм

  ТиЗМи

 518. 12
 519. Берет

  З

 520. 12
 521. Черевики

  ТиТпЗМи

 522. 12
 523. Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавиці

  ТиТп100Ми

  3

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  2.6. Виробництво карбюризатора

 524. 52
 525. 8152
 526. Апаратник варіння

  Костюм

  ЗМи

 527. 12
 528. Берет

  З

 529. 12
 530. Черевики

  ТпМиСм

 531. 12
 532. Фартух з нагрудником

  ТиТп100Ми

  Черговий

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавиці

  Тп100Ми

  3

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 533. 53
 534. 8152
 535. Апаратник випаровування

  Костюм

  ЗМи

 536. 12
 537. Берет

  З

 538. 12
 539. Черевики

  ЗМиСм

 540. 12
 541. Рукавиці

  ТиМиТп100

  1

  Рукавички

  К20Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 542. 36
 543. 54
 544. 8152
 545. Апаратник сушіння

  Костюм

  ТиЗМи

 546. 12
 547. Берет

  З

 548. 12
 549. Напівчеревики

  ЗМиТи

 550. 12
 551. Рукавиці

  МиТи

  2

 552. 55
 553. 8151
 554. Машиніст млинів (хімічне виробництво)

  Комбінезон

  ЗМи

 555. 12
 556. Берет

  З

 557. 12
 558. Черевики

  ЗМиСм

 559. 12
 560. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  2.7. Виробництво антиокислювача, антиполімеризатора, дерево-смоляних, флотаційних, дігтярних масел та ливарних скріплювачів (закріплювачів)

 561. 56
 562. 8152
 563. Апаратник варіння

  Костюм

  ТиЗМи

 564. 12
 565. Берет

  ЗТи

 566. 12
 567. Черевики

  ТпМиСм

 568. 12
 569. Фартух з нагрудником

  Тп100Ми

  Черговий

  Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавиці

  Тп100Ми

  3

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 570. 36
 571. 57
 572. 8152
 573. Апаратник випаровування

  Костюм

  ЗМи

 574. 12
 575. Берет

  З

 576. 12
 577. Черевики

  ЗМиСм

 578. 12
 579. Рукавиці

  Тп100Ми

  3

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К20Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 580. 58
 581. 8152
 582. Апаратник перегонки

  Костюм

  ЗМи

 583. 12
 584. Берет

  З

 585. 12
 586. Черевики

  ЗМиК20

 587. 12
 588. Рукавиці

  Ми

  1

  Рукавички

  К20Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку

   

   

 589. додатково:
 590.  

   

  Куртка утеплена

  Тн

 591. 36
 592. 59
 593. 8159
 594. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  ЗМиПн

 595. 12
 596. Берет

  ЗПн

 597. 12
 598. Черевики

  ЗМиСм

 599. 12
 600. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 601. 36
 602. 2.8. Каніфольно-екстрактове виробництво

 603. 60
 604. 8154
 605. Апаратник екстрагування

  Костюм

  К20ЗМи

 606. 12
 607. Берет

  З

 608. 12
 609. Черевики

  К20Щ20ЗМиСм

 610. 12
 611. Рукавиці

  Ми

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 612. 61
 613. 8159
 614. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  ЗМи

 615. 12
 616. Берет

  З

 617. 12
 618. Черевики

  ЗМиСм

 619. 12
 620. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Тн

 621. 36
 622. 62
 623. 8152
 624. Машиніст мийних машин

  Костюм

  ЗМи

 625. 12
 626. Берет

  З

 627. 12
 628. Напівчеревики

  МиСм

 629. 12
 630. Фартух з нагрудником

  ВуМиЗ

  Черговий

  Рукавиці

  МиВу

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 631. 63
 632. 8151
 633. Машиніст рубальної машини (дубильно-екстрактове виробництво)

  Костюм

  ЗМиПн

 634. 12
 635. Берет

  З

 636. 12
 637. Черевики

  ЗМиСмМун15

 638. 12
 639. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку

   

   

 640. додатково:
 641.  

   

  Куртка утеплена

  Тн

 642. 36
 643. 2.9. Каніфольно-терпентинове виробництво

 644. 64
 645. 8159
 646. Апаратник охолодження

  Костюм

  ЗМи

 647. 12
 648. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

 649. 12
 650. Берет

  З

 651. 12
 652. Черевики

  ЗМиСм

 653. 12
 654. Рукавиці

  Ми

  1

  Шкарпетки

  ЗМи

  3

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 655. 36
 656. 65
 657. 8152
 658. Апаратник перегонки

  Костюм

  ЗМи

 659. 12
 660. Берет

  З

 661. 12
 662. Черевики

  ЗМиСм

 663. 12
 664. Рукавиці

  Ми

  2

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 665. 36
 666. 66
 667. 8152
 668. Апаратник плавлення

  Костюм

  ТиЗМи

 669. 12
 670. Берет

  З

 671. 12
 672. Черевики

  ТиЗМиСм

 673. 12
 674. Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 675. 36
 676. 67
 677. 8153
 678. Апаратник фільтрації

  Костюм

  ЗМи

 679. 12
 680. Берет

  З

 681. 12
 682. Черевики

  ВЗМиСм

 683. 12
 684. Фартух з нагрудником

  ВуЗМи

 685. 12
 686. Рукавиці

  Ми

  2

  Шкарпетки

  ЗМи

  3

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 687. 68
 688. 8159
 689. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  ЗМи

 690. 12
 691. Берет

  З

 692. 12
 693. Чоботи

  ЗМиК20См

 694. 12
 695. Рукавиці

  К50Щ20Ми

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 696. 36
 697. 69
 698. 8152
 699. Машиніст мийних машин

  Костюм

  ЗМи

 700. 12
 701. Берет

  З

 702. 12
 703. Напівчеревики

  ЗМиСм

 704. 12
 705. Фартух з нагрудником

  ВнМиЗ

  Черговий

  Рукавиці

  ВуЩ20Ми

  1

 706. 70
 707. 8162
 708. Чистильник

  Костюм

  ЗМи

 709. 12
 710. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

 711. 12
 712. Берет

  З

 713. 12
 714. Чоботи

  К50Щ20ВМиСм

 715. 12
 716. Рукавиці

  МиМп

  1

  Рукавички

  К20Щ20ВнМи

  До зносу

  Каска захисна

   

  До зносу

  Шолом

  К20Щ20ЗМи

  До зносу

  Онучі

  ЗМи

  6

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 717. 36
 718. 2.10. Виробництво абієтинової смоли з ялинової сірки

 719. 71
 720. 8154
 721. Апаратник екстрагування

  Костюм

  ЗМи

 722. 12
 723. Берет

  З

 724. 12
 725. Напівчеревики

  ЗМиСм

 726. 12
 727. Фартух з нагрудником

  К50Щ20Ми

  Черговий

  Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 728. 72
 729. 8154
 730. Апаратник окислення

  Костюм

  ЗМиК20

 731. 12
 732. Берет

  З

 733. 12
 734. 8152
 735. Апаратник перегонки

  Фартух з нагрудником

  К50Щ20Ми

  Черговий

  Напівчеревики

  ЗМиК20МиСм

 736. 12
 737. Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 738. 73
 739. 8159
 740. Завантажувач-вивантажувач

  Костюм

  ЗМиПм

 741. 12
 742. Берет

  ЗПм

 743. 12
 744. Черевики

  ЗМиСм

 745. 12
 746. Рукавиці

  МиМпПм

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Тн

 747. 36
 748. 2.11. Виробництво хвойного екстракту, соляно-хвойного брикету та хвойної муки

 749. 74
 750. 8154
 751. Апаратник екстрагування

  Костюм

  ЗМиТн

 752. 12
 753. Берет

  ЗТн

 754. 12
 755. 8153
 756. Апаратник сепарування

  Фартух з нагрудником

  К50Щ20Пм

  Черговий

  Напівчеревики

  ЗМиСм

 757. 12
 758. 8152
 759. Апаратник сушіння

  Рукавиці

  МиТнТп100

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 760. 75
 761. 8151
 762. Дробильник (хімічне виробництво)

  Костюм

  ЗМиПн

 763. 12
 764. Берет

  ЗПн

 765. 12
 766. Черевики

  ЗМиСм

 767. 12
 768. Рукавиці

  МиПн

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

 769. 76
 770. 9322
 771. Укладальник-пакувальник

  Костюм

  ЗМи

 772. 12
 773. Берет

  З

 774. 12
 775. Черевики

  ЗМиСмМун25

 776. 12
 777. Рукавиці

  МиМп

  2

  2.12. Виробництво камфори (синтетичної та медичної)

 778. 77
 779. 8152
 780. Апаратник випаровування

  Костюм

  ЗВуМи

 781. 12
 782. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ЗВу

 783. 12
 784. Фартух з нагрудником

  ВнМи

  Черговий

  Рукавиці

  ВуМи

  2

  Рукавички

  ВнОаМи

  До зносу

  Окуляри захисні герметичні

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 785. 78
 786. 8154
 787. Апаратник дегідрування

  Костюм

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 788. 12
 789. Фартух з нагрудником

  ВнМиО

 790. 12
 791. Черевики

  ВМиЗСм

 792. 12
 793. Рукавиці

  МиВу

  2

  Рукавички

  ВнМиОа

  До зносу

  Окуляри захисні герметичні

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 794. 36
 795. 79
 796. 8154
 797. Апаратник етерифікації

  Костюм

  К20ЗМи

 798. 12
 799. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

 800. 8154
 801. Апаратник ізомеризації

  Берет

  ЗК20

 802. 12
 803. Фартух з нагрудником

  ОК50Щ20Ми

  Черговий

 804. 8152
 805. Апаратник перегонки

  Черевики

  ОК20МиЗСм

 806. 12
 807. Рукавиці

  Ми

  2

  Рукавички

  ОаК50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні герметичні

   

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 808. 36
 809. 80
 810. 8151
 811. Апаратник змішування

  При виконанні робіт у виробництві медичної камфори:

   

   

  Костюм

  ЗМи

 812. 12
 813. Берет

  З

 814. 12
 815. Туфлі

  ЗМиСм

 816. 12
 817. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  ОаМиВн

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

 818. 81
 819. 8154
 820. Апаратник кристалізації

  Костюм

  К20ЗМи

 821. 12
 822. Берет

  ЗК20

 823. 12
 824. Фартух з нагрудником

  ВнК20ЗМи

 825. 12
 826. Черевики

  К20Щ20ЗМиСм

 827. 12
 828. Рукавиці

  МиВу

  2

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 829. 36
 830. 82
 831. 8154
 832. Апаратник нейтралізації

  Костюм

  К20ЗМи

 833. 12
 834. Берет

  ЗК20

 835. 12
 836. Черевики

  К20МиЗСм

 837. 12
 838. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ20ЗМи

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 839. 36
 840. 83
 841. 8154
 842. Апаратник омилення

  Костюм

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 843. 12
 844. Фартух з нагрудником

  ВнК20ЗМи

 845. 12
 846. Черевики

  ВЩ20ЗМиСм

 847. 12
 848. Рукавиці

  МиВу

  1

  Рукавички

  ВнК20Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 849. 36
 850. 84
 851. 8154
 852. Апаратник приготування каталізатора

  Костюм

  К20ЗМи

  6

  Берет

  ЗК20

 853. 12
 854. Фартух з нагрудником

  К50Щ20ЗМи

 855. 12
 856. Чоботи

  К50Щ20ЗМи

 857. 12
 858. Онучі

  ЗМи

  6

  Рукавички

  Ми

  2

  Рукавички

  К50Щ20ВнМи

  До зносу

  Респіратор протигазовий

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 859. 85
 860. 8153
 861. Апаратник промивання

  Костюм

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 862. 12
 863. Черевики

  ЗМиВСм

 864. 12
 865. Рукавиці

  МиВу

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

 866. 86
 867. 8154
 868. Апаратник розкладання

  Костюм

  К20ЗМи

 869. 12
 870. Берет

  ЗК20

 871. 12
 872. Чоботи

  К50Щ20ЗМи

 873. 12
 874. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

 875. 87
 876. 8151
 877. Апаратник розчинення

  Костюм

  К20ЗМи

 878. 12
 879. Берет

  ЗК20

 880. 12
 881. Фартух з нагрудником

  ВнК50Щ20Ми

 882. 12
 883. Чоботи

  ВК50Щ20Ми

 884. 12
 885. Рукавиці

  ВуМи

  3

  Рукавички

  ВнК50Щ20Ми

  До зносу

 886. 88
 887. 8152
 888. Апаратник сушіння

  Костюм

  ВуЗМи

 889. 12
 890. Берет

  ВуЗ

 891. 12
 892. Фартух з нагрудником

  ВнМи

 893. 12
 894. Черевики

  ВЗМиСм

 895. 12
 896. Рукавиці

  МиВу

  1

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

 897. 89
 898. 8153
 899. Апаратник центрифугування

  Костюм

  ЗМи

  6

  Берет

  З

 900. 12
 901. Фартух з нагрудником

  ВнМи

 902. 12
 903. Черевики

  ВМиСм

 904. 12
 905. Рукавиці

  ВуМиМп

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

 906. 90
 907. 9322
 908. Підсобний робітник

  Костюм

  ВуЗМи

  6

  Берет

  ЗВу

 909. 12
 910. Фартух з нагрудником

  ВнМиЗ

 911. 12
 912. Черевики

  ВМиЗ

 913. 12
 914. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 915. 36
 916. 91
 917. 9322
 918. Укладальник-пакувальник

  Костюм

  ЗМи

 919. 12
 920. Берет

  З

 921. 12
 922. Черевики

  ЗМиСм

 923. 12
 924. Рукавиці

  МиМп

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  2.13. Виробництво окситерпенової смоли, окситерпенового розчинника та меблевих терпеноколоксилінових лаків

 925. 92
 926. 8152
 927. Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах

  Костюм

  ЗМи

 928. 12
 929. Берет

  З

 930. 12
 931. Фартух з нагрудником

  ОМи

  Черговий

  Черевики

  ЗМиСм

 932. 12
 933. Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

 934. 93
 935. 8154
 936. Апаратник окислення

  Костюм

  ЗМи

 937. 12
 938. Берет

  З

 939. 12
 940. Черевики

  ЗМиСм

 941. 12
 942. 2.14. Виробництво ефірів каніфолі

 943. 94
 944. 8154
 945. Апаратник дегідрування

  При виконанні робіт у виробництві соснового масла:

   

   

  Костюм

  ЗМиК20

 946. 12
 947. Берет

  ЗК20

 948. 12
 949. Напівчеревики

  К20ЗМиСм

 950. 12
 951. Рукавиці

  Ми

  1

  Окуляри захисні відкриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 952. 36
 953. 95
 954. 8154
 955. Апаратник етерифікації

  Костюм

  ЗМи

 956. 12
 957. Берет

  З

 958. 12
 959. Напівчеревики

  ЗМиСм

 960. 12
 961. Рукавиці

  Ми

  2

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Тн

 962. 36
 963. Керівники, професіонали, фахівці

 964. 96
 965. 2149.2
 966. Інженер з охорони праці

  Костюм

  К20ЗМи

 967. 12
 968. Берет

  ЗК20

 969. 12
 970. Черевики

  К20Щ20МиСм

 971. 12
 972. Рукавички

  Ми

  6

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

 973. 97
 974. 1222.2
 975. Майстер

  Костюм

  К20ЗМи

 976. 12
 977. 1222.2
 978. Майстер виробничої дільниці

  Берет

  ЗК20

 979. 12
 980. Чоботи

  К20Щ20МиСм

 981. 12
 982. 1222.2
 983. Майстер зміни

  Рукавички

  Ми

  4

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

  До зносу

  Респіратор протипиловий

  До зносу

 984. 98
 985. 1222.2
 986. Майстер з ремонту

  Костюм

  ЗМиК20

 987. 12
 988. 3115
 989. Механік

  Чоботи

  К20Щ20МиСм

 990. 12
 991. 3115
 992. Механік виробництва

  Рукавиці

  МиМп

  2

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

 993. 3115
 994. Механік цеху

  Каска захисна з підшоломником

  До зносу

  Окуляри захисні відкриті

  До зносу

  3. Загальні професії гідролізного та лісохімічного виробництва

 995. 99
 996. 8152
 997. Апаратник нагрівання теплоносіїв

  Костюм

  ЗМи

 998. 12
 999. Берет

  З

 1000. 12
 1001. Фартух з нагрудником

  ВнМи

  6

  Черевики

  ЗМиСм

 1002. 12
 1003. Рукавиці

  МиТн

  2

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 1004. 36
 1005. 100
 1006. 7241
 1007. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Костюм

  ЗМи

 1008. 12
 1009. Берет

  З

 1010. 12
 1011. Черевики

  ЗМиСм

 1012. 12
 1013. Рукавиці

  Ми

  1

  Каска захисна

   

  До зносу

  Рукавички діелектричні

  Эн

  Черговий

  Калоші діелектричні

  Эн

  Черговий

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 1014. 36
 1015. 101
 1016. 7134
 1017. Ізолювальник з термоізоляції

  Комбінезон

  ЗМиПс

 1018. 12
 1019. Берет

  ЗПс

 1020. 12
 1021. 7134
 1022. Ізолювальник на гідроізоляції

  Черевики

  ЗМиСмПс

 1023. 12
 1024. Рукавиці

  МиМп

  1

  Рукавички

  К50Щ20Ми

  До зносу

  Шкарпетки

  ЗМиПс

  3

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 1025. 36
 1026. Штани утеплені

  Тн

 1027. 36
 1028. Чоботи утеплені

  Тн20

 1029. 48
 1030. 102
 1031. 8163
 1032. Машиніст насосних установок

  Костюм

  К20ЗМи

 1033. 12
 1034. Берет

  ЗК20

 1035. 12
 1036. Черевики

  ЗМиК20См

 1037. 12
 1038. Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  ВнК50Щ20Ми

  До зносу

 1039. 103
 1040. 7233
 1041. Слюсар-ремонтник

  Костюм

  ЗМиК20

 1042. 12
 1043. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ЗК20

 1044. 12
 1045. Черевики

  ВК20Щ20МиСм

 1046. 12
 1047. Рукавички

  Ми

  1

  Рукавички

  ВнК50Щ20Ми

  До зносу

  Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною температурою в технологічних процесах:

   

   

  Костюм

  ЗМиТи

 1048. 12
 1049. Берет

  ЗТи

 1050. 12
 1051. Черевики

  ЗМиТи

 1052. 12
 1053. Рукавиці

  МиТиТп100

  1

  Усім слюсарям-ремонтникам додатково:

   

   

  Каска захисна

   

  До зносу

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор газопилозахисний

   

  До зносу

  Пояс запобіжний

   

  До зносу

  На зовнішніх роботах та в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 1054. 36
 1055. 104
 1056. 8333
 1057. Транспортувальник (обслуговування механізмів)

  Костюм

  ЗМи

 1058. 12
 1059. Берет

  З

 1060. 12
 1061. Черевики

  К20ЗМиСм

 1062. 12
 1063. Рукавиці

  МиМп

  2

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

   

   

  Куртка утеплена

  Тн

 1064. 36
 1065. 105
 1066. 7122
 1067. Футерувальник (кислототривник)

  Костюм

  К20ЗМи

 1068. 12
 1069. Білизна натільна бавовняна

  ЗМи

  6

  Берет

  ЗПм

 1070. 12
 1071. Черевики

  ЗМиСмМун15

 1072. 12
 1073. Рукавиці

  МиМп

  2

  Шкарпетки

  ЗМи

  2

  Окуляри захисні закриті

   

  До зносу

  Респіратор протипиловий

   

  До зносу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Для дітей зі східних областей держави столичні правоохоронці провели акцію «Безпека дітей понад усе!»

  Безпека дітей понад усе!. Цей лозунг вкотре повинен нагадати дорослим про необхідність суворо дотримуватися правил руху та постійно вчити цьому дітей.

  Щодо укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Виконавчий комітет Малинської міської ради Житомірської області Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), розглянула Ваше звернення від 02.07.2012 № 489 щодо укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та в межах компетенції повідомляє наступне.

  Коммунальщики растратили почти 300 тыс. грн, выделенных на озеленение столицы

  Прокуратура Дарницкого района Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, которые растратили ...

  Київська ГЕС воду не скидає

  Мету поїздки Премєр-міністра Миколи Азарова на Київську ГЕС неважко було визначити з анонсу самої події, адже верхня точка Дніпровського каскаду є лакмусовим папірцем стану готовності відповідних ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Чувствуется истинная забота о пользователях. Благодаря интересному интернет порталу я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.

  Этот интернет сайт суперовый! Пользовался очень часто. Этот сайт ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0