Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про комісію з розгляду питань стосовно списання майна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

 1. 25.06.2013  № 397
 2. Про комісію з розгляду питань стосовно списання майна

  На виконання пункту 8 Порядку списання об'єктів державної власності ( 1314-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, та згідно з підпунктом 50 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації( 1067/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

  1. Утворити комісію з розгляду питань стосовно списання майна у складі згідно з додатком 1.

  2. Затвердити Регламент роботи комісії з розгляду питань стосовно списання майна згідно з додатком 2.

  3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

  Голова НКРЗІ

  П. Яцук

  Додаток 1 до рішення НКРЗІ 25.06.2013 № 397

  СКЛАД комісії з розгляду питань стосовно списання майна

  ЄМЕЛЬЯНЕНКОВ Борис Миколайович

  -

 3. директор Департаменту забезпечення діяльності, голова комісії;
 4. ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА Наталія Олексіївна

  -

 5. начальник Управління фінансового забезпечення, заступник голови комісії;
 6. ІЛЕНКО Катерина Сергіївна

  -

  головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення Департаменту забезпечення діяльності, секретар комісії;

  Члени комісії:

  ГЛУШКОВСЬКА Інна Петрівна

  -

  головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового забезпечення;

  МИСЛІНСЬКИЙ Анатолій Володимирович

  -

 7. завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції;
 8. ПОЛІЩУК Марина Іванівна

  -

  головний спеціаліст відділу правового забезпечення державного нагляду Департаменту правового забезпечення;

  КОВАЛЬСКИЙ Вадим Миколайович

  -

 9. заступник начальника УДЦР (за згодою).
 10. Начальник Управління фінансового забезпечення

  Н. Ємельяненкова

  Додаток 2 до рішення НКРЗІ 25.06.2013 № 397

  РЕЛАМЕНТ комісії з розгляду питань стосовно списання майна

  1. Цей Регламент встановлює порядок роботи, проведення засідань комісії з розгляду питань стосовно списання майна, яке в установленому законодавством порядку закріплене на праві господарського відання за державним підприємством "Український державний центр радіочастот" (далі — УДЦР) та обліковується на його балансі як не повністю амортизовані основні фонди (далі — майно), розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна, визначає повноваження комісії з розгляду питань стосовно списання майна (далі — Комісія) та процедурні питання її діяльності.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства з питань списання державного майна.

  3. Персональний склад Комісії затверджується рішенням НКРЗІ.

  4. Основними завданнями Комісії є:

  а) розгляд матеріалів та документів щодо доцільності списання майна, здійснення в установленому порядку у разі необхідності додаткового огляду майна, що пропонується до списання;

  б) підготовка пропозицій для НКРЗІ з метою прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна.

  5. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії по мірі надходження документів на розгляд Комісії.

  6. Голова Комісії керує діяльністю Комісії і організовує її роботу, в межах своєї компетенції скликає засідання Комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.

  Голова Комісії має право на збори позачергового засідання Комісії, на перенесення засідання Комісії та делегування права проводити засідання одному із членів Комісії.

  За розпорядженням голови Комісії або його заступника Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

  7. Комісія має право одержувати від УДЦР додаткові документи, необхідні для прийняття рішення.

  8. Матеріали на розгляд Комісії надаються секретарю Комісії для формування порядку денного засідання Комісії.

  9. Секретар Комісії:

  - готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

  - проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

  - не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання та повідомляє порядок денний;

  - не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує від членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань для розгляду і проекти рішень із порушених питань;

  - веде протокол засідання.

  10. Засідання Комісії є правочинним за умови участі в них не менше двох третин членів Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а у випадку його відсутності — голос заступника Комісії.

  11. Рішення Комісії протягом двох робочих днів після її засідання оформлюється протоколом, підписується всіма членами Комісії та затверджується головою Комісії і носить рекомендаційних характер

  12. Рішення Комісії направляється до структурного підрозділу НКРЗІ, відповідального за підготовку відповідного проекту рішення НКРЗІ.

  Начальник Управління фінансового забезпечення

  Н. Ємельяненкова

  {Текст взято з сайту НКРЗІ http://www.nkrzi.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про відкриття пункту контролю через державний кордон на території публічного акціонерного товариства “Чорноморський суднобудівний завод”, Кабінет Міністрів України

  Про відкриття пункту контролю через державний кордон на території публічного акціонерного товариства "Чорноморський суднобудівний завод" Для впорядкування діяльності пункту пропуску через державний кордон для морського сполучення в Миколаївському морському торговельному порту відкрити на території публічного акціонерного товариства "Чорноморський суднобудівний завод" міжнародний пункт контролю через державний кордон України для морського вантажного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

  Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці, Федерація професійних спілок України

  Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці Постановою Ради ФПУ "Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства" від 12.12.2012 № Р-6-3 визначено, що однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву з питань охорони праці, а також недостатнє використання сучасних методів навчання та інформаційних технологій.

  Определена юрфирма, которая будет сопровождать привлечение заимствований под госгарантии

  ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» 6 июля заключило соглашение с ЮФ «Ильяшев и Партнеры» на услуги по юридическому сопровождению организации и привлечения заимствований под государственные ...

  На вихні прийде мороз, сніг і ожеледиця

  У зв'язку з переміщенням циклону з Балкан очікується погіршення погодних умов.Про це УКРІНФОРМу повідомили в Українському гідрометцентрі.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит существование этого сайта.

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы умнички!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0