Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Технічних вимог до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниАДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.07.2013  № 336
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 р. за № 1194/23726

  Про затвердження Технічних вимог до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу

  Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації"( 1280-15 ), Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України( 717/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Технічні вимоги до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу, що додаються.

  2. Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Корнейка О. В.

  Голова Служби

  Г. А. Резніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 25.06.2013  № 336

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 р. за № 1194/23726

  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Технічні вимоги розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації"( 1280-15 ).

  1.2. Ці Технічні вимоги розроблено з метою визначення вимог щодо створення технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї в населених пунктах у частині, що стосується будинкових розподільних мереж на об’єктах житлового фонду.

  1.3. У цих Технічних вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

  будинкова розподільна мережа — частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернету;

  загальна телекомунікаційна шафа — шафа, яка забезпечує з’єднання телекомунікаційних мереж операторів, провайдерів телекомунікацій із БРМ;

  міжповерхова проводка — волоконно-оптичні та/або електричні кабелі зв’язку (далі — телекомунікаційні кабелі), що з’єднують поверховий розподільний пункт із розподільним телекомунікаційним пунктом;

 3. міжповерховий кабельний канал — канал між поверхами будівлі для прокладання міжповерхової проводки;
 4. поверхова проводка — телекомунікаційні кабелі, що з’єднують поверховий розподільний пункт із кінцевим обладнанням абонента;

 5. поверховий кабельний канал — канал у межах поверху будівлі для прокладання поверхової проводки;
 6. поверховий розподільний пункт — телекомунікаційна шафа (бокс), у якій виконується з’єднання кабелів БРМ і передбачена можливість розміщення технічних засобів телекомунікацій;

  розподільний телекомунікаційний пункт — приміщення (місце) для розміщення загальних телекомунікаційних шаф, технічних засобів телекомунікацій;

  технологічна інфраструктура телекомунікаційних мереж доступу — комплекс технічних засобів телекомунікацій і інженерних споруд, призначених для забезпечення доступу споживачів до телекомунікаційних послуг.

  1.4. У цих Технічних вимогах вживаються такі скорочення і позначення:

  БРМ — будинкова розподільна мережа;

  ЗТШ — загальна телекомунікаційна шафа;

  МПП — міжповерхова проводка;

  МПКК — міжповерховий кабельний канал;

  ПП — поверхова проводка;

  ПКК — поверховий кабельний канал;

  ПРП — поверховий розподільний пункт;

  РТП — розподільний телекомунікаційний пункт.

  1.5. Проектні, будівельні та експлуатаційні роботи щодо технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу виконуються згідно з цими Технічними вимогами, чинними нормативно-правовими, нормативними документами.

  ІІ. Основні технічні вимоги до проектної документації БРМ

  2.1. Проектування БРМ слід здійснювати в рамках нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення будинків, будівель і споруд, лінійних об’єктів лінійно-транспортної інфраструктури. Проектна документація та стадії проектування для будівництва мають відповідати ДБН А.2.2-3-2012.

  2.2. Проектна документація повинна враховувати всі аспекти реалізації БРМ, визначати необхідні технічні рішення та ресурси для створення технологічної інфраструктури БРМ, містити повну інформацію щодо проведення будівельних і монтажних робіт.

  2.3. Проектування повинно враховувати подальший розвиток технологій побудови телекомунікаційних мереж доступу.

  ІІІ. Основні технічні вимоги до технічних рішень при проектуванні БРМ

  3.1. Житлові будинки обладнують технологічною інфраструктурою БРМ із урахуванням ДБН В.2.2-15-2005( n0007509-05 ).

  На етапі проектування БРМ необхідно передбачати резерв пропускної спроможності ПКК і МПКК і кількості ліній між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі в кожній квартирі з метою створення ефективної технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу з тривалим строком експлуатації.

  У кожному пункті закінчення телекомунікаційної мережі необхідно передбачити можливість підключення кінцевого обладнання споживача для доступу до усіх телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій на момент проектування мережі.

  Проектування інших технологічних слабкострумних мереж обслуговування будівлі виконується з урахуванням ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ), ДБН В.2.5-56:2010 та інших чинних нормативно-технічних документів. Такі мережі можуть розміщуватися спільно з БРМ в ЗТШ, ПКК, МПКК, ПРП, РТП.

  Поверхові кабельні канали повинні мати проміжні точки доступу для зручності проведення монтажних робіт.

  Кабельна продукція та конструктивні елементи БРМ повинні відповідати Правилам пожежної безпеки в галузі зв’язку( z0054-01 ), затвердженим наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 26 жовтня 2000 року № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2001 року за № 54/5245, та ДБН В.2.2-15-2005( n0007509-05 ), а також іншим нормативним актам із питань пожежної безпеки.

  3.2. Будівництво телекомунікаційних мереж доступу у сільській місцевості і приватному секторі населених пунктів та у місцевості з низькою щільністю забудови рекомендується здійснювати переважно із застосуванням технологій безпроводового зв’язку.

  3.3. Кабельна проводка БРМ може розміщуватися лише в ПКК, МПКК, які відповідають ДБН В.2.2-15-2005( n0007509-05 ).

  Зміна конструктивних елементів будівлі при створенні наскрізних отворів у стінах і перекриттях допускається тільки в разі наявності рішень із цих питань в архітектурно-будівельній частині проекту.

  Прокладання кабелів БРМ між сусідніми під’їздами будинку повинно здійснюватися на технічному поверсі будинку. Якщо можливості прокладання кабелів БРМ на технічному поверсі будинку немає, допускається їх прокладання вздовж фасаду, у підвалі, на цокольному поверсі або на даху будинку.

  ІV. Основні технічні вимоги до робіт з будівництва, монтажу та прийняття в експлуатацію БРМ

  4.1. Роботи з будівництва і монтажу БРМ повинні виконуватися відповідно до ДБН А.3.1-5-2009, РП 6.029-1-87-89, ДСТУ 3345-96, ДСТУ IEC 60793-1-1-2001, ДСТУ ІЕС 60794-2-2002, КНД 45-141-99.

  4.2. Після закінчення будівельно-монтажних робіт БРМ проводяться тестові випробування її функціонування.

  Директор Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Держспецзв’язку

  О. А. Баранов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) і пов'язаних з ним законів, та на підставі матеріалів ТОВ "Корал ГМБХ" вих. від 29.07.2013 № 229, вх. від 02.08.2013 № 12/78386-13 НАКАЗУЮ:

  Про затвердження Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України, Національний банк України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 р. за № 1165/23697 Про затвердження Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України

  Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва, Міністерство охорони здоров'я України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2012 р. за № 1579/21891 Про затвердження Порядку ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва

  МОМ та Державна судова адміністрація України поглиблюють співпрацю.

  17 січня 2013 Державною судовою адміністрацією України та Міжнародною організацією з міграції (МОМ) підписано угоду про співробітництво. Документ підписали Голова Державної судової адміністрації ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет проект на данный момент - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные интернет порталы. Интернет портал очень удобен в использовании. На нем удобно работать - просто, удобно,быстро.

  Чувствуется истинная забота о пользователях. Благодаря интересному интернет порталу я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0