Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2013 рік, Президент УкраїниУказ  Президента України

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2013 рік

  З метою забезпечення продовження відповідно до положень Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» ( 2411-17 ) конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору( 950_008 ) з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, виконання рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна — НАТО 3 грудня 2008 року у м. Брюсселі та 15 квітня 2011 року у м. Берліні, та згідно з пунктами 1( 254к/96-ВР ), 3( 254к/96-ВР ) і 17 частини першої статті 106 Конституції України( 254к/96-ВР ) постановляю:

  1. Затвердити Річну національну програму співробітництва Україна — НАТО на 2013 рік (далі — Річна національна програма), що додається.

  2. Кабінету Міністрів України забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Річної національної програми.

  3. Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми:

  внести у місячний строк Міністерству закордонних справ України пропозиції щодо залучення допомоги НАТО, необхідної для виконання визначених у Річній національній програмі основних заходів;

  подати до 20 грудня 2013 року Міністерству закордонних справ України звіти про виконання Річної національної програми.

  4. Міністерству закордонних справ України подати до 10 січня 2014 року Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Річної національної програми для подальшого інформування Президента України.

  5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерству закордонних справ України за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми, забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати її виконання.

  6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 5 липня 2013 року № 371/2013

  ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 5 липня 2013 року №371/2013

  РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА співробітництва Україна — НАТО на 2013 рік

  Продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору( 950_008 ) (НАТО) з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, здійснюється відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»( 2411-17 ) та Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»( 105/2007 ) з дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору( 994_002 ), підписаній 9 липня 1997 року, і Декларації про доповнення Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору( 950_021 ), підписаній 21 серпня 2009 року.

  Річна національна програма співробітництва Україна — НАТО на 2013 рік (далі — Програма) має на меті забезпечення максимальної результативності партнерства України з НАТО в рамках наявних механізмів та інструментів співробітництва.

  Реалізація Програми сприятиме послідовному продовженню реформ у суспільно-політичній, безпековій, оборонній, економічній, правовій та інших сферах з урахуванням досвіду виконання річних програм співробітництва Україна — НАТО протягом 2009 — 2012 років у контексті європейської інтеграції. Програма відповідає визначеним Президентом України завданням щодо проведення широкомасштабних внутрішніх реформ, а також програмним засадам діяльності Уряду України.

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити продовження взаємовигідного співробітництва з НАТО в рамках особливого партнерства, отримання консультативно-дорадчої та іншої допомоги з боку Альянсу і держав — членів НАТО.

  Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

  1.1. Внутрішня політика

  Внутрішня політика базується на безумовному дотриманні Конституції України( 254к/96-ВР ), забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України.

  Внутрішня політика України спрямована на забезпечення благополуччя людини, розбудову державності, розвиток місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони, сталого економічного розвитку держави.

  1.1.1. Демократичні реформи

  Протягом періоду незалежності в Україні здійснюється розбудова демократичної держави. Демократичні реформи, що проводяться в Україні, спрямовані на вдосконалення механізму державного управління, модернізацію системи державної служби з урахуванням європейського досвіду, принципів професійності та політичної нейтральності, посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних рішень, кадрових призначень на керівні посади в центральних органах виконавчої влади, судах та правоохоронних органах.

  Проведення реформ сприятиме також посиленню протидії корупції та тіньовій економічній діяльності, забезпеченню безумовного дотримання принципів законності насамперед вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів, посиленню боротьби із злочинністю шляхом удосконалення координації роботи правоохоронних органів, оптимізації їх структури, належного забезпечення їх діяльності.

  Важливе місце у цих процесах надається забезпеченню належного парламентського контролю, незалежного, справедливого і доступного судочинства, вдосконаленню виборчого законодавства.

  З метою системного оновлення Конституції України( 254к/96-ВР ) з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму в Україні утворено Конституційну Асамблею, діяльність якої грунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, на засадах професіоналізму і науковості.

  Україна продовжуватиме докладати зусиль для залучення інститутів громадянського суспільства до процесу реформ.

  1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

  Проведення вільних і чесних президентських виборів у 2004 і 2010 роках та виборів до Верховної Ради України у 2006, 2007 і 2012 роках позитивно вплинуло на демократичний розвиток України, зміцнення конкурентоспроможності та змагальності політичних партій, вдосконалення законодавства України у сфері виборів.

  Одним із пріоритетів України є дальше вдосконалення виборчої системи, у тому числі з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

  Середньострокові цілі:

 1. удосконалити систему ведення Державного реєстру виборців та уточнення списків виборців;
 2. удосконалити засади здійснення місцевого самоврядування.
 3. Пріоритетне завдання на поточний рік — супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про місцевий референдум (реєстр. № 0867) та забезпечення внесення на розгляд і супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»( 2493-14 ) (нова редакція).

  Основний захід — забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про місцевий референдум (реєстр. № 0867) та внесення на розгляд і супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»( 2493-14 ) (нова редакція).

  Міністерство юстиції України, Національне агентство України з питань державної служби

  1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

  Важливим завданням демократичної держави є утвердження прав територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування, удосконалення механізму місцевої демократії.

  Передумовою для розширення прав і свобод кожного громадянина шляхом підвищення ефективності управління та вдосконалення механізму самоорганізації населення на місцевому рівні є утворення дієвих інститутів місцевої демократії.

  Середньострокова ціль — створити умови для підвищення рівня та якості життя відповідно до європейських стандартів якості надання послуг населенню.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  визначити напрями формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

  забезпечити задоволення потреб громадян у якісних та доступних послугах в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, збалансування інтересів держави та територіальних громад.

  Основний захід — розробити та забезпечити супроводження проектів Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні та плану заходів з її реалізації.

  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство юстиції України

  1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

  За Конституцією України( 254к/96-ВР ) утвердження та забезпечення прав і свобод людини і громадянина є головним обов'язком держави. Україна є стороною більшості найважливіших міжнародних договорів у сфері захисту прав і свобод людини.

  Україна забезпечує виконання своїх зобов'язань, що випливають з її членства в Раді Європи, зокрема, стосовно реформування системи правосуддя.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити оптимізацію системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної пенітенціарної служби України;

  створити належні умови для виправлення і ресоціалізації засуджених, забезпечення розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  продовжити реалізацію національних і міжнародних проектів з питань сприяння виправленню і ресоціалізації засуджених, поліпшення умов їх тримання;

  забезпечити участь Державної пенітенціарної служби України у виконанні Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 — 2013 роки( 1026-17 ), затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI;

  продовжити виконання у 2013 році плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні ( 1039-2011-р ), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р.

  Основні заходи:

  здійснити реконструкцію і модернізацію установ виконання покарань і слідчих ізоляторів за рахунок державного бюджету;

  Державна пенітенціарна служба України, Міністерство юстиції України

  сприяти реалізації заходів із протидії ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, узятих під варту, в рамках співпраці із Всеукраїнською благодійною організацією «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

  Державна пенітенціарна служба України, Міністерство юстиції України

  1.1.1.4. Захист прав національних меншин

  Українська держава гарантує громадянам України незалежно від їх етнічного походження, раси, релігійних переконань, мовних або інших ознак рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права і здійснюватиме заходи щодо забезпечення міжнаціональної злагоди та миру в українському суспільстві.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити на належному рівні захист прав національних меншин та сприяння задоволенню їх етнокультурних потреб;

  продовжити виконання Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року( 637-2006-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 637.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

 4. продовжити взаємодію з громадськими об'єднаннями національних меншин;
 5. сприяти збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, ужити необхідних заходів, спрямованих на забезпечення толерантності та міжнаціональної злагоди в українському суспільстві;

 6. сприяти активізації міжнародного співробітництва у сфері захисту прав національних меншин;
 7. сприяти законодавчому вирішенню проблемних питань, пов'язаних з відновленням прав осіб, депортованих за національною ознакою.

  Основний захід — продовжити надання організаційної та фінансової підтримки громадським об'єднанням національних меншин у проведенні культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення розвитку культури національних меншин і збереження культурного розмаїття; організувати проведення засідань двосторонніх міжурядових комісій (українсько-угорської, українсько-словацької, українсько-румунської) з питань забезпечення прав національних меншин.

  Міністерство культури України

  1.1.1.5. Свобода слова

  Неухильне дотримання принципів свободи слова та відкритості діяльності органів державної влади, забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації, недопущення проявів політичної цензури і перешкоджання професійній діяльності журналістів є пріоритетними напрямами інформаційної політики України, що реалізується у постійному конструктивному діалозі з громадськістю.

  Середньострокові цілі:

 8. продовжити роботу з утворення Суспільного телебачення і радіомовлення України;
 9. удосконалити законодавство щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

 10. забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
 11. - про Суспільне телебачення і радіомовлення України (реєстр. № 1076);

  - про реформування друкованих засобів масової інформації (реєстр. № 2600);

  сприяти діяльності інститутів громадянського суспільства у проведенні аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист журналістів.

  Основні заходи:

 12. забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
 13. - про Суспільне телебачення і радіомовлення України (реєстр. № 1076);

  - про реформування друкованих засобів масової інформації (реєстр. № 2600);

  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство юстиції України

  сприяти діяльності інститутів громадянського суспільства у проведенні аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист журналістів.

  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство юстиції України

  1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

  Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та діяльності його інститутів, підвищення рівня відкритості і прозорості процесу прийняття державних рішень, посилення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, у тому числі розвитком сектору безпеки і оборони України, сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів влади.

  Після утворення Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 32( 32/2012 ) Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства як допоміжного органу при Президентові України прийнято Закон України «Про громадські об'єднання»( 4572-17 ), а також низку рішень Уряду, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Затверджуються регіональні програми та плани заходів щодо розвитку громадянського суспільства.

  Діяльність Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства дає змогу забезпечити конструктивний діалог представників органів державної влади та громадськості у процесі формування державної політики.

  Середньострокова ціль — удосконалити нормативно-правову базу з питань розвитку інститутів громадянського суспільства.

  Пріоритетне завдання на поточний рік — забезпечити інформування українського суспільства про результати реалізації в Україні спільних програм і проектів за підтримки НАТО з використанням можливостей Мережі партнерства Україна — НАТО з підвищення обізнаності громадянського суспільства, зокрема, під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи.

  Основний захід — провести в рамках Мережі партнерства Україна — НАТО з підвищення обізнаності громадянського суспільства аналіз результатів реалізації в Україні спільних програм і проектів.

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Міністерство закордонних справ України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України

  1.1.2. Забезпечення верховенства права

  1.1.2.1. Боротьба з корупцією

  Запобігання та протидія корупції залишаються складовою державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян.

  З метою визначення антикорупційних інструментів, утвердження принципів етичної поведінки у сферах безпеки і оборони Україна й надалі адаптуватиме механізми Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки( 1240-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240;

 14. продовжити виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO);
 15. запровадити принципи Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  забезпечити проведення на постійній основі інформаційно-роз'яснювальної кампанії з метою формування у суспільстві негативного ставлення до корупції;

  забезпечити здійснення заходів, передбачених на 2013 рік Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки ( 1240-2011-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240;

  забезпечити дотримання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування( 33/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33;

  продовжити здійснення заходів для підвищення рівня підготовки фахівців у сфері боротьби з корупцією в межах реалізації Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій.

  Основні заходи:

  організувати із залученням допомоги держав — членів Альянсу проведення в 2013 році навчального курсу з питань запобігання корупції;

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України

  завершити проведення в державних органах чергового етапу cамооцінки щодо корупційних загроз у сферах безпеки і оборони України з використанням можливостей Ініціативи НАТО з розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій;

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби України

  забезпечити участь органів сектору безпеки і оборони України у передбачених Ініціативою НАТО з розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій;

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України

  ужити заходів щодо започаткування проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реалізації антикорупційної політики;

  Апарат Ради національної безпеки і оборони України

  продовжити проведення навчальних курсів для працівників Центрального управління Служби безпеки України і підпорядкованих йому регіональних органів щодо розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій.

  Служба безпеки України

  1.1.2.2. Реформа державного управління

  Україна підвищує ефективність державного управління, зокрема, шляхом удосконалення системи та структури органів виконавчої влади, запровадження європейських стандартів державної служби і підвищення її престижу, упорядкування діяльності з надання адміністративних послуг, запровадження елементів електронного урядування.

  Середньострокова ціль — забезпечити впровадження суспільно орієнтованого та прозорого механізму державного управління, надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних послуг.

  Пріоритетне завдання на поточний рік — внесення на розгляд та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, підготовленого з урахуванням рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи.

  Основний захід — внести на розгляд та забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України.

  Кабінет Міністрів України

  1.1.2.3. Боротьба з відмиванням коштів

  Україна продовжує здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

  Середньострокові цілі:

  удосконалити національне законодавство щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

  забезпечити здійснення комплексу заходів, спрямованих на імплементацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму( 994_948 ), ратифікованої Законом України від 17 листопада 2010 року № 2698-VI( 2698-17 );

  забезпечити виконання рекомендацій експертів Спеціального експертного комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), наданих за результатами III раунду оцінки України;

  продовжити здійснення заходів, спрямованих на виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму( 995_518 ), ратифікованої Законом України від 12 вересня 2002 року № 149-IV( 149-15 ).

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  сприяти дальшому поглибленню співробітництва з міжнародними організаціями з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

  продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних договорів України міжвідомчого характеру про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

  забезпечити обмін інформацією та досвідом щодо економічних та фінансових аспектів боротьби з тероризмом у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки.

  Основні заходи:

  продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів України (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

  Державна служба фінансового моніторингу України, Служба безпеки України

  забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН, а також комітетів, робочих груп Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Євразійської групи з питань протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

  Державна служба фінансового моніторингу України, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України

  1.2. Економічні питання

  Продовжується виконання Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» ( n0004100-10 ). У рамках третього етапу реформ триває здійснення заходів, спрямованих на розбудову сучасної, сталої, відкритої та конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя населення, поліпшення бізнес-клімату, модернізацію інфраструктури і базових секторів економіки.

  Особлива увага приділяється здійсненню заходів із підвищення ефективності соціального захисту, зокрема підвищення якості і доступності освіти та медичного обслуговування.

  Україна докладає максимальних зусиль для забезпечення стабільності фінансової системи, активізації кредитування реального сектору економіки, проведення глибоких інституціональних реформ, активізації залучення інвестицій у модернізацію економіки, створення сприятливих умов для провадження виробничої діяльності, що дасть змогу закріпити позитивну тенденцію до зростання національної економіки та підвищити рівень її адаптованості до можливих загроз.

  1.2.1. Досягнення макроекономічної стабільності

  Основні зусилля Уряду України спрямовані на збереження сталого економічного зростання шляхом розвитку його інноваційно-інвестиційної складової, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та впровадження стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян унаслідок зростання продуктивності праці з метою досягнення основної мети розвитку — підвищення добробуту населення України.

  Продовжується проведення бюджетної та податкової реформ, прогресивних структурних змін в енергетиці, агропромисловому комплексі та житлово-комунальному господарстві, забезпечення значного збільшення обсягів інвестицій у ці сфери в результаті формування сприятливого бізнес-середовища.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити реалізацію виваженої макроекономічної політики, стабілізацію та оздоровлення фінансової системи;

 16. забезпечити позитивні темпи приросту реального валового внутрішнього продукту;
 17. забезпечити збереження відносної цінової стабільності;
 18. продовжити оптимізацію податкової системи шляхом розширення бази оподаткування;
 19. забезпечити поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, проведення активної інвестиційної політики та модернізацію інфраструктури, а також реформування і розвиток ключових секторів економіки;

 20. забезпечити максимальну прозорість процесів приватизації державного майна;
 21. поліпшити умови життєдіяльності громадян шляхом забезпечення розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, зниження темпів інфляції через збільшення обсягу пропонованих товарів і послуг;

  забезпечити відновлення довгострокового кредитування реального сектору економіки та домогосподарств;

  продовжити підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, збільшення обсягу їх експорту та створення умов для імпортозаміщення;

  забезпечити зменшення диспропорції у розвитку регіонів шляхом підвищення ефективності використання наявного економічного потенціалу, а також стимулювання на регіональному рівні розвитку економіки та залучення інвестицій.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

 22. забезпечити стабільність грошової одиниці України;
 23. створити умови для соціально-економічного зростання;
 24. сприяти розвитку державно-приватного партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та стимулювання інвестиційної діяльності;

  сприяти посиленню ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем;

 25. забезпечити утримання інфляції в межах до 10 відсотків.
 26. Основні заходи:

 27. створити умови для забезпечення стабільності грошової одиниці України;
 28. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, за участю Національного банку України

 29. створити умови для соціально-економічного зростання;
 30. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, за участю Національного банку України

  сприяти розвитку державно-приватного партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та стимулювання інвестиційної діяльності;

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, за участю Національного банку України

  сприяти посиленню ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем;

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, за участю Національного банку України

 31. створити умови для забезпечення утримання інфляції в межах до 10 відсотків.
 32. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, за участю Національного банку України

  1.2.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

  Здійснюються заходи з удосконалення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення розвитку підприємництва та конкуренції на внутрішньому ринку, розв'язання проблем підприємництва, спрощення процедури реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і видачі їм документів дозвільного характеру, удосконалення форм фінансової та матеріально-технічної підтримки, навчання і підвищення кваліфікації населення з орієнтацією на провадження підприємницької діяльності.

  Середньострокові цілі:

  удосконалити державну політику щодо малого та середнього підприємництва з урахуванням європейського досвіду у цій сфері;

  продовжити запровадження в Україні механізму підтримки малого та середнього підприємництва відповідно до принципів, визначених в Акті з питань малого бізнесу для Європи;

  продовжити вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності шляхом законодавчого врегулювання питань щодо скасування документів дозвільного характеру, які є недоцільними та економічно необгрунтованими;

 33. забезпечити надання фінансово-кредитної та інформаційної підтримки суб'єктам малого підприємництва;
 34. сприяти підвищенню конкурентоспроможності малих і середніх підприємств на інвестиційно-інноваційній основі;

  забезпечити гармонізацію вітчизняної нормативно-правової бази у сфері захисту прав споживачів з європейською;

  забезпечити посилення гарантій прав власності, обмеження втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання, зменшення інвестиційних ризиків.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

 35. продовжити впорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру;
 36. упровадити в Україні принципи, визначені в Акті з питань малого бізнесу для Європи;
 37. залучити міжнародну технічну допомогу з метою сприяння забезпеченню інноваційної спрямованості підприємництва, правової, фінансової, організаційної підтримки перспективних інвестиційних та інноваційних проектів у сфері малого підприємництва, стимулювання розвитку венчурного капіталу, лізингу, факторингу, розроблення і реалізації кластерних проектів;

  сприяти розвитку експортної діяльності українських підприємств, створенню системи підтримки експортної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва.

  Основні заходи:

 38. продовжити впорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру;
 39. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 40. упровадити в Україні принципи, визначені в Акті з питань малого бізнесу для Європи;
 41. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  залучити міжнародну технічну допомогу з метою сприяння забезпеченню інноваційної спрямованості підприємництва, правової, фінансової, організаційної підтримки перспективних інвестиційних та інноваційних проектів у сфері малого підприємництва, стимулювання розвитку венчурного капіталу, лізингу, факторингу, розроблення і реалізації кластерних проектів;

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  сприяти розвитку експортної діяльності українських підприємств, створенню системи підтримки експортної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва.

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  1.2.3. Енергетична безпека

  Україна продовжує здійснення заходів щодо диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів, удосконалення технологій енергозабезпечення, забезпечення безпеки і надійності функціонування атомної енергетики, реформування енергетичного сектору, підвищення енергоефективності та енергозбереження, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії.

  Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року( 145-2006-р ), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р, а також у рамках співробітництва з європейськими інституціями в енергетичній сфері продовжується здійснення заходів щодо інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа).

  Україна забезпечує виконання зобов'язань, які випливають з її членства в Енергетичному Співтоваристві.

  Україна продовжує реалізацію положень Спільної заяви за результатами Спільної ЄС — Україна міжнародної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України( 994_989 ), підписаної 23 березня 2009 року.

  Середньострокові цілі:

 42. знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту;
 43. оптимізувати структуру енергетичного балансу держави шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, і заміщення їх власними традиційними та альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними;

  зменшити обсяг технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів унаслідок модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності;

  продовжити створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток енергетичної галузі України і здійснення заходів з інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України в об'єднання європейських енергосистем ENTSO-E (континентальна Європа);

 44. продовжити реформування нафтогазової галузі з метою підвищення її інвестиційної привабливості.
 45. Пріоритетні завдання на поточний рік:

 46. вивчити досвід держав — членів НАТО щодо:
 47. - стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації виробництва з упровадженням енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів;

  - стимулювання населення до використання енергоефективного побутового енергообладнання та електроприладів, технологій, матеріалів;

  здійснити заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки, зокрема, шляхом продовження співробітництва в рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки;

  забезпечити проведення за участю експертів НАТО аналізу даних про існуючі та потенційні загрози для безпечного функціонування об'єктів атомної енергетики, магістральних нафтопроводів та ліній електропередач, у тому числі у зв'язку з протиправним втручанням в їх роботу.

  Основні заходи:

  здійснювати заходи щодо реформування публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямовані на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства ( 994_a27 ), ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI ( 2787-17 ), у тому числі дотримання вимог Директиви 2003/55/ЄС( 994_380 ) стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу;

  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, за участю публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

  здійснити заходи щодо супроводження реалізації проекту «Дослідження можливості синхронного об'єднання української і молдавської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E» в рамках Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна — Румунія — Республіка Молдова»;

  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, за участю державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

 48. провести засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань економічної безпеки.
 49. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  1.3. Зовнішня політика

  Україна з урахуванням своїх національних інтересів проводить збалансовану зовнішню політику, що грунтується на принципах міжнародного права, зокрема принципах рівноправності та взаємовигідного співробітництва, з дотриманням політики позаблоковості.

  Розвиток політичного діалогу та практичного співробітництва з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, сприятиме здійсненню внутрішньодержавних демократичних перетворень, реалізації політики європейської інтеграції, а також зміцненню позицій України на міжнародній арені.

  1.3.1. Конструктивне партнерство з НАТО у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору. Участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО

  Україна продовжує робити свій внесок у справу підтримання миру і стабільності на євроатлантичному просторі та поза його межами. Україна і надалі надаватиме підтримку міжнародним операціям Альянсу з підтримання миру і безпеки.

  Середньострокові цілі:

  підтримувати на високому рівні політичний діалог та взаємовигідне практичне галузеве співробітництво України з НАТО;

  забезпечити продовження участі національного контингенту та національного персоналу України в міжнародних операціях НАТО з підтримання миру і безпеки;

  здійснювати підготовку підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях Альянсу у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору;

  забезпечити участь у плануванні нової міжнародної тренувальної, допоміжної та дорадчої місії НАТО в Ісламській Республіці Афганістан після 2014 року, визначити механізм надання фінансової допомоги для розвитку Афганських національних сил безпеки на період з 2015 по 2017 роки.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  активізувати політичний діалог та практичне співробітництво України з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;

 50. продовжити практику проведення консультацій між Україною та НАТО щодо нових загроз та викликів;
 51. продовжити планову підготовку підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України для участі в операціях Альянсу з метою досягнення цілей партнерства шляхом участі у Процесі планування та оцінки сил у рамках виконання програми «Партнерство заради миру»( 950_001 );

  продовжити здійснення заходів щодо правового забезпечення участі підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України в операціях НАТО за кордоном.

  Основні заходи:

  ужити заходів щодо проведення засідань Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони, а також глав дипломатичних представництв;

  Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України

  ужити заходів щодо проведення засідань на високому рівні спільних робочих груп Україна — НАТО з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках Комісії Україна — НАТО;

  Міністерство оборони України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Міністерство закордонних справ України

  провести спільні засідання і консультації з Комітетом НАТО з питань політики та партнерства щодо актуальних питань зовнішньої політики України і співробітництва між Україною та Альянсом згідно з Планом заходів Комісії Україна — НАТО на 2013 рік;

  Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, інші заінтересовані органи виконавчої влади

  забезпечити дальшу участь підрозділів Збройних Сил України в операції Багатонаціональних сил НАТО в Косово (КФОР), операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Ісламській Республіці Афганістан, операції НАТО «Активні зусилля» у Середземному морі;

  Міністерство оборони України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  узяти участь у плануванні нової міжнародної тренувальної, допоміжної та дорадчої місії НАТО в Ісламській Республіці Афганістан після 2014 року;

  Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 52. забезпечити участь визначених підрозділів Збройних Сил України в операції НАТО «Океанський Щит»;
 53. Міністерство оборони України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  ужити заходів щодо правового забезпечення участі підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України в операціях Альянсу.

  Служба безпеки України

  1.3.1.1. Забезпечення національного представництва в органах Альянсу

  Місія України при НАТО на постійній основі забезпечує взаємозв'язок України з Організацією Північноатлантичного договору( 950_008 ).

  Збройні Сили України забезпечують проходження служби шістьма офіцерами на посадах штабних елементів партнерства військової командної структури Альянсу.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити участь представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України в основних заходах Альянсу та його робочих органах;

  забезпечити проведення підготовки фахівців для заміщення посад у складі Місії України при НАТО, штабних елементів партнерства військової командної структури Альянсу;

  продовжити практику стажування представників Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України в органах Альянсу.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  забезпечити вивчення іноземних мов та підвищення рівня професійної підготовки фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах Альянсу;

  провести планові ротації військовослужбовців і працівників Міністерства оборони України, Збройних Сил України на посадах в Місії України при НАТО, штабних елементів партнерства військової командної структури Альянсу за результатами прозорого та альтернативного добору кандидатів.

  Основні заходи:

  забезпечити вивчення іноземних мов та підвищення рівня професійної підготовки фахівців для заміщення посад у представництвах України в робочих органах Альянсу;

  Міністерство оборони України

  провести планові ротації військовослужбовців і працівників Міністерства оборони України, Збройних Сил України на посадах в Місії України при НАТО, штабних елементів партнерства військової командної структури Альянсу за результатами прозорого та альтернативного добору кандидатів.

  Міністерство оборони України

  1.3.2. Інтеграція в Європейський Союз

  У контексті реалізації стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі забезпечується співробітництво з ЄС у сфері зовнішньої політики, торговельно-економічній сфері, сферах юстиції, внутрішніх справ та енергетики.

  Середньострокові цілі:

  ужити заходів щодо укладення та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

  забезпечити виконання Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України( 494/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494;

  ужити заходів щодо оптимізації співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, зокрема в рамках Спільної політики безпеки і оборони;

 54. продовжити виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС( 994_990 );
 55. продовжити співробітництво між Україною та ЄС у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  здійснити в установленому порядку заходи щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

  забезпечити завершення першої (законодавчої) фази Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України( 494/2011 ) та вжити заходів стосовно виконання другої (імплементаційної) фази зазначеного Плану; продовжити переговори зі стороною ЄС щодо дальшої участі України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» та стосовно співробітництва з Європейським оборонним агентством;

  продовжити роботу з можливого розширення формату воєнно-політичного діалогу між Україною та ЄС, зокрема участі Міністра оборони України у неформальних засіданнях на рівні міністрів оборони держав — членів ЄС;

  продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM).

  Основні заходи:

  продовжити воєнно-політичні консультації та зустрічі на високому рівні між представниками України та ЄС;

  Міністерство оборони України

  продовжити виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 — 2015 роки ( 974-2008-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 974;

  Національне агентство України з питань державної служби

  продовжити співробітництво з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM) у сфері запобігання та протидії корупції на митницях і в органах охорони державного кордону, боротьби з транснаціональною організованою злочинністю тощо.

  Служба безпеки України

  1.3.3. Розвиток добросусідських відносин із сусідніми державами

  Україна розбудовує та зміцнює добросусідські відносини із сусідніми державами. Україна приділяє особливу увагу вирішенню питання договірно-правового оформлення державного кордону.

  Середньострокові цілі:

  ужити заходів щодо розвитку і зміцнення добросусідських відносин, удосконалення договірно-правової бази співробітництва між Україною та Республікою Білорусь, Республікою Болгарія, Грузією, Республікою Молдова, Російською Федерацією, Румунією, Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою;

  ужити заходів щодо розвитку всебічного співробітництва і стратегічного партнерства між Україною та Турецькою Республікою, що сприятиме зміцненню воєнно-політичної стабільності, енергетичної та комунікаційної безпеки у Чорноморському регіоні, успішному економічному розвитку держав регіону та поширенню атмосфери добросусідства;

  забезпечити розширення участі України в діяльності органів галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав;

  забезпечувати виконання двосторонніх міжурядових угод України із сусідніми державами (Словацька Республіка, Республіка Польща, Угорська Республіка, Республіка Білорусь) у сфері зміцнення довіри і безпеки та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року;

  ужити заходів щодо створення навколо України всеохоплюючої смуги довіри та безпеки шляхом активної взаємодії України з державами Чорноморського регіону на основі відповідних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  активізувати та поглибити галузеве співробітництво України з Республікою Білорусь та Російською Федерацією;

 56. продовжити підготовку до головування України у Співдружності Незалежних Держав у 2014 році;
 57. завершити демаркацію державного кордону між Україною та Республікою Молдова, продовжити роботу із делімітації та демаркації українсько-російського державного кордону в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці;

  продовжити роботу з удосконалення договірно-правового забезпечення функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України, проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, узгодження результатів інвентаризації земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України;

  ужити заходів щодо підписання двосторонньої угоди між Україною та Румунією стосовно додаткових заходів довіри і безпеки в прикордонних районах;

  здійснювати контроль за військовою діяльністю у прикордонних районах між Україною та Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь на виконання двосторонніх угод та Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року.

  Основні заходи:

 58. провести спільні із сусідніми державами заходи щодо прикордонного співробітництва;
 59. Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство закордонних справ України, за участю інших державних органів

  забезпечити участь делегацій України у засіданнях Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради Співдружності Незалежних Держав;

  Міністерство закордонних справ України

  ужити заходів щодо проведення засідань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії та її робочих груп;

  Міністерство закордонних справ України

  забезпечити проведення засідань Cпільної українсько-молдовської демаркаційної комісії та Спільної українсько-російської демаркаційної комісії;

  Міністерство закордонних справ України, Адміністрація Державної прикордонної служби України

  забезпечити супроводження іноземних інспекційних груп на території України, здійснення контролю за військовою діяльністю, проведення робочих зустрічей на виконання двосторонніх угод між Україною та Словацькою Республікою, Республікою Польща, Угорською Республікою, Республікою Білорусь у сфері зміцнення безпеки і довіри.

  Міністерство оборони України

  1.3.4. Головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі

  У 2013 році Україна головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Україна розглядає ОБСЄ як унікальну платформу для відкритого діалогу між рівноправними партнерами та пошуку спільних відповідей на сучасні виклики та загрози безпеці.

  Під час головування в ОБСЄ Україна у своїй роботі забезпечує збалансований підхід до всіх вимірів діяльності ОБСЄ, сприяє дотриманню принципів та досягненню цілей Організації, зміцненню довіри між її державами — членами.

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  сприяти визначенню шляхів політичного врегулювання тривалих конфліктів, досягненню прогресу в переговорах щодо врегулювання придністровської проблеми у форматі «5 + 2» та Женевських дискусіях з питань безпеки і стабільності на Кавказі, а також підтримувати діяльність Мінської групи ОБСЄ з урегулювання нагірно-карабаського конфлікту;

  продовжити здійснення заходів щодо вдосконалення механізму контролю над озброєннями та заходів зі зміцнення довіри і безпеки у військовій сфері;

  сприяти зміцненню міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональним загрозам, у тому числі у сфері боротьби з тероризмом і наркоторгівлею, а також підвищенню ефективності управління та безпеки кордонів;

  сприяти створенню вільної, демократичної, єдиної євроатлантичної та євразійської безпекової спільноти в регіоні ОБСЄ, зокрема, шляхом надання підтримки процесу «Гельсінкі + 40»;

  ужити заходів щодо проведення аналізу потенційних ризиків для безпеки держав — членів ОБСЄ у зв'язку із завершенням у 2014 році діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та визначення шляхів можливого реагування з боку ОБСЄ;

  підтримувати в рамках ОБСЄ діалог з питань міжнародного співробітництва в галузі енергетичної безпеки та безпеки довкілля;

  сприяти виконанню в повному обсязі всіма державами — членами ОБСЄ їх міжнародних зобов'язань у сфері людського виміру.

  Основний захід — здійснити заходи щодо реалізації пріоритетів головування України в ОБСЄ.

  Міністерство закордонних справ України

  1.3.5. Внесок у забезпечення регіональної безпеки. Участь у регіональних ініціативах

  Україна продовжує брати участь у регіональних ініціативах з метою забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

  Середньострокові цілі:

  продовжити активне співробітництво в Чорноморському регіоні шляхом участі у регіональних ініціативах та перспективних міжнародних проектах;

  продовжити активне співробітництво в рамках ініціатив Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC).

  Пріоритетні завдання на поточний рік:

  забезпечити участь у заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC), із підтримання діалогу з питань здійснення контролю над озброєнням, із зміцнення довіри та безпеки, реформування збройних сил, здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також над правоохоронними органами держави, заходах з безпеки кордонів;

  ужити заходів щодо розвитку співробітництва з державами Вишеградської групи та Південно-Східної Європи в рамках регіональних ініціатив та спільних проектів;

  забезпечити участь у заходах, що проводяться в рамках Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ, щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів;

  забезпечити участь України в діяльності Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та органів, пов'язаних з ОЧЕС;

 60. забезпечити головування України в ОЧЕС.
 61. Основні заходи:

  забезпечити участь у засіданнях, конференціях, інших практичних заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням (RACVIAC);

  Міністерство оборони України

  забезпечити участь у засіданнях Ради міністрів оборони держав Південно-Східної Європи та Вишеградської групи, а також їх ініціативах і програмах;

  Міністерство оборони України

  забезпечити участь у заходах Організації за демократію та економічний розвиток — ГУАМ щодо боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів;

  Служба безпеки України

  забезпечити проведення заходів високого рівня в рамках головування України в ОЧЕС, зокрема засідання Ради міністрів закордонних справ.

  Міністерство закордонних справ України

  1.3.6. Внесок у забезпечення розв'язання конфліктів мирним шляхом

  Позиція України щодо врегулювання «заморожених» конфліктів на пострадянському просторі базується на таких принципах:

 62. збереження суверенітету і територіальної цілісності держав;
 63. повага до прав людини і забезпечення прав національних меншин;
 64. неприпустимість використання «косовського питання» як прецеденту.
 65. Середньострокова ціль — сприяти врегулюванню «заморожених» конфліктів мирним шляхом, насамперед дипломатичними засобами.

  Пріоритетне завдання на поточний рік — сприяти проведенню переговорів щодо врегулювання придністровської проблеми у форматі «5 + 2», підтриманню прямого діалогу та розв'язанню основних соціальних, економічних, гуманітарних проблем між сторонами придністровського конфлікту.

  Основні заходи:

  сприяти консолідації зусиль учасників офіційного переговорного процесу щодо врегулювання придністровської проблеми у форматі «5 + 2» для продовження зазначених переговорів на основі узгоджених сторонами принципів, процедур та порядку денного переговорного процесу;

  Міністерство закордонних справ України

  сприяти налагодженню стабільного діалогу, розв'язанню наявних соціально-економічних, загальноправових, гуманітарних проблем та проблем захисту прав людини між сторонами придністровського конфлікту;

  Міністерство закордонних справ України

  продовжити систематичні консультації з учасниками переговорів щодо врегулювання придністровської проблеми та іншими заінтересованими сторонами з метою закріплення позитивних зрушень, забезпечення прогресу в урегулюванні придністровського конфлікту, здійснення заходів для зміцнення довіри і безпеки у регіоні.

  Міністерство закордонних справ України

  1.3.7. Співробітництво з міжнародними організаціями

  Україна надає виключно важливого значення зміцненню ООН як центру багатосторонніх зусиль у подоланні складних та комплексних викликів нового тисячоліття. У цьому контексті Україна як одна з найактивніших держав — контрибуторів міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, що проводяться під егідою ООН, а також як кандидат для обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2016 — 2017 років приділяє виняткову увагу діяльності ООН у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки.

  Україна як активний учасник Організації з безпеки і співробітництва в Європі заінтересована у використанні можливостей ОБСЄ для підвищення рівня національної безпеки, забезпечення територіальної цілісності, недоторканності державних кордонів, запобігання конфліктам і кризовим ситуаціям і врегулювання «заморожених» конфліктів, зміцнення демократії на європейському просторі, а також підтримання стійкого економічного зростання.

  Україна спрямовує зусилля на підтримання конструктивного діалогу та співробітництва з Радою Європи у контексті проведення демократичних реформ в Україні, продовжує виконання проектів у рамках плану дій Ради Європи для України на 2011 — 2014 роки у сфері захисту прав людини, щодо реформування судової системи, прокуратури, органів місцевого самоврядування, боротьби з дискримінацією, забезпечення свободи засобів масової інформації, рівності жінок і чоловіків, захисту дітей.

  Середньострокові цілі:

  продовжити роботу із залучення національного контингенту та національного персоналу України до проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки під егідою ООН;

 66. забезпечити виконання зобов'язань України, які випливають з її членства в Раді Європи.
 67. Пріоритетні завдання на поточний рік:

  вивчити питання щодо можливостей поглиблення співробітництва між Україною та НАТО у контексті розширення участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, які проводяться під егідою ООН;

  продовжити виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ — Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)( 994_922 ), ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 року № 1264-VI( 1264-17 );

  ужити заходів до виконання зобов'язань України, які випливають з її членства в Раді Європи, зокрема стосовно приведення функцій прокуратури у відповідність із європейськими стандартами;

 68. продовжити імплементацію плану дій Ради Європи для України на 2011 — 2014 роки.
 69. Основні заходи:

  провести міжнародний семінар для представників правоохоронних органів на тему: «Розвиток системи стратегічного управління міжнародною миротворчою поліцейською діяльністю»;

  Міністерство закордонних справ України, за участю інших державних органів

  забезпечити реалізацію запланованих на 2013 рік проектів у рамках плану дій Ради Європи для України на 2011 — 2014 роки.

  Міністерство закордонних справ України, за участю інших державних органів

  1.3.8. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

  Україна здійснює заходи щодо розширення та зміцнення міжнародного співробітництва з метою забезпечення захисту державних інтересів у сфері роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки.

  Україна продовжує співробітництво з Альянсом у сфері здійснення контролю над озброєнням у рамках Верифікаційного координаційного комітету НАТО.

  Україна дотримуватиметься своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї( 995_098 ), до якого вона приєдналася згідно із Законом України від 16 листопада 1994 року № 248/94-ВР( 248/94-ВР ), Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань( 995_372 ), ратифікованим Законом України від 16 листопада 2000 року № 2107-III( 2107-14 ), Договором про звичайні збройні сили в Європі( 994_314 ), ратифікованим Постановою Верховної Ради України від 1 липня 1992 року № 2526-XII ( 2526-12 ), Договором з відкритого неба( 994_316 ), ратифікованим Законом України від 2 березня 2000 року № 1509-III( 1509-14 ), Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення( 995_182 ), ратифікованою Законом України від 16 жовтня 1998 року № 187-XIV( 187-14 ), Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення ( 995_054 ), Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію( 995_266 ), Віденським документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки 2011 року.

  Середньострокові цілі:

  забезпечити дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері здійснення контролю над озброєнням та обміну інформацією з учасниками міжнародних режимів експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Австралійська група);

  забезпечити обмін інформацією між Україною та державами — членами Альянсу згідно з міжнародними договорами з питань здійснення контролю над озброєнням;

  продовжити участь у реалізації ініціативи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення»;

  продовжити вдосконалення механізму взаємодії з верифікаційними органами держав — членів Альянсу та Верифікаційним координаційним комітетом НАТО щодо здійснення щорічних двосторонніх контрольн

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Адвокаты Киева

  Адвокаты Киева всегда придут на помощь, если это потребуется. Если требуется адвокат, не стоит откладывать с выбором защитника.

  США дали 5 млн доларів на «сприяння чесним виборам» в Україні

  Сполучені Штати профінансували заходи зі сприяння чесним парламентським виборам в Україні на 5 млн доларів.

  Гості з Румунії в Київській опереті

  Національний День Румунії щороку святкують 1 грудня, відтоді як 1918-го Трансільванія приєдналася до Румунії й цим завершився процес утворення єдиної Румунської національної держави. В Україні ...

  Постанова НКРЕ №97 від 01.02.2013

  Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ Державний ощадний банк України гарантованими постачальниками та їх структурними ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет сайт просто обалденный. Несомненно нужный и простой в пользовании портал.

  Да, тут много актуальной информации. Огромнейшее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - просто молодцы.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0