Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Державне регулювання економіки: інструментарій потребує модернізації

  Державне регулювання економіки: інструментарій потребує модернізації

  Щоб протистояти сучасним глобальним викликам, Мінекономрозвитку і торгівлі України має переформатувати пріоритети діяльності на кшталт європейських

  Володимир ЛІТКЕВИЧ, кандидат юридичних наук, спеціально для «Урядового кур’єра»

  Усупереч сучасним ринковим теоріям, що обіцяють усунення держави з економіки, її роль, значення та вплив на цю сферу людської діяльності залишаються значними. Державне регулювання економічних процесів здійснюється через систему органів, головним серед яких, зазвичай, є міністерство економіки. Україна в цьому не виняток. Серед 9 українських міністерств, які відповідають сьогодні за різні напрямки державної політики в сфері економіки, центральне місце посідає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, найважливішим завданням якого є формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.

  Центр формування, а не споживання

  Згідно з держбюджетом-2012 міністерство було визначено головним розпорядником бюджетних коштів за 32 бюджетними програмами у сумі 2,9 млрд грн, з яких 53% становили видатки розвитку і 47% — видатки споживання. Фактично ж за минулий рік використано лише 1,3 млрд грн, або 45,1% бюджетних коштів. Враховуючи те, що у 2012 році не відбувалося значних реорганізацій міністерства, можна припустити, що майже вся сума бюджетних коштів була використана на споживання (оплату праці співробітників, комунальні послуги, навчання).

  Головним інструментарієм формування й забезпечення міністерством державної політики економічного та соціального розвитку України у 2012 році була розробка нормативно-правових актів, проведення семінарів, нарад, участь у робочих групах, створення баз даних. Кількісно політика держави в економічній сфері торік була репрезентована міністерством у вигляді 120 нормативно-правових актів, 9 угод про партнерство, 38 стратегічних прогнозних і програмних документів, 3423 нотифікацій щодо заходів у сфері технічного регулювання тощо. В цілому міністерство у складі 26 департаментів, 41 управління і 189 відділів, судячи з його звіту за 2012 рік, виконало роботу середньої консалтингової фірми. Як це відобразилося на економіці? За підсумками 2012 року більшість агрегованих видів економічної діяльності продемонстрували негативну динаміку. Зокрема, скоротилися обсяги промислового виробництва на 1,8%, сільськогосподарського виробництва на 8,2%, виконаних будівельних робіт на 13,8% (інформацію взято зі звітів міністерства за минулий рік).

  Результати і методи роботи міністерства за минулий рік безумовно не відповідають вимозі Президента України щодо запровадження новітніх дієвих інструментів економічного регулювання, зазначеній зокрема у його Посланні до Верховної Ради 2011 року «Модернізація України — наш стратегічний вибір». Такий стан реалізації державної політики в сфері економіки став, можливо, підставою для ініціативи керівника цього відомства Ігоря Прасолова оголосити про проведення кардинальної модернізації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою його перетворення в могутній центр формування і реалізації економічної політики. Основою майбутніх перетворень, за словами міністра, повинні стати власні напрацювання міністерства, а також послуги міжнародних консалтингових компаній.

  Що Україна отримає внаслідок майбутньої модернізації, буде видно вже найближчим часом. Щоб мати змогу оцінити її кінцеві результати, розглянемо найбільш успішні приклади державного регулювання економіки.

  Європейська Мекка високих технологій

  Фінансова криза 2008 року показала, які системи державного управління були найбільш ефективними. Однією із країн, яка не тільки справилася з економічними негараздами 2008 року, але мала і має змогу надавати дієву допомогу своїм партнерам, є Федеративна Республіка Німеччина. В свою чергу серед членів федерації цієї держави, які не тільки демонструють позитивні результати, а й надають фінансову підтримку (є фінансовими донорами) іншим федеративним землям, є Вільна Держава Баварія.

  Вона займає площу 70 549 кв. км, її населення — 12,584 млн чоловік (станом на вересень 2011 р.). Валовий внутрішній продукт Баварії у 2012 році становив 465,5 млрд євро (17,6% від загального німецького ВВП), утричі більше, ніж в Україні. У 2012 році з Баварії експортовано продукції на суму 166 млрд євро, що свідчить про високу конкурентоздатність її економіки. Свій шлях до статусу, за словами Білла Гейтса, «європейської Мекки високих технологій» Баварія розпочала зі зруйнованої війною переважно сільськогосподарської частини Німеччини. В центрі цієї економічної метаморфози стояло і стоїть Баварське державне міністерство економіки, інфраструктури, транспорту і технології.

  Структурно міністерство складається з 11 управлінь і 74 відділів, де працюють приблизно 480 співробітників, з яких 57% становлять чиновники, власне державні службовці (приймають присягу), 36% — співробітники, які працюють на підставі трудового договору, і 7% — робітники допоміжних служб.

  Як і будь-який орган виконавчої влади, Міністерство економіки Баварії бере активну участь у розробці проектів нормативних актів, покликаних регулювати питання економічної політики держави та обмеження монополізму. Проте одним із головних напрямків його діяльності є фінансова підтримка малого і середнього бізнесу, що є основою економіки (99%). Головна мета такої підтримки полягає в мінімізації проблем цього сектору економіки, пов’язаних з недостатністю фінансового капіталу для розвитку і підтримання конкурентоздатності, з браком можливостей для самостійної підготовки кадрів, з обмеженим доступом до інновацій і нових технологій, з труднощами в налагодженні коопераційних зв’язків.

  У 2012 році на підтримку малого і середнього бізнесу бюджетом Баварії виділено через міністерство економіки 549,9 млн євро, з яких 326 млн — для сприяння структурному і регіональному розвитку бізнесу, 146,2 млн євро направлено на фінансування нових технологій і 77,7 млн передбачено для сприяння професійній освіті.

  Як при розподілі бюджетних коштів у Баварії забезпечують їх ефективне використання і уникають при цьому проявів корупції? Чиновник, незалежно від країни походження, якщо отримає право безпосереднього розподілу бюджетних коштів, проводитиме його неефективно, зі значними втратами і корупційним «присмаком», — це безспірна істина. Тому в Баварії чиновникам доручають тільки розробку програм використання державних коштів, а власне безпосереднє їхнє фінансування передається у Баварську земельну установу фінансування відбудови, спеціальний державний банк розвитку Баварії. До речі, цю банківську установу було створено у 1951 році з активами у сумі лише 50,5 млн марок кредитів і 196 млн марок державних гарантій. У 2012 році обсяг усіх фінансових операцій установи становив 24 млрд євро. При цьому в установі зайнято лише 314 співробітників.

  Отримавши від міністерства економіки кошти для підтримки малого і середнього бізнесу, вказана установа у 2012 році надала лише кредитів для цих підприємств у сумі 2,5 млрд євро. Збільшення фінансування майже у 5 разів відбулося за рахунок власних коштів установи і коштів, залучених на фінансових ринках. Однак і ця установа не кредитує безпосередньо бізнес. Кредити надаються виключно через комерційні банки. Вони є більш мобільними, краще знають своїх клієнтів і мають можливості і ресурси для контролю за використанням кредитних коштів. Крім того, на комерційні банки покладається відповідальність за повернення державних кредитних коштів, що робить фінансування державою економіки фактично беззбитковим.

  Разом з власним внеском позичальника у проект, що повинен складати не менше 30% його вартості, економіка Баварії отримала у 2012 році близько 3,5 млрд євро пільгових фінансових ресурсів. Результатом кредитування 5400 підприємств малого і середнього бізнесу у 2012 році стало, за інформацією установи, створення 6100 нових робочих місць і збереження 156000.

  Самоорганізуючий партнер

  Проте всі перераховані методи і напрямки діяльності міністерства не дали б таких відчутних результатів, якби не існувало певного структурованого середовища, в якому реалізується економічна політика держави. В Баварії, як і у всій Німеччині, сформовано чітку систему самоорганізації економіки у вигляді різноманітних союзів, організацій підприємців. На рівні окремої землі і федерації вони утворюють об’єднання, які представляють і відстоюють політичні інтереси економіки, — Організація Баварської економіки; територіальні інтереси економіки — Конференція торгово-промислових палат Баварії і Асоціація ремісничих палат Баварії; соціально-політичні інтереси економіки — союзи роботодавців, які входять до складу Організації Баварської економіки та профспілки, найбільшим об’єднанням яких на території Баварії є Представництво союзу німецьких профспілок у Баварії.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Киевские коммунальщики растратили почти 300 тыс. грн, выделенных на озеленение города

  Прокуратура Дарницкого района Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, которые растратили ...

  Розпочинається он-лайн трансляція судових засідань.

  Апеляційний суд Херсонської області 20 лютого 2014 року проведе два судових засідання, які будуть транслюватися на порталі Судової влади України:

  «Я краще з’їм перед РАЦСом свій паспорт»

  Як ставиться молодь до офіційного шлюбу та цивільних відносин? Це зясовували фахівці Херсонського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Під час Тижня безпечної поведінки ...

  Підземні нелегали

  Складається враження, що чорне золото в надрах поблизу Золотарівки в Шахтарському районі і справді на вагу золота: аби добути вугілля й підняти його на поверхню, місцеві жителі ладні трудитися ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет сайт суперовый! Пользовался очень часто. Этот сайт ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

  Сайт - обалденный. Благодарю. Без всякого сомнения полезный и удобный интернет проект.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0