Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці, Федерація професійних спілок УкраїниПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 28.02.2013  № П-16-12
 2. Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці

  Постановою Ради ФПУ "Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства" від 12.12.2012 № Р-6-3 визначено, що однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву з питань охорони праці, а також недостатнє використання сучасних методів навчання та інформаційних технологій.

  За результатами моніторингу виконання постанови президії ФПУ від 30.06.2005 № П-18-15( v8-15580-05 ) "Про порядок і Типову програму навчання представників профспілок з питань охорони праці" встановлено недостатню активність цієї роботи в профспілкових органах різних рівнів.

  У більшості навчально-методичних центрів ФПУ виявлено низку проблем в організації та проведенні навчання з питань охорони праці:

  - слабке матеріально-технічне та методичне забезпечення навчального процесу з питань охорони праці;

  - не обладнано кабінети охорони праці, а ті, що існують, не укомплектовано відповідною літературою, навчально-методичними посібниками, програмним забезпеченням, які б відповідали сучасним національним та міжнародним нормам;

  - низький галузевий та регіональний моніторинг проходження навчання представниками профспілок з питань охорони праці;

  - несвоєчасне проходження періодичного навчання представниками профспілок з питань охорони праці, внаслідок чого трапляються випадки недопущення їх до перевірок, до роботи у складі комісій з охорони праці та комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;

  - недостатнє виділення коштів на навчання представників профспілок з питань охорони праці, що є сьогодні головною причиною недоліків в організації відповідного навчання всіх рівнів;

  - недостатнє здійснення заходів щодо взаємодії з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань стосовно його участі у фінансуванні навчання представників профспілок з питань охорони праці.

  З метою вдосконалення підготовки технічних інспекторів праці, членів комісій, громадських інспекторів та інших представників профспілок з питань охорони праці, розвитку методів і форм роботи з організації та проведення їх навчання, зміцнення навчально-методичної бази ФПУ президія Федерації професійних спілок України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань представників профспілок з питань охорони праці (далі — Типове положення) згідно з додатком.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову президії ФПУ від 30.06.2005 № П-18-15( v8-15580-05 ) "Про Порядок і Типову програму навчання представників профспілок з питань охорони праці".

  3. Керівникам членських організацій ФПУ:

  3.1. Протягом трьох місяців переглянути раніше ухвалені рішення щодо організації проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці, відповідні навчальні плани та програми навчання з метою приведення їх у відповідність до затвердженого Типового положення (додатки 1-4 до Типового положення).

  3.2. Вжити заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічного та методичного оснащення кабінетів з охорони праці в навчальних закладах профспілок, ініціювати обладнання таких кабінетів на підприємствах, в організаціях.

  3.3. Придбати та укомплектувати програмним забезпеченням навчальний процес з питань охорони праці.

  3.4. Зміцнити кадровий склад викладачів і методистів з питань охорони праці.

  3.5. Створити реєстр всіх представників профспілок з питань охорони праці відповідно до рівнів навчання в кожному регіоні.

  3.6. Проводити постійний моніторинг проходження навчання представників профспілок з питань охорони праці та про його результати повідомляти ФПУ щороку до 1 березня.

  3.7. Забезпечити регулярне направлення представників профспілок з питань охорони праці до відповідних навчальних закладів.

  3.8. Сприяти належному фінансуванню заходів щодо проведення навчання з питань охорони праці представників профспілок з відповідних профбюджетів.

  3.9. Домагатися включення в колективні договори питань про забезпечення виконання роботодавцями зобов'язань щодо оплати навчання голів комісій з охорони праці профкомів (цехкомів) або старших громадських інспекторів у навчально-методичних центрах профспілок чи інших навчальних закладах, а решти представників профспілок з питань охорони праці виробничого рівня — безпосередньо на власній базі підприємств.

  3.10. Забезпечувати взаємодію з регіональними відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань щодо фінансування навчання представників профспілок з питань охорони праці.

  3.11. Надавати конкретну допомогу навчальним закладам профспілок у визначенні провідних підприємств для проходження слухачами практичного навчання (стажування), насамперед зі специфічних питань безпеки праці у відповідній галузі, а також у сприянні організації такого проходження навчання з боку відповідних власників або органів управління.

  3.12. Взяти під контроль призначення компетентних комісій з перевірки знань з питань охорони праці на чолі з профспілковими працівниками, які вчасно пройшли відповідне навчання і перевірку знань та мають необхідне посвідчення (додаток 6 до Типового положення).

  3.13. Рекомендувати наступне закріплення навчальних закладів профспілок за регіонами (додаток 8 до Типового положення) та рівні навчання представників профспілок з питань охорони праці (додаток 7 до Типового положення).

  3.14. Передбачити в профспілкових бюджетах на 2013 та 2014 роки необхідні видатки на організацію навчання представників профспілок з питань охорони праці з урахуванням кошторисів, складених навчальними закладами територіальних профоб'єднань.

  4. Департаментам охорони праці (Андрієвський Ю. З.), розвитку профспілкового руху (Шевченко В. М.) апарату ФПУ, Академії праці, соціальних відносин і туризму (Буяшенко В. В.), керівникам навчально-методичних центрів територіальних об'єднань профспілок:

  4.1. Забезпечити розроблення та затвердження за погодженням з відповідними профорганами тематичних планів та програм навчання представників профспілок з питань охорони праці відповідно до Типових тематичних планів і програм навчання (додатки 1-4 до Типового положення).

  4.2. Скласти плани-графіки проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці на 2013 — 2014 роки за рівнями навчання відповідно до наданої членськими організаціями ФПУ інформації.

  4.3. До 1 травня 2013 року розробити проекти кошторисів проведення навчання з питань охорони праці за групами слухачів та подати на узгодження відповідним профорганам.

  4.4. Забезпечити організацію та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці відповідно до Типового положення.

  5. Департаменту охорони праці апарату ФПУ (Андрієвський Ю. З.) до 01.06.2013 розробити:

  Методичні рекомендації з організації та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці;

  Рекомендації щодо взаємодії територіальних профоб'єднань профспілок з регіональними відділеннями Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань стосовно їх участі у фінансуванні навчання представників профспілок з питань охорони праці.

  6. Опублікувати Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань представників профспілок з питань охорони праці в одному з наступних номерів "Бібліотечки голови профспілкового комітету".

  7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Українця С. Я.

  Голова ФПУ

  Ю. М. Кулик

  Додаток до постанови президії ФПУ 28.02.2013  № П-16-12

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці

  Загальні положення

  1. Типове положення про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці (далі — Типове положення) визначає загальні вимоги до організації проведення навчання й перевірки знань штатних працівників і членів виборних профспілкових органів усіх рівнів та активістів первинних, цехових профспілкових організацій і профгруп, обраних (призначених) для забезпечення виконання повноважень профспілок у сфері охорони праці згідно із законодавством.

  Типове положення розроблено на основі вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці( z0231-05 ), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

  2. Типове положення поширюється на всеукраїнські профспілки і територіальні об'єднання профспілок, які є членськими організаціями Федерації профспілок України, на відповідні республіканські (Автономної Республіки Крим), обласні, територіальні, міські, районні та первинні профспілкові організації.

  3. Навчанню і перевірці знань з питань охорони праці згідно з Типовим положенням підлягають особи, обрані або призначені представниками профспілок з питань охорони праці відповідно до Типового положення про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11, а саме:

 3. на виробничому рівні:
 4. - члени виборного профспілкового органу підприємства чи структурного підрозділу підприємства, установи, організації (далі — підприємство), яким доручено систематичне виконання функцій зазначеного представника з питань охорони праці;

  - члени комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації (або цехової профорганізації), які діють згідно з Типовим положенням про цю комісію, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

  - громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, які діють згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

 5. на рівні вищих профспілкових органів:
 6. - члени президії центрального, обласного, міського, районного або іншого органу галузевої профспілки чи територіального об'єднання профспілок, яким доручено систематичне виконання функцій представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці;

  - члени постійної комісії з питань охорони праці центрального, обласного, міського, районного або іншого органу галузевої профспілки, територіального об'єднання профспілок та Федерації профспілок України (якщо таку комісію створено);

  - технічні (головні технічні) інспектори праці, які діють згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

  - інші спеціалісти з питань охорони праці апарату виборного профспілкового органу, в тому числі працівники апарату, які виконують функції представника профспілки (профспілок) з цих питань за суміщенням обов'язків.

  4. Навчання, передбачене цим Типовим положенням, не є обов'язковим для особи — члена профспілки (члена виборного профспілкового органу, працівника апарату цього органу тощо), яка, виходячи з обізнаності в певних проблемах охорони праці, залучається до виконання разового доручення та діє згідно з Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11.

  5. Вивчення питань охорони праці головами первинних профспілкових організацій (профспілковими представниками) та їх заступниками (за винятком заступників, які одночасно є головами комісій з охорони праці профкомів), керівниками центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань профспілок та їх заступниками здійснюється під час загального навчання (підвищення кваліфікації) керівних профспілкових кадрів.

  6. Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також із запровадженням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів, автоекзаменаторів тощо.

  7. Обсяги і предмет навчання з питань охорони праці визначаються за рівневими групами слухачів з однорідними повноваженнями та компетенцією шляхом розроблення для кожної групи тематичних планів і програм навчання на основі Типових тематичних планів і програм навчання (додатки 1-4 ( v16-1580-13 ) до цього Типового положення), при цьому враховується специфіка підприємства (виробництва), галузь економічної діяльності регіону тощо.

  Тематичні плани і програми навчання затверджуються профспілковим органом за місцем організації навчання.

  Якщо навчання організується навчальним закладом профспілок або іншим навчальним закладом, тематичний план і програма навчання розробляються цим закладом і затверджуються його керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом, що замовив навчання.

  8. Перевірка знань представників профспілок з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці та нормативними актами ФПУ, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.

  9. Формою перевірки знань з питань охорони праці є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

  10. Перевірка знань з питань охорони праці представників профспілок здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі — комісія), склад якої затверджується розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовує навчання, або вищого рівня (галузевого або територіального) у разі проведення навчання в навчально-методичних центрах профспілок або інших установах.

  Членами комісії можуть бути профспілкові працівники (у тому числі представники вищого профспілкового органу та/або іншої профспілки, профоб'єднання), спеціалісти служб охорони праці різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, викладачі відповідних навчальних закладів, інші особи, які самі пройшли перевірку знань з цих питань.

  Головою комісії призначається представник профспілки (керівник, його заступник, керівник структурного підрозділу або інший представник, до функціональних обов'язків яких входять питання охорони праці) того органу, розпорядженням якого затверджено склад комісії.

  До складу комісії обов'язково включається представник відповідного органу Держгірпромнагляду (за погодженням).

  Комісія є правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

  Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

  11. У разі виявлення незадовільних знань особі надається місячний термін для додаткової самостійної підготовки і право пройти повторну перевірку знань. Якщо вдруге результат перевірки є негативним, зазначена особа підлягає звільненню від обов'язків представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці.

  12. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 5).

  Відомості про проходження первинної і повторних перевірок знань зазначаються у посвідченнях про перевірку знань з питань охорони праці представників профспілок (додаток 6).

  Особи, вперше призначені, які за результатами перевірки виявили задовільні знання, мають право також на одержання посвідчень технічного (головного технічного) інспектора праці або представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці за зразками, затвердженими постановою президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11.

  13. Організаційне забезпечення проведення навчання й перевірки знань представників профспілки (профспілок) з питань охорони праці (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розроблення та дотримання навчальних планів і програм, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення, облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на голову первинних профспілкових організацій, керівника профспілкових органів відповідного рівня, керівника структурного підрозділу з охорони праці або фахівців апарату цих органів, на яких покладено зазначені обов'язки згідно з посадовими інструкціями у разі організації і проведення відвідного навчання цими органами профспілок, або на керівників навчальних закладів, на базі яких здійснюється навчання згідно з цим Типовим положенням.

  Особливості навчання на рівні первинної профспілкової організації

  14. Громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, члени комісій з охорони праці виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу), інші представники профспілки з питань охорони праці проходять навчання в строк до трьох місяців після їх обрання профспілковими зборами, конференцією або на засіданні виборного профоргану згідно зі статутом профспілки.

  15. Усі представники профспілки (за винятком осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), як правило, проходять навчання безпосередньо на підприємстві із залученням усіх наявних можливостей, ресурсів, кадрового потенціалу та матеріальної бази підприємства.

  Голови комісій з охорони праці виборних органів первинних профспілкових організацій, старші громадські інспектори з охорони праці підприємств (у тому числі особи, які виконують зазначені обов'язки, працюючи в профкомах підприємств на штатній посаді) проходять навчання і перевірку знань у порядку, визначеному виборним органом відповідної всеукраїнської профспілки або за погодженням із ним — відповідним територіальним об'єднанням організацій профспілок і, як правило, на базі навчальних закладів профспілок (регіональних навчально-методичних центрів, Харківського соціально-економічного інституту, Академії праці, соціальних відносин і туризму) або інших навчальних закладів.

  16. Навчання представників профспілки підприємства організується згідно з умовами колективного договору виборним органом первинної профспілкової організації та роботодавцем. При цьому відповідно до вимог законодавства роботодавець проводить навчання за свій рахунок, звільняє профспілкових активістів на визначений період (строком до 6 діб) від основної роботи зі збереженням середнього заробітку, забезпечує їх необхідними методичними матеріалами, літературою, засобами навчання на безоплатній основі.

  Якщо навчання зазначених представників здійснюється на базі відповідного навчального закладу, роботодавець компенсує витрати цього закладу згідно з укладеним між ними договором.

  17. Кожна зі сторін колективного договору визначає конкретних осіб, на яких покладається підготовка необхідних документів, планів, програм, методичних та інших матеріалів, організація навчання в цілому. Як правило, ними повинні бути: від профспілки — голова комісії з охорони праці профкому або старший громадський інспектор з охорони праці підприємства; від роботодавця — керівник (працівник) служби підготовки кадрів (у разі її відсутності — служби кадрів) та служби охорони праці підприємства.

  Відсутність на підприємстві колективного договору не може бути підставою для відмови роботодавця брати участь у проведенні навчання представників профспілки з питань охорони праці в порядку, передбаченому законодавством. У цьому випадку навчання організується відповідно до спільного рішення адміністрації та виборного органу первинної профспілкової організації.

  Особливості навчання на рівні центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань організацій профспілок та ФПУ

  18. Технічні (головні технічні) інспектори праці на початку роботи (а саме — протягом чотирьох місяців від дня затвердження на цій посаді) і періодично (не рідше одного разу на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці переважно на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму, Харківського соціально-економічного інституту. За визначенням виборного органу всеукраїнської профспілки чи територіального об'єднання організацій профспілок навчання може бути організовано і в іншому навчальному закладі, який спроможний забезпечити якісну підготовку зазначеної категорії працівників із урахуванням вимог цього Типового положення.

  Навчальні тематичні плани і програми для технічних (головних технічних) інспекторів праці повинні бути розраховані на тривалість навчання не менш як два тижні (80 академічних годин).

  Зазначені плани і програми складаються та затверджуються навчальними закладами ФПУ — за погодженням із керівництвом Федерації профспілок України, а будь-яким іншим навчальним закладом — за погодженням із керівником виборного органу всеукраїнської профспілки чи територіального об'єднання організацій профспілок, з ініціативи якого цей заклад проводить навчання.

  19. Працівники апарату виборних профспілкових органів, які не є технічними (головними технічними) інспекторами праці, але виконують функції представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці на постійній основі (у тому числі за суміщенням обов'язків) і реалізують повноваження та беруть участь у комісіях з охорони праці на підприємствах, розслідування нещасних випадків, перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання і перевірку знань згідно з пунктом 18 за скороченою програмою (але не більш як на 50 відсотків) тривалістю один тиждень (40 академічних годин).

  20. Члени постійних комісій з питань охорони праці центральних, обласних, міських, районних або інших органів галузевих профспілок, територіальних об'єднань організацій профспілок та ФПУ, члени президій цих органів, яким доручено займатися зазначеними питаннями за розподілом обов'язків, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в процесі загального навчання представників виборних профспілкових органів, а також шляхом проведення короткострокових (тривалістю до 1 тижня) цільових семінарів на базі навчальних закладів профспілок. Направлення конкретної особи для проходження навчання з питань охорони праці здійснюється, як правило, в період не більше трьох місяців після її обрання членом комісії (профоргану), а в подальшому — через кожні 3 роки, якщо її повноваження у сфері охорони праці тривають.

  21. Фінансування заходів щодо навчання представників профспілок з питань охорони праці вищих профспілкових органів здійснюється, як правило, за рахунок профбюджету з коштів тих профорганізацій, які направляють відповідних осіб на навчання.

  За домовленістю сторін певний профспілковий орган має право сплатити всі витрати на навчання представників різних профспілок (об'єднань організацій профспілок) з наступним одержанням відповідної компенсації від профорганів, представники яких проходили навчання.

  22. У межах, визначених законодавством, Фонд соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань України (далі — Фонд) може брати участь у проведенні і фінансуванні навчання спеціалістів з охорони праці профспілок відповідно до Порядку, який затверджується Правлінням Фонду.

  Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони праці об'єднання профспілок, які мають статус всеукраїнських, звертаються до виконавчої дирекції Фонду, а всі інші профоб'єднання — до її робочого органу, та надають оригінал письмового звернення за підписом керівника профоб'єднання на ім'я керівника виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці.

  Навчання з питань охорони праці представників профспілок за кошти Фонду проводиться навчальними закладами або іншими суб'єктами господарювання, які в установленому Типовим положенням порядку проводять навчання з питань охорони праці (далі — навчальний заклад), визначеними виконавчою дирекцією Фонду або її робочими органами, шляхом закупівлі послуг відповідно до законодавства України, що регулює питання державних закупівель.

  Під час формування навчальних груп для проходження навчання у визначених Фондом навчальних закладах надається копія документа про призначення представника профспілок з питань охорони праці чи включення його до складу комісії з перевірки знань, або іншого документа, який засвідчує виконання представником профспілки певних обов'язків з охорони праці і потребує проходження навчання.

  Додаток 1 до Типового положення

  ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці профспілок

  Термін навчання — 80 академ. годин (два тижні)

  № п/п

  Теми лекцій, семінар-тренінгів або практичних занять

  Кількість навчальних (академічних) годин

  Усього

  Лекції

  Семінар- тренінги

  Практ. заняття (з відвідув. підпр-в)

  Інд. заняття

  1.

  Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

  2

   

   

   

   

  1.1.

  Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань

   

  1

   

   

   

  1.2.

  Практика проведення аналізу показників виробничого травматизму та профзахворюваності, систематизації їх характеру та причин

   

   

  1

   

   

  2.

  Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

  6

   

   

   

   

  2.1.

  Основні положення Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ) та взаємозв'язок з іншими законами України

   

  1

   

   

   

  2.2.

  Права громадян на безпечні і здорові умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

   

  1

   

   

   

  2.3.

  Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці. Порядок опрацювання і затвердження власником актів про охорону праці, що діють на підприємстві

   

  1

   

   

   

  2.4.

  Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Форми статистичної звітності про стан та умови праці, методологія їх заповнення

   

   

  1

   

   

  2.5.

  Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

   

  1

   

   

   

  2.6.

  Організація та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці

   

   

  1

   

   

  3.

  Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

 7. 14
 8.  

   

   

   

  3.1.

  Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці

   

  1

   

   

   

  3.2.

  Оцінка стану охорони праці на виробництві

   

   

   

  3

   

  3.3.

  Розрахунок рівня безпеки праці при здійсненні громадського контролю за станом охорони праці

   

   

  1

   

   

  3.4.

  Системи управління охороною праці

   

  1

   

   

   

  3.5.

  Практика побудови та ефективне функціонування системи охороною праці

   

   

   

  2

   

  3.6.

  Економічні методи управління охороною праці. Стимулювання охорони праці

   

  1

   

   

   

  3.7.

  Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці

   

   

  1

   

   

  3.8.

  Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання

   

  1

   

   

   

  3.9.

  Розрахунок норм безоплатного забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Умови понаднормової видачі засобів колективного та індивідуального захисту працівників, відображення їх у колективному договорі

   

   

  1

   

   

  3.10.

  Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд

   

  1

   

   

   

  3.11.

  Правила поведінки у разі виникнення аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у разі аварії та їх практичне застосування

   

   

  1

   

   

  4.

  Модуль 4. Кодекс законів про працю України( 322-08 ) та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

  3

   

   

   

   

  4.1.

  Основні положення Кодексу законів про працю України( 322-08 ) щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці

   

  1

   

   

   

  4.2.

  Практика розгляду трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок у комісіях по трудових спорах та суді

   

   

  1

   

   

  4.3.

  Практика повноти використання прав профспілок щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці. Проблеми, що перешкоджають здійсненню повною мірою цього контролю, та шляхи їх вирішення

   

   

  1

   

   

  5.

  Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

  3

   

   

   

   

  5.1.

  Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"( 1105-14 )

   

  1

   

   

   

  5.2.

  Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'ю

   

  1

   

   

   

  5.3.

  Форми та методи співпраці профспілок з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і його робочими органами

   

   

  1

   

   

  6.

  Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колдоговорів і угод

  3

   

   

   

   

  6.1.

  Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Основні положення Законів України "Про колективні договори" ( 3356-12 ) та "Про соціальний діалог"( 2862-17 )

   

  1

   

   

   

  6.2.

  Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори

   

   

  1

   

   

  6.3

  Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі

   

   

  1

   

   

  7.

  Модуль 7. Державне управління охороною праці. Порядок видачі дозволів

  3

   

   

   

   

  7.1.

  Органи державного управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці та його взаємодія з громадським контролем профспілок

   

  1

   

   

   

  7.2.

  Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів

   

  1

   

   

   

  7.3.

  Практичні аспекти участі представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки

   

   

  1

   

   

  8.

  Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

  9

   

   

   

   

  8.1.

  Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

   

  1

   

   

   

  8.2.

  Місце і роль представників профспілок у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

   

  1

   

   

   

  8.3.

  Практика призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії

   

   

  1

   

   

  8.4.

  Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

   

  1

  1

   

   

  8.5.

  Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку

   

   

  1

   

   

  8.6.

  Методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві

   

  1

   

   

   

  8.7.

  Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві

   

   

  1

   

  1

  9.

  Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

  6

   

   

   

   

  9.1.

  Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії ( 994_062 ) та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці

   

  1

   

   

   

  9.2.

  Міжнародні та національні стандарти щодо побудови та впровадження систем управління охороною праці

   

  1

   

   

   

  9.3.

  Система управління професійними ризиками

   

  1

   

   

   

  9.4.

  Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками

   

   

  1

  2

   

 9. 10.
 10. Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері

  9

   

   

   

   

 11. 10.1.
 12. Поняття, повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці. Основні завдання профспілок щодо посилення громадського контролю за станом охорони праці

   

  1

   

   

   

 13. 10.2.
 14. Практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки. Форми та методи їх роботи. Етична поведінка

   

   

  1

   

   

 15. 10.3.
 16. Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці

   

  1

   

   

   

 17. 10.4.
 18. Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці

   

   

  1

   

   

 19. 10.5.
 20. Проведення інспекції представниками профспілок за дотримання законодавства з охорони праці

   

   

   

  2

   

 21. 10.6.
 22. Практика складання документів за результатами проведення інспекції

   

   

  1

   

  1

 23. 10.7.
 24. Звітування про роботу технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці

   

   

  1

   

   

 25. 11.
 26. Модуль 11. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист

  2

   

   

   

   

 27. 11.1.
 28. Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ). Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. Основні характеристики вибухонебезпеки

   

  1

   

   

   

 29. 11.2.
 30. Практика здійснення контрою профспілок за виконанням комплексу протиаварійних заходів на виробництвах підвищеної вибухонебезпеки

   

   

  1

   

   

 31. 12.
 32. Модуль 12. Пожежна безпека

  2

   

   

   

   

 33. 12.1.
 34. Основні вимоги нормативних документів, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів

   

  1

   

   

   

 35. 12.2.
 36. Методи здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та робота представників профспілки (профспілок) у пожежно-технічних комісіях підприємств

   

   

  1

   

   

 37. 13.
 38. Модуль 13. Електробезпека

  2

   

   

   

   

 39. 13.1.
 40. Основи та заходи електробезпеки. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

   

  1

   

   

   

 41. 13.2.
 42. Методи здійснення громадського контролю за додержанням правил електробезпеки, порядку використання, зберігання та обліку колективних та індивідуальних засобів захисту в електроустановках

   

   

  1

   

   

 43. 14.
 44. Модуль 14. Гігієна праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

  6

   

   

   

   

 45. 14.1.
 46. Основні положення Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"( 4004-12 ) та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти

   

  1

   

   

   

 47. 14.2.
 48. Практичні аспекти визначення показників санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця

   

   

  1

   

   

 49. 14.3.
 50. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

   

  1

   

   

   

 51. 14.4.
 52. Роль представників профспілки (профспілок) у своєчасному та якісному проведенні атестації робочих місць за умовами праці

   

   

  1

   

   

 53. 14.5.
 54. Порядок проведення медичних оглядів працівників. Профілактика професійних захворювань та отруєнь

   

  1

   

   

   

 55. 14.6.
 56. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

   

  1

   

   

   

 57. 15.
 58. Модуль 15. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій

  4

   

   

   

   

 59. 15.1.
 60. Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки

   

  1

   

   

   

 61. 15.2.
 62. Приклади розрахунку збитків, завданих промисловими аваріями. Застосування положень Конвенції МОП № 174 ( 993_107 ) "Про запобігання значним промисловим аваріям"

   

   

  1

   

   

 63. 15.3.
 64. Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ). Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Планування запобіжних заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві

   

  1

   

   

   

 65. 15.4.
 66. Участь профспілок у групі експертів на виробництві, складанні контрольних списків виробничих небезпечних чинників, здійснення контролю за застосуванням запобіжних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій та надання своєчасної інформації громадськості

   

   

  1

   

   

   

  Всього

 67. 75
 68. 34
 69. 31
 70. 8

  2

   

  Іспит

  5

   

   

   

   

   

  Разом

 71. 80
 72.  

   

   

   

  Додаток 2 до Типового положення

  ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ технічних (головних технічних) інспекторів праці профспілок

  Модуль 1. Огляд сучасного стану та проблем охорони праці

  Тема 1.1. Сучасний стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та основні напрями роботи профспілок з цих питань.

  Факти й цифри щодо проблем охорони праці, показників виробничого травматизму та профзахворюваності в регіонах, галузях, видах економічної діяльності тощо, до яких відносяться члени профспілкових організацій. Масштаб проблем, характер питань охорони праці, аналіз порушень.

  Тема 1.2. Семінар-тренінг. Практика проведення аналізу показників виробничого травматизму та профзахворюваності, систематизації їх характеру та причин. Розрахунок коефіцієнтів частоти та тяжкості виробничого травматизму. Порівняльний аналіз з аналогічними показниками за попередній період, середніми показниками по регіонах, галузях, видах економічної діяльності в Україні, країнах Європи та СНГ.

  Модуль 2. Законодавство України про охорону праці

  Тема 2.1. Основні положення Закону України "Про охорону праці"  ( 2694-12 )та взаємозв'язок з іншими законами України.

  Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України "Про охорону праці"( 2694-12 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"( 1105-14 ), Кодекс законів про працю України( 322-08 ) та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, а також Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",( 4004-12 ) "Про пожежну безпеку"( 3745-12 ), "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"( 39/95-ВР ).

  Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

  Служба охорони праці. Положення про службу охорони праці, основні завдання, функціональні обов'язки та права. Комісія з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

  Тема 2.2. Права громадян на безпечні і здорові умови праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю та охорону праці.

  Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

  Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

  Тема 2.3. Види і форми необхідної нормативної документації на підприємстві з питань охорони праці.

  Акти підприємства з охорони праці. Порядок опрацювання і затвердження власником актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Визначення переліку необхідних документів з охорони праці, які повинні бути на підприємстві.

  Тема 2.4. Семінар-тренінг. Практичні аспекти врахування прав працівників на охорону праці в нормативних актах підприємства. Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

  Форми статистичної звітності про стан та умови праці, методологія їх заповнення.

  Тема 2.5. Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

  Типове положення, яке встановлює порядок і види навчання, інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та посадових осіб. Перелік посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

  Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою (спеціальне навчання).

  Види та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування.

  Підготовка всіх необхідних документів для організації навчання з питань охорони праці на підприємстві. Опрацювання Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства.

  Тема 2.6. Семінар-тренінг. Організація та проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці.

  Модуль 3. Організація роботи з охорони праці

  Тема 3.1. Моніторинг стану охорони праці. Аудит охорони праці.

  Тема 3.2. Практичні заняття (з відвідуванням виробництва). Оцінка стану охорони праці на виробництві.

  Тема 3.3. Семінар-тренінг. Розрахунок рівня безпеки праці робочих місць (наприклад, за методом Елмері).

  Тема 3.4. Системи управління охороною праці.

  Охорона праці як об'єкт управління. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

  Управління охороною праці на рівні підприємства: підготовка нормативно-правової бази для впровадження СУОП; порядок визначення політики підприємства в галузі охорони праці; визначення цілей та завдань для реалізації задекларованої політики; підготовка, поінформованість та компетентність персоналу.

  Порядок планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Установлення обов'язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці. Посадові інструкції, інструкції з охорони праці, управління документацією.

  Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.

  Формування та здійснення заходів щодо поліпшення безпеки і умов праці. Вдосконалення системи управління охороною праці, коригуючі дії.

  Тема 3.5. Практичні заняття (з відвідуванням виробництва). Практика побудови та ефективне функціонування системи охорони праці. Придбання навичок самостійного складання циклічної схеми СУОП за заданими параметрами виробничого процесу.

  Тема 3.6. Економічні методи управління охороною праці. Стимулювання охорони праці.

  Стимулювання роботодавців до створення безпечних та нешкідливих умов праці або їх поліпшення. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

  Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка, відповідно до законодавства, використовує найману працю.

  Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

  Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

  Тема 3.7. Семінар-тренінг. Практика застосування економічних методів до створення безпечних та нешкідливих умов. Розрахунки витрат на заходи з охорони праці. Розрахунки витрат, завданих порушенням вимог охорони праці.

  Тема 3.8. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Порядок їх утримання.

  Тема 3.9. Семінар-тренінг. Розрахунок норм безоплатного забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Умови понаднормової видачі засобів колективного та індивідуального захисту працівників, відображення їх у колективному договорі.

  Тема 3.10. Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

  Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

  Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

  Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

  Тема 3.11. Семінар-тренінг. Правила поведінки у разі виникнення аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень у разі аварії та їх практичне застосування.

  Модуль 4. Кодекс законів про працю України( 322-08 ) та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти

  Тема 4.1. Основні положення Кодексу законів про працю України( 322-08 ) щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці.

  Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих робіт.

  Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

  Праця інвалідів. Порядок навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Умови використання їх праці у нічний час та на понаднормованих роботах.

  Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років.

  Участь профспілок у визначенні та реалізації заходів, спрямованих на охорону праці жінок і неповнолітніх, недопущення застосування цих категорій працівників на заборонених законодавством роботах.

  Основні положення Кодексу законів про працю України( 322-08 ) щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці.

  Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.

  Відповідальність за порушення законодавства про працю.

  Тема 4.2. Семінар-тренінг. Практика розгляду трудових спорів. Представництво інтересів членів профспілок у комісіях по трудових спорах та суді.

  Тема 4.3. Семінар-тренінг. Практика повноти використання прав профспілок щодо здійснення громадського контролю профспілок за законодавством про охорону праці. Проблеми, що перешкоджають здійсненню повною мірою цього контролю та шляхи їх вирішення.

  Модуль 5. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

  Тема 5.1. Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

  Завдання страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування; управління страхуванням. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань: профілактична діяльність Фонду, спрямована на усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування моральної шкоди; фінансування страхування від нещасних випадків.

  Страхові тарифи, диференційовані залежно від класу професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві.

  Тема 5.2. Порядок відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

  Тема 5.3. Семінар-тренінг. Форми та методи співпраці профспілок з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і його робочими органами.

  Модуль 6. Практико-правові аспекти ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального партнерства та укладання колдоговорів і угод

  Тема 6.1. Сучасний стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

  Сутність і зміст соціального діалогу в системі соціально-трудових відносин сучасних країн в умовах ринкової праці.

  Міжнародний досвід: форми і механізми реалізації принципів соціального партнерства між наймачами, найманими працівниками та державою. Основні світові тенденції розвитку тристороннього співтовариства в сфері праці, проблеми його становлення в Україні.

  Основні положення Законів України "Про колективні договори"( 3356-12 ) та "Про соціальний діалог"( 2862-17 ).

  Тема 6.2. Семінар-тренінг. Практика вирішення питань охорони праці через регіональні та галузеві угоди, колективні договори.

  Практика ведення соціального діалогу у сфері охорони праці. Основні принципи і методи успішного ведення переговорів.

  Регулювання питань охорони праці в регіональних та галузевих угодах, колективному договорі. Співпраця профспілок з організаціями роботодавців. Укладання угод.

  Участь представників профспілок у складі регіональних Рад безпечної життєдіяльності населення. Участь профспілок у формуванні регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

  Тема 6.3. Семінар-тренінг. Формування розділу "Охорона праці" в колективному договорі.

  Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (за основу можна взяти результати семінар-тренінгу "Оцінка стану охорони праці на виробництві" та "Розрахунок рівня безпеки праці робочих місць (наприклад, за методом Елмері) (теми 3.2 та 3.3).

  Модуль 7. Державне управління охороною праці

  Тема 7.1. Органи державного управління охороною праці та їх взаємодія з представниками профспілок.

  Основні принципи управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях.

  Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці, і, зокрема, центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щодо атестації робочих місць за умовами праці.

  Органи державного нагляду за охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду та контролю з питань праці.

  Повноваження центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо управління охороною праці. Основні засади здійснення державного нагляду у сфері охорони праці. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Соціальний захист цих посадових осіб.

  Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Форми та методи взаємодії профспілок з органами державного управління охороною праці.

  Тема 7.2. Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів.

  Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза проектної документації, за позитивними результатами якої відкривається фінансування робіт. Дозвіл на роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування тощо. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Експертна діяльність структурних підрозділів Держгірпромнагляду та Центру незалежних експертиз ФПУ.

  Тема 7.3. Семінар-тренінг. Практичні аспекти участі представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та об'єктів підвищеної небезпеки. Обстеження, оцінка технічного стану і паспортизації будівель та споруд; експертне оцінювання механізмів, обладнання на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

  Модуль 8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

  Тема 8.1. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  Тема 8.2. Місце і роль представників профспілок у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  Тема 8.3. Семінар-тренінг. Практика призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії, дії у випадку незгоди зі змістом підготовлених документів, подання висновків про обставини, причини нещасних випадків (профзахворювань), формування окремої думки.

  Тема 8.4. Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування: актів Н-5, Н-1, П-4( 1232-2011-п ), повідомлень, протоколу огляду місця події, протоколу опитування потерпілого й свідків, карти обліку профзахворювання, журналів реєстрації осіб, потерпілих від нещасного випадку, реєстрації аварій, обліку профзахворювань тощо.

  Тема 8.5. Семінар-тренінг. Практика протидії представників профспілок фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необґрунтованого віднесення їх до не пов'язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих, участі представників профспілок у проведенні подальшої роботи щодо усунення причин, які призвели до нещасних випадків (профзахворювань) та аварій на виробництві.

  Тема 8.6. Методологія підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві.

  Тема 8.7. Семінар-тренінг. Практика застосування методології підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві.

  Модуль 9. Міжнародні норми у сфері безпеки і гігієни праці та їх застосування в Україні

  Тема 9.1. Директиви ЄС, Конвенції МОП, положення Європейської соціальної хартії( 994_062 ) та інші міжнародні акти у сфері безпеки і гігієни праці.

  Правозастосувна політика інспекції праці МОП, типовий Кодекс етичної поведінки інспекторів праці, принципи та практика інспекції праці МОП. Конвенції МОП у сфері безпеки і гігієни праці.

  Директиви ЄС: № 90/394/ЄЕС Про захист робітника від ризику впливу концерагенів під час роботи; № 80/1107/ЄЕС Про захист робітника від небезпеки під час роботи; № 89/391/ЄЕС від 1989 року Про прийняття заходів щодо поліпшення безпеки і здоров'я працівників під час роботи( 994_b23 ) (так звана рамочна, яка встановлює норми щодо попередження виробничих та професійних ризиків, розробку політики захисту життя і здоров'я працівників).

  Тема 9.2. Міжнародні та національні стандарти щодо побудови та впровадження систем управління охороною праці та систем управління професійними ризиками. Вимоги стандартів OHSAS 18001 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Специфікації", OHSAS 18002 "Системи менеджменту охорони праці та здоров'я. Керівництво щодо впровадження специфікації OHSAS 18001" та МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001) "Керівництво з систем управління безпекою та охороною праці".

  Роль та місце профспілок щодо сприяння прямій дії міжнародних актів.

  Тема 9.3. Система управління професійними ризиками.

  Визначення термінів. Концепції оцінки ризиків. Цілі та основні правила оцінки ризиків. Процес ідентифікації ризиків. Методи оцінки професійних ризиків. Заходи щодо мінімізації професійних ризиків.

  Тема 9.4. Семінар-тренінг. Практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками. Придбання навичок щодо оцінки, ідентифікації професійних ризиків та визначення заходів щодо їх мінімізації відповідно до заданих параметрів робочого місця або виробничої дільниці.

  Модуль 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

  Тема 10.1. Поняття, повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці.

  Визначення терміну "громадський контроль профспілок".

  Вимоги трудового законодавства, Законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"( 1045-14 ), "Про охорону праці"( 2694-12 ) та інших актів законодавства щодо діяльності виборних органів і представників профспілок у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх прав і повноважень.

  Норми прямої дії Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), що вимагають вирішення (розгляду) найважливіших питань охорони праці з обов'язковою участю (за погодженням) профспілок.

  Тема 10.2. Практика створення та функціонування у профспілкових організаціях структурних ланок технічної або громадської інспекції праці профспілки, визначення особи, як представника профспілок з питань охорони праці.

  Статутні вимоги та структурні ланки профспілкових організацій усіх рівнів, створені з метою реалізації прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці.

  Форми та методи їх роботи щодо:

  ефективної участі в перевірках стану охорони праці (у тому числі комплексних за участю органів державного нагляду; в межах триступеневого адміністративно-громадського контролю на виробничому рівні тощо);

  підготовки відповідних висновків або подань стосовно усунення виявлених порушень, припинення експлуатації небезпечних об'єктів, машин, механізмів, устаткування, притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

  реалізації права профспілок на проведення незалежної експертизи рівня безпеки й умов праці, стану діючих виробничих об'єктів або тих, що проектуються чи будуються, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

  участі в роботі комі

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Гуртом проти стихії

  Столиця пережила потужний снігопад, що на кілька діб перетворив мільйонне місто на зону стихійного лиха. Рятувальні й комунальні служби, підрозділи внутрішніх сил намагалися впоратися із ситуацією, ...

  Про перерозподіл деяких видатків, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік, Кабінет Міністрів України

  Про перерозподіл деяких видатків, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2012 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету( 4282-17 ), перерозподіл видатків у сумі 1 000 000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3501170 "Обслуговування державного боргу" та збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3511060 "Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам" у частині додаткової дотації з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ, що розподіляється згідно з додатком .

  Про встановлення вимог Публічному акціонерному товариству "Черкаське хімволокно" щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення вимог Публічному акціонерному товариству "Черкаське хімволокно" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

  У Київ прийшов новий штам грипу: за тиждень захворіли 25 тисяч киян

  До Києва прийшов новий штам вірусу грипу В Вісконсин, але робити щеплення вже пізно.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря занимательному порталу, наконец, надумался купить отдельную линию.

  Просто замечательный! Хорошенький интернет сайтик! Классно! Всё очень удобно и легко. Благодарю за профессиональный интернет проект!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0