Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 27 березня 2013 р. № 261 Київ

  Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 20, пункту другого частини першої статті 21, пунктів другого та тринадцятого частини першої статті 22, пункту другого частини першої статті 23, пункту п’ятого частини першої та пункту десятого частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.

  2. Внести до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 323( 323-97-п ) "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26; 2000 р., № 20, ст. 831; 2001 р., № 32, ст. 1481) зміни, що додаються.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. № 800( 800-2000-п ) "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 831).

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261

  ПОРЯДОК організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  1. Цей Порядок визначає механізм організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині безоплатного або пільгового забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок, виплати за їх бажанням грошової компенсації.

  2. Організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється Мінсоцполітики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень.

  3. Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування.

  4. Постраждалі особи та потерпілі діти забезпечуються такими путівками:

  особи, віднесені до категорії 1 та категорії 3 (тільки у випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) (далі — Закон), — санаторно-курортними путівками безоплатно;

  особи, віднесені до категорії 2, — санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно;

  особи, віднесені до категорії 3 (крім випадку, передбаченого пунктом 13 частини першої статті 22 Закону( 796-12 )), — пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

  особи, віднесені до категорії 4, — пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 50 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів;

 1. потерпілі діти — санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно.
 2. Потерпілі діти забезпечуються санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з урахуванням вимог Закону( 375-17 ) України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"( 375-17 ).

  5. Строк перебування у санаторно-курортному закладі за санаторно-курортною путівкою становить:

  для постраждалих осіб — 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — до 45 днів;

 3. для потерпілих дітей — від 21 дня до двох місяців.
 4. Строк перебування постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14 днів.

  6. Облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок (далі — путівки), ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — місцеві органи) за місцем проживання таких осіб.

  7. Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року місцевому органові:

  1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою:

 5. заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;
 6. видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о( z0680-12 );

 7. копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності);
 8. копію паспорта;
 9. у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою;

  2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною:

  заяву для одержання путівки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду;

  видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о ( z0680-12 );

  видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о( z0680-12 ) (у разі наявності);

 10. копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі наявності);
 11. копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності);

 12. копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;
 13. копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює;
 14. у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, відмінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою.

  Одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення санаторно-курортною путівкою відповідно до Закону( 796-12 ), послуги з лікування за санаторно-курортною путівкою для потерпілої дитини не надаються.

  Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.

  8. Для взяття на облік для забезпечення путівкою на відпочинок постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає передбачені пунктом 7 цього Порядку документи, крім виданої в установленому МОЗ порядку довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о ( z0680-12 ).

  9. Місцеві органи за наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та облік постраждалих осіб і потерпілих дітей окремо для забезпечення санаторно-курортними путівками залежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, та путівками на відпочинок у порядку черговості подання заяв.

  Заяви, подані з порушенням строку, встановленого абзацом першим пункту 7 цього Порядку, приймаються для взяття постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік відповідно до вимог цього Порядку.

  10. Інформація про кількість постраждалих осіб та потерпілих дітей, яких місцевими органами взято на облік для забезпечення путівками у наступному році, подається до 15 листопада поточного року Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи) Мінсоцполітики.

  11. Санаторно-курортне лікування або відпочинок постраждалих осіб та потерпілих дітей провадяться у санаторно-курортних закладах відповідного профілю лікування чи закладах відпочинку, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

  12. Забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей путівками здійснюється з дотриманням вимог пункту 3 цього Порядку в межах виділених коштів пропорційно кількості постраждалих осіб та потерпілих дітей, які перебувають на обліку для забезпечення путівками, відповідно до договорів, укладених із санаторно-курортними закладами або закладами відпочинку, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — договір).

  13. Оплата послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку, наданих постраждалим особам та потерпілим дітям, здійснюється відповідно до умов договорів шляхом безготівкового перерахування грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку.

  14. Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку незалежно від форми власності надають послуги із санаторно-курортного лікування чи відпочинку постраждалим особам та потерпілим дітям за умови пред’явлення ними путівок, одержаних згідно з вимогами цього Порядку.

  15. Інформація про перелік санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку, умови проживання, харчування та перелік процедур, які входять до вартості санаторно-курортної путівки, розмір доплати у разі забезпечення пільговою путівкою, а також перелік додаткових послуг, які можуть бути надані постраждалим особам та потерпілим дітям за їх бажанням за рахунок власних коштів, надається місцевими органами. Постраждала особа, яка перебуває на обліку для забезпечення путівкою, та один із батьків потерпілої дитини, яка перебуває на зазначеному обліку, або особа, яка їх замінює, згідно з цим Порядком мають право вільно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування чи заклад відпочинку, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

  16. Відповідальна особа місцевого органу за місцем проживання роз’яснює постраждалим особам та батькам потерпілих дітей або особам, які їх замінюють, порядок одержання путівки, а для отримання пільгової путівки повідомляє про розмір доплати за рахунок власних коштів. Обравши санаторно-курортний заклад чи заклад відпочинку, постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, повідомляє місцевий орган про свій вибір та згоду здійснити доплату за рахунок власних коштів для одержання пільгової путівки.

  Доплата за рахунок власних коштів для одержання пільгової путівки здійснюється постраждалими особами на небюджетні рахунки, відкриті регіональними органами в органах Казначейства. Кошти, які надійшли на такі рахунки, перераховуються щомісяця до 1 та 15 числа на небюджетний рахунок Мінсоцполітики для подальшої оплати наданих послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

  17. Інформація про санаторно-курортні заклади чи заклади відпочинку, обрані постраждалими особами чи батьками потерпілих дітей або особами, які їх замінюють, кількість путівок із зазначенням пори року лікування або відпочинку подається регіональними органами Мінсоцполітики протягом 20 календарних днів з дати одержання переліку закладів, у яких у поточному році може здійснюватися санаторно-курортне лікування або відпочинок постраждалих осіб та потерпілих дітей, для укладення в установленому порядку договорів і узгодження графіків заїздів таких осіб та дітей до санаторно-курортних закладів чи закладів відпочинку.

  18. Місцевий орган у порядку черговості подання заяв видає не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку заїзду постраждалій особі чи одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, путівку до обраного закладу з урахуванням зазначеного в заяві профілю лікування. Видача пільгових путівок здійснюється за умови подання постраждалими особами копії та пред’явлення оригіналу документа, який підтверджує внесення доплати у відповідному розмірі.

  19. У разі коли на дату видачі путівки постраждала особа чи потерпіла дитина позбавлена права на пільги згідно із Законом( 796-12 ) або вік потерпілої дитини на дату початку заїзду за путівкою не відповідає вимогам абзаців другого і третього частини першої статті 13 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"( 375-17 ), путівка не видається.

  У разі коли на дату видачі путівки постраждалу особу чи потерпілу дитину віднесено до іншої категорії, ніж категорія, до якої вона була віднесена на дату подання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, путівка видається на загальних підставах згідно з цим Порядком.

  20. Факт надання санаторно-курортним закладом чи закладом відпочинку послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку постраждалій особі чи потерпілій дитині підтверджується зворотним талоном путівки.

  Путівка, якою постраждала особа чи потерпіла дитина не скористалася в установлений строк заїзду, може бути запропонована іншій постраждалій особі чи потерпілій дитині у порядку черговості подання заяв з узгодженим перенесенням строку заїзду.

  21. За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не отримали путівку в поточному році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний рік за умови подання заяви до 15 жовтня поточного року.

  Обліковий номер у черзі для забезпечення санаторно-курортною путівкою на наступний рік зберігається за умови поновлення медичних показань до санаторно-курортного лікування.

  Взяття на облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які отримали у поточному році путівки або подають заяви вперше, здійснюється у загальному порядку за умови збереження облікового номера у черзі постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку і не отримали путівок у поточному році.

  22. Витрати, пов’язані з перебуванням осіб, які супроводжують групи потерпілих дітей, у санаторно-курортних закладах чи закладах відпочинку, здійснюються за рахунок коштів таких осіб або інших джерел.

  23. У разі коли постраждала особа чи потерпіла дитина протягом двох останніх років перебувала на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, але не отримувала її (крім випадку відмови від путівки), така особа або дитина має право на отримання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в установленому законодавством розмірі.

  Для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає місцевому органові за місцем проживання заяву про виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування та документи, передбачені абзацами третім — шостим підпункту 1 або абзацами третім, п’ятим, сьомим ( 261-2013-п ) і дев’ятим підпункту 2 пункту 7 цього Порядку.

  Виплата грошової компенсації здійснюється після подання постраждалою особою чи одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, місцевим органам за місцем проживання копії документа, що підтверджує факт самостійного санаторно-курортного лікування у поточному році за профілем захворювання, за яким постраждалій особі чи потерпілій дитині видано довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування.

  24. Відповідальність за достовірність інформації, яка подається згідно з цим Порядком, а також порядок здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку встановлюються законом.

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261

  ЗМІНИ, що вносяться до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 323( 323-97-п )

  У пункті 5:

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

  Про звільнення суддів, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Відповідно до пунктів 2( 254к/96-ВР ), 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

  Україну атакує 15° мороз

  Завтра, 5 березня, в Україні опадів не передбачається, лише вночі у східних областях місцями пройде невеликий сніг.

  Президентом України видано Укази про звільнення, призначення та переведення суддів

  13 березня 2013 року Президентом України Віктором Януковичем видано Укази № 134/2013 «Про призначення суддів», № 133/2013 «Про переведення суддів», № 132/2013 «Про звільнення ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Благодарим всех за качественную работу. Этот интернет сайт,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем сайты. Сайт достаточно многообразен в использовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0