Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. № 212 Київ

  Про затвердження Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства , що додається.

  2. Міністру Кабінету Міністрів України, Міністру економічного розвитку і торгівлі, Міністру фінансів відповідно до компетенції за погодженням з Управлінням державної охорони забезпечити видання відповідних актів з питань організації дотримання пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, упорядкування процедури відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

  3. Управлінню державної охорони:

  вжити заходів до технічного забезпечення організації пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в Будинку Уряду;

 1. забезпечити взаємодію з Міністерством внутрішніх справ для здійснення охорони Будинку Уряду.
 2. 4. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків для здійснення заходів, пов’язаних з виконанням цієї постанови.

  5. Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 32

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 212

  ПОРЯДОК відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства

  Загальні положення

  1. Цей Порядок встановлює загальні правила відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі — посадові і службові особи), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  внутрішньооб’єктовий режим — сукупність правил, спрямованих на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

  пропускний режим — сукупність правил, що визначають порядок відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

  режимна територія — місце постійного або тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в межах якого вживаються передбачені законодавством заходи до охорони таких осіб.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"( 160/98-ВР ) і виданих на його виконання актах законодавства.

  3. Відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства здійснюється з дотриманням пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, встановленого цим Порядком, іншими актами законодавства, виданими на їх виконання наказами Міністра Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку і Мінфіну.

  4. З метою забезпечення дотримання пропускного та внутрішньооб’єктового режиму і створення сприятливих умов для відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства в Будинку Уряду в окремому приміщенні функціонують бюро перепусток, а також пости охорони.

  Відвідування Будинку Уряду здійснюється за постійними (строком до одного року) та тимчасовими (одноденні з використанням протягом робочого часу) електронними картками системи контролю управління доступом (далі — електронні картки) з пред’явленням документа, що посвідчує особу, крім випадків, визначених цим Порядком.

  5. Завдання щодо забезпечення дотримання в Будинку Уряду пропускного та внутрішньооб’єктового режиму покладається на визначений Управлінням державної охорони підрозділ (далі — Служба охорони) і пости охорони. Контроль за дотриманням зазначеного режиму в Будинку Уряду здійснюється Управлінням державної охорони.

  Під час здійснення заходів з дотримання внутрішньооб’єктового режиму Служба охорони взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

  Служба охорони здійснює заходи щодо запобігання внесенню до Будинку Уряду або на режимну територію заборонених для внесення (ввезення) речей з використанням спеціальних технічних засобів (далі — заходи з контролю безпеки).

  Порядок здійснення заходів з контролю безпеки визначається відповідними нормативно-правовими актами Управління державної охорони.

  У разі потреби Служба охорони здійснює додаткові заходи з обмеження допуску та перебування посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства в Будинку Уряду.

  6. Вхід до Будинку Уряду здійснюється лише через пости охорони, обладнані автоматичними системами та пристроями, технічні вимоги до яких розробляються Управлінням державної охорони. Контроль за оснащенням Будинку Уряду автоматичними системами та пристроями здійснюється Управлінням державної охорони.

  Перелік під’їздів з постами охорони, через які здійснюється відвідування Будинку Уряду, із зазначенням режиму їх функціонування визначається Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням з Управлінням державної охорони.

  7. До Будинку Уряду не допускаються особи:

  щодо яких не здійснено заходів з контролю безпеки або які відмовилися від здійснення щодо них таких заходів контролю, крім випадків, передбачених цим Порядком;

  із зброєю (крім військовослужбовців Управління державної охорони, осіб начальницького складу Головного управління державної фельд’єгерської служби, а також у супроводі працівників Служби охорони — інкасаторів, які обслуговують філіал Ощадбанку), боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями;

  з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, встановлених цим Порядком;

 3. у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 4. з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл відповідних посадових осіб;

  з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у діяльності Кабінету Міністрів України;

  з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров’я предметами;

 5. з тваринами (крім службових собак Управління державної охорони).
 6. 8. У Будинку Уряду забороняється:

 7. перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 8. користуватися телефонними апаратами урядового зв’язку без дозволу відповідальної посадової особи.
 9. 9. Відомості про організацію пропускного та внутрішньооб’єктового режиму Будинку Уряду, а також стосовно відвідання Будинку Уряду окремою особою становлять службову інформацію.

  Загальні вимоги щодо відвідування Будинку Уряду

  10. Підставою для відвідування посадовими і службовими особами (крім посадових і службових осіб у визначених цим Порядком випадках), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства в установленому порядку Будинку Уряду є постійні або тимчасові електронні картки, а також документи, що посвідчують їх особу, а саме:

 10. службове посвідчення Кабінету Міністрів України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 11. службове посвідчення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування;

 12. посвідчення народного депутата України;
 13. паспорт громадянина України;
 14. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 15. дипломатичний паспорт;
 16. службовий паспорт;
 17. тимчасове посвідчення громадянина України;
 18. паспортний документ іноземця або особи без громадянства;
 19. акредитаційні картки серії "Д" і "К", видані МЗС.
 20. 11. Службове посвідчення Кабінету Міністрів України видається членам Кабінету Міністрів України.
 21. Службове посвідчення Секретаріату Кабінету Міністрів України видається посадовим і службовим особам Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  Постійні електронні картки видаються радникам Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, призначеним на громадських засадах, посадовим і службовим особам Секретаріату Кабінету Міністрів України, посадовим особам органів державної влади, інших державних органів за списками, які затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за пропозицією керівників відповідних органів.

  Тимчасові електронні картки видаються посадовим і службовим особам, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства які одноразово відвідують Будинок Уряду.

  Зразки та опис бланків службових посвідчень Кабінету Міністрів України та Секретаріату Кабінету Міністрів України і порядок їх видачі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Зразки та опис бланків постійних та тимчасових електронних карток і порядок їх видачі затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України.

  12. Будинок Уряду цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні без пред’явлення на постах охорони документа, що посвідчує особу, без постійної або тимчасової електронної картки та без здійснення заходів з контролю безпеки можуть відвідувати:

  1) посадові особи, щодо яких відповідно до статей 5 і 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"( 160/98-ВР ) здійснюється державна охорона (далі — посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона):

  Президент України;

  Голова Верховної Ради України;

  Прем’єр-міністр України;

  Голова Конституційного Суду України;

  Голова Верховного Суду України;

  Перший заступник Голови Верховної Ради України;

  Перший віце-прем’єр-міністр України;

  Міністр закордонних справ;

  Генеральний прокурор України;

  2) глави іноземних держав, парламентів та урядів і члени їх сімей, керівники міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території;

  3) віце-прем’єр-міністри України, міністри, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Глава Адміністрації Президента України, Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники, начальник Управління державної охорони, його перший заступник та заступники.

  13. Будинок Уряду цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні з пред’явленням на постах охорони службового посвідчення можуть відвідувати:

 22. заступник Голови Верховної Ради України;
 23. Голова Національного банку;

  Голова СБУ;

  Керівник Апарату Верховної Ради України;

  Глава Адміністрації Президента України, його перший заступник та заступники;

  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

  Начальник Генерального штабу Збройних Сил;

  Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України;

  Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 24. перші заступники та заступники міністрів;
 25. керівники центральних органів виконавчої влади та голови національних комісій, їх перші заступники та заступники;

  Голова Рахункової палати, його перший заступник та заступники.

  14. Посадові і службові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України входять до Будинку Уряду цілодобово без здійснення заходів з контролю безпеки в робочі, святкові та вихідні дні за наявності постійної електронної картки та службового посвідчення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  Служба охорони може прийняти рішення щодо здійснення заходів з контролю безпеки стосовно окремих посадових і службових осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України за наявності підстав згідно із законодавством з питань державної охорони органів державної влади та посадових осіб.

  15. Посадові і службові особи Мінекономрозвитку, Мінфіну та Управління адміністративних будинків входять до Будинку Уряду цілодобово без здійснення заходів з контролю безпеки в робочі, святкові та вихідні дні за наявності постійної електронної картки та службового посвідчення відповідного органу.

  Служба охорони може прийняти рішення щодо здійснення заходів з контролю безпеки стосовно окремих посадових і службових осіб Мінекономрозвитку, Мінфіну та Управління адміністративних будинків за наявності підстав згідно із законодавством з питань державної охорони органів державної влади та посадових осіб.

  16. Посадові і службові особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відвідують Будинок Уряду за замовленням, отримують тимчасові електронні картки в бюро перепусток особисто після внесення їх прізвища, імені та по батькові до відповідного списку та до системи контролю управління доступом, перевірки пред’явленого документа, що посвідчує особу, та внесення до зазначеної системи додаткової інформації (місце реєстрації особи, номер і дата видачі документа, що посвідчує особу).

  Групи осіб (понад три особи), що відвідують Секретаріат Кабінету Міністрів України, супроводжуються працівником Служби охорони.

  Під час виходу з Будинку Уряду через пост охорони зазначені в цьому пункті особи повертають тимчасову електронну картку працівникові Служби охорони.

  Перелік осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України, які можуть замовляти тимчасові електронні картки, визначається Міністром Кабінету Міністрів України.

  17. Відвідування Будинку Уряду представниками засобів масової інформації, зокрема з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, здійснюється з використанням постійних або тимчасових електронних карток, за письмовим замовленням, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, та із здійсненням заходів з контролю безпеки.

  Відвідування представниками засобів масової інформації приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України здійснюється за письмовим замовленням з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, з обов’язковим здійсненням Службою охорони заходів з контролю безпеки.

  18. Екскурсії в Будинку Уряду проводяться для організованих груп громадян за рішенням Міністра Кабінету Міністрів України. У рішенні зазначається дата і час проведення екскурсії, а також схема маршруту проведення екскурсії.

  Учасники екскурсій відвідують Будинок Уряду за письмовим замовленням з пред’явленням на постах охорони тимчасової електронної картки, документа, що посвідчує особу (для неповнолітніх — свідоцтво про народження, учнівський або студентський квиток). Під час екскурсії її учасники можуть здійснювати фото- і відеозйомку в прес-центрі, музеї урядів України, комунікативному центрі Уряду. Інформація про наявність в учасників екскурсій фото-, відеотехніки зазначається у письмовому замовленні. Екскурсії проводяться в супроводі працівників Служби охорони.

  19. Відповідальність за обґрунтованість здійснення замовлення для відвідування Будинку Уряду, дотримання відповідними особами вимог внутрішньооб’єктового режиму, а також забезпечення їх перебування в Будинку Уряду протягом часу, який необхідний для вирішення службових питань, несуть особи, які замовляють електронні картки.

  Порядок відвідування приймалень Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України

  20. Приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України є режимною територією.

  Відвідувати приймальні Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України цілодобово без пред’явлення службового посвідчення, без постійної або тимчасової електронної картки та без здійснення заходів з контролю безпеки мають право:

  1) посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона:

  Президент України;

  Голова Верховної Ради України;

  Голова Конституційного Суду України;

  Голова Верховного Суду України;

  Перший заступник Голови Верховної Ради України;

  Перший віце-прем’єр-міністр України (приймальню Прем’єр-міністра України);

  Міністр закордонних справ;

  Генеральний прокурор України;

  2) віце-прем’єр-міністри України; міністри, Глава Адміністрації Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник Апарату Прем’єр-міністра України, його перший заступник та заступники, працівники приймальні Прем’єр-міністра України, Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівник Служби Першого віце-прем’єр-міністра України та його заступники, працівники приймальні Першого віце-прем’єр-міністра України, начальник Управління державної охорони, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар Прем’єр-міністра України, радники та помічники Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України.

  21. Цілодобово з пред’явленням службового посвідчення приймальню Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України мають право відвідувати:

 26. заступник Голови Верховної Ради України;
 27. Голова Національного банку;

  Голова СБУ;

  Керівник Апарату Верховної Ради України;

  Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України;

 28. начальник Генерального штабу Збройних Сил;
 29. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 30. начальник Управління забезпечення протокольних заходів та його заступники.
 31. 22. Інші особи, крім осіб, зазначених у пунктах 20 ( 212-2013-п ) і 21 цього Порядку, мають право відвідувати приймальню Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України за документом, що посвідчує особу, із здійсненням заходів з контролю безпеки у визначений Прем’єр-міністром України або Першим віце-прем’єр-міністром України час.

  23. У робочі, вихідні та святкові дні посадові і службові особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть відвідувати:

  приймальню Прем’єр-міністра України — за замовленням керівника Апарату Прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступника, чергового працівника приймальні Прем’єр-міністра України за дорученням Прем’єр-міністра України;

  приймальню Першого віце-прем’єр-міністра України — за замовленням керівника служби Першого віце-прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступника, чергового працівника приймальні Першого віце-прем’єр-міністра України за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України.

  Порядок відвідування залів засідань Кабінету Міністрів України та приміщень, в яких проводяться наради та інші заходи за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

  24. Зали засідань Кабінету Міністрів України та прилеглі до них приміщення і територія є режимною територією.

  Входи до залів засідань Кабінету Міністрів України обладнуються в установленому порядку автоматичними системами та пристроями, які унеможливлюють вхід до залів засідань Кабінету Міністрів України без здійснення заходів з контролю безпеки.

  Посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона, члени Кабінету Міністрів України можуть входити до залів засідань Кабінету Міністрів України через окремі входи, не обладнані автоматичними системами та пристроями.

  До осіб, що входять до приміщень, в яких проводяться наради та інші заходи за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, вживаються заходи з контролю безпеки.

  До приміщень, в яких проводяться засідання Кабінету Міністрів України та наради за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, забороняється вхід з мобільними телефонами та іншими технічними пристроями. Це не поширюється на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та членів Кабінету Міністрів України. Перелік інших осіб, на яких не поширюється зазначене обмеження, встановлюється Міністром Кабінету Міністрів України.

  25. На засіданні Кабінету Міністрів України можуть бути присутні особи, визначені Регламентом Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). Рішення щодо участі в проведенні засідань Кабінету Міністрів України зазначених та інших осіб приймається Прем’єр-міністром України.

  26. Учасники засідання Кабінету Міністрів України (крім посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, членів Кабінету Міністрів України), запрошені особи, а також представники засобів масової інформації, зокрема з кіно-, фото- аудіо- та відеотехнікою, пропускаються до залів засідань Кабінету Міністрів України за наданими Секретаріатом Кабінету Міністрів України списками за тимчасовою або постійною електронною карткою з пред’явленням документів, що посвідчують особу, з обов’язковим здійсненням Службою охорони заходів з контролю безпеки. Під час пропуску зазначених осіб (крім посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, членів Кабінету Міністрів України) на засідання Уряду Служба охорони взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

  Особи, щодо яких не здійснювалися заходи з контролю безпеки або які відмовилися від проходження такого контролю, до залів засідань Кабінету Міністрів України не допускаються.

  Порядок відвідування Будинку Уряду іноземцями та особами без громадянства

  27. Іноземці (крім глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території) та особи без громадянства окремо або у складі делегацій чи груп можуть відвідувати Будинок Уряду (як правило, у робочий час) з дозволу Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра Кабінету Міністрів України, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, керівника Апарату Прем’єр-міністра України, а приміщення Мінекономрозвитку та Мінфіну — з дозволу Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра фінансів або їх заступників.

  28. Для відвідування іноземцями та особами без громадянства Будинку Уряду складаються письмові замовлення, в яких зазначаються прізвища та імена, громадянство, рід занять, держава, яку вони представляють, мета зустрічі, наявність дипломатичного імунітету. Крім того, зазначаються дані про необхідність входу таких осіб з персональними комп’ютерами типу "ноутбук", пакетами та сумками великих розмірів, кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, місця можливої кіно-, фотозйомки, прізвище особи, яка дозволила прийом, час їх прибуття до Будинку Уряду, номери службових приміщень, в яких відбуватиметься зустріч, прізвища працівників, що зустрічатимуть і супроводжуватимуть іноземців та осіб без громадянства.

  Письмові повідомлення погоджуються з відповідним режимно-секретним підрозділом та завчасно подаються до Служби охорони.

  29. Іноземці (крім глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території) та особи без громадянства відвідують Будинок Уряду за тимчасовими електронними картками з пред’явленням на постах охорони документа, що посвідчує особу.

  30. У разі коли зустріч з іноземцями, особами без громадянства відбувається за участю Прем’єр-міністра України чи Першого віце-прем’єр-міністра України, замовлення на відвідування Будинку Уряду погоджуються з начальниками відповідних підрозділів особистої охорони або їх заступниками.

  31. Щодо осіб, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом, заходи з контролю безпеки не здійснюються.

  32. Перевірку іноземців та осіб без громадянства, щодо яких здійснюються заходи з контролю безпеки, їх речей проводять працівники Служби охорони або особистої охорони посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

  33. Відповідальність за зустріч іноземців та осіб без громадянства біля Будинку Уряду, проведення їх до приміщення, в якому відбудеться зустріч, проведення з ними зустрічі, а після її закінчення — проведення до виходу з Будинку Уряду покладається на особу, що оформила відповідне письмове замовлення.

  34. Відвідування іноземцями та особами без громадянства Будинку Уряду здійснюється через перший, третій і шостий під’їзди, а членів офіційних іноземних делегацій — через другий під’їзд.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Суд в Польше запретил депутатам-атеистам снять католический крест со здания парламента

  Суд в Польше отклонил жалобу депутатов, которые полагали, что наличие католического распятия в парламенте нарушает права неверующих, передает ABC News. Судья Эдита Ефимко не удовлетворила иск ...

  Про внесення зміни до Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які провадять господарську діяльність із зберігання і постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, транспортування природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, на 2013 рік, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення зміни до Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які провадять господарську діяльність із зберігання і постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, транспортування природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, на 2013 рік

  Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки Затвердити Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, що додається.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш сайт - супер так много чего тут интересного и необходимого. Желаю вам так держать и всего самого... Не снижайте планку!

  Очень уникальный, интересный и абсолютно не похожий на другие сайт! Хочется поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0