Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 05.02.2013  № 59
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 р. за № 329/22861

  Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

  Відповідно до пунктів 1 та 5 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) та з метою удосконалення процедури проведення безвиїзних перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу ( z0348-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 січня 2012 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за № 348/20661, виклавши його у новій редакції, що додається.

  2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Корженівський Я. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О. Ю.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 05.01.2012  № 5 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 05.02.2013 № 59)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 р. за № 329/22861

  ПОРЯДОК проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Державна служба фінансового моніторингу України (далі — Держфінмоніторинг України), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

  1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону( 249-15 ) здійснюється Держфінмоніторингом України (далі — СПФМ):

  суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

  фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. гривень.

  1.3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі( 249-15 ).

  1.4. Держфінмоніторинг України має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

  Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності СПФМ, яка передбачена у плані перевірок, що складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

  Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок.

  Держфінмоніторинг України має право здійснювати виїзні та безвиїзні перевірки.

  Виїзна перевірка — планова або позапланова перевірка СПФМ працівниками Держфінмоніторингу України, пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням СПФМ.

  Безвиїзна перевірка — позапланова перевірка СПФМ працівниками Держфінмоніторингу України, не пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу України за місцезнаходженням СПФМ.

  Суб'єктами перевірки є: СПФМ та/або його відокремлені підрозділи.

  ІІ. Організація та підготовка проведення перевірки

  2.1. Підставою для проведення Держфінмоніторингом України планової перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Держфінмоніторингу України.

  До плану проведення перевірок на відповідний квартал включаються СПФМ та/або його відокремлені підрозділи, які на момент його формування перебувають на обліку в Держфінмоніторингу України.

  Планова перевірка СПФМ та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на рік.

  2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення періоду, за який проведено попередню планову перевірку.

  2.3. Планова перевірка передбачає заплановану Держфінмоніторингом України перевірку відповідності діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму протягом періоду, який підлягає перевірці. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної планової перевірки.

  2.4. Планова перевірка охоплює перелік питань щодо додержання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6, 8-12, 17, 22 Закону( 249-15 ), а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  Перевірці підлягають такі питання:

  дотримання СПФМ вимог законодавства під час призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

 3. дотримання СПФМ вимог законодавства під час постановки на облік у Держфінмоніторингу України;
 4. виконання працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, своїх обов’язків, зокрема щодо інформування керівника СПФМ про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші заходи, вжиті для реалізації вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

  наявність правил і програм проведення фінансового моніторингу та їх відповідність вимогам законодавства. Ознайомлення, зберігання і користування правилами і програмою та переліком осіб, які мають право доступу до цих документів;

 5. порядок здійснення ідентифікації клієнтів та вивчення їх фінансової діяльності;
 6. процедура здійснення СПФМ класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом України, та наявність документів, що підтверджують її проведення;

  дії СПФМ у разі встановлення ділових відносин з іноземними фінансовими установами, публічними діячами або пов’язаними з ними особами, благодійними та неприбутковими організаціями;

 7. порядок зберігання документів щодо ідентифікації та даних про фінансові операції;
 8. повнота і своєчасність виявлення фінансових операцій та дотримання порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, та операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

  дотримання порядку подання СПФМ до Держфінмоніторингу України інформації (повнота, своєчасність, достовірність) про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

  дотримання СПФМ вимог законодавства стосовно зупинення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та/або учасниками або вигодоодержувачем за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

 9. результати виконання СПФМ доручень (рішень, запитів) Держфінмоніторингу України;
 10. організація професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а також підготовка персоналу СПФМ щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

  вжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається до Держфінмоніторингу України, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

  результати внутрішніх перевірок діяльності СПФМ на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  Положення абзаців третього, п'ятого, шостого, п'ятнадцятого та сімнадцятого цього пункту не поширюються на СПФМ — суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, якщо вони провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, а також фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

  Положення абзаців восьмого та девятого цього пункту не поширюються на СПФМ — фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

  2.5. Програма проведення перевірки складається на підставі питань, визначених пунктом 2.4 цього розділу. Програма затверджується Головою Держфінмоніторингу України.

  2.6. Про проведення планової перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо письмово повідомлений Держфінмоніторингом України.

  Повідомлення про проведення планової перевірки оформляється на бланку Держфінмоніторингу України, підписується Головою або заступником Голови Держфінмоніторингу України та надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  Перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання СПФМ повідомлення про її проведення.

  2.7. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Держфінмоніторингу України за окремими питаннями.

  2.8. Позапланова перевірка може проводитись за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  письмового повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

 11. на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;
 12. за ініціативою Держфінмоніторингу України у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;

  виявлення Держфінмоніторингом України нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки;

  необхідність перевірки виконання СПФМ законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу України стосовно усунення ним порушень закону.

  Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням суду та/або за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні.

  2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої входять працівники Держфінмоніторингу України.

  2.10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Держфінмоніторингу України для проведення виїзної перевірки має становити дві особи.

  2.11. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.

  2.12. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення перевірки за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі — Посвідчення) в двох примірниках, які підписуються Головою Держфінмоніторингу України. У разі відсутності Голови Держфінмоніторингу України Посвідчення підписується особою, яка виконує його обов'язки.

  У Посвідченні визначається склад робочої групи та її керівник.

  2.13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Головою Держфінмоніторингу України, але не більше ніж на 10 робочих днів. При продовженні строку перевірки робиться відмітка у відповідних полях Посвідчення. У разі відсутності Голови Держфінмоніторингу України рішення про продовження строку проведення перевірки приймається особою, яка виконує його обов'язки.

  2.14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (особою, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (особа, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.

  Керівник робочої групи за своїм підписом у разі потреби разом з Посвідченням надає керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  У разі продовження строку проведення перевірки засвідчена копія Посвідчення з відміткою про його продовження надається керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  2.15. Облік виданих Посвідчень ведеться в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Журнал ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді.

  Кожному Посвідченню, що внесене до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.

  Після завершення перевірок примірники Посвідчень зберігаються разом з матеріалами перевірок.

  ІІІ. Проведення планової перевірки

  3.1. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі ті, що містять банківську або комерційну таємницю), які стосуються діяльності СПФМ та/або його відокремлених підрозділів, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  3.2. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  3.3. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що цей документ створений СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника СПФМ або його відокремленого підрозділу чи особи, яка виконує його обов'язки, та скріплену печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

  3.4. Планова перевірка, яка розпочата у поточному кварталі та закінчена у наступному кварталі, вважається проведеною у плановому періоді.

  ІV. Проведення позапланової перевірки

  4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

  Безвиїзна позапланова перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 2.8 розділу ІІ цього Порядку, Головою Держфінмоніторингу України або особою, яка виконує його обов'язки.

  4.3. Питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

  4.4. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.1-3.3 розділу ІІІ та розділу V цього Порядку.

  V. Проведення безвиїзної перевірки

  5.1. Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Держфінмоніторингу України на підставі отриманих від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  5.2. Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі наказу Держфінмоніторингу України, яким визначається склад робочої групи та її керівник. У разі проведення безвиїзної перевірки робоча група може складатися з однієї особи.

  5.3. Для одержання від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів, необхідних для проведення позапланової безвиїзної перевірки, на адресу СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 3) з вимогою надання відповідних документів або інформації, що міститься в них. Повідомлення про проведення позапланової безвиїзної перевірки та підстави її проведення зазначаються в запиті.

  5.4. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний у визначений запитом термін подати Держфінмоніторингу України всі перелічені в запиті документи або їх копії, засвідчені відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

  У разі неможливості надати необхідні документи СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх неподання.

  VІ. Оформлення результатів перевірок

  6.1. За результатами планових або позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі — Акт перевірки) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку (для виїзної перевірки).

  Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник СПФМ та/або відокремленого підрозділу або особа, яка виконує його обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

  За результатами проведення позапланової безвиїзної перевірки Акт перевірки за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку складається в одному примірнику та підписується робочою групою.

  6.2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму СПФМ та його відокремленим підрозділом викладаються в різних Актах перевірки. При цьому до Акта перевірки СПФМ включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

  6.3. До примірника Акта перевірки Держфінмоніторингу України обов'язково додаються матеріали перевірки — копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

  Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Держфінмоніторингу України, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

  6.4. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

  6.5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

  6.6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, наводить в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

  У разі усунення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

  6.7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи або особою, якій доручено проведення перевірки, не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

  6.8. У разі ненадання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

  6.9. Якщо член робочої групи не згоден зі змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

  6.10. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, підписати Акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. При цьому у керівника залишається право надати в письмовій формі заперечення до Акта перевірки.

  Один з примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, другий примірник зберігається в Держфінмоніторингу України.

  Про результати позапланової безвиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання Акта перевірки.

  6.11. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник Акта перевірки та/або зробити про це запис на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підписання представником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки (копія першого примірника) надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  6.12. У разі відсутності у день підписання Акта перевірки керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, про це робиться відмітка у відповідних полях обох примірників Акта перевірки із зазначенням причини їх відсутності. Другий примірник Акта перевірки у строки та у порядку, визначених пунктом 6.11 цього розділу, надсилається СПФМ та/або його відокремленому підрозділу. При цьому у керівника залишається право надати в письмовій формі заперечення до Акта перевірки.

  6.13. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися СПФМ та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки (для виїзної перевірки) або до дати прийняття рішення Комісією Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог З( 249-15 )акону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (для безвиїзної позапланової перевірки). Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

  6.14. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку, що зберігається в Держфінмоніторингу України.

  VІІ. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

  7.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

 13. мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 14. вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

  вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

  у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

  у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

  узгоджувати із керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особами, що виконують їх обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

  7.2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

  вручити керівнику СПФМ (особі, яка виконує його обов'язки) в приміщенні СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Держфінмоніторингу України другий примірник Посвідчення та отримати від цієї особи відмітку про це на першому примірнику Посвідчення. У разі відмови представника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання другого примірника Посвідчення керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;

  повідомити керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи або особи, якій доручено проведення перевірки, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність СПФМ та його посадових осіб;

 15. визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;
 16. у випадках, передбачених пунктом 7.3 цього розділу, скласти Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку;

 17. узгодити інші організаційні питання проведення перевірки.
 18. 7.3. Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:

  а) недопуску робочої групи до приміщень СПФМ та/або його відокремленого підрозділу;

  б) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;

  в) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) повернути перший примірник Посвідчення;

  г) відмови (ухилення) керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

  7.4. У разі відсутності СПФМ та/або відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, вказаним у відомостях, що подавалися до Держфінмоніторингу України під час реєстрації СПФМ (відокремленого підрозділу), або зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, складається Акт про відсутність СПФМ (відокремленого підрозділу СПФМ) за місцезнаходженням за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку.

  7.5. У разі відмови керівника СПФМ (особи, яка виконує його обов'язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов'язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3), із зазначенням дати та часу надання необхідних документів.

  VІІІ. Права та обов'язки посадових осіб СПФМ

  8.1. Посадові особи СПФМ та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

 19. порядок проведення перевірки;
 20. права та обов'язки робочої групи;
 21. права та обов'язки посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
 22. 8.2. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

  допустити робочу групу до приміщень, у яких СПФМ та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;

  підтвердити повноваження керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) відповідними документами;

  поставити на першому примірнику Посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Посвідчення, повернути перший примірник Посвідчення керівнику робочої групи;

 23. забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;
 24. надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

 25. надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;
 26. підписати та скріпити печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.

  8.3. Керівник СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особи, які виконують їх обов'язки) може оскаржити дії членів робочої групи до уповноваженої особи Держфінмоніторингу України, яка видала Посвідчення на проведення перевірки, або в судовому порядку.

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Додаток 1 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держфінмоніторингу України __________________ № ________

  ПЛАН перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ___ квартал 20__ року

  № з/п

  Найменування (прізвище, ініціали) суб’єкта первинного фінансового моніторингу

  Реквізити суб’єкта (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/прізвище, ініціали фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) та місцезнаходження/місце проживання)

  Вид перевірки

  Період, за який необхідно провести перевірку

  1

  2

  3

  4

  5

  ____________________________ (посада керівника самостійного структурного підрозділу Держфінмоніторингу України)

  _______________ (підпис)

  ______________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

  Додаток 2 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ПОСВІДЧЕННЯ ( z0329-13 BF191.doc ) на право проведення (планової/позапланової) перевірки

  Додаток 3 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ЗАПИТ ( z0329-13 BF192.doc ) про надання документів, необхідних для проведення перевірки

  Додаток 4 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ЖУРНАЛ обліку посвідчень на право проведення перевірок

  Посвідчення

  Дані СПФМ або його відокремленого підрозділу

  Вид перевірки

  Підстава проведення перевірки

  Строк проведення перевірки

  Склад робочої групи

  Продовження терміну дії посвідчення

 27. дата видачі
 28. найменування СПФМ/ прізвище, ініціали фізичної особи — підприємця
 29. обліковий ідентифікатор
 30. область
 31. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 32. 10
 33. Додаток 5 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  АКТ ( z0329-13 BF193.doc ) огляду електронного документа

  Додаток 6 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  АКТ ( z0329-13 BF194.doc ) перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

  Додаток 7 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  АКТ ( z0329-13 BF195.doc ) безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

  Додаток 8 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z0329-13 BF196.doc ) про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

  Додаток 9 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  ЖУРНАЛ обліку результатів перевірок

  Реєстрація Акта перевірки

  Дані СПФМ

  Вид перевірки

  Підстава для проведення перевірки

  Строк проведення перевірки

  Період перевірки

  Перелік нормативно-правових актів, які порушено

  Застосовані заходи впливу

  Інформація про сплату штрафних санкцій

  Примітка

  № з/п № з/п

 34. дата реєстрації
 35. дата підписання
 36. найменування/прізвище, ініціали фізичної особи-підприємця
 37. обліковий ідентифікатор
 38. код області
 39. вид заходу впливу*
 40. сума
 41. номер та дата документа про сплату
 42. штрафні санкції
 43. адміністративні штрафи**
 44. припис про усунення порушень
 45. подання матеріалів до правоохоронних органів
 46. подання до суду про обмеження,, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)
 47. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 48. 10
 49. 11
 50. 12
 51. 13
 52. 14
 53. 15
 54. 16
 55. 17
 56. 18
 57. 19
 58. __________ * У графах ставиться: "+" — у разі застосування вказаного виду заходу впливу; "-" — у разі незастосування вказаного виду заходу впливу. ** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

  Додаток 10 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  АКТ ( z0329-13 BF197.doc ) про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки

  Додаток 11 до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

  АКТ ( z0329-13 BF198.doc ) про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 981/23513 Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

  Полтавщина і Чорне море дають країні газ

  Президент Віктор Янукович дав старт подачі промислового газу із самопідйомної плавучої бурової установки Петро Годованець на Одеському родовищі та пуску газу з пошукової свердловини на Руновщинській ...

  Египет временно возглавил судья

  Временным президентом Египта стал юрист, который всего год назад занимался разработкой закона, с помощью которого главой государства стал представитель «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси. Днем ...

  Про виключення повітряних суден з Державного реєстру ЦПС України, Державна авіаційна служба України

  Про виключення повітряних суден з Державного реєстру ЦПС України Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України ( 398/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою подальшого забезпечення ведення Державного реєстру цивільних повітряних суден України, відповідно до вимог наказу Мінінфраструктури України від 25 жовтня 2012 року № 636( z1926-12 ) "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1926/22238, НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Да, тут много актуальной информации. Огромнейшее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - просто молодцы.

  Ваш сайт - супер так много чего тут интересного и необходимого. Желаю вам так держать и всего самого... Не снижайте планку!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0