Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік та порядок їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 18.01.2013  № 52
 2. Про затвердження переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік та порядок їх взаємодії на всіх стадіях бюджетного процесу

  Відповідно до розподілу видатків та надання кредитів Державного бюджету України на 2013 рік( 5515-17 ) (додатки 3 і 4 ( 5515-17 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік") та з метою належної організації роботи з виконання Державного бюджету України у 2013 році, раціонального і своєчасного використання бюджетних коштів, недопущення їх нецільового використання, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та підвищення ефективності бюджетного процесу НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити перелік відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік ( v0052731-13 ) (далі — перелік), що додається.

  2. Установити, що департамент, який у графі "Відповідальний за виконання" переліку зазначений першим, відповідає за:

  1) підготовку та подання відповідному комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію з детальним описом товарів, робіт і послуг, що закуповуються за державні кошти, і технічними та якісними характеристиками;

  2) узагальнення інформації, пов'язаної з виконанням бюджетної програми, та подає департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності у визначені терміни та в установленому порядку отримані від департаментів-співвиконавців і погоджені заступником Міністра, який спрямовує, координує та контролює їх роботу відповідно до розподілу обов'язків, такі документи:

  попередні показники обсягів видатків за бюджетними програмами на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з детальними обґрунтуваннями та розрахунками з урахуванням вимог Міністерства фінансів України за встановленими законодавством формами;

 3. бюджетні запити з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;
 4. проекти порядків використання бюджетних коштів;
 5. проекти паспортів бюджетних програм та звіти про їх виконання з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

  пропозиції щодо річного та помісячного розпису бюджетних асигнувань, затверджених за відповідною бюджетною програмою, з детальними обґрунтуваннями та розрахунками для складання розпису державного бюджету;

  розрахунки та економічні обґрунтування в розрізі кодів економічної класифікації видатків до проектів кошторисів для їх затвердження;

  зміни до розпису державного бюджету в межах затверджених бюджетних програм з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

 6. пропозиції щодо визначення одержувачів бюджетних коштів;
 7. копії нормативно-правових документів про проведення самітів, міжнародних форумів, конференцій, виставок, семінарів, інших заходів, які потребують своєчасного здійснення державних закупівель, складання кошторисів, забезпечення необхідним обсягом асигнувань та перерахувань коштів тощо;

  пропозиції щодо формування проекту державного замовлення на поточний рік у натуральних і вартісних показниках за кожним його напрямом та звіти про його виконання за встановленими формами;

  план заходів з виконання бюджетної програми, інформацію про виконання плану заходів і досягнуті результати з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

 8. відповідну звітну інформацію згідно з вимогами законодавства.
 9. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Павленка В. П.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  І. М. Прасолов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.01.2013  № 52

  ПЕРЕЛІК відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2013 рік

  КПКВК( v0011201-11 )

  КФКВК( v0011201-11 )

  Назва програми

  Відповідальний за виконання

  1

  2

  3

  4

 10. 1201000
 11.  

  Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

   

 12. 1201010
 13. 0132
 14. Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

  департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності; адміністративно-господарський департамент; департамент інформаційних технологій; департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби; департамент реформування публічної адміністрації; департамент документального забезпечення; юридичний департамент; департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

 15. 1201020
 16. 0411
 17. Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

  департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту; департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

 18. 1201030
 19. 0411
 20. Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

  департамент торговельно-економічного співробітництва; департамент співробітництва з Європейським Союзом; департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту; департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією; департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва; департамент технічного регулювання; департамент регіональної політики; департамент економіки оборони та безпеки; департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги; відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

 21. 1201070
 22. 0481
 23. Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі

  департамент реформування публічної адміністрації; департамент промислової політики; Науково-дослідний економічний інститут

 24. 1201090
 25. 0950
 26. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

  департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби; департамент регіональної політики; Центр підвищення кваліфікації з іноземних мов

 27. 1201120
 28. 0830
 29. Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

  адміністративно-господарський департамент; департамент інформаційних технологій; департамент державних закупівель та державного замовлення; державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України"; державне підприємство "Зовнішторгвидав України"

 30. 1201220
 31. 0481
 32. Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

 33. департамент технічного регулювання
 34. 1201380
 35. 0470
 36. Державний метрологічний нагляд

 37. департамент технічного регулювання
 38. 1201390
 39. 0513
 40. Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"

 41. департамент економіки оборони та безпеки
 42. 1201420
 43. 0260
 44. Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках

  департамент економіки оборони та безпеки; відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

 45. 1202000
 46.  

  Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

   

 47. 1202010
 48. 0411
 49. Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

 50. департамент розвитку торгівлі; Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
 51. 1202060
 52. 0470
 53. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

 54. департамент розвитку торгівлі; Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
 55. 1203000
 56.  

  Державне агентство резерву України

   

 57. 1203010
 58. 0220
 59. Керівництво та управління у сфері державного резерву

 60. департамент економіки оборони та безпеки; Державне агентство резерву України
 61. 1203020
 62. 0220
 63. Обслуговування державного матеріального резерву

 64. департамент економіки оборони та безпеки; Державне агентство резерву України
 65. 1203040
 66. 0220
 67. Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 68. департамент економіки оборони та безпеки; Державне агентство резерву України
 69. 1206000
 70.  

  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

   

 71. 1206010
 72. 0434
 73. Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

  департамент розвитку реального сектору економіки; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

 74. 1206020
 75. 0483
 76. Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження

  департамент розвитку реального сектору економіки; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

 77. 1206040
 78. 0411
 79. Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

  департамент розвитку реального сектору економіки; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

 80. 1207000
 81.  

  Державна служба статистики України

   

 82. 1207010
 83. 0132
 84. Керівництво та управління у сфері статистики

 85. департамент макроекономічного прогнозування; Державна служба статистики України
 86. 1207020
 87. 0132
 88. Статистичні спостереження та переписи

 89. департамент макроекономічного прогнозування; Державна служба статистики України
 90. 1207030
 91. 1090
 92. Обстеження умов життя домогосподарств

 93. департамент макроекономічного прогнозування; Державна служба статистики України
 94. 1207040
 95. 0150
 96. Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

 97. департамент макроекономічного прогнозування; Державна служба статистики України
 98. 1207600
 99. 0132
 100. Реформування державної статистики

 101. департамент макроекономічного прогнозування; Державна служба статистики України
 102. 1208000
 103.  

  Державна служба експортного контролю України

   

 104. 1208010
 105. 0411
 106. Керівництво та управління у сфері експортного контролю

 107. департамент економіки оборони та безпеки; Державна служба експортного контролю України
 108. 1208020
 109. 0481
 110. Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю

 111. департамент економіки оборони та безпеки; Державна служба експортного контролю України
 112. 1209000
 113.  

  Державна інспекція України з контролю за цінами

   

 114. 1209010
 115. 0411
 116. Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

  департамент розвитку реального сектору економіки; Державна інспекція України з контролю за цінами

 117. 1211000
 118.  

  Загальнодержавні витрати

   

 119. 1211020
 120. 0180
 121. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг

 122. департамент реформування публічної адміністрації; департамент регіональної політики
 123. 1211050
 124. 0220
 125. Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

 126. департамент економіки оборони та безпеки
 127. Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ПІДПРИЄМСТВУ „БЕРЕЗАНЬТЕПЛОМЕРЕЖА”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про видачу ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ПІДПРИЄМСТВУ „БЕРЕЗАНЬТЕПЛОМЕРЕЖА"

  Тепер інвестиції ведуть череду

  Їду в село Балабанівку, що в Оратівському районі на Вінниччині. Тут відразу двоє селян-сусідів одними з перших в області отримали державну компенсацію за придбані ними установки індивідуального ...

  Про затвердження Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України, Управління державної охорони України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 165/22697 Про затвердження Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  Двоє українських альпіністів в Грузії зірвалися у прірву

  Два українські альпіністи Олександр Тараник і Дмитро Волошин зірвалися у прірву під час спуску з гори Ушба, повідомляє телекомпанія Рустави-2.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет портал просто класс очень много чего тут интересного и необходимого. Хочу пожелать вам держаться высоко и всего самого... наилучшего во всем.

  Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - действительно умнички.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0