Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 29.01.2013  № 43
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 р. за № 291/22823

  Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

  Відповідно до статей 43( 2456б-17 ), 45( 2456б-17 ), 112 Бюджетного кодексу України( 2456в-17 ), підпункту 64 пункту 4 Положення( 446/2011 ) про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:

  від 19 грудня 2000 року № 131 ( z0067-01 ) "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за № 67/5258;

  від 03 березня 2008 року № 80 ( z0301-08 ) "Про внесення змін до Порядку виконання державного бюджету за доходами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2008 року за № 301/14992;

  від 09 січня 2009 року № 3 ( z0041-09 ) "Про внесення змін до деяких наказів Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 року за № 41/16057;

  від 07 грудня 2010 року № 468 ( z1326-10 ) "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 № 131", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1326/18621.

  3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.01.2013  № 43

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 р. за № 291/22823

  ПОРЯДОК казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 43 ( 2456б-17 ), 45( 2456б-17 ), 112 Бюджетного кодексу України( 2456в-17 ).

  1.2. Цей Порядок визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

  1.3. У цьому Порядку застосовуються поняття, які визначені Бюджетним кодексом України( 2456-17 ), іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

  II. Основні положення про організацію роботи

  2.1. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюється органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі — органи Казначейства) відповідно до законодавства.

  2.2. У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:

  відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — Головні управління Казначейства) та Державній казначейській службі України (далі — Казначейство України) для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі — платежі);

  здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

  формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

  формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби;

  здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 3. здійснюють перерахування дотації вирівнювання відповідним місцевим бюджетам;
 4. ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;
 5. здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

  надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.

  2.3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету (далі — рахунки за надходженнями) відкриваються на балансі Казначейства України та Головних управлінь Казначейства відповідно до законодавства.

  2.4. Платники перераховують платежі до державного бюджету у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Казначейства, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

  Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.

  2.5. Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до законодавства.

  2.6. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм звітності визначаються Казначейством України.

  2.7. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису доходів державного бюджету, розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, затвердженого Міністром фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету відображаються в Казначействі України на відповідних рахунках позабалансового обліку.

  2.8. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами.

  2.9. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  2.10. Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:

  за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

  за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

  за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

  за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

  за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

  за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

  за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

  за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

 6. за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.
 7. ІІІ. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

  3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім’я органу Казначейства, в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.

  3.2. Для щоденного акумулювання надходжень загального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства відкриваються два рахунки, а саме:

  перший — для акумулювання доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;

  другий — для акумулювання доходів, за рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, у тому числі коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

  Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:

  рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

 8. рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.
 9. Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.

  IV. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

  4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України є джерелами формування спеціального фонду державного бюджету в частині надходжень, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства на ім’я органу Казначейства в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.

  4.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відкриваються аналітичні рахунки окремо за кожним видом надходжень.

  Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:

  рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

 10. рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень.
 11. V. Операції з коштами від повернення до загального/спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, в тому числі залученими державою або під державні гарантії

  5.1. Процедура повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої із загального/спеціального фонду державного бюджету на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, та сплати відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків) здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів.

  5.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків), і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються в установленому законодавством порядку.

  VI. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

  6.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім'я бюджетних установ — розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

  6.2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

  Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів.

  6.3. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування.

  6.4. Органи Казначейства щодня засобами програмного забезпечення формують виписки з рахунків (додаток 1) для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та надають відповідним бюджетним установам — розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.

  VII. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

  7.1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства України в уповноважених банках.

  7.2. Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства України, отриманих від уповноважених банків, Казначейство України відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень іноземної валюти за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства України.

  7.3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством України в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.

  VIII. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

  8.1. Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації органи Казначейства формують виписки з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих у Головних управліннях Казначейства, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 1) та у разі потреби роздруковують їх.

  За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами органи Казначейства формують Відомість розподілу платежів до бюджетів ( z0291-13 ) (додаток 2).

  Зазначені виписки та Відомість розподілу платежів до бюджетів в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.

  8.2. Казначейство України та Головні управління Казначейства щодня у регламентований час формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 3).

  У перший робочий день місяця, що настає за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, складений у Казначействі України, та консолідований Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригуються на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день місяця.

  8.3. Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.

  8.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Додаток 1 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

  _____________________________________          (код та найменування органу Казначейства)

  ВИПИСКА З РАХУНКУ ______________ (дата)

  Клієнт:

  ____________________________________ (код та найменування органу Казначейства)

  Рахунок:

  _____________________________________ (номер рахунку та код класифікації доходів бюджету)

  Вхідний залишок:

  ___________________ (остання дата руху коштів)

  _____________________ (попередня дата руху коштів)

  _________ (сума)

   

  Код операції

  Код банку платника

  Вид документа

  Номер розрахункового документа

  Номер рахунку платника

  ДЕБЕТ

  КРЕДИТ

  _____________________________________________________________________________                                                                       (найменування банку платника)

  _____________________________________________________________________________                              (код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків*)                                                       та найменування (прізвище та ініціали) платника)

  _____________________________________________________________________________                                                                               (призначення платежу)

  Всього оборотів:

  __________ (дебет)

  _________ (кредит)

  Вихідний залишок на кінець:

  __________ (дата)

  _________ (сума)

  Виконавець:

  _______________ (підпис)

  ______________________ (прізвище та ініціали)

  __________ *Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті).

  Додаток 2 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

  _____________________________________          (код та найменування органу Казначейства)

  ВІДОМІСТЬ розподілу платежів до бюджетів за _______________________ (число, місяць, рік)

  Дата виписки ____________

  (грн., коп.)

  Код класифікації доходів бюджету

  Надходження

  Відрахування

 12. за день
 13. з початку року
 14. до державного бюджету
 15. до місцевого бюджету
 16. загальна сума надходжень
 17. сума до розподілу (за вирахуванням повернень)
 18. загальна сума надходжень
 19. сума до розподілу (за вирахуванням повернень)
 20. відсоток
 21. за день
 22. з початку року
 23. відсоток
 24. за день
 25. з початку року
 26. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 27. 10
 28. 11
 29.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за видом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього за видом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 3 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

  _____________________________________          (код та найменування органу Казначейства)

  __________________                      (код)

  ЗВІТ про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями на ____________ 20__ року (число, місяць)

  (коп.)

  Група символів

  Символ

  Код

  Сума за день

  Сума наростаючим підсумком

  1

  2

  3

  4

  5

  1

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  2

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  3

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  4

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  5

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  6

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  7

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  8

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

  Усього

  Х

  Х

   

   

  Начальник

  ______________ (підпис)

  Головний бухгалтер

  ______________ (підпис)

  Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

  Колонка 1:

 30. 1 група символів — ознака доходів загального фонду державного бюджету;
 31. 2 група символів — ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ;

  3 група символів — ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами, надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу;

  4 група символів — ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

  5 група символів — ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

  6 група символів — розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

 32. 7 група символів — розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;
 33. 8 група символів — розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами.

  Колонка 2:

 34. 1 — 8 групи символів — символи звітності.
 35. Колонка 3:

  1 — 3, 6 — 8 групи символів — коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 ( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію";

  4, 5 групи символів — коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

  Колонка 4:

  1 — 8 групи символів — суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;

  Усього — загальні надходження за день за кожною з 1 — 8 групою символів.

  Колонка 5:

  Дані колонки 5 Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Конституционная ассамблея предлагает расширить депутатский контроль за госбюджетом

  Члены Конституционной ассамблеи рассмотрели предложения Кабинета Министров Украины, предоставленные первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским, о необходимости внесения изменений в статью ...

  Про внесення зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

  Про внесення зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

  Президентом України підписано Указ про відзначення суддів у відставці державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

  27 червня 2012 року Президентом України Віктором Януковичем підписано Указ № 417/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України».

  По наводке СМИ в ГУМВД Киева проведут служебное расследование

  19 августа в одном из всеукраинских печатных изданий была обнародована публикация, в которой идет речь о том, что правоохранители выезжают на вызовы по поводу стихийной торговли со значительным ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Чувствуется настоящая забота о пользователях. Благодаря интересному ресурсу, наконец-то, решился обзавестись выделенной линией.

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0