Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Змін до наказу МВС України від 20.01.2005 № 60дск, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 02.11.2012  № 1002
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 р. за № 1977/22289

  Про затвердження Змін до наказу МВС України від 20.01.2005 № 60дск

  Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ), Законів України "Про міліцію"( 565-12 ), "Про попереднє ув’язнення"( 3352-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Зміни до Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 20 січня 2005 року № 60дск( z0268-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2005 року за № 268/10548, що додаються.

  1.2. Зміни до Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 20 січня 2005 року № 60дск( z0269-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2005 року за № 269/10549, що додаються.

  2. Департаменту громадської безпеки МВС України (Поготов С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

  4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ), але не раніше дня офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 02.11.2012  № 1002

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 р. за № 1977/22289

  ЗМІНИ до Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України ( z0268-05 )

  1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

  "1.1. Ізолятори тимчасового тримання (далі — ІТТ) є спеціальними установами міліції для тримання:

 3. осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення;
 4. осіб, затриманих на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу;
 5. осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 3 діб (якщо доставляння ув’язнених до слідчого ізолятора (далі — СІЗО) у цей період неможливе через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватись в ІТТ не більше 10 діб);

  засуджених, які прибули із СІЗО та установ виконання покарань у зв’язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих (розшукових) дій;

  адміністративно арештованих — за відсутності спеціального приймальника для утримання осіб, підданих адміністративному арешту".

  2. У главі 2:

  2.1. У другому реченні підпункту 2.15.2 пункту 2.15 слова "через кватирку в дверях" виключити.

  2.2. Перше речення абзацу першого підпункту 2.19.3 пункту 2.19 доповнити словами "та під час прогулянок".

  2.3. Пункт 2.22 викласти в такій редакції:

  "2.22. Слідчі органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, орган державного бюро розслідування, прокурор — при пред’явленні посвідчення — у кабінети для проведення слідчих (розшукових) дій".

  2.4. Пункт 2.24 викласти в такій редакції:

  "2.24. Співробітники інших підрозділів органу внутрішніх справ, які у встановлених законом випадках здійснюють повноваження слідчого органу досудового розслідування, у супроводі особи, у якої перебуває кримінальне провадження, або за її письмовим дозволом при пред'явленні посвідчення — у кабінети для проведення слідчих дій".

  2.5. Пункт 2.25 викласти в такій редакції:

  "2.25. Захисники — при пред’явленні свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордера, договору із захисником або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред'явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається".

  2.6. У першому реченні пункту 2.36 слово "або" замінити словом "та".

  2.7. Підпункт 2.37.6 пункту 2.37 виключити.

  У зв’язку з цим підпункт 2.37.7 вважати підпунктом 2.37.6.

  2.8. У пункті 2.38:

 6. в абзаці першому слова "особи, що проводить дізнання" виключити;
 7. абзац третій викласти в такій редакції:
 8. "Виведення утримуваних в ІТТ з камер на вимогу всіх інших посадових осіб може проводитися за письмовим дозволом прокурора або особи, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження".

  2.9. В абзаці першому пункту 2.39 слова "у провадженні якої знаходиться справа" замінити словами "яка здійснює кримінальне провадження".

  2.10. Пункти 2.40, 2.41 викласти в такій редакції:

  "2.40. Затримані та особи, які тримаються під вартою, мають право на побачення із захисником наодинці, без обмеження кількості побачень та їх тривалості. Повноваження захисника щодо здійснення захисту цих осіб підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України.

  2.41. Про кожне виведення затриманих та осіб, які тримаються під вартою, з камер черговий зобов’язаний зробити відповідний запис у Журналі реєстрації виведення затриманих і осіб, які тримаються під вартою, з камер (додаток 5)".

  2.11. У пункті 2.48 слова "і в туалет" виключити.

  2.12. У пункті 2.58 слова "відносно якої порушена кримінальна справа" замінити словами "якій повідомлено про підозру в учиненні", слово "та" між словами "тяжкого" та "особливо" замінити розділовим знаком",".

  2.13. У першому реченні пункту 2.60 слова "за правилами, установленими цією Інструкцією" замінити словами "у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та цією Інструкцією".

  2.14. У пункті 2.74 слова "адміністративної служби міліції" замінити словами "міліції громадської безпеки", слова "підрозділів "Беркут" та "Грифон" замінити словами "підрозділу "Грифон".

  3. У главі 3:

  3.1. Пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції:

  "3.1. Підставою для прийняття в ІТТ осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, є Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (додаток 6) (далі — Протокол), складений уповноваженою службовою особою за вимогами кримінального процесуального законодавства України. У Протоколі відповідно до частини п’ятої статті 208 Кримінального процесуального кодексу України( 4651б-17 ), крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу( 4651а-17 ), зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу( 4651б-17 ); підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов'язків затриманого. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія Протоколу негайно під підпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.

  3.2. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати шістдесяти годин з моменту затримання. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена з ІТТ або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу".

  3.3. У пункті 3.3:

 9. у підпункті 3.3.4 слова "а суддя — постанову" виключити;
 10. у підпункті 3.3.5 слова "а також санкціонована прокурором постанова про затримання особи, яку запідозрено в занятті бродяжництвом" виключити;

 11. підпункт 3.3.6 викласти в такій редакції:
 12. "3.3.6. На кожну взяту під варту особу заводиться особова справа, до якої підшиваються такі документи: протокол затримання, протокол особистого обшуку та огляду речей, постанова про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; Анкета арештованого (додаток 7), завірена копія повідомлення до Міністерства закордонних справ України про арешт іноземця з органу, який його заарештував, дактилоскопічна карта, пізнавальні фотокартки, інформація про відсутність чи наявність судимостей, інформація щодо наявних тілесних ушкоджень, видимих ознак інфекційних захворювань та необхідності надання невідкладної медичної допомоги".

  3.4. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

  "3.4. Засуджені у разі необхідності провадження слідчих дій у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, вчинене іншою особою або цією самою особою, за яке вона не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді можуть бути тимчасово залишені в ІТТ на підставі ухвали слідчого судді, суду.

  Засуджені, що відбувають покарання в установах виконання покарань, можуть триматися в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ у таких випадках:

 13. у зв’язку з розглядом кримінального провадження в суді — за ухвалою суду на час розгляду;
 14. у зв'язку з проведенням слідчих дій у кримінальному провадженні про злочин, учинений іншою особою, — на підставі ухвали слідчого судді, суду".

  3.5. Абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

  "3.11. Затриманим та особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, перед доставлянням в ІТТ проводиться первинний медичний огляд у закладах охорони здоров’я системи Міністерства охорони здоров’я України державної або комунальної форми власності з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження або які становлять епідемічну загрозу для оточення та потребують невідкладної медичної допомоги. Перед поміщенням у камери ці особи опитуються фельдшером, а за його відсутності — черговим про стан їх здоров’я. Після цього вони проходять санітарну обробку. У разі виявлення у них тілесних ушкоджень негайно, але не пізніше доби, письмово повідомляються органи прокуратури".

  3.6. В абзаці другому пункту 3.12 слово "справа" замінити словами "кримінальне провадження".

  4. У главі 4:

  4.1. У пункті 4.2:

 15. підпункт 4.2.2 викласти у такій редакції:
 16. "4.2.2. Неповнолітніх — окремо від дорослих;";

 17. після підпункту 4.2.2 доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:
 18. "4.2.3. Осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочину, — окремо від осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, та засуджених;

  4.2.4. Осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочину, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах України, Служби безпеки, прокуратури, юстиції, Державної пенітенціарної служби України та суду, — окремо від осіб інших категорій;

  4.2.5. Осіб, підданих адміністративному арешту, — окремо від осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочину, та осіб, які тримаються під вартою, або засуджених".

  У зв’язку з цим підпункти 4.2.3 — 4.2.11 вважати підпунктами 4.2.6 — 4.2.13 відповідно;

  у підпунктах 4.2.12, 4.2.13 слова "які перебувають під вартою" замінити словами "які тримаються під вартою".

  4.2. У першому реченні пункту 4.5 слова "особою, в провадженні якої знаходиться справа" замінити словами "слідчим, який здійснює кримінальне провадження", після слів "Постанова про поміщення особи, що тримається в ІТТ в одиночну камеру" доповнити словами "(розраховану на утримання однієї особи)".

  5. У пункті 5.1 глави 5:

  5.1. У підпункті 5.1.1 слова "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального".

  5.2. У підпункті 5.1.14 слова "в провадженні якого перебуває справа" замінити словами "яка здійснює кримінальне провадження".

  5.3. У підпункті 5.1.15 слова "у провадженні якого перебуває справа" замінити словами "яка здійснює кримінальне провадження".

  6. У главі 6:

  6.1. У першому реченні пункту 6.10 слова "у провадженні якого перебуває справа (матеріали перевірки)" замінити словами "які здійснюють кримінальне провадження".

  6.2. В абзаці першому пункту 6.13 слова "у триденний строк" замінити словами "протягом доби".

  6.3. Абзац перший пункту 6.14 викласти в такій редакції:

  "6.14. Побачення затриманим і особам, які тримаються під вартою, надаються адміністрацією ІТТ з письмового Дозволу на побачення (додаток 11) слідчого або слідчого судді, який здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні".

  6.4. В абзаці другому пункту 6.23 слово "утримувача" замінити словами "особи, яка утримується,".

  6.5. У пункті 6.30 слова "у іншій справі" замінити словами "в іншому кримінальному провадженні".

  7. У главі 7:

  7.1. У першому реченні пункту 7.2 слова "двох тижнів від дня призначення" замінити словами "доби з часу призначення".

  7.2. У пункті 7.5 слово "постанова" замінити словом "рішення", після слова "засудженої" слово "особи" виключити.

  8. У главі 9:

  8.1. Пункт 9.1 викласти в такій редакції:

  "9.1. Підставами для звільнення з-під варти є:

 19. скасування запобіжного заходу;
 20. зміна запобіжного заходу;
 21. внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

  закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку;

  закінчення максимального строку тимчасового або екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 );

 22. припинення (скасування) тимчасового або екстрадиційного арешту;
 23. звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом.
 24. 8.2. У пункті 9.2 слова "трьох діб" замінити словами "шістдесяти годин".

  8.3. Пункт 9.3 викласти в такій редакції:

  "9.3. Якщо до ІТТ надійшла ухвала слідчого судді або суду про застосування до затриманого будь-якого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, особа, відповідальна за перебування затриманих, начальник ІТТ, а в разі його відсутності — черговий зобов’язаний негайно звільнити цю особу".

  8.4. У пункті 9.4 слово "справа" замінити словами "кримінальне провадження", слово "постанова" замінити словами "ухвала слідчого судді, суду".

  8.5. Пункт 9.5 викласти в такій редакції:

  "9.5. У разі звільнення у зв’язку із закінченням передбаченого законом строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжений у встановленому законом порядку, начальник ІТТ зобов’язаний негайно звільнити з-під варти підозрюваного в учиненні злочину та обвинуваченого, щодо якого ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під вартою на день закінчення строку тримання під вартою, передбаченого статтею 197 Кримінального процесуального кодексу України( 4651б-17 ), не надійшла. При цьому він надсилає повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, та відповідному прокуророві, який здійснює нагляд за розслідуванням".

  8.6. Абзац перший пункту 9.6 після слів "взятої під варту" доповнити словами "та затриманої особи".

  9. У підпункті 10.1.1 пункту 10.1 глави 10 слова "особи, яка провадить дізнання, або слідчого, у провадженні якого перебуває справа" замінити словами "уповноваженої особи, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження"; слова "в будь-який час доби, а також" виключити; після слів "в нічний час" доповнити підпункт словами та цифрами "з 22.00 до 06.00, коли затримка в проведенні слідчих (розшукових) дій може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного".

 25. 10. Пункт 11.6 глави 11 виключити.
 26. 11. Пункт 12.12 глави 12 виключити.
 27. 12. У пункті 13.30 глави 13 останнє речення абзацу другого доповнити словами ", а також технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції з органами досудового розслідування та судами".

 28. 13. У пункті 14.7 глави 14:
 29. слово "вказівкою" замінити словом "рішенням"; після слова "самостійно" доповнити пункт словами "з урахуванням обстановки, що склалася";

 30. доповнити новим реченням такого змісту:
 31. "Рішення про застосування наручників приймається відповідно до статті 14 Закону України "Про міліцію"( 565-12 )".

 32. 14. Абзац перший пункту 15.13 глави 15 викласти в такій редакції:
 33. "15.3. За кожним фактом порушення порядку охорони, тримання та конвоювання затриманих і осіб, які тримаються під вартою, унаслідок чого мала місце (або могла мати місце) надзвичайна подія, ГУМВС, УМВС призначається та проводиться службове розслідування, за висновками якого розробляються заходи щодо попередження таких подій і притягнення до відповідальності винних осіб. Відповідна інформація упродовж десяти діб надсилається до Департаменту громадської безпеки МВС".

 34. 15. У главі 17:
 35. 15.1. Пункт 17.2 доповнити новими підпунктами такого змісту:
 36. "17.2.8. Здійснювати систематичні перевірки підпорядкованих ізоляторів тимчасового тримання та підрозділів конвойної служби міліції з питань забезпечення надійної охорони затриманих та осіб, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, законності перебування та створення належних умов їх тримання, відповідності технічного оснащення службово-господарських приміщень ІТТ.

  17.2.9. Постійно тримати на контролі організацію щотижневих виїздів мобільних груп до підпорядкованих органів внутрішніх справ для перевірки роботи ІТТ та конвойних підрозділів, виконання в повному обсязі черговими нарядами своїх функціональних обов’язків, дотримання законності та дисципліни. Результати перевірок щомісяця виносити на розгляд оперативних нарад при керівництві ГУМВС, УМВС із прийняттям конкретних рішень для усунення виявлених недоліків".

 37. 15.2. Пункт 17.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
 38. "17.3.5. Терміново усувати недоліки в технічній оснащеності ізоляторів тимчасового тримання, обладнанні відповідними засобами камер та інших місць, які можуть бути використані поміщеними до ІТТ особами для вчинення протиправних дій. У разі неможливості усунути недоліки — призупиняти функціонування ІТТ".

 39. 16. У підпункті 18.22 глави 18:
 40. 16.1. Підпункт 18.22.2 викласти в такій редакції:
 41. "18.22.2. Начальники міськрайлінорганів внутрішніх справ — щодня вранці та ввечері; їх заступники — начальники міліції громадської безпеки — щодня, у тому числі під час зміни нарядів та проведення оглядів камер і обшуків утримуваних осіб; інші заступники начальників — за графіком; оперативні чергові міськрайлінорганів — через кожні дві години, у нічний час — не менше трьох разів; керівник органу досудового розслідування — у будь-який час доби".

 42. 16.2. Підпункт 18.22.4 викласти в такій редакції:
 43. "18.22.4. Оперативні чергові по органу — через кожні дві години, у нічний час — не менше трьох разів".

  17. У графі 5 додатка 5 до цієї Інструкції слова "Дата і тривалість допиту, побачення" замінити словами "Дата, час виведення та повернення до камери".

  18. У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами "Кримінального процесуального кодексу України", слова "кримінально-процесуального" замінити словами "кримінального процесуального", слова "взяті під варту" замінити словами "особи, які тримаються під вартою", слова "Кримінально-виконавчий кодекс" замінити словом "законодавство", слова "неповнолітніх, неповнолітнім" замінити словами "неповнолітніх осіб, неповнолітнім особам", слова "органів досудового слідства і дізнання" замінити словами "органів досудового розслідування", слова "іноземні громадяни" у всіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку, перелік осіб, наділених повноваженнями щодо виклику осіб, які затримані та утримуються під вартою, доповнити словами "слідчий суддя", слова "дізнавач, орган дізнання", "постанова" виключити.

  Заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України полковник міліції

  В. П. Гриняк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 02.11.2012  № 1002

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 р. за № 1977/22289

  ЗМІНИ до Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України( z0269-05 )

  1. У главі 1:

  1.1. Пункт 1.4 після слів "які призначають конвой" доповнити словами "з наданням інформації до МВС України".

  1.2. У підпункті 1.20.3 пункту 1.20 слова та цифри "який не повинен перевищувати відстань у 200 км в один бік" виключити.

  1.3. Пункт 1.35 викласти в такій редакції:

  "1.35. Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових заявок слідчих суддів, суддів, прокурорів, слідчих, форма яких встановлена у додатку 4.

  Контроль за виконанням заявок покладається персонально на заступників начальників — начальників міліції громадської безпеки органів внутрішніх справ. Заявки суддів, слідчих суддів про доставляння затриманих і осіб, які тримаються під вартою, на судові засідання виконуються в першу чергу, при цьому кількість конвойованих не повинна перевищувати кількість місць у приміщеннях для підсудних у місцевих судах".

  1.4. У пункті 1.39:

 44. абзац другий викласти в такій редакції:
 45. "У разі одночасного виклику слідчим суддею, судом, прокурором, слідчим осіб, що утримуються в ізоляторі тимчасового тримання або слідчому ізоляторі, яким повідомлено про підозру або які є обвинуваченими в одній справі та свідками в іншій, обов’язково робиться відповідний запис у заявці";

  абзац третій після слів "гербовою печаткою" доповнити словами "та виконуються в першу чергу".

  1.5. У пункті 1.42:

 46. підпункт 1.42.1 викласти в такій редакції:
 47. "1.42.1. Постанова слідчого, погоджена з прокурором, ухвала слідчого судді або суду про відправлення етапом";

 48. у підпункті 1.42.3 слова "постанови або" виключити.
 49. 2. У главі 2:

  2.1. Абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

  "2.3. Затримані та особи, які тримаються під вартою, розміщуються в камерах спеціального автомобіля в суворій відповідності до визначених посадкових місць з додержанням вимог ізоляції, зазначених в особових справах конвойованих або осіб, визначених начальником органу (командиром підрозділу)".

  2.2. В абзаці другому пункту 2.14 слова "Департаментом ресурсного забезпечення МВС України" замінити словами "Департаментом матеріального забезпечення", слова "науково-дослідним інститутом "Спецтехніка" замінити словами "Державним науково-дослідним інститутом МВС України".

  2.3. Пункт 2.15 доповнити новим абзацом такого змісту:

  "Салон спеціального автомобіля (автобуса) обладнується пристроєм відеоспостереження із супроводженням звуку та виведенням зображення на монітор у кабіні водія (старшого конвою)".

  2.4. У пункті 2.16 слова "Департаментом ресурсного забезпечення, Науково-дослідницьким інститутом" замінити словами "Департаментом матеріального забезпечення, Державним науково-дослідним інститутом".

  3. У главі 3:

  3.1. У пункті 3.1 слова "у місцеві суди" замінити словами "у місцеві суди, за винятком тих, які обслуговуються внутрішніми військами".

  3.2. Перше речення пункту 3.3 викласти в такій редакції: "При надходженні такого доручення створюється міжвідомча комісія у складі представників органу внутрішніх справ (конвойного підрозділу), суду, який подав заявку, та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України".

  3.3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

   "3.4. Прийняття суду на обслуговування та його щорічне комісійне обстеження оформлюються Актом про прийняття суду на обслуговування (додаток 8), який складається міжвідомчою комісією у двох примірниках і затверджується головою суду й начальником органу внутрішніх справ (командиром підрозділу) та підписується представником відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України".

  3.4. Абзац другий пункту 3.13 викласти в такій редакції:

  "У судах загальної юрисдикції зали судових засідань, у яких розглядаються кримінальні провадження, обладнуються загородженнями із скла чи органічного скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян".

  3.5. У абзаці третьому пункту 3.23 слова "складає протокол затримання, один примірник якого передається під розписку головуючому, та" виключити.

  3.6 У пункті 3.38:

  у першому реченні слова "у провадженні якого перебуває кримінальна справа" замінити словами "який здійснює кримінальне провадження";

  у другому реченні слова "справа розглядається" замінити словами "кримінальне провадження здійснюється", слова "або розслідується прокуратурою" виключити;

 50. третє речення виключити.
 51. 3.7. У підпункті "б" підпункту 3.49.3 пункту 3.49 слова "у провадженні яких знаходиться кримінальна справа" замінити словами "які здійснюють кримінальне провадження".

  4. Пункт 1 додатка 2 до цієї Інструкції доповнити новим підпунктом такого змісту:

  "1.1.3. Дорожній журнал".

  5. У тексті Інструкції слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замінити словами "Державна пенітенціарна служба України", слова "адміністративна служба міліції" замінити словами "міліція громадської безпеки", слова "взяті під варту особи" замінити словами "особи, які тримаються під вартою", слово "неповнолітніх" замінити словами "неповнолітніх осіб", перелік осіб, наділених повноваженнями щодо виклику осіб, які затримані та утримуються під вартою, доповнити словами "слідчий суддя", слова "дізнавач, орган дізнання" виключити.

  Заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України полковник міліції

  В. П. Гриняк

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про створення програмно-інформаційного комплексу "Підприємства, що здійснюють діяльність в сфері державної митної справи", Державна митна служба України

  Про створення програмно-інформаційного комплексу "Підприємства, що здійснюють діяльність в сфері державної митної справи" Відповідно до глави 2( 4495а-17 ), розділу ХV Митного кодексу України( 4495д-17 ) та з метою забезпечення ведення Реєстру митних брокерів, Реєстру магазинів безмитної торгівлі, Реєстру митних складів, Реєстру вільних митних зон, Реєстру складів тимчасового зберігання, Реєстру вантажних митних комплексів НАКАЗУЮ:

  Дело «днепропетровских террористов» будет слушаться в открытом судебном заседании

  В Днепропетровске четырем арестованным по подозрению в совершении серии взрывов 27 апреля предъявлено обвинение. Вскоре дело будет передано в суд.

  Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ «Біо Паливно-енергетична компанія», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ТОВ «Біо Паливно-енергетична компанія»

  Про реєстрацію народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Так хочется пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!

  Этот интернет проект здоровский! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0