Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниМІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 29.10.2012  № 550
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 р. за № 1937/22249

  Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  Відповідно до статті 18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» ( 2807-15 ) та з метою запровадження єдиних вимог до технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, що додається.

  2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом із Департаментом благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. М. Аліпова.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  А. М. Близнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 29.10.2012  № 550

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 р. за № 1937/22249

  ІНСТРУКЦІЯ з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція розроблена з метою проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів.

  1.2. Ця Інструкція визначає порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, майданів, площ, бульварів, проспектів, вулиць, доріг, провулків, узвозів, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, інших територій загального користування; прибудинкових територій; територій будівель та споруд інженерного захисту територій; територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору, а також інших об’єктів благоустрою в межах населеного пункту (крім земельних ділянок, на яких розташовано вказані об’єкти).

  Інвентаризація земельних ділянок, на яких розташовано об’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, проводиться відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель( 513-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513.

  1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

  виконавець — суб’єкт господарювання, установчими документами якого передбачено право здійснювати технічну інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою;

 3. замовник — власник об’єкта благоустрою або уповноважена ним особа;
 4. паспортизація об’єктів благоустрою — складання технічних паспортів об’єктів благоустрою за результатами їх інвентаризації;

  технічна інвентаризація об’єктів благоустрою — сукупність заходів з обстеження, спрямованих на підтвердження наявності об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою та оцінку їх технічного стану, а також наявності інженерних мереж на об’єкті благоустрою.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про благоустрій населених пунктів»( 2807-15 ).

  1.4. Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою проводяться власником, балансоутримувачем або виконавцем на підставі договору із замовником або самостійно.

  1.5. Технічна інвентаризація об’єктів благоустрою може бути плановою або позаплановою.

  Планова технічна інвентаризація повинна проводитись згідно з планами, затвердженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

  Позапланова технічна інвентаризація проводиться у разі:

 5. введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта благоустрою;
 6. закінчення ремонту об’єкта благоустрою;
 7. зміни власника (балансоутримувача) об’єкта благоустрою;
 8. протиправного знищення чи пошкодження об’єкта благоустрою;
 9. надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на об’єкті благоустрою;
 10. прийняття рішення про її проведення власником (балансоутримувачем) об’єкта благоустрою.
 11. 1.6. На підставі матеріалів технічної інвентаризації об’єктів благоустрою на кожний об’єкт благоустрою складається інвентаризаційна справа згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

  Склад інвентаризаційної справи визначається відповідно до опису інвентаризаційної справи, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції.

  1.7. Сформована інвентаризаційна справа підписується представником виконавця і передається замовнику або підписується власником (балансоутримувачем) об’єкта благоустрою, якщо вона проводилася ним самостійно.

  1.8. Інвентаризаційній справі присвоюється інвентарний номер, який проставляється на кожному аркуші матеріалів цієї справи та документів, долучених до неї.

  Інвентаризаційну справу зберігає замовник.

  Замовником передається копія інвентаризаційної справи балансоутримувачу об’єкта благоустрою (у разі його визначення).

  ІІ. Порядок проведення технічної інвентаризації

  2.1. При проведенні робіт з технічної інвентаризації об'єктів благоустрою виконавцем обов'язкова участь представника замовника, у присутності якого проводиться обстеження, що фіксується на абрисі (в ескізі), складеному згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

  2.2. Технічна інвентаризація проводиться в натурі з використанням копій планів об’єкта благоустрою, знятих з наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, графічних матеріалів, а також копій інвентаризаційних справ об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою, інженерних мереж, що розміщені на об’єкті благоустрою, тощо.

  У разі відсутності планів здійснюється зйомка об’єкта благоустрою.

  2.3. Копії планів об’єкта благоустрою звіряються з натурою, уточнюються на місці нанесені на плани межі із сусідніми об’єктами благоустрою і ситуація; у разі потреби проводиться додаткова зйомка.

  Зміни в ситуації відображаються на абрисі (в ескізі), який є основою для внесення змін до плану об’єкта благоустрою. При змінах понад 50 відсотків площі проводиться нова горизонтальна зйомка.

  2.4. Під час виконання нової горизонтальної зйомки визначаються та наносяться на абрис (в ескіз), складений за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Інструкції:

  межі земельної ділянки об’єкта благоустрою, визначені відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками( z0391-10 ), затвердженої наказом Держкомзему України від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686;

 12. орієнтація об’єкта благоустрою за сторонами світу;
 13. суміжні об’єкти благоустрою;
 14. внутрішня ситуація.
 15. У процесі зйомки на абрис (в ескіз) наносяться та одночасно складаються переліки об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою та інженерних мереж, розташованих на об’єкті благоустрою.

  2.5. Для зручності проведення обліку об’єкт благоустрою, що інвентаризується, умовно ділять на ділянки, які в натурі обмежуються постійними елементами внутрішньої ситуації. Цим умовним ділянкам присвоюються порядкові номери, які проставляються в кружках.

  Ділянки інвентаризації нумеруються числами, обведеними кружками, а в межах кожної ділянки при нумерації об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою додається літера, наприклад: 1-А, 1-Б тощо.

  2.6. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що розташовані на об’єкті благоустрою, проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна ( z0582-01 ), затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773. Дані інвентаризації долучаються до інвентаризаційної справи.

  2.7. Інвентаризація зелених насаджень на території населених пунктів проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України( z0182-02 ), затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470. Дані інвентаризації долучаються до інвентаризаційної справи.

  2.8. На основі скоригованого графічного матеріалу з повною ситуацією і записів, зроблених на абрисі (в ескізі), даних зйомки та інших матеріалів складається інвентаризаційний план об’єкта благоустрою ( z1937-12 ) за зразком, наведеним у додатку 4 до цієї Інструкції, на який наносяться:

 16. огорожі об’єкта благоустрою (за їх наявності) в умовних позначеннях, їх протяжність і висота;
 17. лінійні розміри зовнішніх меж об’єкта благоустрою;
 18. найменування суміжних землевласників та землекористувачів;
 19. об’єкти нерухомого майна, розташовані на об’єкті благоустрою;
 20. елементи благоустрою;
 21. водоймища;
 22. підземні і наземні інженерні мережі та їх елементи (оглядові колодязі, водорозбірні та питні колонки, опори електричних, телефонних та рідіомереж тощо).

  Інвентаризаційний план залежно від площі об’єкта благоустрою складається у таких масштабах:

 23. до 5,0 га — 1:500;
 24. від 5,0 до 25,0 га — 1:1000 чи 1:2000;
 25. понад 25,0 га — 1:2000 чи 1:5000.
 26. 2.9. На основі вимірів, зроблених у натурі, та інвентаризаційного плану об’єкта благоустрою обчислюється загальна площа цього об’єкта та його елементів.

  Обчислена загальна площа об’єкта благоустрою не повинна відрізнятися від суми площ окремих ділянок (ситуацій) більше ніж на 0,1%. Допустима похибка розподіляється пропорційно до площі кожної складової частини.

  ІІІ. Паспортизація об’єктів благоустрою

  3.1. На основі проведеної інвентаризації об’єкта благоустрою складається його технічний паспорт за зразком, наведеним у додатку 5 до цієї Інструкції (далі — технічний паспорт), який затверджується власником (балансоутримувачем) цього об’єкта благоустрою та підписується представником виконавця.

  Показники технічного паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт.

  3.2. Технічний паспорт долучається до матеріалів інвентаризаційної справи.

  3.3. Складання технічного паспорта на об’єкти нерухомого майна, розташовані на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до додатків 2-8, 18 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна( z0582-01 ), затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773.

  3.4. Складання паспорта на атракціонну техніку, розташовану на об’єкті благоустрою, здійснюється згідно з додатком 3 до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки( z0405-06 ), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279.

  3.5. Складання паспорта для зелених насаджень, розташованих на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до додатка 1 до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України( z0182-02 ), затвердженої наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

  3.6. Складання технічного паспорта вулиці (дороги) та технічного паспорта штучної споруди, розташованої на об’єкті благоустрою, здійснюється згідно з додатками 15( z0365-12 ), 16 до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів( z0365-12 ), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

  3.7. Складання паспорта об'єкта культурної спадщини, розташованого на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13 травня 2004 року № 295/104( z0693-04 ) «Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 червня 2004 року за № 693/9292.

  Технічні паспорти (паспорти), зазначені в пунктах 3.3 — 3.7 цього розділу, які є в наявності у власника (балансоутримувача) об’єкта благоустрою, додаються до матеріалів інвентаризаційної справи.

  Директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування

  О. П. Ігнатенко

  Додаток 1 до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА СПРАВА №______ ___________________________________________________ (найменування виконавця, що проводив інвентаризацію)

  Інвентаризаційна справа № ____

 27. на об’єкт благоустрою __________________________________________________________
 28. адреса:
 29. місто (селище, село) ____________________________________________________________
 30. район ________________________________________________________________________
 31. область ______________________________________________________________________
 32. Додаток 2 до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  ОПИС інвентаризаційної справи

  № з/п

  Найменування документів, що містяться в інвентаризаційній справі

  Остання інвентаризація, «__»__20__, номери аркушів

  Планова інвентаризація «___» ____20__

  Позапланова інвентаризація «___» ____20__

 33. номери аркушів
 34. номери погашених аркушів
 35. номери аркушів
 36. номери погашених аркушів
 37. 1

  Довідка про належність об’єкта благоустрою

  2

  Абрис (ескіз) об’єкта благоустрою

  2.1

  Перелік об’єктів нерухомого майна, розташованих на об’єкті благоустрою, та відповідні копії інвентаризаційних справ

  2.2

  Перелік елементів благоустрою, розташованих на об’єкті благоустрою, та відповідні копії інвентаризаційних справ

  2.3

  Перелік інженерних мереж, розташованих на об’єкті благоустрою

  3

  Інвентаризаційний план об’єкта благоустрою

  4

  Технічний паспорт об’єкта благоустрою

  Усього аркушів

  Додаток 3 до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  АБРИС (ЕСКІЗ)

 38. об’єкта благоустрою ____________________________________________________________
 39. адреса ________________________________________________________________________
 40. власник ______________________________________________________________________
 41. правовстановлювальний документ _______________________________________________
 42. _____________________________________________________________________________

  Перелік об’єктів нерухомого майна

  № з/п

  Найменування

  Власник (балансоутримувач)

  Дата проведення останньої інвентаризації

  Номер інвентаризаційної справи

  Місце зберігання інвентаризаційної справи

  Наявність технічного паспорта

  1

  Житлові будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки

  2

  Житлові будинки садибного типу, розташовані на окремих земельних ділянках

  3

  Будинки і споруди громадського призначення

  4

  Будинки і споруди виробничого призначення

  Перелік елементів благоустрою

  № з/п

  Найменування

  Власник (балансоутримувач)

  Дата проведення останньої інвентаризації

  Номер інвентаризаційної справи

  Місце зберігання інвентаризаційної справи

  Наявність технічного паспорта (паспорта)

  Технічний стан (у разі відсутності даних щодо проведеної інвентаризації)

  1

  Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів

  2

  Зелені насадження

  3

  Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів

  4

  Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами

  5

  Технічні засоби регулювання дорожнього руху

  6

  Будівлі та споруди системи інженерного захисту території

  7

  Комплекси та об'єкти монументального мистецтва

  8

  Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків

  9

  Малі архітектурні форми

 43. 10
 44. Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами

  Перелік інженерних мереж

  № з/п

  Найменування

  Власник (балансоутримувач)

  Дата проведення останньої інвентаризації об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

  Номер інвентаризаційної справи об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

  Місце зберігання інвентаризаційної справи об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

  Наявність технічного паспорта

  1

  Мережі водопостачання

  2

  Мережі водовідведення

  3

  Мережі теплопостачання

  4

  Мережі електропостачання

  5

  Мережі телекомунікацій

  6

  Інші мережі

  Площа ділянок об’єкта благоустрою

  Ділянка об’єкта благоустрою

  Розміри у плані, м

  Площа, м-2

 45. довжина
 46. ширина
 47. 1-А
 48. 1-Б
 49. 1-В
 50. Разом по об’єкту благоустрою

  Додаток 4 до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

 51. на об’єкт благоустрою __________________________________________________________
 52. адреса:
 53. місто (селище, село) ____________________________________________________________
 54. район ________________________________________________________________________
 55. область _______________________________________________________________________
 56. Масштаб (до 5,0 га — 1:500; від 5,0 до 25,0 га — 1:1000 чи 1:2000; понад 25,0 га — 1:2000 чи 1:5000)

  Додаток 5 до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

 57. на об’єкт благоустрою __________________________________________________________
 58. адреса:
 59. місто (селище, село) ____________________________________________________________
 60. район ________________________________________________________________________
 61. область _______________________________________________________________________
 62. інвентаризаційна справа № ______________________________________________________

 63. дата останньої інвентаризації ____________________________________________________
 64. власник об’єкта благоустрою ____________________________________________________
 65. реквізити власника об’єкта благоустрою __________________________________________
 66. _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Схематичний план об’єкта благоустрою Масштаб _________________

  ЕКСПЛІКАЦІЯ

  Ділянка об’єкта благоустрою (літер___)

  Розміри у плані, м

  Площа, м-2

  Об’єкти нерухомості

  Елементи благоустрою

  Інженерні мережі

 67. довжина
 68. ширина
 69. перелік об’єктів нерухомого майна
 70. тип об’єктів нерухомого майна
 71. № інвентаризаційної справи

 72. перелік елементів благоустрою
 73. тип елементів благоустрою
 74. № інвентаризаційної справи

 75. наявність технічного паспорта
 76. перелік елементів благоустрою
 77. тип елементів благоустрою
 78. № інвентаризаційної справи

 79. наявність технічного паспорта
 80. Разом за об’єктом благоустрою

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Осуждены 12 квартирных мошенников, незаконно продававших жилье киевлян

  Столичная прокуратура поддержала государственное обвинение по резонансному уголовному делу в отношении 12 членов ОПГ, которые с использованием поддельных документов продавали жилье киевлян, а ...

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20.12.2012 № 1657, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20.12.2012 № 1657 Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» ( 2467-17 ), «Про природні монополії»( 1682-14 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28.11.2011 № 2255( z1502-11 ) «Про затвердження порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2011 за № 1502/20240, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, АФ ТОВ «Консалтінг ЛТД», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, АФ ТОВ «Консалтінг ЛТД»

  Карантинная зона и осмотр у врача

  Заключенные в режиме карантина, на медосмотре. И несколько слов о стукачах.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение этого интернет портала.

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет сайт -,действительно, сейчас - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие полезные интернет порталы. Этот интернет проект очень многообразен в использовании. На нем удобно работать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0