Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.07.2012  № 554
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2012 р. за № 1866/22178

  Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)

  Відповідно до вимог Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ) та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України( 382/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, з метою підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

  1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року № 449( z0667-02 ) «Про затвердження Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за № 667/6955, слова «відключення навантаження» замінити словами «вимкнення навантаження».

  2. Внести зміни до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)( z0667-02 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року № 449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за № 667/6955, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  3. Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

  Міністр

  Ю. Бойко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства палива та енергетики України 29.07.2002 № 449 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 31.07.2012 № 554)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2012 р. за № 1866/22178

  ПРАВИЛА підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Правила визначають порядок підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі — САВН), порядок оперативного використання САВН для підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України (далі — ОЕС України), а також окремих енергорайонів і вузлів навантаження.

  1.2. Ці Правила визначають порядок взаємодії державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі — ДП «НЕК «Укренерго»), його структурних підрозділів (електроенергетичних систем) із електропередавальними організаціями, а також споживачами електричної енергії під час розроблення, обслуговування та застосування САВН.

  1.3. Вимоги цих Правил поширюються на всіх суб’єктів господарювання в електроенергетиці незалежно від форми їх власності.

  1.4. У цих Правилах застосовуються вимоги таких нормативно-правових актів:

  Закону України «Про електроенергетику»( 575/97-ВР );

  Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України( 382/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року  № 382;

  Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії ( 929-96-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року № 131);

  Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання( 1312-99-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року № 1312;

  Правил користування електричною енергією( z0417-96 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 року за № 417/1442 (із змінами);

  Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів( z1143-06 ), затверджених наказом Мінпаливенерго від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (із змінами);

  Правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах( z1177-03 ), затверджених наказом Мінпаливенерго від 1 грудня 2003 року № 714, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2003 року за № 1177/8498 (далі — ГНД 34.20.567-2003);

  Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання( z0151-07 ), затвердженої наказом Мінпаливенерго від 23 листопада 2006 року № 456, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418 (далі — СОУ-Н ЕЕ 20.568:2007);

  Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів( z0093-98 ), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98);

  Правил устройства электроустановок (ПУЭ-86) — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правил улаштування електроустановок (ПУЕ-86), затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР) (далі — ПУЭ-86);

  Сборника руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электротехническая часть (СРМ-92). Издание четвертое, переработанное и дополненное, — М.: СПО ОРГРЭС, 1992 (Збірника керівних матеріалів Головтехуправління Міненерго СРСР. Електротехнічна частина, затвердженого Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 07 грудня 1989 року).

  1.5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

  кнопка (ключ) САВН — комутаційний апарат, за допомогою якого здійснюється пуск спеціальної автоматики вимкнення навантаження в ручному режимі;

  лавиноподібне падіння напруги (в енергосистемі) — стрімке зниження напруги внаслідок порушення статичної стійкості енергосистеми та зростання дефіциту реактивної потужності;

  лавиноподібне падіння частоти (в енергосистемі) — стрімке зниження частоти в енергосистемі, спричинене зростанням дефіциту активної потужності;

  рішення про впровадження та застосування САВН — документ, оформлений згідно з вимогами цих Правил, який визначає мету впровадження пристроїв САВН, умови автоматичного спрацьовування та оперативного застосування кнопок (ключів) керування пристроями, місце їх установлення, обсяг потужності навантаження, що вимикається, вимоги до надійності електропостачання електроустановок споживачів особливої групи 1-ї категорії і тривалість вимкнення навантаження електроустановок споживачів інших категорій;

  САВН місцевого значення — спеціальна автоматика вимкнення навантаження, рішення про впровадження якої приймає електропередавальна організація;

  САВН системного значення — спеціальна автоматика вимкнення навантаження, рішення про впровадження якої приймає ДП «НЕК «Укренерго».

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Правилах користування електричною енергією( z0417-96 ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (із змінами).

  1.6. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

  АЧР

  -

 3. автоматичне частотне розвантаження;
 4. ГАВ

  -

 5. графіки аварійного вимкнення;
 6. ГАЕС

  -

 7. гідравлічна акумулююча електрична станція;
 8. ОЕС

  -

 9. об’єднана енергетична система;
 10. ПЛ

  -

 11. повітряна лінія електропередавання.
 12. ІІ. Застосування спеціальної автоматики вимкнення навантаження

  2.1. Застосування САВН передбачають у складі комплексу заходів протиаварійного керування відповідно до вимог статей 5 і 14 Закону України «Про електроенергетику»( 575/97-ВР ) та «Сборника руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электротехническая часть» (СРМ-92), затвердженого Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 7 грудня 1989 року, спрямованих на збереження цілісності й забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України.

  2.2. САВН призначено для запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України чи її окремих енергорайонів, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики під час виробництва, передавання та постачання електричної енергії.

  2.3. САВН поділяють на САВН системного та місцевого значення:

  2.3.1. САВН системного значення, рішення про впровадження якої приймає ДП «НЕК «Укренерго» та затверджує заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, застосовують з метою:

  збереження стійкості в контрольованих внутрішніх і міждержавних перетинах у разі їх роботи з недостатнім (нижче нормативного) запасом стійкості в доаварійних та/або післяаварійних режимах вимкнення найбільш завантажених ПЛ перетину або генерації в дефіцитній частині, яка пов’язана з основною частиною ОЕС ПЛ контрольованого перетину;

  ліквідації (попередження) технологічних порушень у електроенергетичній системі в разі неприпустимого зниження частоти або напруги;

  ліквідації неприпустимого струмового перевантаження устаткування електричних мереж напругою 110 кВ і вище;

  запобігання значним збиткам через тривалі обмеження електропостачання споживачів або перевитрати палива і гідроресурсів, які неминуче мали б місце під час роботи з нормативними запасами зі стійкості без впровадження САВН.

  2.3.2. САВН місцевого значення, рішення про впровадження якої приймає електропередавальна організація, застосовують з метою:

  запобігання виникненню "лавини напруги" в окремих вузлах навантаження для забезпечення надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів вузла в післяаварійних режимах у разі вимкнення живильної ПЛ;

  ліквідації неприпустимого струмового перевантаження устаткування електричних мереж напругою, нижчою ніж 110 кВ;

  запобігання значним збиткам через тривалі обмеження електропостачання споживачів у вузлі розподільчої мережі, які неминуче мали б місце без застосування САВН, з огляду на післяаварійний режим із вимкненням зв’язку окремого вузла з енергосистемою.

  2.4. Вимкнення електроустановок споживачів, заведених під дію САВН, можна здійснювати як автоматично, так і оперативно за командою чергового диспетчера шляхом застосування кнопок (ключів). Віддавати команди про застосування САВН треба виключно засобами оперативно-диспетчерського керування, які обладнано пристроями запису оперативних переговорів.

  Фіксацію в оперативній документації розпорядження про застосування САВН треба здійснювати відповідно до інструкції з ведення оперативного журналу та оперативних переговорів об’єкта електроенергетики.

  ІІІ. Підключення електроустановок споживачів до САВН

  3.1. Підключення електроустановок споживачів до САВН необхідно виконувати відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів( z1143-06 ), затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (із змінами), СОУ-Н ЕЕ 20.568:2007( z0151-07 ), ГНД 34.20.567-2003( z1177-03 ), НПАОП 40.1-1.21-98( z0093-98 ), ПУЭ-86.

  3.2. Підставою для підключення електроустановок споживачів до САВН повинні бути:

  проектне рішення (обґрунтування), передбачене схемою розвитку (ОЕС України, електроенергетичної системи, електропередавальної організації або енерговузла) з розробленими алгоритмами та обсягами САВН і терміном максимально допустимої тривалості вимкнення споживачів, яке узгоджене на стадії проектування з відповідними електропередавальними організаціями;

  обґрунтування необхідності підключення електроустановок споживачів до САВН, яке підготовлене ДП «НЕК «Укренерго» та/або електроенергетичною системою (САВН системного значення) або електропередавальною організацією (САВН місцевого значення) за умови можливих аварійних режимів в ОЕС України у зонах обслуговування електроенергетичної системи чи електропередавальної організації відповідно;

 13. проектне рішення схеми зовнішнього електропостачання споживача.
 14. В окремих випадках у районах, де розташовано ГАЕС, вимкнення навантаження від САВН можна виконувати, в першу чергу, за рахунок вимкнення гідрогенераторів ГАЕС, які працюють у насосному режимі, а вимкнення споживачів — за відсутності такого режиму на ГАЕС, якщо це на стадії проектування визнано за доцільне та узгоджено з ДП «НЕК «Укренерго».

  3.3. До пристроїв САВН припустимо підключати навантаження споживачів, які внесені до ГАВ (включаючи спеціальні ГАВ), а також споживачів, підключених до АЧР (крім спеціальної черги АЧР). Крім цього, САВН системного значення може включати приєднання споживачів, заведені під дію САВН місцевого значення.

  3.4. Рішення про впровадження та застосування САВН системного значення оформлюється ДП «НЕК «Укренерго» за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, а рішення про впровадження та застосування САВН місцевого значення оформлюється електропередавальною організацією за формою згідно з додатком 2 до цих Правил.

  3.5. Відповідно до режимів роботи основної мережі (220 кВ і вище) ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго» (як правило, на підставі проектного рішення) письмово дає завдання електроенергетичній системі на розроблення САВН системного значення із зазначенням умов спрацювання та обсягів вимкнення навантаження, а також рекомендації з визначення місця встановлення пристроїв САВН і району, де вимикатимуть навантаження споживачів. Дані для підготовки рішення про застосування САВН системного значення готує електроенергетична система та подає на розгляд до ДП «НЕК «Укренерго».

  3.6. Електроенергетична система доводить до електропередавальної організації рішення ДП «НЕК «Укренерго» на впровадження САВН системного значення і погоджує з нею перелік конкретних ліній (приєднань), які підключають до системної САВН, місце її встановлення та склад споживачів за категорійністю, електроустановки яких підключатимуть до САВН.

  3.7. Електропередавальна організація визначає, документально оформлює та доводить до електроенергетичної системи перелік і умови підключення кожного приєднання споживачів до пристроїв САВН системного значення.

  3.8. Відповідно до режимів роботи розподільних мереж напругою 150 кВ і нижче електропередавальна організація (як правило, за погодженням із проектною організацією) розробляє САВН місцевого значення, визначає умови спрацювання та обсяги вимкнення навантаження, місця встановлення САВН місцевого значення, а також перелік конкретних ліній (приєднань) і основних споживачів, електроустановки яких підключатимуть до САВН.

  За необхідності участі великих споживачів (дозволена потужність яких понад 60 МВт) у підключенні їх до САВН електропередавальна організація письмово дає завдання споживачеві на розроблення САВН (у межах підприємства споживача) із зазначенням умов спрацювання та обсягів вимкнення навантаження, а також рекомендації щодо визначення місця встановлення САВН, де будуть вимикати навантаження споживачів.

  Електропередавальна організація інформує електроенергетичну систему про введення в дію САВН місцевого значення із зазначенням умов спрацювання та обсягів вимкнення навантаження.

  3.9. Електропередавальна організація документально оформлює і подає до відповідного територіального підрозділу Держенергонагляду та до електроенергетичної системи перелік споживачів особливої групи 1-ї категорії, електроустановки яких підключено до САВН.

  3.10. Рішення про застосування САВН системного значення затверджує Міненерговугілля України. Рішення про застосування САВН місцевого значення затверджує керівник електропередавальної організації.

  3.11. У рішенні про впровадження САВН необхідно зазначати:

  перелік пристроїв системної або місцевої автоматики, які використовують для вимкнення навантаження споживачів;

 15. умови спрацювання САВН системного або місцевого значення;
 16. умови оперативного застосування САВН системного або місцевого значення;
 17. перелік конкретних ліній (приєднань), які вимикаються дією САВН, і обсяги їх навантажень;
 18. категорію електроустановок споживачів;
 19. дані про наявність резервних автономних джерел живлення аварійної броні електроустановок споживачів 1-ї категорії та особливої групи;

 20. тривалість вимкнення електроустановок споживачів дією САВН.
 21. 3.12. Затверджене рішення про впровадження САВН у 15-денний строк доводять до відома споживача, електроустановки якого підключено до САВН.

  Затверджене рішення є підставою для внесення змін до договору про постачання електричної енергії або договору про технічне забезпечення електропостачання споживачів.

  3.13. Споживачі, залучені до САВН, щороку, не пізніше 1 вересня, мають бути письмово повідомленими про можливість і умови їх вимкнення від пристроїв САВН з обов'язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть вимкненню, що зобов’язує споживачів розробляти організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв і використання власних резервних джерел живлення.

  IV. Зобов’язання посадових осіб за впровадження, застосування та належний технічний стан САВН

  4.1. Електроенергетичні системи, електропередавальні організації та споживачі незалежно від форми власності зобов'язані:

 22. виконувати завдання на впровадження САВН;
 23. виконувати вказівки вищого оперативного персоналу про застосування САВН;
 24. надавати на вимогу ДП «НЕК «Укренерго» технологічну інформацію, необхідну для впровадження системної САВН (наприклад, головну електричну схему, перелік і потужність електроустановок споживачів тощо відповідно до запиту).

  4.2. Проектна організація зобов’язана забезпечувати:

 25. обґрунтованість проектного рішення щодо впровадження САВН;
 26. прийнятий у проекті алгоритм функціонування САВН;
 27. вибір місця розташування пристроїв САВН;
 28. визначення необхідного проектного обсягу навантаження і його розподіл між виконавчими пристроями САВН;

 29. надійність проектного рішення в частині технічної та апаратної реалізації САВН;
 30. рекомендовані на стадії проекту уставки спрацювання пристроїв САВН.
 31. 4.3. Головний диспетчер ДП «НЕК «Укренерго», який готує обґрунтоване рішення про впровадження САВН системного значення та його застосування, що затверджується Міненерговугілля України, зобов’язаний забезпечувати:

  алгоритм дії, уставки спрацювання та визначення необхідного обсягу вимкнення навантаження пристроями САВН та їх відповідності схемі і режиму роботи ОЕС України;

 32. тривалість вимкнення споживачів дією САВН;
 33. контроль за технічним станом та працездатністю пристроїв САВН, розташованих на об’єктах енергетичних систем.

  4.4. Керівники електропередавальних організацій приймають і затверджують рішення про впровадження та застосування САВН місцевого значення та зобов’язані забезпечувати:

 34. впровадження та застосування САВН місцевого значення;
 35. впровадження згідно із завданням електроенергетичних систем пристроїв САВН системного значення на об’єктах електропередавальної організації;

 36. дотримання заданого обсягу вимкнення навантаження пристроями САВН системного та місцевого значення;
 37. тривалість вимкнення споживачів дією САВН місцевого значення;
 38. технічне обслуговування згідно з відповідними чинними нормативними документами та працездатність пристроїв САВН місцевого і системного значення, якщо їх розташовано на об’єктах електропередавальної організації;

  періодичну, кожного місяця в години ранкового і вечірнього максимумів, перевірку заданого обсягу навантаження для САВН місцевого і системного значення;

  своєчасне узгодження з електроенергетичною системою графіків технологічного обслуговування та виконавчих схем пристроїв САВН;

  своєчасне коригування схем і обсягів навантаження САВН системного значення згідно з вказівками електроенергетичних систем.

  4.5. Керівники підприємств і організацій, приєднання яких підключено до САВН, зобов’язані забезпечувати працездатність і фактичне виконання заданих обсягів вимкнення навантаження, а також виконання організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об'єктах під час дії САВН з повним або частковим вимкненням об'єктів від централізованого електропостачання.

  Крім того, вони повинні забезпечувати:

  безперешкодний допуск у будь-який час доби представників електропередавальної організації або електроенергетичної системи за їх службовими посвідченнями до пристроїв САВН, установлених на території підприємств і організацій споживачів, для здійснення контролю за технічним станом пристроїв САВН та виконанням заданого обсягу вимкнення навантаження і дотримання встановлених режимів;

 39. збереження пристроїв САВН, які розташовано на об’єктах споживача.
 40. 4.6. Черговий персонал електроенергетичної системи, електропередавальної організації та підстанції, де міститься кнопка (ключ) оперативного застосування САВН, повинен забезпечувати своєчасність і точність виконання розпоряджень щодо оперативного застосування САВН, а також за його ефективність (відповідність навантаження, яке вимикається, заданим обсягам).

  4.7. Невиконання споживачем оперативного вимкнення заданого обсягу навантаження, підключеного до САВН, чи переведення його на інші джерела живлення електропередавальної організації, дає електропередавальній організації право після попередження споживача про невиконання ним встановленого режиму і заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин вимикати споживача від джерела живлення.

  4.8. Заборонено втручатися в дії оперативного персоналу електропередавальної організації при оперативному застосуванні САВН з боку місцевих органів виконавчої влади. Про кожен такий випадок електропередавальна організація зобов'язана письмово сповіщати електроенергетичну систему, ДП «НЕК «Укренерго», територіальний підрозділ Держенергонагляду та Міненерговугілля України.

  4.9. Відповідно до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії( 929-96-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1996 року № 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року № 131), завданнями та функціями Держенергонагляду є здійснення в межах своєї компетенції нагляду за дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог цих Правил, нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання.

  Директор Департаменту електроенергетики

  С. Я. Меженний

  Додаток 1 до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження

  ФОРМА рішення ДП «НЕК «Укренерго» про впровадження та застосування савн системного значення

  ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України ______________________________ «____»  __________________ 20_ р.

  Рішення №___ ДП «НЕК «Укренерго» про впровадження та застосування спеціальної автоматики вимкнення навантаження системного значення ___________________________________________________________ (найменування електроенергетичної системи)

  Відповідно до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження( z0667-02 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року № 449 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 554), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за № 667/6955, ДП «НЕК «Укренерго» ВИРІШУЄ:

  1. Вважати за необхідне впровадження спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі — САВН) електроустановок споживачів, яка буде діяти на вимкнення приєднань:

  ____________________________________________________________________________ (перелік приєднань, для кожного з яких зазначити: місце встановлення пристроїв системної автоматики, обсяг потужності, склад споживачів за категоріями надійності електропостачання; мета застосування САВН системного значення; умови спрацьовування та оперативного застосування САВН системного значення)

 41. максимальною потужністю ________________ МВт.
 42. 2. Тривалість вимкнення навантаження електроустановок споживачів дією САВН зумовлюється договором про постачання електричної енергії __________ і не повинна перевищувати ____________ хв.

  3. Електроустановки споживачів особливої групи 1-ї категорії, підключені до пристроїв САВН, повинні бути оснащеними автоматичним вмиканням резерву чи автоматичним повторним вмиканням після спрацювання САВН.

  Головний диспетчер ДП «НЕК «Укренерго»

  ___________ (підпис)

  _______________________ (прізвище, ініціали)

  Додаток 2 до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження

  ФОРМА рішення електропередавальної організації про впровадження та застосування савн місцевого значення

  ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник електропередавальної організації ______________________________ «____»  __________________ 20_ р.

  Рішення № про впровадження та застосування спеціальної автоматики вимкнення навантаження місцевого значення ____________________________________________________________ (найменування електропередавальної організації)

  Відповідно Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження( z0667-02 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року № 449 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 554), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за № 667/6955, електропередавальна організація ВИРІШУЄ:

  1. Вважати за необхідне впровадження спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі — САВН) електроустановок споживачів, яка діє на вимкнення приєднань:

  __________________________________________________________________________ (перелік приєднань, пристроїв системної автоматики, умови спрацьовування та умови оперативного застосування САВН місцевого значення)

 43. максимальною потужністю ________________ МВт.
 44. 2. Тривалість вимкнення навантаження електроустановок споживачів дією САВН зумовлюється договором про постачання електричної енергії ______________ і не повинна перевищувати ________________ хв.

  3. Електроустановки споживачів особливої групи 1-ї категорії, підключені до САВН, повинні бути оснащеними автоматичним вмиканням резерву чи автоматичним повторним вмиканням після спрацювання САВН.

  Керівник оперативно-диспетчерського підрозділу електропередавальної організації

  __________ (підпис)

  ______________________ (прізвище, ініціали)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про затвердження «зеленого» тарифу ПрАТ «Дельта Солар», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження «зеленого» тарифу ПрАТ «Дельта Солар» Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності( v0032227-09 ), затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 № 32, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Постанова НКРЕ №181 від 21.02.2013

  Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ Державний ощадний банк України гарантованими постачальниками та їх структурними ...

  Сьогодні православні відзначають Усікновення глави Іоана Хрестителя

  11-го вересня православні та греко-католики відзначають свято Усічення голови Пророка Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана (у народі Головосіки), повідомляє Gazeta ua.

  Зранку — на урок, потім — у творчу майстерню

  У далекому 1784 році тоді невеличке поселення назвали Василівка на честь полковника Донського війська Васильєва, який тут оселився. А у Сні?жне його перейменувала начебто сама Катерина ІІ, коли ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет портал - увлекательный.

  Хочу просто поблагодарить Вас!. Абсолютно случайно набрел на этот портал, чему очень рад и доволен! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0