Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 23.08.2012  № 659
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення

  На виконання підпункту 34.2 пункту 34 наказу МОЗ України від 30.03.2012 № 227( v0227282-12 ) "Про виконання Указу Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення, що додаються.

  2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

  Віце-прем'єр-міністр України — Міністр

  Р. Богатирьова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.08.2012 № 659

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення

  Екстрена медична допомога (далі — ЕМД) — невідкладна медична допомога, яка надається медичними працівниками бригад ЕМД та/або медичними працівниками закладів/підрозділів СЕМД.

  Індикатор/критерій якості медичної допомоги — дотримання чи/або недотримання стандартів надання відповідного рівня медичної допомоги.

  Інвентаризація ресурсного забезпечення — це перевірка та документальне підтвердження наявності відповідного обладнання, його функціонального стану та оцінки ефективності використання.

  Клінічний аудит — констатація дотримання вимог та порядку надання відповідного рівня медичної допомоги.

  Мета клінічного аудиту стану надання ЕМД на відповідній території — оцінка умов для організації надання безоплатної, доступної, своєчасної та якісної ЕМД.

  Система екстреної медичної допомоги (далі — СЕМД) в Україні представлена мережею центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги.

  Етапи проведення аудиту:

  I. Проведення у СЕМД самооцінки характеристики умов для надання екстреної медичної допомоги.

  Для виконання I етапу аудиту в кожному із закладів/підрозділів СЕМД за наказом його керівника створюється комісія, яка у двотижневий термін проводить оцінку, згідно з індикаторами/критеріями оцінки стану надання екстреної медичної допомоги, що визначені у додатку до цих Методичних рекомендацій. Основним завданням цього етапу є констатація стану надання ЕМД відповідного рівня.

  II. Перевірка об'єктивності характеристик, які отримані в результаті I етапу.

  Другий етап аудиту проводиться комісією, яка створюється регіональними органами управління охороною здоров'я (Міністерством охорони здоров'я АР Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за затвердженим графіком. До складу комісії включаються співробітники регіональних органів управління та головні позаштатні спеціалісти за спеціальністю "Медицина невідкладних станів — лікувальна справа (невідкладні стани)", фахівці регіонального інформаційно-аналітичного центру. Основним завданням цього етапу є перевірка достовірності даних, які отримано в результаті проведення оцінки роботи закладів/підрозділів СЕМД. На підставі результатів аудиту встановлюються можливості закладу/підрозділу СЕМД для надання ЕМД.

  III. Підготовка плану перспективного розвитку закладу/підрозділу СЕМД, виходячи з потреб населення відповідного регіону.

  Проводиться III етап комісією, до складу якої входять представники регіональних органів управління охороною здоров'я (Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) та представники закладу/підрозділу СЕМД, в якому проводився аудит.

  IV. Міністерство охорони здоров'я України має право на проведення позачергового аудиту в закладі/підрозділі СЕМД без попередження.

  Здійснюється IV етап комісією, до складу якої входять представники МОЗ України та представники регіональних органів управління охороною здоров'я (Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) в присутності керівника закладу/підрозділу СЕМД (або/чи представника колективу закладу/підрозділу СЕМД), в якому проводився аудит.

  Очікуваний результат проведення аудиту — підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку та функціонування єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України та удосконалення системи екстреної медичної допомоги.

  Додаток до методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення

  КРИТЕРІЇ/ІНДИКАТОРИ оцінки стану надання екстреної медичної допомоги

  № з/п

  Індикатор

  Одиниця виміру

  Методика вимірювання (обчислення)

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  Назва закладу/підрозділу СЕМД _______________________________________________________

  Документальне оформлення функціонування закладу/підрозділу СЕМД

  Відповідність документів, що підтверджують легітимність функціонування закладу/підрозділу СЕМД

  Наявність відповідно оформлених документів

  Наявність документів: затвердженого статуту, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо внесення закладу/підрозділу СЕМД до реєстру, ліцензії на провадження медичної практики, акредитаційного сертифіката закладу/підрозділу СЕМД (при роботі закладу/підрозділу СЕМД більше 2 років); свідоцтва про атестацію лабораторії закладу/підрозділу СЕМД, оформлених у відповідності до чинного законодавства

  Примітка. при відсутності одного чи/або кількох із вищеперерахованих документів подальше проведення клінічного аудиту є недоцільним

  Загальні характеристики закладу/підрозділу СЕМД

  1.

  Форма власності закладу/підрозділу ЕМД

 3. державна, комунальна, приватна
 4. Наявність свідоцтва про форму власності закладу

  2.

  Наявність відповідних положень про заклади/підрозділи, бригади ЕМД

  Наявність відповідно оформлених положень

  Аналіз та оцінка повноти наданих документів

  3.

  Розташування підрозділів ЕМД з мережею пунктів базування бригад ЕМД та нанесенням зон їх відповідальності

  Кількість та межі зон відповідальності

  Аналіз та оцінка повноти заповнення карти

  4.

  Відповідність організації доставки пацієнтів до ЗОЗ, які надають інші рівні медичної допомоги

  Так, ні

  Аналіз мережі станцій, підстанцій та пунктів постійного/тимчасового базування бригад ЕМД

  4.1.

  Розробка планів співробітництва між закладами/підрозділами, бригадами ЕМД та мережею ЗОЗ, які розташовані на даній території

  Так, ні

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

  5.

  Відповідність приміщення для забезпечення надання ЕМД

  Так, ні, не повністю

  Має повний перелік приміщень достатньої площі відповідно до ліцензії

  Якщо "ні" або "не повністю" конкретизувати

  6.

  Електропостачання

  6.1.

  Наявність відповідної кількості постійних джерел електропостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "так", вказати кількість та функціональний стан

  6.2.

  Наявність резервних джерел електропостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "так", вказати кількість та функціональний стан

  7.

  Наявність стабілізаторів напруги

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "так", вказати кількість та функціональний стан

  8.

  Водопостачання

  8.1

  Наявність мережі централізованого холодного водопостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

  8.2.

  Наявність резервних джерел холодного водопостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

  8.3.

  Наявність мережі централізованого гарячого водопостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

  8.4.

  Наявність резервних джерел гарячого водопостачання

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

  9.

  Наявність відповідної централізованої каналізаційної мережі

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 5. 10.
 6. Наявність відповідного колектору для знезараження біологічних відходів

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 7. 11.
 8. Централізована мережа для подачі кисню

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 9. 12.
 10. Наявність системи пожежосповіщення

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "так", вказати функціональний стан. Якщо "ні" — конкретизувати

 11. 13.
 12. Наявність системи пожежогасіння

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "так", вказати функціональний стан. Якщо "ні" — конкретизувати

 13. 14.
 14. Наявність відповідної кількості спеціалізованого санітарного транспорту

 15. абс., %
 16. Відповідність нормативу

 17. 15.
 18. Наявність відповідних умов для зберігання автомобілів ЕМД

 19. 15.1
 20. Кількість автомобілів ЕМД, що знаходяться в гаражах

 21. абс., %
 22. Аналіз та оцінка умов зберігання автомобілів швидкої медичної допомоги

 23. 15.2
 24. Кількість автомобілів ЕМД, що знаходяться на відкритих стоянках

 25. абс., %
 26. Аналіз та оцінка умов зберігання автомобілів швидкої медичної допомоги

  Характеристика мережі

 27. 16.
 28. Відповідність структури закладу (Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів/підрозділів, які входять до єдиної системи надання ЕМД)

  Так, ні

  Відповідність по кожному закладу/підрозділу, які входять до єдиної системи надання ЕМД, визначених у відповідних положеннях

 29. 17.
 30. Оперативно-диспетчерська служба

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 31. 18.
 32. Наявність телекомунікаційних мереж

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 33. 19.
 34. Наявність програмних, технічних та засобів для аудіозапису викликів та аналізу реагування на них

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 35. 20.
 36. Забезпечення цілодобового функціонування закладів/підрозділів, які входять до єдиної системи надання ЕМД

  Так, ні

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 37. 21.
 38. Бригади ЕМД

 39. абс.
 40. Відповідність нормативу

  Кадрове забезпечення

 41. 22.
 42. Забезпеченість лікарями

 43. абс. (за профілями)
 44. Відповідність нормативу

 45. 23.
 46. Забезпеченість фельдшерами

 47. абс.
 48. Відповідність нормативу

 49. 24.
 50. Забезпеченість молодшими спеціалістами з медичною освітою (середніми медичними працівниками)

 51. абс.
 52. Відповідність нормативу

 53. 25.
 54. Забезпеченість водіями екстреної (швидкої) медичної допомоги

 55. абс.
 56. Відповідність нормативу

 57. 26.
 58. Забезпеченість диспетчерами оперативно-диспетчерської служби

 59. абс.
 60. Відповідність нормативу

 61. 27.
 62. Система безперервного навчання кадрів

 63. 27.1
 64. Наявність умов для системи безперервного навчання кадрів

  Наявність (так, ні)

  Відповідність нормативу

  Якщо "ні" — конкретизувати

 65. 27.2
 66. Кількість заходів з безперервної професійної підготовки кадрів

 67. абс.
 68. Відповідність нормативу

  Показники діяльності

 69. 28.
 70. Виїзди за викликами

 71. 28.1
 72. Обсяги та структура виїздів для надання медичної допомоги за причинами та дотримання часу доїзду

 73. абс.
 74. Аналіз та оцінка обсягів та структури виїздів за викликами, які пов'язані із наданням медичної допомоги

 75. 28.2
 76. Виїзди за викликами, які не пов'язані із наданням медичної допомоги

 77. абс.
 78. Аналіз та оцінка обсягів та структури виїздів за викликами, які не пов'язані із наданням медичної допомоги

 79. 28.3
 80. Госпіталізація

 81. абс., %
 82. Аналіз та оцінка обсягів та структури виїздів за викликами для госпіталізації хворих

 83. 28.4
 84. Виїзди бригад ЕМЗ на випадки, що закінчилися летально

 85. абс., %
 86. Аналіз та оцінка обсягів та структури виїздів на випадки, що закінчилися летально

 87. 28.5
 88. Виїзди бригад ЕМД з приводу дорожньо-транспортних пригод (ДТП)

 89. абс., %
 90. Аналіз та оцінка обсягів і структури виїздів бригад ЕМД з приводу ДТП

  Характеристика забезпеченості автомобілями ЕМД, медичними виробами, засобами зв'язку та автоматизованими системами управління

 91. 29.
 92. Забезпеченість автомобілями ЕМД

 93. абс.
 94. Відповідність нормативу

 95. 30.
 96. Термін експлуатації автомобілів ЕМД

 97. роки
 98. Відповідність нормативу

 99. 31.
 100. Забезпеченість бригад ЕМД виробами медичного призначення

 101. абс., %
 102. Відповідність нормативу

 103. 32
 104. Зношеність медичних виробів

 105. абс., %
 106. Аналіз та оцінка терміну експлуатації медичних виробів

 107. 33.
 108. Забезпеченість бригад ЕМД засобами зв'язку

 109. абс., %
 110. Відповідність нормативу

 111. 34.
 112. Забезпеченість бригад ЕМД автоматизованими системами управління

 113. абс., %
 114. Відповідність нормативу

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Додаток

  ПОЯСНЕННЯ до Критеріїв/індикаторів оцінки стану надання екстреної медичної допомоги

  1. У пункті 1 вказується форма власності закладу (державна, комунальна чи приватна власність) республіканської у АР Крим, обласних, міської в мм. Київ та Севастополь, районних держадміністрацій, міських територіальних громад.

  2. У пункті 3 вказується наявність карти та місце розташування на ній закладу/підрозділу ЕМД з мережею пунктів базування бригад ЕМД, зони їх відповідальності. Карта з підрозділами СМЕД з мережею пунктів базування ЕМД та нанесенням зон їх відповідальності, розроблена згідно з Методичними рекомендаціями щодо складання Плану розвитку Єдиної системи екстреної медичної допомоги на території адміністративно-територіальної одиниці.

  3. У пункті 4 вказується наявність мережі станцій, підстанцій та пунктів постійного/тимчасового базування бригад ЕМД, достатньої для доїзду до місця виклику/події в межах 10 хвилин у містах та 20 хвилин в сільській місцевості та наступної доставки пацієнтів до закладів, які надають вторинну/третинну медичну допомогу, в межах 1 — 1,5 годин (Форма звітності № 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"( z0147-11 ), розділ 1 (затверджено наказом МОЗ України від 17.11.2010 № 999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2011 р. за № 147/18885).

  4. У пункті 5 вказується характеристика відділення ЕМД: структурний підрозділ (вказати якого закладу), має набір приміщень, що відповідають чинним санітарно-гігієнічним, будівельним нормам, вимогам техніки безпеки, протипожежної безпеки.

  5. Пункти 15.1 та 15.2 заповнюються відповідно до даних Форми звітності № 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"( z0147-11 ), розділу 14 (затверджено наказом МОЗ України від 17.11.2010 № 999, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2011 р. за № 147/18885).

  6. У пункті 16 у табличній формі вказуються основні та допоміжні підрозділи. Проводиться оцінка відповідності структури закладу (Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів, які входять до єдиної системи надання екстреної медичної допомоги).

  7. У пункті 21 у табличній формі вказуються найменування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та їхня кількість (Форма звітності № 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"( z0147-11 ), розділ 10). Проводиться аналіз та оцінка типів та кількості бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги у наданні екстреної медичної допомоги.

  8. У пункті 22 у табличній формі вказується кількість посад за штатним розписом; кількість фізичних осіб; кількість працівників, зайнятих на умовах неповного робочого дня, тижня; кількість працівників зі стажем роботи до 3-х років; кваліфікаційна категорія (перша, друга, вища); кількість працівників, які не підвищували кваліфікацію за спеціальністю "Медицина невідкладних станів — лікувальна справа (невідкладні стани)" більше п'яти років, із облікової кількості штатних працівників; число осіб пенсійного віку (Форма звітності № 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"( z0147-11 ), розділи 2, 4 (затверджено наказом МОЗ України від 17.11.2010 № 999, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2011 р. за № 147/18885).

  9. У пунктах 28.1 та 28.2 у табличній формі вказується кількість виїздів за викликами, з них у сільській місцевості; надання ЕМД за причинами (нещасні випадки, травми та отруєння; раптові захворювання та стани; виїзди до хронічних хворих; виїзди на непрофільні виклики; позалікарняні пологи та патологія вагітності); прибуття бригад на виїзд до 10-ти хвилин з моменту звернення у містах; прибуття бригад на виїзд до 20-ти хвилин з моменту звернення у сільській місцевості; здійснені виїзди у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (Форма звітності № 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік"( z0147-11 ), розділ 5 (затверджено наказом МОЗ України від 17.11.2010 № 999, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2011 р. за № 147/18885).

  10. У пункті 28.3 у табличній формі вказуються дані про кількість осіб, доставлених бригадами ЕМД для госпіталізації, з них за формою 114/о (супровідний листок)( za150-11 ), за направленням ЗОЗ.

  11. У пункті 28.5 у табличній формі вказуються дані про кількість виїздів бригад швидкої медичної допомоги з приводу ДТП, з них кількість потерпілих осіб при ДТП; смерть у присутності бригад ЕМД; кількість потерпілих осіб при ДТП, які були доставлені бригадами ЕМД для госпіталізації в ЗОЗ; кількість летальних випадків при ДТП.

  12. У пункті 29 у табличній формі вказуються дані про кількість автомобілів ЕМД відповідно до нормативу (у т. ч. + 25% резерву); кількість автомобілів за ДСТУ 7032:2009 "Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування тип B і C".

  13. У пункті 30 у табличній формі вказуються дані про кількість автомобілів швидкої медичної допомоги, у т. ч. з терміном експлуатації: до 5 років, 5 — 10 років; понад 10 років.

  14. У пункті 31 у табличній формі вказуються дані про кількість наявних медичних виробів та за найменуваннями (комплект дихальної апаратури, дефібрилятор, електрокардіограф, інтубаційний набір, комплект вакуумних шин, відсмоктувачі, тощо) та норма їх забезпечення згідно з табелем оснащення бригад ЕМД.

  15. У пункті 32 у табличній формі вказуються дані про кількість наявних медичних виробів та за найменуваннями (комплект дихальної апаратури, дефібрилятор, електрокардіограф, інтубаційний набір, комплект вакуумних шин, відсмоктувачі, тощо) та кількість наявних медичних виробів з терміном експлуатації понад 5 років.

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Борітеся… Чи поборете?

  Такого в Україні ще не було: прикутий до інвалідного візка адвокат Дмитро Жарий виграв у суді справу, повязану з дискримінацією людей з обмеженими фізичними можливостями. Він судився проти мережі ...

  Гоголівських героїв повезе молодий віл

  Цьогорічне торговище у Великих Сорочинцях офіційно розпочнеться 15 серпня і триватиме по 19-те включно. Поки що невідомо, чи прибудуть на відкриття очільники країни, але славетний Микола Гоголь ...

  Банки полегшили життя… шахраям

  Банки ввели нову послугу для клієнтів зняття грошей з банкомата без картки. Для цього слід зателефонувати в головний офіс банківської установи, назвати свої дані та номер картки. Після цього ...

  Філіппіни: півмільона літрів дизпалива вилилося в море в Манільській затоці

  Влада Філіппін заборонила вилов риби в Манільській затоці. Там стався витік нафтопродуктів. У воді опинилося близько півмільйона літрів дизельного палива. Масляниста пляма розлилася на 300 квадратних ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное количество необходимой информации. Большое спасибо. Очень благодарны! Ребята - умнички.

  Хочется отблагодарить Вас за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для пользователей.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0