Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.05.2012  № 634
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р. за № 1381/21693

  Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

  Відповідно до частини сьомої статті 455 Митного кодексу України ( 4495д-17 ) від 13 березня 2012 року НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, що додається;

  Порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, що додається.

  2. Облікові картки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, оформлені до набрання чинності цим наказом, уважаються дійсними до 01 грудня 2012 року. Протягом цього строку зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право звернутися до митного органу для взяття їх на облік шляхом подання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затвердженого цим наказом. Після закінчення цього строку зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності беруться на облік митним органом при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Митного кодексу України( 4495-17 ) та інших актів законодавства України покладено на митні органи.

  3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) в установленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України( 4495-17 ) від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 30.05.2012  № 634

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р. за № 1381/21693

  ПОРЯДОК обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

  1. Цей Порядок визначає процедуру взяття митними органами на облік осіб (за винятком фізичних осіб, які не є фізичними особами — підприємцями), які здійснюють операції з товарами (далі — особи, які здійснюють операції з товарами), а також вимоги до оформлення, використання, зберігання, анулювання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (далі — картка обліку).

  2. Митні органи здійснюють взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами. Облік здійснюється одноразово за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних митних органів або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими покладено на митні органи.

  3. Облік особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом, як правило, за місцезнаходженням особи згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за її зверненням (або зверненням уповноваженої нею особи), у тому числі засобами електронного зв’язку.

  4. При постановці на облік особи, яка здійснює операції з товарами, їй присвоюється обліковий номер. Обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, є дійсним на всій митній території України і не може бути присвоєний іншій особі.

  5. Для постановки на облік для отримання облікового номера особа, яка здійснює операції з товарами, заповнює картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку.

  6. Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:

 6. два примірники картки обліку;
 7. електронну копію картки обліку;
 8. оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:
 9. юридичні особи:
 10. витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);

  довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

 11. фізичні особи — підприємці:
 12. копію довідки про взяття на облік платника податків;
 13. представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:
 14. свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»( 959-12 ), видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);

  довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

  7. Посадова особа митного органу, до компетенції якої належить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами (далі — посадова особа митного органу), перевіряє:

 15. відповідність електронної копії паперовому примірнику картки обліку;
 16. комплектність документів;
 17. відповідність даних картки обліку даним, зазначеним у поданих документах;
 18. відповідність копій поданих документів оригіналам.
 19. У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригінали документів та приймає картку обліку до оформлення.

  8. Посадова особа митного органу завіряє примірники картки обліку підписом та особистою номерною печаткою.

  9. Один примірник картки обліку разом із описом поданих документів і копіями документів, поданих для оформлення картки обліку, залишається у справах митного органу, другий примірник картки обліку повертається заявникові.

  10. Посадова особа митного органу відмовляє в оформленні картки обліку особі, яка здійснює операції з товарами, у таких випадках:

 20. документи подані не в повному обсязі;
 21. відомості, зазначені у картці обліку та її електронній копії, не відповідають відомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах;

 22. картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку.
 23. 11. У разі відмови в оформленні картки обліку відмова, один примірник опису та копії всіх поданих документів залишаються у справах митного органу та зберігаються в окремій справі — "Відмови в поставленні на облік" три роки або до моменту поставлення особи, що здійснює операції з товарами, на облік у митних органах.

  12. У разі звернення особи, яка здійснює операції з товарами, засобами електронного зв’язку до відповідних митних органів для взяття її на облік вона надсилає засобами електронного зв’язку заповнену картку обліку разом зі сканованими електронними копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку (у pdf-форматі), на електронну адресу, зазначену на офіційному веб-сайті Держмитслужби України. На заповнену картку обліку та електронні копії документів накладається електронний цифровий підпис особи, яка здійснює операції з товарами.

  13. Після надходження до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі — ЄАІС Держмитслужби) картка обліку разом з електронними копіями документів пересилається засобами відомчої телекомунікаційної мережі до митного органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

  14. Посадова особа митного органу, до компетенції якої входить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, за місцезнаходженням особи перевіряє отриману картку обліку та електронні копії документів особи.

 24. 15. У разі наявності зауважень, а саме, якщо:
 25. електронні копії документів надіслані не в повному обсязі;
 26. виявлено невідповідність відомостей, зазначених у картці обліку, відомостям, зазначеним в електронних копіях документів;

 27. картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку,
 28. посадова особа митного органу зазначає зауваження у полі «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку та надсилає її на електронну адресу особи, яка зазначена в картці обліку. У цьому разі процедура електронного обліку особи, яка здійснює операції з товарами, припиняється. Обліковий номер особі не присвоюється.

  16. У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу протягом доби з моменту подачі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, оформлює картку обліку (в тому числі подану засобами електронного зв’язку) шляхом реєстрації її в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами. Форма зазначеного журналу наведена в додатку 2 до цього Порядку. Він ведеться в електронному вигляді та зберігається у справах підрозділу митного органу, що здійснює взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами.

 29. 17. Номер картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, складається з таких елементів:
 30. де елемент 1 — перші три цифри коду митного органу;
 31. елемент 2 — чотири цифри року;
 32. елемент 3 — порядковий номер реєстрації в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

  18. При оформленні картки обліку з використанням засобів електронного зв’язку посадова особа митного органу заповнює поля «Обліковий номер особи» та «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку, надсилає її на електронну адресу особи, яка здійснює операції з товарами, та одночасно надсилає оформлену картку обліку до ЄАІС Держмитслужби. На картці обліку в полі «Відмітки посадової особи митного органу» робиться відмітка про те, що картка обліку подавалась засобами електронного зв’язку та потребує перевірки електронних копій документів на відповідність їх оригіналам при першому зверненні особи, яка здійснює операції з товарами, для здійснення митного оформлення товарів.

  19. У разі оформлення картки обліку засобами електронного зв’язку при першому зверненні особи, яка здійснює операції з товарами, митним органом, який здійснює митне оформлення товару, протягом доби здійснюється перевірка відповідності документів, які є підставою для взяття на облік у митному органі, електронним копіям зазначених документів, які зберігаються в ЄАІС Держмитслужби.

  20. Про проведену перевірку відповідності електронних копій документів їх паперовим копіям посадова особа митного органу оформлення товару робить відповідну відмітку у полі «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку.

  Картка обліку з відповідними відмітками про здійснену перевірку документів надсилається до ЄАІС Держмитслужби.

  21. У разі необхідності внесення змін до відомостей, які були заявлені в картці обліку, особа, яка здійснює операції з товарами, до прийняття митної декларації до оформлення звертається, у тому числі засобами електронного зв’язку, до митного органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

  22. Для внесення змін до картки обліку особа, яка здійснює операції з товарами, надає, у тому числі засобами електронного зв’язку, такі документи:

 33. звернення у довільній формі з проханням внести зміни із зазначенням причини їх внесення;
 34. картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, з її обліковим номером та з унесеними до неї змінами;

  копії документів, що наведені у пункті 7 цього Порядку (або електронні копії документів (у pdf-форматі) при зверненні засобами електронного зв’язку), до яких або на підставі яких вносяться зміни.

  На документи, кі подаються засобами електронного зв’язку, накладається електронний цифровий підпис особи, яка здійснює операції з товарами.

  23. Посадова особа митного органу здійснює перевірку відомостей, які змінюються, заповнює поле «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку («Модифікація»).

  Картка обліку з внесеними змінами надсилається до ЄАІС Держмитслужби.

  24. При внесенні змін до картки обліку обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, не змінюється.

  25. Анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом оформлення картки обліку в таких випадках:

 35. за зверненням особи, яка здійснює операції з товарами;
 36. у разі припинення особи, яка здійснює операції з товарами.
 37. 26. Рішення про анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує, за умови закінчення всіх митних процедур, пов’язаних з такою особою.

  Про факт анулювання облікових номерів осіб, які здійснюють операції з товарами, митний орган письмово (або засобами електронного зв’язку) інформує таких осіб у триденний строк.

  27. На всіх наявних примірниках анульованої картки обліку вчиняється запис «Анульовано» із зазначенням причини анулювання та робиться відмітка в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

  28. При анулюванні картки обліку, оформленої засобами електронного зв’язку, посадова особа митного органу для оформлення картки обліку заповнює поле «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку («Анулювання») із зазначенням причини анулювання та робить відмітку в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

  29. Анульовані картки обліку разом із документами, які були підставою для взяття на облік у митному органі, та документами, на підставі яких здійснювалось анулювання картки обліку, зберігаються в електронній базі митного органу окремо від оформлених карток обліку протягом трьох років з дати анулювання.

  30. Інформація про анульовані картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, надсилається до ЄАІС Держмитслужби.

  31. Анульований обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, не може бути присвоєно іншій особі, яка здійснює операції з товарами.

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Додаток 1 до Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами

  КАРТКА ( z1381-12 BF97.doc ) обліку особи, яка здійснює операції з товарами

  Додаток 2 до Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами

  ЖУРНАЛ реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами ______________________________________________ (найменування митного органу)

  № з/п

  Номер картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами

  Обліковий номер особи

  Дата взяття на облік

  Найменування особи, яка здійснює операції з товарами/П.І. Б. фізичної особи — підприємця

  Податковий номер платника податків

  П.І. Б. посадової особи митного органу, що здійснила взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами

  Особиста номерна печатка посадової особи митного органу

  Примітки

   

   

   

  /

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

   

  3

   

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 38. 10
 39. 11
 40.  

   

   

   

  /

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про передачу нерухомого майна в м. Мукачевому до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Кабінет Міністрів України

  Про передачу нерухомого майна в м. Мукачевому до сфери управління Міністерства внутрішніх справ Передати нерухоме майно за переліком згідно з додатком по вул. Космонавтів у м. Мукачевому (Закарпатська область) із сфери управління Державного космічного агентства до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

  Депутат предлагает сделать въезд в Киев платным

  Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов высказал мнение, что въезд ...

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.12.2011 № 72, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.12.2011 № 72 Відповідно до Закону України „Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Як отримати витяг з нормативної грошової оцінки землі?

  Нині я приймаю спадщину. Для оформлення документів у нотаріуса мені потрібно виготовити витяг з нормативної грошової оцінки на земельну ділянку.В управлінні Держкомзему повідомили, що по нашому ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большое спасибо за тот величайший труд, который Вы делаете каждый день для всех нас. Молодцы!!!

  Здравствуйте!. Сегодня совершенно случайно набрел на этот ресурс, чему сильно рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в блоге!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0