Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Положення про експертну комісію Генеральної прокуратури України, Генеральна прокуратура УкраїниГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.07.2012  № 62
 2. Про затвердження Положення про експертну комісію Генеральної прокуратури України

  Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"( 3814-12 ), Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів ( 1004-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, та наказу Державного комітету архівів України від 17.12.2007 № 183( z0013-08 ) "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації", керуючись пунктом 7 статті 15 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про експертну комісію Генеральної прокуратури України (додається).

  2. Положення та наказ Генерального прокурора України від 30 грудня 2009 № 79 про його затвердження вважати такими, що втратили чинність.

  3. Експертній комісії Генеральної прокуратури України, першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, керівникам структурних підрозділів апарату Генеральної прокуратури України неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи"( 3814-12 ), Інструкції з діловодства в органах прокуратури України( v0018900-10 ) щодо формування та збереження документів Національного архівного фонду, а також умов і строків зберігання документів Генеральної прокуратури України, не віднесених до Національного архівного фонду.

  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю. В.

  Наказ довести до відома керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, ректору Національної академії прокуратури України.

  Генеральний прокурор України державний радник юстиції України

  В. Пшонка

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального прокурора України 11.07.2012 № 62

  ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію Генеральної прокуратури України

  1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"( 3814-12 ), Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів ( 1004-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, та наказу Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року № 183( z0013-08 ) "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації" Генеральна прокуратура України утворює експертну комісію (далі — комісія) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК) державної архівної установи (ЕК Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (далі — ЦДАВО України), у зоні комплектування якої вона перебуває.

  2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України та цим Положенням.

  3. Завданням комісії Генеральної прокуратури України є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Генеральної прокуратури України.

  4. Комісія є постійно діючим дорадчим органом. Рішення комісії затверджуються Генеральним прокурором України та є обов'язковими для виконання структурними підрозділами.

  5. Комісія працює відповідно до річного плану, який затверджує Генеральний прокурор України, та звітує перед ним про проведену роботу.

  6. До складу комісії, який затверджується Генеральним прокурором України, входять керівник служби діловодства та архівного підрозділу Генеральної прокуратури України, працівники структурних підрозділів, а також представники ЕПК (ЕК) ЦДАВО України.

  7. Головою комісії призначається, як правило, заступник Генерального прокурора України, а секретарем — керівник її архівного підрозділу.

  8. Секретар комісії за рішенням голови забезпечує скликання її засідань, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та окремих посадових осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

  9. Комісія приймає рішення про схвалення та подання до ЕПК (ЦДАВО України) проектів таких документів:

  - описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі — НАФ);

  - описи справ з особового складу;

  - номенклатури справ;

  - інструкції з діловодства;

  - положення про службу діловодства, архівний підрозділ та комісію;

  - анотовані переліки унікальних документів НАФ;

  - акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

  - акти про вилучення документів з НАФ.

 3. 10. Для виконання покладених на комісію завдань їй надається право:
 4. - контролювати дотримання працівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

  - вимагати від керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України здійснення заходів щодо розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та надання письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

  - одержувати від структурних підрозділів Генеральної прокуратури України відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

  - заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

  - запрошувати на засідання як консультантів та експертів працівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, а в разі необхідності — працівників ЦДАВО України;

  - інформувати керівництво Генеральної прокуратури України з питань, що входять до компетенції комісії.

  11. Засідання комісії проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

  12. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) та секретарем, набирають чинності з моменту затвердження Генеральним прокурором України протоколу засідання комісії.

  Експертна комісія Генеральної прокуратури України

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  На Хмельниччині у зіткненні іномарки та автобуса загинуло троє людей, ще троє отримали травми

  25 вересня, близько 15-ї години, на 272 км автодороги Житомир Чернівці, біля села Гуменці Камянець-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

  Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про застосування спеціальної санкції — індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

  Про призначення позачергових виборів Бранепільського сільського голови (Бранепільська сільська рада Богуславського району Київської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Бранепільського сільського голови Черняшенка В. В. (Бранепільська сільська рада Богуславського району Київської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України постановляє:

  28 квітня на Михайлівській площі стартує четвертий Київський міжнародний марафон

  У Нью-Йорку найсильніші марафонці світу збираються у першу неділю листопада. У вересні місцем зустрічі найвитриваліших атлетів стане столиця Німеччини, у жовтні американське місто Чикаго. Лондон ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Спасибо создателям этот ресурса!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!

  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет проект -,действительно, на сегодняшний день - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие так необходимые всем сайты. Интернет проект многофункционален в пользовании. На нем здорово отдыхать - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0