Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, Фонд гарантування вкладів фізичних осібВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 1. 23.07.2012  № 12
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 р. за № 1364/21676

  Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

  Відповідно до статті 6( 4452-17 ), частини п’ятої статті 12( 4452-17 ), статей 37 ( 4452-17 ), 48( 4452-17 ), пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»( 4452-17 ) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку (додається).

  2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ( 4452-17 ), але не раніше дня його офіційного опублікування.

  4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

  Директор-розпорядник

  О.І. Шарова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.07.2012  № 12

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 р. за № 1364/21676

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

  I. Загальні положення

  1. Це Положення визначає умови та порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) консультантів, експертів, інших фахівців для здійснення Фондом тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осі( 4452-17 )б».

  2. Відбір консультантів, експертів, інших фахівців для надання послуг уповноваженій особі Фонду з метою, передбаченою пунктом 1 ( z1364-12 ) цього розділу, проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення з уповноваженою особою Фонду договорів про надання послуг.

  3. Організатором проведення конкурсного відбору є Фонд.

  4. Конкурсний відбір проводиться в міру потреби.

  5. Участь у конкурсному відборі можуть брати фізичні особи та фізичні особи — підприємці, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію, а також юридичні особи, працівниками яких є фізичні особи, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію.

  У випадках, визначених цим Положенням, кваліфікація фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців та працівників юридичних осіб має підтверджуватися необхідними документами (сертифікатами, свідоцтвами тощо).

  6. Учасники конкурсу не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком або банком, що ліквідується.

  Конфліктом інтересів є наявність в учасника конкурсного відбору або його батьків, дружини/чоловіка, дітей, рідних братів/сестер особистих та/або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

  1) заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

  2) володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

  3) відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

  4) невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до банку за останні п’ять років;

  5) перебування у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п’ять років;

  6) володіння майном, яке конкурує з майном банку;

  7) інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

  7. Проведення конкурсного відбору Фондом здійснює виконавча дирекція Фонду.

  8. Плата за участь у конкурсному відборі та одержання конкурсної документації не стягується.

  Витрати учасників конкурсного відбору, пов'язані з участю у відборі, несуть самі учасники конкурсного відбору.

  9. При організації та проведенні Фондом конкурсних відборів Фонд не має права:

  1) здійснювати координацію діяльності учасників відбору, яка має або може мати своїм результатом обмеження конкуренції між учасниками або обмеження інтересів окремих учасників конкурсного відбору;

  2) надавати переваги щодо участі у відборі, у тому числі шляхом надання учасникам відбору доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з організацією та проведенням конкурсних відборів.

  II. Проведення Фондом конкурсного відбору

  1. Конкурсний відбір проводиться за такими напрямами діяльності:

  1) «Юридичні консультанти»;

  2) «Фінансові консультанти» (у тому числі «Робота з активами», «Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів»;

  3) «Організація торгів»;

  4) «Аудиторські послуги»;

  5) «Архівування документації ліквідованих банків»;

  6) «Організація зберігання майна».

  2. Переможці конкурсного відбору повинні дотримуватись законодавства з відповідного напряму діяльності.

  Для кожного напряму діяльності встановлюються такі вимоги й критерії:

  2.1. За напрямом діяльності «Юридичні консультанти» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) мати вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

  3) мати досвід роботи за фахом не менше 5 років;

  4) для юридичних осіб — наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-3 цього пункту.

  Залежно від потреб уповноваженої особи Фонду у відповідній галузі права (кримінальне, адміністративне, трудове, соціального забезпечення тощо) Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

  2.2. За напрямом діяльності «Фінансові консультанти» (у тому числі «Робота з активами», «Ведення бухгалтерського обліку й супровід ведення реєстру вимог кредиторів») учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) мати вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

  3) протягом останніх 2 років бути консультантом не менше 3 банків з питань банківської діяльності, оподаткування (податкового законодавства) та операцій з цінними паперами;

  4) для юридичних осіб — наявність у штаті не менше трьох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-3 цього пункту.

  2.3. За напрямом діяльності «Організація торгів» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) мати вищу економічну або юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

  3) мати досвід організації та проведення конкурсів, аукціонів, торгів та/або реалізації майна суб’єктів господарювання на договірних засадах не менше 1 року;

  4) протягом останнього календарного року бути організатором не менше двох конкурсів або аукціонів чи торгів та/або реалізації майна суб’єктів господарювання;

  5) для юридичних осіб — наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1-4 цього пункту.

  2.4. За напрямом діяльності «Аудиторські послуги» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) перебувати в реєстрі аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України;

  3) для аудиторських фірм — мати у штаті не менше трьох сертифікованих аудиторів з досвідом проведення аудиторських перевірок банків не менше 3 років, які пройшли контроль якості аудиторських послуг відповідно до вимог Аудиторської палати України.

  2.5. За напрямом діяльності «Архівування документації ліквідованих банків» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) мати в наявності приміщення для зберігання документації, що відповідає умовам зберігання архівних документів, загальною площею не менше 1200 квадратних метрів.

  2.6. Для напряму діяльності «Організація зберігання майна» учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

  1) мати бездоганну ділову репутацію;

  2) мати в наявності складські площі у розмірі не менше ніж 1000 квадратних метрів у регіоні, найближчому до головного офісу банку;

  3) мати досвід діяльності на ринку послуг із зберігання майна не менше 1 року.

  3. Конкурсний відбір проводиться на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

  Залежно від потреб уповноваженої особи Фонду при виведенні конкретного банку з ринку або ліквідації банку Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

  4. Кількість переможців конкурсного відбору за кожним напрямом діяльності встановлюється рішенням виконавчої дирекції Фонду.

  5. Повідомлення про проведення конкурсного відбору за певним напрямом діяльності публікується в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» і розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

  6. Фонд надає можливість особам, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, ознайомитися з конкурсною документацією.

  Ознайомлення осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, з конкурсною документацією може здійснюватися, зокрема, шляхом:

  1) розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет;

  2) надання для ознайомлення безпосередньо у Фонді з можливістю копіювання.

  7. Для участі в конкурсному відборі заявник подає до Фонду заявку на участь у конкурсному відборі консультантів, експертів, фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку за формою згідно з додатком до цього Положення.

  Заявка на участь у конкурсному відборі підписується:

  1) особисто фізичною особою, фізичною особою — підприємцем, аудитором тощо;

  2) керівником юридичної особи або особою, яка виконує його обов’язки.

  8. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додаються такі документи:

  1) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

  2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) або копія сертифіката аудитора;

  3) проміжну фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»( z0396-99 ), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»( z0397-99 ), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87( z0391-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року відповідно за № 396/3689 та за № 397/3690, за останній звітний період, що передує дню подання заяви (для юридичних осіб);

  4) довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів або лист про відсутність такої заборгованості за підписом керівника юридичної особи або особи, що виконує його обов’язки, та засвідчений печаткою;

  5) пропозиції щодо вартості робіт та/або послуг;

  6) відомості про наявність відокремлених підрозділів (для юридичних осіб);

  7) копії документів, що підтверджують вищу освіту та досвід роботи працівників юридичної особи, засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою або заявника — фізичної особи чи фізичної особи-підприємця;

  8) нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право займатися відповідною діяльністю (якщо такі потрібні);

  9) документи, що підтверджують повноваження особи, що підписала заявку на участь у конкурсному відборі (для юридичних осіб).

  9. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додатково надаються інформація та відповідні документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, установленим цим Положенням.

  Усі документи, що надаються заявником, викладаються державною мовою.

  10. Фонд має право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз'ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

  11. Прийом заявок на участь у конкурсному відборі починається з наступного робочого дня, що настає за днем одного з перших опублікувань у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» та розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про початок проведення конкурсного відбору, якщо інша дата не зазначена у самому повідомленні, і триває тридцять календарних днів.

  12. Заявка на участь у конкурсному відборі направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання Фондом заявки та додатків до неї. Заявка надається в закритому конверті з позначкою «Напрям діяльності (вказується відповідний напрям)», а також із вказівкою місцезнаходження (місця проживання) й найменування (прізвища, імені та по батькові) відправника.

  Заявник має право в будь-який час відкликати свою заявку на участь у конкурсному відборі.

  13. Конверти із заявками на участь у конкурсному відборі реєструються Фондом у день їх отримання Фондом із вказівкою дати та часу прийому (число, місяць, час у годинах і хвилинах).

  Датою подання заявки вважається дата її реєстрації у Фонді.

  Конверти із заявками на участь у конкурсному відборі, отримані після закінчення строку прийому заявок, не розкриваються і протягом 3 робочих днів повертаються відправникові.

  14. Конверти із заявками на участь у конкурсному відборі розкриваються на першому (з дати закінчення приймання заявок) засіданні виконавчої дирекції Фонду. Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) та місце проживання (для фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців) кожного учасника конкурсного відбору, наявність відомостей і документів, передбачених конкурсною документацією, оголошуються при розкритті конвертів із заявками на участь у конкурсному відборі та заносяться до протоколу засідання виконавчої дирекції Фонду.

  15. Якщо при розкритті конверта із заявкою на участь у конкурсному відборі буде встановлено, що заявником подані не всі необхідні документи, або якщо подані документи оформлені неналежним чином, виконавча дирекція Фонду має право відмовити такому заявнику в його участі в конкурсному відборі.

  16. Виконавча дирекція Фонду розглядає заявки заявників на участь у конкурсному відборі та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням. Строк розгляду заявок на участь у конкурсному відборі та доданих до них документів не може перевищувати 5 робочих днів, починаючи з дати розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсному відборі.

  17. На підставі результатів розгляду заявок на відповідність вимогам, установленим цим Положенням, виконавча дирекція Фонду приймає рішення щодо визнання заявника, який подав заявку на участь у конкурсному відборі, учасником конкурсного відбору або про відмову в допуску до участі в ньому, про що робиться відмітка у протоколі засідання виконавчої дирекції Фонду.

  18. Інформація про результати розгляду заявок на участь у конкурсному відборі на відповідність вимогам, установленим цим Положенням, направляється Фондом, зокрема електронною поштою, кожному заявнику.

  19. Після визначення учасників конкурсного відбору виконавча дирекція Фонду не пізніше 5 робочих днів від дня одержання заявником статусу учасника конкурсного відбору проводить оцінку й конкурсне порівняння учасників конкурсного відбору за критеріями, установленими пунктом 2 цього розділу.

  20. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, оформленим відповідно до регламенту виконавчої дирекції Фонду.

  21. Повідомлення про результати конкурсного відбору направляється кожному учаснику не пізніше наступного робочого дня з дати складання протоколу виконавчої дирекції Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання повідомлення учасником конкурсного відбору.

 3. 22. Учасники конкурсного відбору, відібрані виконавчою дирекцією Фонду, мають:
 4. 1) відповідати вимогам і критеріям, установленим цим Положенням;

  2) надавати працівникам Фонду підтвердну інформацію щодо поданих даних для перевірки відповідності вимогам, установленим цим Положенням.

  23. Виконавча дирекція Фонду має право виключити зі списку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, особу у разі:

  1) виявлення Фондом її невідповідності критеріям, визначеним пунктом 2 цього розділу;

  2) невиконання нею зобов'язань, визначених пунктом 22 ( z1364-12 ) цього розділу.

  24. Особа, що була виключена виконавчою дирекцією Фону з числа осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, має право взяти участь у наступному конкурсному відборі.

  III. Залучення уповноваженою особою Фонду осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору

  1. Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження результатів конкурсного відбору направляє уповноваженій особі Фонду перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду.

  У разі якщо результати конкурсного відбору були затверджені до дати призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, Фонд не пізніше наступного робочого дня направляє їй витяг із затверджених результатів конкурсного відбору, який формується з осіб, які не мають конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, у який призначено таку уповноважену особу Фонду, або з банком, який ліквідовується.

  2. Уповноважена особа Фонду має право залучати осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору виконавчою дирекцією Фонду, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку.

  3. Особа, відібрана виконавчою дирекцією Фонду за результатами конкурсного відбору, надає послуги уповноваженій особі Фонду на підставі договору.

  4. Після укладання уповноваженою особою Фонду договору про надання особою, відібраною виконавчою дирекцією Фонду відповідно до умов конкурсного відбору, послуг уповноважена особа Фонду у строк не пізніше 2 робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

  Начальник відділу з питань стратегії та трансформації Фонду

  Н. О. Лапаєва

  Додаток до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

  ЗАЯВКА ( z1364-12 BF134.doc ) на участь у конкурсному відборі консультантів, експертів, фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  В Киеве будут судить торговцев оружием, сотрудничавших с сепаратистами на востоке

  Прокуратура Святошинского района Киева направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые незаконно сбывали оружие и взрывчатые вещества на территории Украины, в том числе сепаратистам ...

  Реалії перевершили сподівання

  Днями компанія Блек Айрон повідомила про завершення ТЕО проекту розробки Шиманівського родовища залізних руд.

  Щодо проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з іноземних мов, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

  Ректорам (директорам) інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти, директорам науково-методичних центрів, завідувачам методичних кабінетів

  Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 грудня 2011 року № 719, Міністерство аграрної політики та продовольства України

  Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 грудня 2011 року № 719 Керуючись статтею 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 ) та пунктом 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України ( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Здравствуйте!

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет портал,без всякого сомнения, сейчас - уникальный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет проекты. Этот сайт многофункционален в пользовании. На нем полезно проводить отдых - просто и быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0