Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення, Міністерство доходів і зборів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.11.2013  № 708
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2013 р. за № 2118/24650

  Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення

  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України( 2755-17 ) та Положення про Міністерство доходів і зборів України( 141/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити форму реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що додаються.

  2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 3. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

  Міністр

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 25.11.2013  № 708

  РЕЄСТР ( z2118-13 BF141.xls ) виданих та отриманих податкових накладних

  Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування

  Н.Є. Привалова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 25.11.2013  № 708

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2013 р. за № 2118/24650

  ПОРЯДОК ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

  І. Загальні положення

  1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України( 2755-17 ) (далі — Кодекс).

  Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

  Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом „сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

  Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

  2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

  Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

  Під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

  Реєстр ведеться інвестором (оператором), який веде окремий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

  Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

  сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу( 2755-17 ), — з позначкою 022;

  сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу( 2755-17 ), але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, — з позначкою 023;

  переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу( 2755-17 ) за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок, — з позначкою 024.

  Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, ведуть окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

  3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

  Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

  Платники податку щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті платники податку, для яких встановлено звітний податковий період — квартал, подають контролюючому органу копії записів у Реєстрах за такий період в електронному вигляді. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі.

  Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, і першим звітним (податковим) періодом якої є період, що розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до контролюючого органу окремо копії записів у Реєстрах за місяць, у якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

  4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючих органів до Реєстру.

  5. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

  з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, тих, що не є об’єктом оподаткування, послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

  з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

  6. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

  ІІ. Особливості заповнення службових полів Реєстру

  1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011-012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021-024) проставляється позначка „Х" у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.

  При поданні платником податку на додану вартість нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 „Звітної нової" проставляється позначка „Х".

  При поданні платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021-024) проставляється позначка „Х" у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 — декларації з позначкою 0110 (загальна); 022 — декларації з позначкою 0121/0122/0123 (стаття 209 розділу V Кодексу( 2755-17 )); 023 — декларації з позначкою 0130 (пункт ( 2755-17 )209.18( 2755-17 ) статті 209 розділу V Кодексу( 2755-17 )); 024 — декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу( 2755-17 )).

  2. У службовому полі „номер порції реєстру" (рядок 013) зазначається номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.

  3. У службовому полі 03 „Звітний (податковий) період" зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

  У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле „ознака квартального звітування".

  4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 розділу І цього Порядку) у службовому полі 04 „Платник" зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

  ІІІ. Порядок заповнення розділу І Реєстру

  1. У розділі I Реєстру відображаються видані податкові накладні, у тому числі складені у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної( z1333-11 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 ), затвердженої зазначеним наказом (далі — додаток 2 до податкової накладної)), митні декларації (далі — МД), документи бухгалтерського обліку.

  Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу( 2755-17 ).

  Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

  Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )) здійснюються у разі проведення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу( 2755-17 ).

  Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу( 2755-17 ), ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

  2. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру

  У графі 1 записуються порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )).

  При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу), або наростаючим підсумком з початку року.

  У графі 2 зазначаються дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), дата складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

  У графі 3 зазначаються порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )).

  У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України, у графі 3 проставляється номер МД.

  У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

  ПНП — податкова накладна, складена на паперових носіях;

  ПНЕ — електронна податкова накладна.

  У разі складання податкової накладної за окремими операціями, визначеними у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної ( z1333-11 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, до виду документа додається тип причини (наприклад, ПНП01 — паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

  РКП — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )), складений на паперових носіях;

  РКЕ — електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

  МДП — митна декларація, складена на паперових носіях;

  МДЕ — електронна митна декларація;

  БО — документ бухгалтерського обліку.

  У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера „У" (наприклад, ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

  У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) покупця.

  У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) покупця — платника податку на додану вартість.

  У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця" та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.

  У графах 7 — 12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

  У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

  IV. Порядок заповнення розділу ІІ Реєстру

  1. У розділі ІI Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )), МД на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

  Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності), на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД, а також:

  товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинних документів, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"( 996-14 ), що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, — у разі відмови продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

  транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

  касових чеків, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

  Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

  Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації з податку на додану вартість попереднього періоду.

  Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

  2. Особливості заповнення деяких граф розділу IІ Реєстру

  У графі 1 проставляються номер запису податкової накладної, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )), номери інших подібних документів, указаних в пунктах 201.10( 2755-17 ) та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу( 2755-17 ), та документа, який засвідчує факт придбання товарів, номер МД на ввезення товарів на митну територію України. Указані номери запису переносяться на зазначені документи відповідно.

  У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

  При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, зазначається фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання чи у звітному періоді їх отримання).

  До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в абзаці другому цього пункту.

  У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

  ПНП — податкова накладна, складена на паперових носіях;

  ПНЕ — електронна податкова накладна;

  РКП — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )), складений на паперових носіях;

  РКЕ — електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

  МДП — митна декларація, складена на паперових носіях;

  МДЕ — електронна митна декларація;

  ЧК — касовий чек.

  У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ані всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ані її частину. У цьому разі платник податку у графі 5 проставляє позначення „ЧК" — касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру;

  ТК — транспортний квиток;

  ГР — готельний рахунок;

  ПЗ — рахунок за послуги зв’язку;

  ПО — послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

  ЗП — заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"( 996-14 ), що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу( 2755-17 );

  НП — документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;

  БО — документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:

  коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість ( z2094-13 ));

  коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);

  коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);

  якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

  Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, МД, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу( 2755-17 ), які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6( 2755-17 ) статті 196 розділу V Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

  У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 — зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком „+", а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — із знаком „?".

  У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера „У" (наприклад, ПНП — паперова податкова накладна, ПНПУ — паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків, ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

  У графі 6 зазначається найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) постачальника.

  У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) — для фізичної особи) нерезидента.

  У графі 7 зазначається індивідуальний податковий номер постачальника — платника податку на додану вартість.

  У разі якщо товари/послуги, придбані у нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу( 2755-17 ), у графі 7 відображається умовний ІПН „200000000000".

  Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН „300000000000".

  У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН „400000000000".

  У графі 8 зазначається загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

  У графах 9, 11, 13 та 15 зазначається вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.

  У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної( za333-11 )) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

  У графах 10, 12, 14 та 16 зазначається сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 відповідно.

  Сума податку на додану вартість, зазначена в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

  У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 проставляється нуль.

  У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

  У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, — у графах 11, 12.

  Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, здійснюється на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі ІІ Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 — дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 — дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 — вид документа (БО), у графі 10 — сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість), з відповідним знаком (+ чи -).

  Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

  При цьому у графі 5 до виду документа додається літера „Р" (наприклад, ПНПР — паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР — електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

  На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи: із знаком „-" у графах 9, 10 та одночасно зі знаком „+" у графах 11, 12.

  V. Порядок здійснення уточнення показників

  1. Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щодня зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.

  2. При виправленні помилки методом „сторно" до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком „-" та правильний запис із знаком „+".

  Метод „сторно" здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2 — 6 розділу І та/або колонках 2 — 7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7 — 12 розділу І та/або колонках 8 — 16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком „+" чи „-". При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера „У" (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку „З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру.

  Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про звільнення В. Волошинова з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити ВОЛОШИНОВА Валерія Анатолійовича з посади голови Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку з виходом на пенсію.

  Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання, Міністерство юстиції України

  Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання На прохання Міністерства фінансів України (лист від 04 липня 2012 року № 31-08170-11-5/16719) та відповідно до пункту 11 ( 731-92-п )-1( 731-92-п ) Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади( 731-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Даніелу чекає Сан-Ремо

  13-річна Даніела Якобчук з Ужгорода тричі потрапляла до фінальної частини національного відбіркового конкурсу Дитячого євробачення.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большущее спасибо творцам этого портала!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Дерзайте!

  Этот интернет портал - увлекательный.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0