Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку удосконалення професійних знань аудиторів за програмою АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 1. 04.10.2013  № 280
 2. Про затвердження Порядку удосконалення професійних знань аудиторів за програмою "Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ" та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування

  {Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Аудиторської палати № 282/1 від 14.11.2013 ( vr282230-13 )}

  Керуючись повноваженнями, наданими Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-XII( 3125-12 ) (зі змінами й доповненнями), з метою забезпечення виконання норм Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ( z0462-13 ), затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.02.2013 р. № 640, Аудиторська палата України (далі — АПУ) ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок удосконалення професійних знань аудиторів за програмою "Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ" та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування (далі — Порядок), що додається.

  2. Направити затверджений Порядок до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

  3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

  Голова АПУ

  І.І. Нестеренко

  Додаток до рішення Аудиторської палати України 04.10.2013 № 280

  ПОРЯДОК удосконалення професійних знань аудиторів за програмою "Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ" та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування

  1. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"( 3125-12 ) та на забезпечення виконання вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ ( z0462-13 ), затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг), від 26.02.2013 р. № 640 (далі — Порядок ведення реєстру).

  1.2. Відповідно до підпункту "д" підпункту 3.1.1 ( z0462-13 ) та підпункту "е" підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III Порядку ведення реєстру( z0462-13 ) для включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, аудитори та аудиторські фірми мають подати до Нацкомфінпослуг копію документа, який підтверджує удосконалення аудиторами професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг (далі — Комісія з тестування).

  1.3. З метою забезпечення виконання норм Порядку ведення реєстру Аудиторська палата України (далі — АПУ) рішенням від 25.06.2013 р. № 272/2( vr2_2230-13 ) затвердила програму з удосконалення знань аудиторів, що братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок небанківських фінансових установ "Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ" (далі — Програма), яка погоджена Нацкомфінпослуг 26.06.2013 р.

  1.4. Цей Порядок визначає особливості організації та проведення удосконалення професійних знань аудиторів за Програмою( vr2_2230-13 ) та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування.

  2. Організація та проведення удосконалення професійних знань аудиторів

  2.1. Право на організацію та проведення удосконалення професійних знань аудиторів за Програмою має центр з удосконалення професійних знань аудиторів (заклад, організація, установа) (далі — Центр), з яким АПУ уклала відповідну угоду.

  2.2. Укладення угоди Центру з АПУ здійснюється за рішенням АПУ за умови подання Центром наступних документів:

  {Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Аудиторської палати № 282/1 від 14.11.2013( vr282230-13 )}

  1) загальної характеристики Центру;

  2) узгодженого з АПУ та Нацкомфінпослуг переліку викладачів, які залучаються до проведення удосконалення професійних знань аудиторів;

  3) примірника методичних матеріалів, що відповідають змісту Програми( vr2_2230-13 ) та будуть надаватися аудиторам, які проходитимуть удосконалення професійних знань.

  2.3. Центр несе перед АПУ відповідальність за якість організації та проведення удосконалення професійних знань аудиторів за Програмою, затвердженою АПУ та погодженою з Нацкомфінпослуг.

  2.4. З метою організації удосконалення професійних знань аудиторів Центр формує щоквартальний графік проведення семінарів з удосконалення професійних знань аудиторів та доводить цей графік до відома аудиторів через засоби масової інформації та веб-сайт АПУ.

  2.5. Удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюється Центром за погодженням з АПУ.

  2.6. Для включення до групи з удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи:

  1) заяву за встановленою формою;

  2) копію першої та другої сторінок паспорта;

  3) копію чинного сертифіката аудитора;

  4) копію документа про оплату за проходження удосконалення професійних знань.

  2.7. Удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється у формі очних занять, що передбачає безпосередню присутність слухача в аудиторії.

  2.8. Після проходження удосконалення професійних знань Центр видає аудитору довідку про проходження ним удосконалення професійних знань за вказаною Програмою. Ця довідка повинна містити наступну інформацію:

  1) назву Центру;

  2) дату надання довідки та номер довідки;

  3) прізвище, ім'я та по батькові особи, яка пройшла удосконалення професійних знань;

  4) терміни проходження аудитором удосконалення професійних знань;

  5) підпис керівника та відбиток печатки Центру.

  Довідка про проходження аудитором удосконалення професійних знань для допуску до контрольного тестування відповідно до цього Порядку є дійсною упродовж року з дати її видачі.

  3. Контрольне тестування за результатами удосконалення аудиторами професійних знань

  3.1. Контрольне тестування за результатами удосконалення професійних знань аудиторів за Програмою( vr2_2230-13 ) проводить Комісія з тестування.

  3.2. Комісія з тестування створюється наказом Голови АПУ на паритетних засадах з представників АПУ та Нацкомфінпослуг у складі голови Комісії з тестування, заступника голови Комісії та членів Комісії, один з яких виконує обов'язки секретаря Комісії. Загальна кількість членів Комісії з тестування складає дванадцять осіб.

  {Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Рішення Аудиторської палати № 282/1 від 14.11.2013( vr282230-13 )}

  3.3. Головою Комісії з тестування є Голова АПУ або призначений ним представник АПУ з числа членів АПУ. Заступником голови Комісії з тестування призначається представник Нацкомфінпослуг (за згодою).

  3.4. Робота Комісії з тестування організовується на базі Центру, який проводить удосконалення професійних знань аудиторів та забезпечує здійснення контрольного тестування. Інформація про місцезнаходження Комісії з тестування розміщується на веб-сайті АПУ.

  3.5. Комісія з тестування виконує такі функції:

  1) призначає дату та час проведення контрольного тестування;

  2) допускає аудиторів до складання контрольного тестування за результатами розгляду поданих документів;

  3) проводить контрольне тестування;

  4) забезпечує дотримання правил проведення контрольного тестування згідно цього Порядку;

  5) розглядає, затверджує та оформлює результати контрольного тестування.

  3.6. Дата та час проведення контрольного тестування визначається наказом голови Комісії з тестування. Таке рішення приймається не пізніше ніж за тиждень до дати контрольного тестування та доводиться до відома аудиторів шляхом розміщення інформації на веб-сайті АПУ та/або повідомляється іншими офіційними засобами.

  3.7. Для участі в контрольному тестуванні аудитор подає до Комісії з тестування:

  1) заяву за встановленою формою;

  2) копію першої та другої сторінок паспорта;

  3) копію сертифіката аудитора;

  4) довідку про проходження аудитором удосконалення професійних знань.

  3.8. Комісія з тестування розглядає надані аудиторами документи. При недопущенні Комісією з тестування аудитора до контрольного тестування йому видається письмова відмова з обґрунтуванням причини відмови. Аудитор, якого не було допущено до контрольного тестування, після усунення причини відмови може повторно подати документи до Комісії з тестування.

  3.9. Комісія з тестування проводить контрольне тестування у формі письмового тестування та за необхідності співбесіди. До співбесіди допускаються аудитори, які за результатами письмового тестування дали правильні відповіді не менше ніж на 50 відсотків тестових запитань та не більше ніж на 70 відсотків тестових запитань. За наслідками співбесіди Комісія з тестування приймає остаточне рішення про достатність рівня знань аудитора. З аудитором, який дав правильні відповіді не менше ніж на 70 відсотків тестових запитань, співбесіда не проводиться.

  3.10. Тестові запитання, відповіді (ключі) на них та варіанти тестів затверджуються Комісією з тестування. Тестові запитання повинні передбачати однозначну відповідь та ідентифікацію правильних та неправильних відповідей. Письмовий тест складається із 100 запитань, склад та структура яких мають відповідати Програмі( vr2_2230-13 ). Бланки для тестування засвідчуються печаткою Центру, на базі якої проводиться контрольне тестування.

  3.11. Час роботи над тестом не перевищує 180 хвилин. Оцінювання кожного запитання тесту здійснюється за шкалою: 1 бал — якщо відповідь правильна, 0 балів — якщо відповідь неправильна або не надана.

  3.12. Відповіді на запитання письмового тесту аудитор заносить у бланк для тестування, який після письмового тестування підписується ним особисто і надається Комісії з тестування для перевірки. У разі виправлення відповідей аудитор повинен закреслити невірну на його думку відповідь, відмітити вірний варіант відповіді і поряд з виправленням прописом написати "Вірно".

  3.13. Бланк тестування після його перевірки членами Комісії з тестування має бути підписаний присутніми членами Комісії з тестування.

  3.14. Комісія з тестування визнає контрольне тестування пройденим успішно, якщо аудитор дав правильні відповіді не менше ніж на 70 відсотків тестових запитань або отримав позитивну оцінку за наслідками співбесіди з членами Комісії з тестування. Аудитор, який не набрав необхідної кількості правильних відповідей та/або не пройшов співбесіди, вважається таким, що не пройшов контрольне тестування.

  3.15. Комісією з тестування зараховується як проходження контрольного тестування участь у проведенні удосконалення професійних знань аудиторів та контрольного тестування для аудиторів, які залучаються в якості викладачів до проведення удосконалення професійних знань аудиторів за цим Порядком у обсязі 20 годин за рік або які є членами Комісії з тестування.

  3.16. Результати письмового тестування та співбесіди оголошуються особам, які були допущені до контрольного тестування, в день проведення контрольного тестування.

  3.17. Рішення, прийняті Комісією з тестування за результатами контрольного тестування, оформлюються протоколом Комісії з тестування, який складається у двох примірниках, підписується присутніми на контрольному тестуванні членами Комісії з тестування. Один примірник указаного протоколу упродовж п'яти робочих днів передається до АПУ. Другий примірник протоколу зберігається в Комісії з тестування.

  {Пункт 3.17 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Аудиторської палати № 282/1 від 14.11.2013( vr282230-13 )}

  3.18. Протокол Комісії з тестування повинен містити:

  1) перелік членів Комісії з тестування, що приймали участь у проведенні контрольного тестування;

  2) список аудиторів, які були допущені до участі в контрольному тестуванні;

  3) результати письмового тестування та співбесіди;

  4) підписи членів Комісії з тестування.

  3.19. У разі успішного проходження контрольного тестування на підставі протоколу Комісії з тестування за рішенням АПУ аудитору видається Свідоцтво про удосконалення професійних знань та проходження контрольного тестування за Програмою, затвердженою АПУ та погодженою з Нацкомфінпослуг (далі — Свідоцтво).

  3.20. Оформлення і видачу Свідоцтва здійснює Секретаріат АПУ не пізніше десяти робочих днів від дати прийняття рішення АПУ. Секретаріат АПУ здійснює реєстрацію виданих Свідоцтв.

  3.21. Свідоцтво має містити:

  1) напис "Свідоцтво";

  2) назву програми "Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ", за якою проведено контрольне тестування;

  3) номер та дату видачі Свідоцтва;

  4) прізвище, ім'я та по батькові аудитора;

  5) підпис Голови АПУ та завідуючого Секретаріату.

  3.22. Свідоцтво засвідчується печаткою АПУ. Форма бланка Свідоцтва затверджується Головою АПУ.

  3.23. Понесені АПУ витрати, пов'язані з видачею Свідоцтв, компенсуються Центром відповідно до умов укладеної угоди.

  {Текст взято з сайту Аудиторської палати України http://www.apu.com.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про продовження терміну усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ПАТ "Центренерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про продовження терміну усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ПАТ "Центренерго"

  Про погодження передачі нерухомого майна в м. Заліщиках у державну власність з віднесенням його до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, Кабінет Міністрів України

  Про погодження передачі нерухомого майна в м. Заліщиках у державну власність з віднесенням його до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів

  Российский банк оштрафовали за звонки сотрудников родственникам должника

  В Москве (РФ) наложен штраф на банк «Русский стандарт», сотрудники которого звонили родственникам своего клиента-должника, не дававшим согласия на использование своих персональных данных, сообщает ...

  Президент подписал Указ о назначении Н.Азарова премьер-министром Украины

  Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о назначении Николая Азарова премьер-министром Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Как много нужной информации.

  С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит разработка интернет проекта.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0