Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України на 2013 - 2016 роки, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 05.09.2013  № 777
 2. Про затвердження Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України на 2013 — 2016 роки

  Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"( 1645-14 ) та пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України ( 467/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України на 2013 — 2016 роки (далі — План), що додається.

  2. Державній санітарно-епідеміологічній службі України (А. Пономаренку), Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  2.1. Розробити та затвердити у місячний строк з моменту підписання цього наказу відповідні плани заходів;

  2.2. Надавати інформацію про стан виконання затверджених Планом заходів до 10 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, до ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України".

  3. ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" (Л. Некрасовій) забезпечити збір, узагальнення та подання інформації про виконання Плану до МОЗ України до 20 вересня 2013 року, в подальшому до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар

  А. Пономаренко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 05.09.2013 № 777

  ПЛАН ЗАХОДІВ щодо попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України на 2013 — 2016 роки

  № п/п

  Найменування заходу

  Термін виконання

  Відповідальні виконавці

  1.

  Організація взаємодії територіальних органів Держсанепідслужби України з Міністерством охорони здоров'я АР Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкованості та форм власності з питань діагностики ентеровірусних інфекцій, у т. ч. проведення виділення та серотипування збудників.

  Постійно

  Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  2.

  Забезпечення проведення досліджень клінічного матеріалу від хворих з симптомами ентеровірусної інфекції (серозні менінгіти, поліомієлітоподібні захворювання, герпангіни, кон'юктивіти тощо), матеріалу з навколишнього природного середовища при ускладненні епідемічної ситуації та у локальних осередках ентеровірусної інфекції.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

  3.

  Здійснення моніторингу за захворюваністю на ентеровірусні інфекції.

  Постійно

  Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  4.

  Організація взаємодії та обмін інформаційними матеріалами з ВООЗ, країнами Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав з питань епідемічної ситуації щодо захворюваності на ентеровірусні інфекції.

 3. 2013 — 2016 роки
 4. Управління громадського здоров'я МОЗ України Держсанепідслужба України

  5.

  Забезпечення територіальних органів Держсанепідслужби України, Міністерства охорони здоров'я АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкованості та форм власності, суб'єктів туроператорської діяльності інформацією ВООЗ щодо епідемічної ситуації із захворюваності на ентеровірусні інфекції у світі та розміщення інформації на інтернет-порталах та у засобах масової інформації.

  Щоквартально

  Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

  6.

  Проведення ідентифікації та внутрішньотипової диференціації усіх штамів ентеровірусів, виділених при проведенні вірусологічних досліджень проб біологічного матеріалу від людей та стічних вод.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

  7.

  Проведення епідеміологічного розслідування випадків захворювань на ентеровірусні інфекції, а також випадків виявлення ентеровірусів у біологічних матеріалах від людей та у навколишньому природному середовищі.

  Постійно

  Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  8.

  Облік та своєчасне якісне обстеження всіх хворих на гострі в'ялі паралічі, включаючи вірусологічні та серологічні дослідження і проведення повторного вірусологічного обстеження осіб з позитивними результатами виділення поліовірусів через 60 — 90 днів.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

  9.

  Виявлення хворих (осіб з підозрою) на ентеровірусні інфекції при наданні всіх видів медичної допомоги, забезпечення їх ізоляції, організація медичного спостереження за контактними та проведення дезінфекційних заходів в осередках.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 5. 10.
 6. Проведення наукового обґрунтування профілактичних і протиепідемічних заходів щодо поширення ентеровірусної інфекції на території України.

  Постійно

  ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України" ДУ "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України" ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою)

 7. 11.
 8. Організація та проведення санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів в епідемічних осередках.

  Постійно

  Держсанепідслужба України МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 9. 12.
 10. Посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду(контролю) за об'єктами водопостачання, місцями масового відпочинку населення біля водойм (пляжів), закладами охорони здоров'я, дитячими дошкільними і шкільними закладами, закладами оздоровлення та відпочинку, проведення контролю за своєчасним ремонтом та ефективною роботою очисних споруд на випусках стічних вод каналізації до поверхневих водойм, своєчасним видаленням та утилізацією побутових відходів від населення, підприємств організацій.

  Постійно

  Держсанепідслужба України

 11. 13.
 12. Організація і здійснення лабораторного контролю плодоовочевої продукції, що надходить з територій, на яких реєструються випадки захворювань на ентеровірусні інфекції.

  Постійно

  Держсанепідслужба України

 13. 14.
 14. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази вірусологічних лабораторій для організації і проведення ефективного контролю (моніторингу) циркуляції ентеровірусів серед населення і у навколишньому природному середовищі.

 15. 2013 — 2016 роки
 16. Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 17. 15.
 18. Забезпечення проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) в пунктах пропуску через державний кордон України.

 19. 2013 — 2016 роки
 20. Держсанепідслужба України

 21. 16.
 22. Створення необхідного запасу медикаментів для профілактики та надання медичної допомоги хворим на ентеровірусні інфекції в закладах охорони здоров'я.

 23. 2013 — 2016 роки
 24. МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 25. 17.
 26. Підготовка інформаційних матеріалів про ентеровірусні інфекції, методичних рекомендацій з профілактики та санітарно-вірусологічного контролю об'єктів навколишнього середовища для закладів охорони здоров'я та пам'яток для широких верств населення.

 27. 2013 — 2016 роки
 28. Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою) ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України" ДУ "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"

 29. 18.
 30. Організація і проведення семінарів, нарад, конференцій з питань епідеміології, діагностики та профілактики ентеровірусних інфекцій.

 31. 2013 — 2016 роки
 32. ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" Держсанепідслужба України ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України" (за згодою) ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України" ДУ "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 33. 19.
 34. Організація і проведення навчання працівників дошкільних та шкільних навчальних закладів, дитячих оздоровчих закладів алгоритму дій при виявленні основних ознак захворювання ентеровірусними інфекціями та заходів профілактики інфекційних захворювань.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Держсанепідслужба України

 35. 20.
 36. Організація і здійснення інструктажів з профілактики та алгоритму дій при виявленні ознак захворювання на ентеровірусні інфекції з представниками суб'єктів туроператорської діяльності та органами митного і прикордонного контролю.

  Постійно

  Держсанепідслужба України

 37. 21.
 38. Забезпечення проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики ентеровірусних інфекцій.

  Постійно

  МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

 39. 22.
 40. Проведення вибіркових перевірок регіонів з питань організації епідеміологічного нагляду і моніторингу за циркуляцією ентеровірусів серед хворих та у об'єктах навколишнього середовища.

  Щорічно згідно графіка

  Держсанепідслужба України ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" МОЗ АР Крим Структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  Начальник Управління громадського здоров'я

  А. А. Григоренко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  У Харкові презентували пілотний проект щодо підвищення безпеки пішоходів

  5 лютого поточного року в інформаційному агентстві Status QUO, з метою привернення уваги громадськості всіх учасників дорожнього руху до необхідності дотримання вимог Правил дорожнього руху, ...

  Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні

  На переозброєння підуть мільярди

  На виконання Концепції реформування і розвитку Збройних сил України на період до 2017 року та Стратегічного оборонного бюлетеня Міністерством оборони розроблено та подано на розгляд уряду відповідну ...

  Юридическое участие при очных ставках

  Среди услуг, предоставляемых адвокатом подзащитному, есть и юридическое участие при очных ставках и прочих следственных мероприятиях.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы умнички!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов!

  Для меня это была находка! Третью неделю сижу у Вас на сайте и уходить отсюда не собираюсь.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0