Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.08.2013  № 508
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105

  Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

  Відповідно до підпункту 7.40 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

  Міністр

  М. В. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.08.2013  № 508

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105

  ПОРЯДОК нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

  1.2. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)( 1278-2011-п ), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1278.

  1.3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами, здійснюється відповідно до цього Порядку як земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

  ІІ. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

  2.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою

  Цн = Пд ´ Рд ´ Ск ´ Км ´ Кв ´ Кмц ´ Кі,

 3. де
 4. Пд

  -

  площа земельної ділянки, що приймається за даними Державного земельного кадастру або документації із землеустрою, кв. м;

  Рд

  -

  рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель, що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;

  Ск

  -

 5. строк капіталізації, що визначається згідно з пунктом 2.2 цього розділу, років;
 6. Км

  -

  коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, що визначається згідно з пунктом 2.3 цього розділу;

  Кв

  -

  коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки, що визначається згідно з пунктом 2.7 цього розділу;

  Кмц

  -

  коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, що визначається згідно з пунктом 2.12 цього розділу;

  Кі

  -

  коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, що визначається згідно із статтею 289 розділу XIII Податкового кодексу України( 2755-17 ).

  2.2. Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель (крім земель лісогосподарського призначення) і становить 33 роки, для земель лісогосподарського призначення — 50 років.

  2.3. Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км) (крім земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду), визначається для кадастрового кварталу, межі якого відображаються на індексних кадастрових картах (планах), за формулою

  Км = Кр ´ Кл,

 7. де
 8. Кр

  -

  коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, що визначається згідно з пунктом 2.4 цього розділу;

  Кл

  -

  коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з пунктом 2.6 цього розділу.

  Для земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км), приймається рівним одиниці.

  2.4. Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу (Кр), визначається за формулою

  Кр = Кр1 ´ Кр2 ´ Кр3,

 9. де
 10. Кр1

  -

  коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, що визначається згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

  Кр2

  -

  коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;

  Кр3

  -

  коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  2.5. Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів (Кр1), нормативна грошова оцінка земель яких визначена, якщо найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту не перевищує зони впливу населеного пункту (Д), для відповідної категорії земель визначається за формулою (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду)

  ,

 11. де
 12. Цнм

  -

  середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту залежно від регіональних факторів місця розташування, що визначена відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів( z0388-06 ), затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 року за № 388/12262, з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, гривень;

  Кпт

  -

  коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів ( z1573-13 ) та визначається згідно з додатком 4 до цього Порядку;

  Ск

  -

 13. строк капіталізації (33 роки);
 14. Рд

  -

  рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду), що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;

  Кр2

  -

  коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;

  Кр3

  -

  коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку;

  Д

  -

 15. ширина зони впливу населеного пункту, що визначається згідно з додатком 5 до цього Порядку, км;
 16. Л

  -

  геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), км.

  Якщо населені пункти, нормативна грошова оцінка земель яких визначена, відсутні на відстані від межі кадастрового кварталу меншій, ніж ширина зони впливу населених пунктів (Д), коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

  Для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

  Якщо кадастровий квартал розташований у межах ширини зони впливу декількох населених пунктів, приймається найбільше з можливих значень коефіцієнта Кр1.

  Якщо розрахункове значення коефіцієнта Кр1 менше одиниці, він приймається рівним одиниці.

  2.6. Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл), визначається згідно з додатком 6 до цього Порядку як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах цього кадастрового кварталу.

  2.7. Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки (Кв), визначається за формулою

  Кв = Кв1 ´ Кв2 ´ Кв3 ´ Кв4,

 17. де
 18. Кв1

  -

  коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, визначається згідно з додатком 7 до цього Порядку відповідно до даних Державного земельного кадастру;

  Кв2

  -

  коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначається для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення згідно з додатком 8 до цього Порядку, а для земельних ділянок інших категорій прирівнюється до одиниці;

  Кв3

  -

  коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень та визначається для земель, вкритих лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю, згідно з пунктами 2.8, 2.9 та 2.10 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці;

  Кв4

  -

  коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів та визначається для земель із цими об’єктами: природні водотоки (річки та струмки), штучні водотоки (канали), озера, ставки, водосховища та інші водні об’єкти, згідно з пунктом 2.11 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці.

  2.8. Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень (Кв3), визначається за формулою

  Кв3 = Кл1 ´ Кл2 ´ Кл3,

 19. де
 20. Кл1

  -

  коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов та визначається згідно з додатками 9, 10, 11, 12 та 13 до цього Порядку залежно від місця розташування земельної ділянки;

  Кл2

  -

  коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів та приймається: для експлуатаційних лісів — 1,5; для лісів інших категорій, в яких рубки головного користування дозволені, -2,0; для лісів, у яких рубки головного користування заборонені, — 4,0;

  Кл3

  -

  коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній та визначається згідно з додатком 14 до цього Порядку.

  2.9. Площі і типи лісорослинних умов або типи лісу в таксаційних виділах лісових земель, їхня належність до адміністративно-територіальних одиниць, природно-кліматичних зон, категорій лісів, лісотаксових поясів та розрядів лісових такс приймаються за даними Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України, які подаються фізичною або юридичною особою, яка звертається за отриманням адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель.

  2.10. Нормативна грошова оцінка лісових земель, у лісах яких рубки головного користування заборонені, за розрядами лісових такс не диференціюється і приймається на рівні оцінок за першим розрядом.

  2.11. Коефіцієнт, який враховує продуктивність водних об’єктів (Кв4), визначається за формулою

  Кв4 = Квд1 ´ Квд2 ´ Квд3,

 21. де
 22. Квд1

  -

  коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 15 до цього Порядку;

  Квд2

  -

  коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта та визначається згідно з додатком 16 до цього Порядку;

  Квд3

  -

  коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 17 до цього Порядку.

  Значення та якісний стан водних об’єктів приймаються за даними Державного агентства водних ресурсів України, а екологічне значення — за даними Міністерства екології та природних ресурсів України.

  2.12. Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (Кмц), визначається для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення та історико-культурного призначення за формулою

  Кмц = Кмц1 ´ Кмц2,

 23. де
 24. Кмц1

  -

  коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та визначається згідно з додатками 18, 19 та 20 ( z1573-13 ) до цього Порядку;

  Кмц2

  -

  коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та приймається: для об’єктів місцевого значення — 1,1; для об’єктів загальнодержавного значення — 1,3.

  Для земель лісогосподарського призначення, водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення коефіцієнт (Кмц) прирівнюється до одиниці, а для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення: для об’єктів місцевого значення — 3,3; для об’єктів загальнодержавного значення — 3,9.

  2.13. Значення коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц визначаються із точністю до 0,0001.

  ІІІ. Оформлення результатів нормативної грошової оцінки

  3.1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району, що затверджується районною радою.

  3.2. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району включає:

 25. пояснювальну записку;
 26. завдання на виконання робіт;
 27. рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району;
 28. викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням кадастрових зон та кварталів;
 29. картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

  таблицю з переліком кадастрових кварталів, що містить: номер кадастрового кварталу; площу кадастрового кварталу; значення коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр, Кл, Км для кадастрового кварталу.

  3.3. Результати нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки на замовлення фізичної або юридичної особи видаються відповідним територіальним органом Держземагентства України як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району (додаток 21 до цього Порядку).

  3.4. До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначається за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що затверджується відповідною районною радою та включає:

 30. пояснювальну записку;
 31. завдання на виконання робіт;
 32. картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

  таблицю із значенням: категорії земель; цільового призначення земельної ділянки; кадастрового номера земельної ділянки (за наявності); нормативу рентного доходу (Р); строку капіталізації (Ск); коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц; нормативної грошової оцінки земельної ділянки (грн/кв. м та грн за земельну ділянку).

  3.5. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру ( 1051-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.1.)

  НОРМАТИВИ рентного доходу для відповідної категорії земель

  Категорія земель

  Рентний дохід, грн/кв. м на рік

  Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

 33. 0,1179
 34. Землі оздоровчого призначення

 35. 0,0752
 36. Землі рекреаційного призначення

 37. 0,0627
 38. Землі історико-культурного призначення

 39. 0,1191
 40. Землі лісогосподарського призначення

 41. 0,0063
 42. Землі водного фонду

 43. 0,0211
 44. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 45. 0,6637
 46. Додаток 2 до Порядку нормативної гроової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.4.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення (Кр2)

  Відстань до автомобільної дороги державного значення, км

  Значення коефіцієнта Кр2

 47. до 5
 48. 1,30
 49. 5 — 10
 50. 1,25
 51. 10 — 15
 52. 1,20
 53. 15 — 20
 54. 1,10
 55. 20 — 25
 56. 1,05
 57. 25 і більше
 58. 1,00
 59. __________ Примітки:

  1. Коефіцієнт Кр2 визначається, виходячи з геометрично найменшої відстані між межею кадастрового кварталу до вісі автомобільних доріг державного значення, які включені до Переліку автомобільних доріг загального користування державного значення( 301-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 301. 2. Якщо на відстані до 25 км від межі кадастрового кварталу наявні декілька автомобільних доріг державного значення, для кадастрового кварталу приймається найвище з можливих значень коефіцієнта Кр2.

  Додаток 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.4.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (Кр3)

  Розміщення кадастрового кварталу у зоні радіоактивного забруднення

  Значення коефіцієнта Кр3

  Зона відчуження

 60. 0,50
 61. Зона безумовного (обов’язкового) відселення

 62. 0,60
 63. Зона гарантованого добровільного відселення

 64. 0,80
 65. Зона посиленого радіоекологічного контролю

 66. 0,90
 67. __________ Примітки:

  1. Для кадастрових кварталів, які не належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, коефіцієнт (Кр3) приймається рівним одиниці. 2. Зони гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю визначені постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року № 106( 106а-91-п ) "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 3. Кадастровий квартал вважається таким, що входить до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, якщо до неї входить більше половини площі кадастрового кварталу.

  Додаток 4 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.5.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів (Кпт)

  Чисельність населення населених пунктів, тис. осіб

  Значення коефіцієнта Кпт

 68. до 20
 69. 0,75
 70. від 20 до 50
 71. 0,50
 72. від 50 до 100
 73. 0,40
 74. від 100 до 250
 75. 0,35
 76. від 250 до 500
 77. 0,30
 78. від 500 до 1000
 79. 0,25
 80. від 1000 до 2000
 81. 0,20
 82. понад 2000
 83. 0,15
 84. Додаток 5 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.5.)

  ШИРИНА зони впливу населених пунктів (Д)

  Типи населених пунктів

  Ширина зони впливу, км

  Столиця України м. Київ

 85. 50
 86. Міста — обласні центри, міста Севастополь та Сімферополь

 87. 30
 88. Міста обласного значення з чисельністю понад 50 тис. осіб

 89. 20
 90. Міста обласного значення з чисельністю менше 50 тис. осіб

 91. 10
 92. Міста районного значення та селища із статусом районного центру

  5

  Додаток 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.6.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл)

  Назва групи факторів

  Назва локальних факторів

  Значення коефіцієнта Кл

  1

  2

  3

  Функціонально-планувальні фактори

  Місцезнаходження кадастрового кварталу в зоні пішохідної доступності (не більше 600 м) до місць розселення та громадських центрів

 93. 1,07
 94. у прирейковій зоні (кадастровий квартал розташований або примикає до відводу залізниці, має під’їзну залізничну колію)

 95. 1,07
 96. Інженерно-геологічні фактори

  Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території, що має ухил поверхні понад 20%

 97. 0,87
 98. на ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв. см при потужності понад два метри
 99. 0,90
 100. у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м
 101. 0,93
 102. у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри)
 103. 0,93
 104. у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується
 105. 0,93
 106. у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія — яри глибиною понад 10 м, штучні підземні виробки — катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)

 107. 0,83
 108. на намивних (насипних) територіях
 109. 1,05
 110. Історико-культурні фактори

  Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах заповідної території

 111. 1,14
 112. у зоні регулювання забудови
 113. 1,10
 114. у зоні історичного ландшафту, що охороняється
 115. 1,09
 116. у зоні охорони поодиноких пам’яток
 117. 1,09
 118. Природно-ландшафтні фактори

  Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи)

 119. 1,09
 120. у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони)
 121. 1,08
 122. у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон)

 123. 1,07
 124. Санітарно-гігієнічні фактори

  Місцезнаходження кадастрового кварталу у санітарно-захисній зоні

 125. 0,88
 126. у водоохоронній зоні
 127. 1,04
 128. у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря
 129. 0,87
 130. у зоні обмеження забудови за рівнем забруднення електромагнітного поля
 131. 0,93
 132. у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів

 133. 0,94
 134. в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

 135. 0,93
 136. __________ Примітка.

  Кадастровий квартал вважається таким, що має прояв локального фактора місця розташування, якщо цей фактор проявляється на площі більшій, ніж половина площі цього кадастрового кварталу.

  Додаток 7 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.6.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують склад угідь земельної ділянки (Кв1)

  Назва угіддя

  Код групи угідь згідно з КВЗУ

  Номер графи державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем)

  Значення коефіцієнта Кв1

  1

  2

  3

  4

  Рілля, рослинний покрив земель і ґрунти, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами

 137. 001, 002, 013
 138. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
 139. 1,0
 140. Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

 141. 003
 142. 66, 68, 69, 70, 71
 143. 1,0
 144. Чагарникова рослинність природного походження, ліси та інші лісовкриті землі

 145. 004, 005
 146. 23, 26, 27, 28
 147. 1,0
 148. Води

 149. 006
 150. 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77
 151. 1,0
 152. Землі під житловою забудовою

 153. 007
 154. 35, 36
 155. 1,0
 156. Землі під громадською забудовою (крім земель комерційного та іншого використання, земель, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами — торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

 157. 008
 158. 43 (крім земель частин, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів оборони)
 159. 0,7
 160. Землі під громадською забудовою (землі комерційного та іншого використання, землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами — торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

 161. 008
 162. 42
 163. 2,5
 164. Землі, які використовуються для транспорту

 165. 009
 166. 46, 47, 48, 49
 167. 1,0
 168. Землі, які використовуються для технічної інфраструктури

 169. 010
 170. 51, 52, 53, 54
 171. 0,7
 172. Землі під промисловою забудовою (крім торфорозробок, які експлуатують, та відпрацьованих розробок та кар’єрів, закритих шахт, відвалів, териконів, які не експлуатують)

 173. 011
 174. 37 (не включаючи 39, 41)
 175. 1,2
 176. Землі під промисловою забудовою (торфорозробки, які експлуатують, та відпрацьовані розробки, кар’єри, закриті шахти, відвали, терикони, які не експлуатують)

 177. 011
 178. 39, 41
 179. 0,1
 180. Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

 181. 012
 182. 58
 183. 0,5
 184. Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення

 185. 014
 186. 56, 57, 59, 60, 61, 62
 187. 1,0
 188. Землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення

 189. 015
 190. 43 (землі частин, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів оборони)
 191. 0,5
 192. __________ Примітки:

  1. У разі наявності на земельній ділянці двох і більше земельних угідь коефіцієнт Кв1 визначається як середньозважений за їх площею. 2. Класифікація видів земельних угідь (КВЗУ) визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051( 1051-2012-п ) "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру". 3. Для земельних угідь усіх видів, що наявні в межах земельних ділянок промисловості, згідно з розділом 11 Класифікації видів цільового призначення земель( 1051а-2012-п ) (додаток 39 до Вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа (додаток 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру( 1051-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051)), значення коефіцієнта Кв1 приймається рівним 1,2. 4. Показники граф державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем( za788-98 ) "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна)) визначаються згідно з наказом Державного комітету статистики України від 05 листопада 1998 року № 377 ( z0788-98 ) "Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за № 788/3228 (із змінами).

  Додаток 8 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.7.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначаються для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Кв2)

  Адміністративно-територіальні одиниці

  Значення коефіцієнта Кв2

  1

  2

  Автономна Республіка Крим

 193. 0,91
 194. Вінницька область

 195. 0,79
 196. Волинська область

 197. 0,96
 198. Дніпропетровська область

 199. 1,11
 200. Донецька область

 201. 1,23
 202. Житомирська область

 203. 1,19
 204. Закарпатська область

 205. 0,89
 206. Запорізька область

 207. 1,10
 208. Івано-Франківська область

 209. 0,89
 210. Київська область

 211. 1,08
 212. Кіровоградська область

 213. 0,70
 214. Луганська область

 215. 0,98
 216. Львівська область

 217. 1,10
 218. Миколаївська область

 219. 0,89
 220. Одеська область

 221. 1,68
 222. Полтавська область

 223. 0,87
 224. Рівненська область

 225. 0,93
 226. Сумська область

 227. 0,81
 228. Тернопільська область

 229. 0,77
 230. Харківська область

 231. 1,19
 232. Херсонська область

 233. 0,94
 234. Хмельницька область

 235. 0,81
 236. Черкаська область

 237. 0,83
 238. Чернівецька область

 239. 1,15
 240. Чернігівська область

 241. 0,89
 242. м. Севастополь

 243. 1,30
 244. Додаток 9 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Полісся

  Тип лісорослинних умов

  Значення коефіцієнта Кл1 за категоріями лісів:

 245. експлуатаційні ліси
 246. інші категорії лісів, в яких рубки головного користування

 247. дозволені
 248. заборонені
 249. розряди лісових такс
 250. розряди лісових такс
 251. 1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 252. 10
 253. 11
 254. 12
 255. A0

 256. 0,468
 257. 0,272
 258. 0,232
 259. 0,232
 260. 0,232
 261. 0,430
 262. 0,244
 263. 0,232
 264. 0,232
 265. 0,232
 266. 0,440
 267. A1

 268. 1,398
 269. 0,934
 270. 0,708
 271. 0,468
 272. 0,234
 273. 1,456
 274. 0,974
 275. 0,742
 276. 0,494
 277. 0,250
 278. 1,548
 279. A2

 280. 1,810
 281. 1,228
 282. 0,946
 283. 0,646
 284. 0,352
 285. 1,824
 286. 1,236
 287. 0,954
 288. 0,652
 289. 0,354
 290. 1,906
 291. A3

 292. 1,398
 293. 0,934
 294. 0,708
 295. 0,468
 296. 0,234
 297. 1,456
 298. 0,974
 299. 0,742
 300. 0,494
 301. 0,250
 302. 1,548
 303. A4

 304. 0,824
 305. 0,526
 306. 0,378
 307. 0,232
 308. 0,232
 309. 0,874
 310. 0,560
 311. 0,408
 312. 0,244
 313. 0,232
 314. 0,858
 315. A5

 316. 0,468
 317. 0,272
 318. 0,232
 319. 0,232
 320. 0,232
 321. 0,430
 322. 0,244
 323. 0,232
 324. 0,232
 325. 0,232
 326. 0,440
 327. B0

 328. 1,398
 329. 0,934
 330. 0,708
 331. 0,468
 332. 0,234
 333. 1,456
 334. 0,974
 335. 0,742
 336. 0,494
 337. 0,250
 338. 1,548
 339. B1

 340. 1,810
 341. 1,228
 342. 0,946
 343. 0,646
 344. 0,352
 345. 1,824
 346. 1,236
 347. 0,954
 348. 0,652
 349. 0,354
 350. 1,906
 351. B2

 352. 3,092
 353. 2,140
 354. 1,682
 355. 1,198
 356. 0,716
 357. 3,106
 358. 2,148
 359. 1,688
 360. 1,206
 361. 0,720
 362. 3,100
 363. B3

 364. 2,616
 365. 1,802
 366. 1,410
 367. 0,992
 368. 0,580
 369. 2,638
 370. 1,816
 371. 1,420
 372. 1,004
 373. 0,586
 374. 2,654
 375. B4

 376. 1,398
 377. 0,934
 378. 0,708
 379. 0,468
 380. 0,234
 381. 1,456
 382. 0,974
 383. 0,742
 384. 0,494
 385. 0,250
 386. 1,548
 387. B5

 388. 0,824
 389. 0,526
 390. 0,378
 391. 0,232
 392. 0,232
 393. 0,874
 394. 0,560
 395. 0,408
 396. 0,244
 397. 0,232
 398. 0,858
 399. C0

 400. 1,810
 401. 1,228
 402. 0,946
 403. 0,646
 404. 0,352
 405. 1,824
 406. 1,236
 407. 0,954
 408. 0,652
 409. 0,354
 410. 1,906
 411. C1

 412. 2,128
 413. 1,454
 414. 1,130
 415. 0,782
 416. 0,442
 417. 2,154
 418. 1,472
 419. 1,142
 420. 0,794
 421. 0,448
 422. 2,086
 423. C2

 424. 3,664
 425. 2,548
 426. 2,000
 427. 1,444
 428. 0,880
 429. 3,590
 430. 2,492
 431. 1,966
 432. 1,414
 433. 0,856
 434. 3,538
 435. C3

 436. 3,446
 437. 2,400
 438. 1,882
 439. 1,352
 440. 0,814
 441. 3,276
 442. 2,276
 443. 1,782
 444. 1,280
 445. 0,766
 446. 3,272
 447. C4

 448. 2,128
 449. 1,454
 450. 1,130
 451. 0,782
 452. 0,442
 453. 2,154
 454. 1,472
 455. 1,142
 456. 0,794
 457. 0,448
 458. 2,086
 459. C5

 460. 0,232
 461. 0,232
 462. 0,232
 463. 0,232
 464. 0,232
 465. 0,232
 466. 0,232
 467. 0,232
 468. 0,232
 469. 0,232
 470. 0,232
 471. D0

 472. 0,666
 473. 0,414
 474. 0,282
 475. 0,232
 476. 0,232
 477. 0,610
 478. 0,372
 479. 0,250
 480. 0,232
 481. 0,232
 482. 0,554
 483. D1

 484. 1,860
 485. 1,270
 486. 0,968
 487. 0,672
 488. 0,366
 489. 2,136
 490. 1,468
 491. 1,126
 492. 0,790
 493. 0,442
 494. 2,136
 495. D2

 496. 3,800
 497. 2,662
 498. 2,080
 499. 1,508
 500. 0,914
 501. 3,446
 502. 2,406
 503. 1,878
 504. 1,354
 505. 0,812
 506. 3,446
 507. D3

 508. 4,674
 509. 3,288
 510. 2,580
 511. 1,884
 512. 1,160
 513. 4,338
 514. 3,046
 515. 2,392
 516. 2,004
 517. 1,064
 518. 4,338
 519. D4

 520. 2,924
 521. 2,032
 522. 1,578
 523. 1,130
 524. 0,666
 525. 2,756
 526. 1,912
 527. 1,482
 528. 1,058
 529. 0,616
 530. 2,756
 531. D5

 532. 0,342
 533. 0,232
 534. 0,232
 535. 0,232
 536. 0,232
 537. 0,342
 538. 0,232
 539. 0,232
 540. 0,232
 541. 0,232
 542. 0,334
 543. __________ Примітка.

  Усі райони Волинської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Бородянський, Броварський, Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Поліський райони Київської області; Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області.

  Додаток 10 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Лісостепу

  Тип лісорослинних умов

  Значення коефіцієнта Кл1 за категоріями лісів:

 544. експлуатаційні ліси
 545. інші категорії лісів, в яких рубки головного користування

 546. дозволені
 547. заборонені
 548. розряди лісових такс
 549. розряди лісових такс
 550. 1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 551. 10
 552. 11
 553. 12
 554. A1

 555. 1,268
 556. 0,804
 557. 0,578
 558. 0,362
 559. 0,362
 560. 1,326
 561. 0,844
 562. 0,612
 563. 0,364
 564. 0,362
 565. 1,418
 566. A2

 567. 1,680
 568. 1,098
 569. 0,816
 570. 0,516
 571. 0,362
 572. 1,694
 573. 1,106
 574. 0,824
 575. 0,522
 576. 0,362
 577. 1,776
 578. A3

 579. 1,268
 580. 0,804
 581. 0,578
 582. 0,362
 583. 0,362
 584. 1,326
 585. 0,844
 586. 0,612
 587. 0,364
 588. 0,362
 589. 1,418
 590. A4

 591. 0,694
 592. 0,396
 593. 0,362
 594. 0,362
 595. 0,362
 596. 0,744
 597. 0,430
 598. 0,362
 599. 0,362
 600. 0,362
 601. 0,728
 602. A5

 603. 0,362
 604. 0,362
 605. 0,362
 606. 0,362
 607. 0,362
 608. 0,362
 609. 0,362
 610. 0,362
 611. 0,362
 612. 0,362
 613. 0,362
 614. B0

 615. 1,268
 616. 0,804
 617. 0,578
 618. 0,362
 619. 0,362
 620. 1,326
 621. 0,844
 622. 0,612
 623. 0,364
 624. 0,362
 625. 1,418
 626. B1

 627. 1,680
 628. 1,098
 629. 0,816
 630. 0,516
 631. 0,362
 632. 1,694
 633. 1,106
 634. 0,824
 635. 0,522
 636. 0,362
 637. 1,776
 638. B2

 639. 2,962
 640. 2,010
 641. 1,552
 642. 1,068
 643. 0,586
 644. 2,976
 645. 2,018
 646. 1,558
 647. 1,076
 648. 0,590
 649. 2,970
 650. B3

 651. 2,486
 652. 1,672
 653. 1,280
 654. 0,862
 655. 0,450
 656. 2,508
 657. 1,686
 658. 1,290
 659. 0,874
 660. 0,456
 661. 2,524
 662. B4

 663. 1,268
 664. 0,804
 665. 0,578
 666. 0,362
 667. 0,362
 668. 1,326
 669. 0,844
 670. 0,612
 671. 0,364
 672. 0,362
 673. 1,418
 674. B5

 675. 0,694
 676. 0,396
 677. 0,362
 678. 0,362
 679. 0,362
 680. 0,744
 681. 0,430
 682. 0,362
 683. 0,362
 684. 0,362
 685. 0,728
 686. C0

 687. 1,680
 688. 1,098
 689. 0,816
 690. 0,516
 691. 0,362
 692. 1,694
 693. 1,106
 694. 0,824
 695. 0,522
 696. 0,362
 697. 1,776
 698. C1

 699. 1,998
 700. 1,324
 701. 1,000
 702. 0,652
 703. 0,362
 704. 2,024
 705. 1,342
 706. 1,012
 707. 0,664
 708. 0,362
 709. 1,956
 710. C2

 711. 3,534
 712. 2,418
 713. 1,882
 714. 1,314
 715. 0,750
 716. 3,460
 717. 2,362
 718. 1,836
 719. 1,284
 720. 0,726
 721. 3,408
 722. C3

 723. 3,316
 724. 2,272
 725. 1,752
 726. 1,224
 727. 0,686
 728. 3,146
 729. 2,148
 730. 1,654
 731. 1,150
 732. 0,636
 733. 3,144
 734. C4

 735. 1,998
 736. 1,324
 737. 1,000
 738. 0,652
 739. 0,362
 740. 2,024
 741. 1,342
 742. 1,012
 743. 0,664
 744. 0,362
 745. 1,956
 746. C5

 747. 0,362
 748. 0,362
 749. 0,362
 750. 0,362
 751. 0,362
 752. 0,362
 753. 0,362
 754. 0,362
 755. 0,362
 756. 0,362
 757. 0,362
 758. D0

 759. 0,536
 760. 0,362
 761. 0,362
 762. 0,362
 763. 0,362
 764. 0,480
 765. 0,362
 766. 0,362
 767. 0,362
 768. 0,362
 769. 0,424
 770. D1

 771. 1,730
 772. 1,140
 773. 0,838
 774. 0,542
 775. 0,362
 776. 2,006
 777. 1,338
 778. 0,996
 779. 0,660
 780. 0,362
 781. 2,006
 782. D2

 783. 3,670
 784. 2,532
 785. 1,952
 786. 1,378
 787. 0,784
 788. 3,316
 789. 2,276
 790. 1,748
 791. 1,224
 792. 0,682
 793. 3,316
 794. D3

 795. 4,544
 796. 3,158
 797. 2,454
 798. 1,754
 799. 1,030
 800. 4,208
 801. 2,916
 802. 2,262
 803. 1,874
 804. 0,934
 805. 4,208
 806. D4

 807. 2,794
 808. 1,902
 809. 1,448
 810. 1,000
 811. 0,536
 812. 2,626
 813. 1,782
 814. 1,352
 815. 0,928
 816. 0,486
 817. 2,626
 818. D5

 819. 0,362
 820. 0,362
 821. 0,362
 822. 0,362
 823. 0,362
 824. 0,362
 825. 0,362
 826. 0,362
 827. 0,362
 828. 0,362
 829. 0,362
 830. __________ Примітка.

  Усі райони Вінницької, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей; усі райони Київської, Сумської областей (за винятком віднесених до Полісся); усі райони Чернівецької області (за винятком віднесених до Українських Карпат); Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Луцький райони Волинської області; Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Ружинський, Чуднівський райони Житомирської області; Галицький, Городенківський, Рогатинський, Снятинський, Тлумацький райони Івано-Франківської області; Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Знам'янський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський, Улянівський райони Кіровоградської області; Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Жидачівський, Жовківський, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Сокальський, Стрийський, Пустомитівський, Яворівський райони Львівської області; Балтський, Кодимський, Савранський, Фрунзівський, Котовський, Красноокнянський райони Одеської області; Гощанський, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський райони Рівненської області; Богодухівський, Балаклійський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутський, Печенізький, Харківський, Чугуївський райони Харківської області; Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський райони Чернігівської області.

  Додаток 11 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Степу

  Тип лісорослинних умов

  Значення коефіцієнта Кл1:

 831. категорія лісів, в яких рубки головного користування
 832. дозволені
 833. заборонені
 834. розряди лісових такс
 835. 1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A0

 836. 1,352
 837. 0,954
 838. 0,796
 839. 0,636
 840. 0,398
 841. 1,352
 842. A1

 843. 1,352
 844. 0,954
 845. 0,796
 846. 0,636
 847. 0,398
 848. 1,352
 849. A2

 850. 2,884
 851. 2,036
 852. 1,696
 853. 1,356
 854. 0,848
 855. 2,884
 856. A3

 857. 2,884
 858. 2,036
 859. 1,696
 860. 1,356
 861. 0,848
 862. 2,884
 863. A4

 864. 1,352
 865. 0,954
 866. 0,796
 867. 0,636
 868. 0,398
 869. 1,352
 870. A5

 871. 1,352
 872. 0,954
 873. 0,796
 874. 0,636
 875. 0,398
 876. 1,352
 877. B0

 878. 1,892
 879. 1,336
 880. 1,114
 881. 0,890
 882. 0,556
 883. 1,892
 884. B1

 885. 1,892
 886. 1,336
 887. 1,114
 888. 0,890
 889. 0,556
 890. 1,892
 891. B2

 892. 4,506
 893. 3,180
 894. 2,650
 895. 2,120
 896. 1,326
 897. 4,506
 898. B3

 899. 4,506
 900. 3,180
 901. 2,650
 902. 2,120
 903. 1,326
 904. 4,506
 905. B4

 906. 1,892
 907. 1,336
 908. 1,114
 909. 0,890
 910. 0,556
 911. 1,892
 912. B5

 913. 1,892
 914. 1,336
 915. 1,114
 916. 0,890
 917. 0,556
 918. 1,892
 919. C0

 920. 2,522
 921. 1,780
 922. 1,484
 923. 1,188
 924. 0,742
 925. 2,522
 926. C1

 927. 2,522
 928. 1,780
 929. 1,484
 930. 1,188
 931. 0,742
 932. 2,522
 933. C2

 934. 7,118
 935. 5,024
 936. 4,188
 937. 3,350
 938. 2,094
 939. 7,118
 940. C3

 941. 7,118
 942. 5,024
 943. 4,188
 944. 3,350
 945. 2,094
 946. 7,118
 947. C4

 948. 0,992
 949. 0,700
 950. 0,584
 951. 0,466
 952. 0,292
 953. 0,992
 954. C5

 955. 0,902
 956. 0,636
 957. 0,530
 958. 0,424
 959. 0,266
 960. 0,902
 961. D0

 962. 3,874
 963. 2,734
 964. 2,280
 965. 1,824
 966. 1,140
 967. 3,874
 968. D1

 969. 3,874
 970. 2,734
 971. 2,280
 972. 1,824
 973. 1,140
 974. 3,874
 975. D2

 976. 5,406
 977. 3,816
 978. 3,180
 979. 2,544
 980. 1,590
 981. 5,406
 982. D3

 983. 6,488
 984. 4,580
 985. 3,816
 986. 3,052
 987. 1,908
 988. 6,488
 989. D4

 990. 1,082
 991. 0,764
 992. 0,636
 993. 0,508
 994. 0,318
 995. 1,082
 996. D5

 997. 1,172
 998. 0,826
 999. 0,690
 1000. 0,552
 1001. 0,344
 1002. 1,172
 1003. __________ Примітка.

  Усі райони Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей; усі райони Кіровоградської, Харківської, Одеської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Совєтський, Чорноморський райони Автономної Республіки Крим.

  Додаток 12 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Гірського Криму

  Тип лісорослинних умов

  Значення коефіцієнта Кл1

  A2

 1004. 0,348
 1005. B0

 1006. 0,290
 1007. B1

 1008. 0,348
 1009. B2

 1010. 0,580
 1011. C0

 1012. 0,348
 1013. C1

 1014. 0,406
 1015. C2

 1016. 0,667
 1017. C3

 1018. 0,667
 1019. D0

 1020. 0,435
 1021. D1

 1022. 0,464
 1023. D2

 1024. 0,870
 1025. D3

 1026. 1,073
 1027. __________ Примітки:

  1. Ці коефіцієнти застосовуються до всіх земель лісогосподарського призначення Автономної Республіки Крим (за винятком віднесених до Степу) та міста Севастополя. 2. Коефіцієнт Кл1 в умовах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя збільшується на коефіцієнт протиерозійної цінності гірських лісів Криму, що приймається: при крутизні схилу до 5 град. — 1,0; 6 — 15 град. — 2,0; 16 — 25 град. — 3,0; 26 — 35 град. — 4,0; понад 35 град. — 5,0.

  Додаток 13 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Українських Карпат

  Тип лісорослинних умов (лісу)

  Значення коефіцієнта Кл1

  Тип лісорослинних умов (лісу)

  Значення коефіцієнта Кл1

  1

  2

  3

  4

  В2Б

 1028. 2,033
 1029. С3ПЯ

 1030. 2,703
 1031. В2Я

 1032. 1,297
 1033. С3КЯ

 1034. 1,582
 1035. В3Б

 1036. 2,033
 1037. С3Я

 1038. 2,538
 1039. В3Я

 1040. 1,297
 1041. С3ЯБГ

 1042. 2,033
 1043. В3КЯ

 1044. 1,165
 1045. С4Д

 1046. 3,066
 1047. В3МКЯ

 1048. 1,165
 1049. С4ДП

 1050. 2,758
 1051. В4Я

 1052. 1,044
 1053. С4ЯП

 1054. 3,099
 1055. В4КЯ

 1056. 0,956
 1057. С4ПЯ

 1058. 2,285
 1059. С1Д

 1060. 3,066
 1061. С4Я

 1062. 1,560
 1063. С1ДС

 1064. 2,978
 1065. D1ГД

 1066. 3,066
 1067. С2ГД

 1068. 5,988
 1069. D1ГДС

 1070. 3,846
 1071. С2ГДС

 1072. 3,846
 1073. D2ГД

 1074. 6,801
 1075. С2БД

 1076. 5,351
 1077. D2ГДС

 1078. 5,296
 1079. С2БДС

 1080. 4,033
 1081. D2БД

 1082. 7,142
 1083. С2ПД

 1084. 5,867
 1085. D2БДС

 1086. 5,626
 1087. С2ДГБ

 1088. 3,241
 1089. D2ДГБ

 1090. 7,516
 1091. С2ГБ

 1092. 3,241
 1093. D2ГБ

 1094. 7,516
 1095. С2Б

 1096. 3,626
 1097. D2Б

 1098. 5,637
 1099. С2ПБ

 1100. 3,439
 1101. D2ПБ

 1102. 5,021
 1103. С2ЯПБ

 1104. 3,439
 1105. D2БП

 1106. 2,560
 1107. С2ЯБП

 1108. 1,967
 1109. D3ГД

 1110. 9,373
 1111. С2ДБП

 1112. 2,044
 1113. D3БД

 1114. 9,636
 1115. С3ГД

 1116. 6,801
 1117. D3БДС

 1118. 6,714
 1119. С3ГДС

 1120. 5,296
 1121. D3ПД

 1122. 10,658
 1123. С3БД

 1124. 7,142
 1125. D3ДГБ

 1126. 8,900
 1127. С3БДС

 1128. 5,626
 1129. D3ГБ

 1130. 8,900
 1131. С3ПД

 1132. 7,691
 1133. D3ГПБ

 1134. 7,735
 1135. С3ДГБ

 1136. 5,318
 1137. D3ПБ

 1138. 7,472
 1139. С3ГБ

 1140. 5,318
 1141. D3Б

 1142. 6,790
 1143. С3ГПБ

 1144. 5,021
 1145. D3ЯПБ

 1146. 7,472
 1147. С3ПБ

 1148. 5,021
 1149. D3ЯБ

 1150. 7,472
 1151. С3Б

 1152. 5,087
 1153. D3ДБП

 1154. 2,670
 1155. С3ЯПБ

 1156. 5,560
 1157. D3ГБП

 1158. 3,011
 1159. С3ЯБ

 1160. 5,560
 1161. D3БП

 1162. 3,011
 1163. С3ЯВБ

 1164. 8,790
 1165. D3БЯП

 1166. 3,516
 1167. С3ДБП

 1168. 2,439
 1169. D3БЯ

 1170. 3,395
 1171. С3ДП

 1172. 2,439
 1173. D3БПЯ

 1174. 3,296
 1175. С3БП

 1176. 2,560
 1177. D4ГД

 1178. 7,417
 1179. С3БЯП

 1180. 2,945
 1181. D4Б

 1182. 3,296
 1183. С3БЯ

 1184. 2,703
 1185. D4П

 1186. 2,285
 1187. С3БПЯ

 1188. 2,703
 1189. D4ПЯ

 1190. 2,285
 1191. __________ Примітка.

  Усі райони Закарпатської області; усі райони Івано-Франківської, Львівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Вижницький, Путильський, Сторожинецький райони Чернівецької області.

  Додаток 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.8.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують фактичну лісистість території (Кл3)

  Природна зона

  Значення коефіцієнта Кл3

  1

  2

  Полісся

 1192. 1,0
 1193. Лісостеп

 1194. 1,4
 1195. Степ

 1196. 1,7
 1197. Гірський Крим

 1198. 1,5
 1199. Українські Карпати

 1200. 1,0
 1201. Додаток 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.11.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують значення водних об’єктів (Квд1)

  Типи водних об’єктів

  Території надмірного зволоження

  Території нормального зволоження

  Території недостатнього зволоження

  Загальнодержавного значення

 1202. 1,0
 1203. 1,2
 1204. 1,5
 1205. Місцевого значення

 1206. 0,7
 1207. 1,0
 1208. 1,1
 1209. Додаток 16 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.11.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують якісний стан водних об’єктів (Квд2)

  Показники

  Значення коефіцієнта Квд2

  Незабруднені (чисті)

 1210. 1,5
 1211. Слабо забруднені (умовно чисті)

 1212. 1,2
 1213. Помірно забруднені

 1214. 0,9
 1215. Брудні

 1216. 0,7
 1217. Дуже брудні

 1218. 0,5
 1219. Додаток 17 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.11.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують екологічне значення водних об’єктів (Квд3)

  Показники

  Значення коефіцієнта Квд3

  Особливо цінні

 1220. 1,5
 1221. Цінні

 1222. 1,2
 1223. Інші

 1224. 1,0
 1225. Додаток 18 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.12.)

  КОЕФІЦІЄНТИ, які враховують цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (Кмц1)

  Адміністративно-територіальна одиниця (автономна республіка, область, місто)

  Землі оздоровчого призначення

  Землі рекреаційного призначення

  Землі історико-культурного призначення

  1

  2

  3

  4

  Автономна Республіка Крим

 1226. 3,6
 1227. 3,6
 1228. 2,3
 1229. у т. ч.: південне узбережжя
 1230. 7,6
 1231. 7,6
 1232. 2,3
 1233. південно-східне узбережжя
 1234. 4,5
 1235. 4,5
 1236. 2,4
 1237. західне узбережжя
 1238. 5,4
 1239. 5,4
 1240. 2,3
 1241. Вінницька

 1242. 0,8
 1243. 0,8
 1244. 1,2
 1245. Волинська

 1246. 0,9
 1247. 0,9
 1248. 1,3
 1249. Дніпропетровська

 1250. 0,6
 1251. 0,6
 1252. 0,7
 1253. Донецька

 1254. 0,7
 1255. 0,7
 1256. 0,5
 1257. у т. ч. Азовське узбережжя
 1258. 1,2
 1259. 1,2
 1260. 0,5
 1261. Житомирська

 1262. 1,0
 1263. 1,0
 1264. 0,7
 1265. Закарпатська

 1266. 3,0
 1267. 3,0
 1268. 1,4
 1269. Запорізька

 1270. 0,7
 1271. 0,7
 1272. 0,8
 1273. у т. ч. Азовське узбережжя
 1274. 1,2
 1275. 1,2
 1276. 0,5
 1277. Івано-Франківська

 1278. 1,4
 1279. 1,4
 1280. 1,5
 1281. у т. ч. гірська і передгірська частини
 1282. 2,5
 1283. 2,5
 1284. 1,5
 1285. Київська

 1286. 1,0
 1287. 1,0
 1288. 0,8
 1289. Кіровоградська

 1290. 0,6
 1291. 0,6
 1292. 0,5
 1293. Луганська

 1294. 0,6
 1295. 0,6
 1296. 0,4
 1297. Львівська

 1298. 1,4
 1299. 1,4
 1300. 3,1
 1301. у т. ч. гірська і передгірська частини
 1302. 2,5
 1303. 2,5
 1304. 3,1
 1305. Миколаївська

 1306. 1,1
 1307. 1,1
 1308. 0,4
 1309. у т. ч. Чорноморське узбережжя
 1310. 1,5
 1311. 1,5
 1312. 0,4
 1313. Одеська

 1314. 1,2
 1315. 1,2
 1316. 0,4
 1317. у т. ч. Чорноморське узбережжя
 1318. 1,5
 1319. 1,5
 1320. 0,4
 1321. Полтавська

 1322. 0,9
 1323. 0,9
 1324. 0,6
 1325. Рівненська

 1326. 1,0
 1327. 1,0
 1328. 0,8
 1329. Сумська

 1330. 0,9
 1331. 0,9
 1332. 0,8
 1333. Тернопільська

 1334. 1,1
 1335. 1,1
 1336. 1,3
 1337. Харківська

 1338. 0,8
 1339. 0,8
 1340. 0,7
 1341. Херсонська

 1342. 1,2
 1343. 1,2
 1344. 0,6
 1345. у т. ч. Чорноморське та Азовське узбережжя
 1346. 1,5
 1347. 1,5
 1348. 0,7
 1349. Хмельницька

 1350. 0,8
 1351. 0,8
 1352. 1,2
 1353. Черкаська

 1354. 1,1
 1355. 1,1
 1356. 0,9
 1357. Чернівецька

 1358. 1,3
 1359. 1,3
 1360. 1,2
 1361. у т. ч. гірська і передгірська частини
 1362. 2,5
 1363. 2,5
 1364. 1,2
 1365. Чернігівська

 1366. 1,4
 1367. 1,4
 1368. 1,2
 1369. м. Севастополь

 1370. 3,6
 1371. 3,6
 1372. 2,3
 1373. Додаток 19 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.12.)

  ПЕРЕЛІК територій, що належать до морського узбережжя Чорного та Азовського морів

  Адміністративні райони та міські ради

  Території рад, що належать до морського узбережжя

  1

  2

  Чорноморське узбережжя Одеської області

  Кілійський район

  Десантненська, Приморська

  Татарбунарський район

  Базар’янська, Баштанська, Вишнівська, Глибоцька, Дмитрівська, Жовтоярська, Лиманська, Нерушайська, Приморська, Трапівська, Тузлівська

  Білгород-Дністровський район

  Бритівська, Випасненська, Козацька, Красноокнянська, Миколаївська, Мологівська, Шабівська, Широківська

  Овідіопольський район

  Дальницька, Калаглійська, Кароліно-Бугазька, Миколаївська, Новоградківська, смт Великодолинське

  Комінтернівський район

  Сичавська

  Чорноморське узбережжя Миколаївської області

  Березанський район

  Коблівська, Лиманівська, Рибаківська, Тузлівська

  Очаківський район

  Дмитрівська, Іванівська, Козирська, Куцурубська, Парутинська, Покровська, Чорноморська

  Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області

  Жовтневий район

  Галицинівська, Лиманівська, Українська

  Білозерський район

  Дніпровська, Олександрівська, Станіславська, Широкобалківська

  Генічеський район

  Новодмитрівська, Стрілківська, Фрунзенська, Чонгарська, Щасливцівська

  Голопристанський район

  Геройська, Збур’ївська, Краснознам’янська, Круглоозерська, Новософіївська, Новофедорівська, Рибальченська, Старозбур’ївська, Чорноморська

  Скадовський район

  Красненська, Приморська, Радгоспненська, Тарасівська

  Каланчацький район

  Олександрівська, Олексіївська, Роздольненська, Хорлівська

  Чаплинський район

  Іванівська, Строганівська

  Новотроїцький район

  Воскресенська, Громівська, Новомиколаївська, Новомихайлівська, Новопокровська, Сергіївська

  Азовське узбережжя Запорізької області

  Бердянський район

  Луначарська, Новопетрівська

  Приазовський район

  Ботіївська, Гірсівська, Дівнинська, Дунаївська, Надеждинська, Новокостянтинівська, Олександрівська, Приморсько-Посадська, Степанівська Перша

  Приморський район

  Борисівська, Новоолексіївська, Орлівська, Преславська

  Якимівський район

  Атманайська, Давидівська, Охрімівська

  Азовське узбережжя Донецької області

  Новоазовський район

  Безіменська, Виноградненська, Широкинська, Сєдовська, Лебединська

  Першотравневий район

  Іллічівська, Урзуфська, Мелекінська, Ялтинська

  Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

  Ялтинська міська рада

  Ялтинська, Алупкинська, Фороська, Гурзуфська, Сімеїзька, Масандрівська, Лівадійська, Кореїзька, Гаспринська

  Алуштинська міська рада

  Алуштинська, Партенітська, Маломаяцька, Лучистівська

  Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим

  Алуштинська міська рада

  Малоріченська, Привітненська

  Джанкойський район

  Зарічненська, Медведівська, Чайкинська, Яснополянська, Єрмаківська, Цілинна, Стальненська, Просторненська, Світлівська

  Кіровський район

  Владиславівська, Синицинська, Токарєвська

  Ленінський район

  Багерівська, Батальненська, Бєлінська,

  Войковська, Глазівська, Завітненська, Калинівська, Мар’ївська, Мисівська, Останкінська, Семисотська, Челядінівська, Чистопільська, Щолкінська

  Нижньогірський район

  Ізобільненська, Пшеничненська

  Совєтський район

  Дмитрівська, Некрасовська, Урожайнівська, Чорноземненська

  Судацька міська рада

  Судацька, Новосвітська, Сонячнодолинська, Морська, Веселівська

  Феодосійська міська рада

  Феодосійська, Коктебельська, Орджонікідзевська, Приморська, Щебетовська, Береговська

  Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

  Бахчисарайський район

  Піщанівська, Углівська

  Красноперекопський район

  Іллінська, Ішунська, Красноармійська, Совхозненська, Філатовська

  Роздольненський район

  Ботанічна, Кукушкінська, Славнівська, Слов’янська, Чернишівська

  Сакський район

  Новофедорівська, Молочненська, Охотниківська, Оріхівська, Ліснівська, Суворовська, Уютненська, Веселівська, Фрунзенська, Штормівська

  Сімферопольський район

  Миколаївська

  Євпаторійська міська рада

  Євпаторійська, Новоозернівська, Мирнівська, Заозерненська

  Чорноморський район

  Далеківська, Медведівська, Міжводненська, Новосільська, Окунівська, Оленівська, Чорноморська

  Додаток 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 2.12.)

  ПЕРЕЛІК районів, що належать до гірської та передгірської частин областей

  Назва області

  Райони, що належать до гірської та передгірської частин областей

  Івано-Франківська область

  Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький

  Львівська область

  Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський

  Чернівецька область

  Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький

  Додаток 21 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів) (пункт 3.3.)

  ВИТЯГ з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району

  Місце розташування земельної ділянки

  Категорія земель за основним цільовим призначенням

  Цільове призначення земельної ділянки

  Кадастровий номер (за наявності)

  Площа земельної ділянки (Пд), кв. м

 1374. у т. ч. за угіддями, кв. м:
 1375. (перелік угідь)

  Значення нормативу рентного доходу (Рд)

  Строк капіталізації (Ск)

  Коефіцієнт Кр1

  Коефіцієнт Кпт

  Коефіцієнт Кр2

  Коефіцієнт Кр3

  Сукупний коефіцієнт Кр

  Коефіцієнт Кл

  Сукупний коефіцієнт Км

  Коефіцієнт Кв1

  Коефіцієнт Кв2

  Коефіцієнт Кл1

  Коефіцієнт Кл2

  Коефіцієнт Кл3

  Сукупний коефіцієнт Кв3

  Коефіцієнт Квд1

  Коефіцієнт Квд2

  Коефіцієнт Квд3

  Сукупний коефіцієнт Кв4

  Сукупний коефіцієнт Кв

  Коефіцієнт Кмц1

  Коефіцієнт Кмц2

  Сукупний коефіцієнт Кмц

  Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель Кі

  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн/кв. м

  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн

  Витяг склав (посада, прізвище та ініціали, підпис)

  Витяг перевірив (посада, прізвище та ініціали, підпис)

  М. П.

  Дата

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

  Про перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту

  Щодо видачі дублікатів втрачених або зіпсованих документів, Державна реєстраційна служба України

  Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам реєстраційних служб головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

  Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання, Міністерство юстиції України

  Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання На прохання Міністерства фінансів України (лист від 04 липня 2012 року № 31-08170-11-5/16719) та відповідно до пункту 11 ( 731-92-п )-1( 731-92-п ) Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади( 731-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Про затвердження Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату “Західне Полісся”, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся"

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет сайт просто обалденный. Несомненно нужный и простой в пользовании портал.

  Большое спасибо за тот величайший труд, который Вы делаете каждый день для всех нас. Молодцы!!!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0