Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.07.2013 № 439
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1330/23862

  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

  Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додаються.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

  Міністр

  М. В. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 17.07.2013 № 439

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1330/23862

  ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

  I. Загальні положення

  1. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

  2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

  3. Перелік органів ліцензування( 1698-2000-п ) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

  4. Порядок ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ).

  5. Форми заяви про видачу ліцензії, відомості про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам, заяви про видачу копії ліцензії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, а також форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії ( z1330-13 ) наведені у додатках 1-6 до цих Ліцензійних умов.

  6. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

  У разі створення ліцензіатом — юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи — підприємця — нового місця провадження господарської діяльності такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ).

  II. Вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

  1. Організаційні вимоги:

  1) ліцензіат при провадженні торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог:

  Законів України:

  "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР );

  "Про захист рослин"( 180-14 );

  "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 );

  постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами";

  Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001-98"( v0001282-98 ), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1;

  2) забороняється провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх державної реєстрації;

  3) ліцензіат повинен:

  вести облік наявності і використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими Державною службою статистики формами відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів( 881-95-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року № 881;

  повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

  4) ліцензіат повинен мати:

  інструкцію з охорони праці;

 3. посадові інструкції;
 4. 5) ліцензіат відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"( 86/95-ВР ) має видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів надання першої медичної допомоги у разі отруєння;

  6) ліцензіат відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"( 86/95-ВР ) повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у дрібно фасованому вигляді та з обов’язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування;

  7) ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником);

  8) вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин):

  торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється лише через складські приміщення, які повинні мати санітарні паспорти, оформлені відповідно до Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001-98"( v0001282-98 ), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1, та Закону України "Про захист рослин"( 180-14 ), або торгові приміщення, які повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

  складське чи торгове приміщення повинне мати відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України( 5403-17 ) — зареєстровану в установленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

  2. Кваліфікаційні та особливі вимоги:

  1) працівники ліцензіата, які організовують виконання робіт, пов’язаних з торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами, медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 ( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами");

  2) ліцензіат для провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен забезпечити:

  організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці ( 442-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років;

  організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246( z0846-07 ) "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  III. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

  1. Ліцензіат відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"( 4004-12 ) та "Про охорону навколишнього природного середовища"( 1264-12 ) у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:

 5. безпечні й відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;
 6. заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;

  екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

  2. Пестициди і агрохімікати (тільки регулятори росту рослин) і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію відповідно до статті 10 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).

  3. Ліцензіат повинен забезпечувати знешкодження та утилізацію непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них.

  4. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на договірних умовах згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них( 354-96-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ЗАЯВА ( z1330-13 BF74.doc ) про видачу ліцензії

  Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ВІДОМІСТЬ ( z1330-13 BF75.doc ) про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень, матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам

  Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ЗАЯВА ( z1330-13 BF76.doc ) про видачу копії ліцензії

  Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ЗАЯВА ( z1330-13 BF77.doc ) про переоформлення ліцензії

  Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ЗАЯВА ( z1330-13 BF78.doc ) про видачу дубліката ліцензії

  Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (пункт 5)

  ОПИС ( z1330-13 BF79.doc ) документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Туристам спростять перетин кордону

  В автомобільних пунктах пропуску через кордон України Міністерство доходів і зборів планує організувати реверсні смуги руху.

  Участие адвоката при вызове в качестве свидетеля

  Лишь адвокат по уголовным делам, который имеет свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью, может быть допущен на допрос, как защитник подозреваемого

  Тюремные игры - как провести время заключённому

  На первое место выходят игры, которые не только помогают отвлечься, а еще и завести новые знакомства и новых друзей в тюрьме.

  П’ятикласники будуть із новими підручниками

  Як відомо, нинішній навчальний рік розпочнеться у школах за новими програмами відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. У звязку з цим Міністерство ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Желаю творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

  Хочется просто сказать спасибо!. Абсолютно случайно набрел на этот интернет сайт, чему крепко рад и доволен! С огромным удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0