Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.06.2013  № 362
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2013 р. за № 1138/23670

  Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки

  Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"( 37-15 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Сеня О. В.

  Перший заступник Міністра

  І. Ю. Бісюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерство аграрної політики та продовольства України 11.06.2013  № 362

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2013 р. за № 1138/23670

  ПОРЯДОК ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі — Реєстр), а також надання відомостей з нього.

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ).

  1.3. Реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки — це інформаційна система, яка містить відомості про видані, переоформленні та анульовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про володільців цих сертифікатів.

  1.4. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі — Держатель), яка забезпечує створення, ведення, функціонування, фінансування витрат пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, отримує акт проведення сертифікації послуг від державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

  1.5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Держреєстри України" Державної інспекції сільського господарства України (далі — Адміністратор), що забезпечує технічне і технологічне створення, супроводження програмного забезпечення, узагальнення та внесення відомостей, що надійшли від Держателя для їх включення до Реєстру, надання доступу до відомостей, а також забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.

  1.6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою в електронному вигляді.

  1.7. Реєстр ведеться з метою:

  забезпечення єдиного автоматизованого обліку відомостей про видані, переоформленні та анульовані сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про їх володільців;

 3. надання відомостей з Реєстру;
 4. узагальнення інформації про видані, переоформленні та анульовані сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про їх володільців.

  1.8. Структура Реєстру визначається його Держателем.

  1.9. Ведення Реєстру передбачає:

 5. збирання та облік відомостей;
 6. внесення відомостей;
 7. надання відомостей.
 8. Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.

  ІІ. Порядок подання та внесення відомостей до Реєстру

  2.1. Формування та подання достовірних відомостей про видані, переоформленні та анульовані сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про їх володільців, для внесення до Реєстру, покладається на Держателя.

  2.2. Відомості про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про їх володільців, вносяться Адміністратором до Реєстру у день видачі, переоформлення та анулювання сертифіката відповідності на підставі інформації, поданої Держателем в електронному або паперовому вигляді.

  2.3. Збереження відомостей, які знаходиться в Реєстрі, покладається на Адміністратора.

  2.4. Реєстр формується шляхом унесення до нього відомостей про видані, переоформленні та анульовані сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про їх володільців.

  2.5. Ведення Реєстру здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).

  2.6. Держатель надсилає Адміністратору відомості про сертифікат відповідності та його володільця в день:

 9. видачі сертифіката відповідності;
 10. видачі дубліката сертифіката;
 11. прийняття рішення про визнання недійсним сертифіката, що був переоформлений;
 12. анулювання сертифіката у випадках, передбачених законодавством;
 13. закінчення строку дії сертифіката у випадках, передбачених законодавством.
 14. 2.7. У Реєстрі містяться відомості про:

  1) про сертифікат відповідності:

 15. найменування органу, який видав сертифікат відповідності;
 16. номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ — поточний номер сертифіката відповідності, УУ — код органу, який видав сертифікат відповідності;

 17. дата видачі сертифіката відповідності;
 18. підстава видачі сертифіката відповідності;
 19. дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;
 20. найменування адміністративного суду, який прийняв рішення про анулювання сертифіката відповідності, та дата рішення;

 21. строк дії сертифіката відповідності;
 22. 2) про володільця сертифіката відповідності:

 23. найменування юридичної особи (повне та скорочене);
 24. код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;
 25. телефони юридичної особи;
 26. прізвище, ім’я та по-батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;
 27. телефон/факс, адреса електронної пошти.
 28. 3) про зерносховище:

 29. місцезнаходження зерносховища;
 30. назва зерносховища (за наявності);
 31. загальна сертифікована місткість;
 32. тип зерносховища, загальна місткість (напільного типу, елеватори, металеві силоси, полімерні рукава для зберігання зерна);

  добова пропускна потужність з приймання/відвантаження зерна (автотранспорт, залізничні вагони, судно);

  назва залізниці (її абревіатура), залізничного вузла, гілки, що обслуговує суб’єкт зберігання зерна.

  ІІІ. Порядок надання відомостей з Реєстру

  3.1.Доступ до відомостей Реєстру, що є відкритими, здійснюється шляхом відображення їх на офіційному веб-сайті Адміністратора.

  3.2. Відкритими є відомості Реєстру про:

  1) про сертифікат відповідності:

 33. найменування органу, який видав сертифікат відповідності;
 34. номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ — поточний номер сертифіката відповідності, УУ — код органу, який видав сертифікат відповідності;

 35. дата видачі сертифіката відповідності;
 36. підстава видачі сертифіката відповідності;
 37. дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;
 38. найменування адміністративного суду, який прийняв рішення про анулювання сертифіката відповідності, та дата рішення;

 39. строк дії сертифіката відповідності;
 40. 2) про володільця сертифіката відповідності:

 41. найменування юридичної особи (повне та скорочене);
 42. код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;
 43. телефони юридичної особи;
 44. прізвище, ім’я та по-батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;
 45. телефон/факс, адреса електронної пошти.
 46. 3) про зерносховище:

 47. місцезнаходження зерносховища;
 48. назва зерносховища (за наявності);
 49. 3.3. Відомості з Реєстру, що є відкритими, можуть надаватися Держателем, за письмовим зверненням фізичних та юридичних осіб, шляхом надання письмової відповіді, з урахуванням вимог законодавства про звернення громадян, доступ до інформації та захист персональних даних.

  3.4. Інші відомості, які містяться у Реєстрі, мають обмежений доступ. Фізичні або юридичні особи можуть отримати витяг із Реєстру в паперовому вигляді з урахуванням положень законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації та захист персональних даних шляхом подання запиту Держателю.

  3.5. Поширення інформації з Реєстру, яка отримується на письмові запити, без письмової згоди Держателя не допускається. Поширення інформації з Реєстру з вільним доступом здійснюється з обов’язковим посиланням на Реєстр.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Відбулося чергове засідання Експертної ради пілотного Проекту «Впровадження навчальної програми з питань судового адміністрування»

  31 жовтня 2012 року у приміщенні Державної судової адміністрації України відбулося третє засідання Експертної ради пілотного Проекту «Впровадження навчальної програми з питань судового адміністрування». ...

  22 сентября в Киеве состоялся Съезд Ассоциации адвокатов Украины

  В эту субботу, 22 сентября, в Киеве состоялся Съезд Ассоциации адвокатов Украины, на котором президент ААУ Ольга Дмитриева отчиталась о результатах деятельности организации. Путем голосования ...

  Висновки Верховного Суду України, викладені в рішеннях, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 року, за І півріччя 2013 р., Верховний Суд України

  Висновки Верховного Суду України, викладені в рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 року, за І півріччя 2013 р.

  Блохін перервав арію московського гостя

  Учора нового головного тренера київського Динамо представили гравцям на клубній базі в Конча-Заспі.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Здравствуйте!

  Этот интернет проект не просто друг - ваш сайт, практически, - родственник для всех, кто живёт новыми видеоидеями!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0