Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про врегулювання доступу до реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.07.2013  № 1538/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2013 р. за № 1270/23802

  Про врегулювання доступу до реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України

  Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»( 1952-15 ), пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

  2. Установити, що у разі державної реєстрації відомостей про зміну застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів (далі — судна), відступлення прав на предмет застави за договором, припинення застави суден та/або надання інформації про наявність чи відсутність застави суден нотаріус за відсутності даних про відповідну заставу суден у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна використовує дані Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі — Реєстри).

  У разі коли наявні у Реєстрах записи про заставу суден є чинними, нотаріус на підставі заяви, поданої відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна( 830-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830, вносить відомості про заставу суден з Реєстрів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна із зазначенням реєстраційних номерів та дат реєстрації таких записів у відповідних Реєстрах, після чого проводить державну реєстрацію відомостей про зміну, припинення обтяжень чи видає завірені витяги.

  3. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

  4. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) забезпечити доступ нотаріусам та державним виконавцям до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек.

  5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н. О.

  Міністр

  О. Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 26.07.2013  № 1538/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2013 р. за № 1270/23802

  ЗМІНИ до деяких наказів Міністерства юстиції України

  1. У Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно( z0963-11 ), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 2 серпня 2011 року № 1936а/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 963/19701 (із змінами):

  1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

  «У випадку, передбаченому цим Порядком, нотаріуси при здійсненні нотаріальних дій з об’єктом нерухомого майна мають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі разом — Реєстри).»;

  2) пункт 3 після слів «користувача до Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;

  3) у пункті 4:

  після слів «з Державного реєстру прав» доповнити пункт словами «та інформацією про зареєстровані обтяження речових прав щодо суб’єкта речового права з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна»;

 3. доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 4. «У разі відсутності інформації на відповідний об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав користувач під час вчинення нотаріальних дій з таким об’єктом користується інформацією про зареєстровані права власності або інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або про іпотеки з Державного реєстру іпотек щодо цього об’єкта.»;

  4) у пункті 5:

 5. в абзаці першому:
 6. після слів «Державному реєстрі прав» доповнити словами «та Реєстрах» та після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;

 7. слово «витяг» замінити словом «витяги»;
 8. слова «що залишається» замінити словами «які засвідчує підписом, скріплює печаткою та залишає»;
 9. після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:
 10. «Пошук необхідних відомостей у Реєстрах здійснюється відповідно до Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна( z2102-12 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1844/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2102/22414.».

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

 11. абзац четвертий після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;
 12. 5) пункт 7 після слів «Державному реєстрі прав» доповнити словами «та Реєстрах».

  2. Внести до Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно( z0002-13 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1964/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 2/22534, такі зміни:

  1) пункт 1( z0002-13 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «У випадку, передбаченому цим Порядком, державні виконавці під час примусового виконання рішень відповідно до закону мають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі разом — Реєстри).»;

  2) пункти 3( z0002-13 ), 5( z0002-13 ) після слів «користувача до Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;

  3) у пункті 4( z0002-13 ):

 13. після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами третім-шостим такого змісту:
 14. «У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав у Державному реєстрі прав користувач під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією про зареєстровані права власності або інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або про іпотеки з Державного реєстру іпотек.

  Пошук відомостей здійснюється:

 15. у Реєстрі прав власності на нерухоме майно за суб’єктом речового права на нерухоме майно;
 16. у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи, щодо майна якої встановлено обтяження/боржника.».

  У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

 17. абзац сьомий після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;
 18. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 19. «За результатом пошуку користувач формує інформаційні довідки з Державного реєстру прав та Реєстрів, які залишаються у виконавчому провадженні.»;

  4) пункт 6( z0002-13 ) після слів «Державному реєстрі прав» доповнити словами «та Реєстрах»;

  5) у пункті 8( z0002-13 ):

 20. абзац другий після слів «Державним реєстром прав» доповнити словами «та Реєстрами»;
 21. абзац четвертий після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів»;
 22. абзац п’ятий після слів «Державним реєстром прав» доповнити словами «та Реєстрами;
 23. 6) пункт 9( z0002-13 ) після слів «доступ до Державного реєстру прав» доповнити словами «та Реєстрів».

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Закльопного В.І., Центральна виборча комісія

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Закльопного В.І. До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2012 року надійшла заява Закльопного Володимира Івановича разом з іншими документами щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 186 у порядку самовисування.

  Про призначення М. Обода головою Любашівської районної державної адміністрації Одеської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Призначити ОБОДА Максима Петровича головою Любашівської районної державної адміністрації Одеської області. Президент України

  Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, Президент України

  Указ  Президента України 1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (додається). 2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у чотиримісячний строк державну цільову програму щодо реалізації зазначеної Концепції.

  ССВЕ обеспокоен фактами массовых нарушений прав адвокатов на Украине

  Совет юридических обществ и адвокатских организаций Европы (ССВЕ) выразил свою обеспокоенность относительно массовых нарушений прав адвокатов на Украине. ССВЕ – влиятельная юридическая организация, ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Всем большое спасибо. Ваш портал сейчас - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Этот портал весьма прост в пользовании. На нем здорово отдыхать - просто и быстро.

  Да, тут много полезной информации.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0