Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України, Фонд державного майна УкраїниФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.06.2013  № 799
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 940/23472

  Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

  Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ), пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства НАКАЗУЮ:

  1. У заголовку та преамбулі наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996( z0956-01 ) "Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

  у пункті 1 наказу слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

  2. Заголовок наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357( z0025-02 ) "Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), викласти у такій редакції:

  "Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

 3. пункт 1 наказу викласти у такій редакції:
 4. "1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів), що додається".

  3. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479( z0312-02 ) "Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), викласти у такій редакції:

  "З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  у пункті 1( z0312-02 ) слова ", погоджене Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" виключити.

  4. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754( z0562-04 ) "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами), після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

  5. У преамбулі наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513( z0417-06 ) "Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), слово та цифри "статті 20" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України" ( 4107-17 ),", після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

  6. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 210( z0378-13 ) "Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 378/22910:

  преамбулу( z0378-13 ) після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

 5. пункт 1( z0378-13 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 6. "кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

 7. доповнити новою формою кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ( z0940-13 ) (ОДЦО), що додається.
 8. 7. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 211( z0379-13 ) "Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 379/22911:

  преамбулу( z0379-13 ) після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

 9. пункт 1( z0379-13 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 10. "посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

 11. доповнити новою формою посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (ОДЦО), що додається.
 12. 8. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

  9. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

 13. 11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 14. Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 10.06.2013  № 799

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 10.06.2013  № 799

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 10.06.2013  № 799

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 940/23472

  ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

  1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів( z0955-01 ), затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами):

  1) у розділі І( z0955-01 ):

  у пункті 1( z0955-01 ) слово та цифри "статті 14" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ), після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  доповнити розділ( z0955-01 ) новим пунктом 3 такого змісту: "3. Організаційне забезпечення складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності здійснюється навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з ФДМУ за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та/або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".".

  У зв’язку з цим пункти 3-31( z0955-01 ) вважати відповідно пунктами 4-32;

  пункт 7 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками ", (їх об’єднаннями)";

  2) у розділі ІІ( z0955-01 ):

  у пункті 9 слова "погоджені Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами та цифрами "встановлено наказом ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754( z0562-04 ) "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами)";

 15. пункт 10 викласти у такій редакції:
 16. "10. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів і затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ. Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до розробленого навчально-методичного комплексу за напрямом(ами) оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

  Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу: надання навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичний комплекс розробляється для всіх модулів, зазначених у тематичних планах та програмах курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна.

  Навчально-методичний комплекс включає:

 17. робочу навчальну програму;
 18. зміст лекційного курсу;
 19. методичні вказівки та/або рекомендації для виконання практичних занять;
 20. навчально-методичні матеріали для проміжного контролю.";
 21. друге речення абзацу першого пункту 11 виключити;
 22. пункт 12 доповнити словами та цифрами ", з урахуванням пункту 11 цього Положення";
 23. друге речення пункту 16 викласти у такій редакції: "Фізичній особі, що прослухала навчальний курс за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів або якій зараховується підвищення кваліфікації відповідно до інших форм підвищення кваліфікації, зазначених у наказі ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754( z0562-04 ) "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161, видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за відповідним(и) напрямом(ами) та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).";

  у першому реченні пункту 18 слова ", а також рішення Екзаменаційної комісії про видачу або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів" виключити;

  абзац другий пункту 19 після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об’єднань)", слова та цифру "у складі не менш як 9 осіб" замінити словами "науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

 24. у пункті 22:
 25. після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:
 26. "здійснення перевірки змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу;".

  У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;

 27. абзац одинадцятий виключити.
 28. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

  абзац перший пункту 23 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об’єднаннями)".

  3) у розділі ІІІ( z0955-01 ):

 29. у пункті 29:
 30. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 31. "документи, що підтверджують можливість здійснення навчання за формами, затвердженими цим Положенням, відповідно до чинного законодавства;";

 32. абзац сьомий після слова "примірної" доповнити словом "форми";
 33. абзац восьмий після слів "та вчених звань" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 3 до цього Положення";

 34. в абзаці дев’ятому цифри "15" замінити цифрами "16";
 35. в абзаці другому пункту 31 цифри та слово "28 та 29" замінити цифрами та словом "29 та 30";

  4) додатки 1( z0955-01 ), 2 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів( z0955-01 ) викласти у такій редакції:

  "Додаток 1 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (пункт 29)

  ЗАЯВА про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

  Заявник _____________________________________________________________________                                                                         (найменування навчального закладу)

  Керівник ____________________________________________________________________                                                  (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

  Місцезнаходження ____________________________________________________________                                                                       (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

  Телефон ____________________________ Телефакс ________________________________

  Поточний рахунок _________________________ МФО _____________________________

  Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________

  Прошу укласти угоду про співробітництво з професійної підготовки:

  I. За такими напрямами базової підготовки оцінювачів*:

  1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

  б) оцінка машин і обладнання;

  в) оцінка колісних транспортних засобів;

  г) оцінка літальних апаратів;

  ґ) оцінка судноплавних засобів;

  д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

  е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

  є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності*:

  а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

  б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

  в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  II. За такими напрямами підвищення кваліфікації оцінювачів*:

  1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

  б) оцінка машин і обладнання;

  в) оцінка колісних транспортних засобів;

  г) оцінка літальних апаратів;

  ґ) оцінка судноплавних засобів;

  д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

  е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

  є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

  б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

  в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  _________________________________________________________ згоден на проведення                                       (найменування навчального закладу)

  перевірки робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів( z0955-01 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами), щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів.

  Керівник

  ______________ (підпис)

  ______________________ (ініціали, прізвище)

  М. П.

  "___" _______________ 20__ року        (дата заповнення заяви)

  __________ * Непотрібне закреслити.

  Додаток 2 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (пункт 29)

  ПРИМІРНА ФОРМА УГОДИ про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

  м. Київ

  "___" __________ 20__ року

  Фонд державного майна України в особі _________________________________________                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

  ____________________________________________________________________________,

  який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ) (далі — Фонд), з однієї сторони,

  та __________________________________________________________________________                                                                     (найменування навчального закладу)

  _____________________________________________________________________________

  в особі _____________________________________________________________, який (яка)                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

  діє на підставі ________________________________________________________________,                                                                                     (назва установчого документа)

  зареєстрованого ______________________________________________________________                                                (найменування органу, що зареєстрував установчий документ, дата реєстрації)

  ____________________________________________________________________________,                                                                               (серія та номер ліцензії)

 36. з іншої сторони (далі — Сторони), уклали цю угоду про таке:
 37. 1. Предмет угоди

  1.1. Метою співробітництва Фонду та ________________________________________                                                                                                                       (найменування навчального закладу)

  є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

  1.2. Фонд та _____________________________________________________________                                                                                     (найменування навчального закладу)

 38. взаємодіють при:
 39. 1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

  а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

 40. оцінка машин і обладнання;
 41. оцінка колісних транспортних засобів;
 42. оцінка літальних апаратів;
 43. оцінка судноплавних засобів;
 44. оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;
 45. оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

  оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

  б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

 46. оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 47. оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

  в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

  а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

  оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

 48. оцінка машин і обладнання;
 49. оцінка колісних транспортних засобів;
 50. оцінка літальних апаратів;
 51. оцінка судноплавних засобів;
 52. оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;
 53. оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

  оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

  б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

 54. оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 55. оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

  в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  2. Обов'язки Сторін

  2.1. ________________________________________________________ зобов'язується:                                                         (найменування навчального закладу)

 56. забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;
 57. здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до вимог законодавства; залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

 58. здійснювати попередній контроль рівня знань тестуванням або заліком відповідно до законодавства;
 59. надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;
 60. забезпечувати складання слухачами не менше ніж чотирьох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  забезпечувати складання оцінювачами не менше ніж двох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за спеціалізацією(ями) 1.8 та/або 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

  забезпечувати складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

 61. готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;
 62. забезпечувати необхідні умови для роботи Екзаменаційної комісії, атестаційно-рецензійної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

  організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

  видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою;

  видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

  у 10-денний строк з дати настання відповідної обставини інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

 63. організовувати конференції та семінари з питань оцінки;
 64. брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

  організовувати у встановлених випадках стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів( z0956-01 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (зі змінами);

  у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений Фондом строк.

  2.2. Фонд зобов'язується:

  брати участь у спільних з ___________________________________________________                                                                                                     (найменування навчального закладу)

  заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі з розробки програм базової підготовки оцінювачів;

  погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, які відповідають вимогам законодавства України та вносяться за пропозицією навчального закладу;

 65. забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі;
 66. контролювати ____________________________________________________________                                                                               (найменування навчального закладу)

 67. щодо виконання ним вимог законодавства України;
 68. інформувати ______________________________________________________________                                                                               (найменування навчального закладу)

 69. про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;
 70. разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів та іншими фахівцями 1-2 рази на рік здійснювати перевірки _____________________________________________________________________________                                                           (найменування навчального закладу)

  щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду, дотримання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів тощо);

  за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з _____________________________________________________________________________                                                              (найменування навчального закладу)

  3. Строк дії угоди

  3.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до "___"______________ 20__ року.

  3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

  3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії або за домовленістю Сторін.

  3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом відповідного рішення за результатами проведення перевірок навчального закладу.

  3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

  3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

  4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

  Фонд державного майна України

 71. 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9
 72. _________________________________         (найменування навчального закладу)

  _________________________________                        (місцезнаходження)

  Код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________________

  Банківські реквізити ___________________________________

  ___________________________________                          (ініціали, прізвище)

  М. П.

  Код платника податків згідно з ЄДРПОУ ___________________________________

  Банківські реквізити ___________________________________

  ___________________________________                            (ініціали, прізвище)

  М. П.

  __________ * Непотрібне закреслити.";

  5) доповнити Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів( z0955-01 ) новим додатком 3 такого змісту:

  "Додаток 3 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (пункт 29)

  ВІДОМОСТІ про викладачів, які залучаються до навчального процесу

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Освіта, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за наявності)

  Місце роботи

  Стаж, років

  Наукові ступені, вчені звання

  Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (далі — СРО)

  Відомості про рекомендації СРО та/або державного органу приватизації щодо здійснення викладацької діяльності із зазначенням реквізитів рекомендаційного листа

  Теми, які висвітлюватиме викладач, із зазначенням наявності планів лекцій

  Підпис викладача

  ".

  2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів( z0956-01 ), затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами):

  1) у заголовку Положення( z0956-01 ) слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

  2) у розділі I:

 73. у пункті 1:
 74. в абзаці першому слово та цифри "статті 15" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України" ( 4107-17 )," після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

 75. в абзаці третьому слово та цифри "статті 12" виключити;
 76. доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
 77. "стажування оцінювача за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — напрям 3) — складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

  стажування оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — спеціалізація 1.8) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — спеціалізація 2.3) — складення фізичною особою під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та позитивних рецензій про повну відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності не менше двох звітів про оцінку, складених таким оцінювачем за попередні періоди, незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки.

  Порядок проходження стажування за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 визначено розділом V цього Положення.";

  3) пункт 7 розділу ІІ після слова "напряму" доповнити словами "та спеціалізацій";

  4) доповнити Положення( z0956-01 ) новим розділом V такого змісту:

  "V. Організація стажування оцінювачів-стажистів для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8, спеціалізацією 2.3 та напрямом 3

  23. Стажування оцінювача-стажиста для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 не менше двох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна, майнових прав" ( 1440-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі — Національний стандарт № 1), та отриманням не менше двох рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1 на звіти про оцінку, складені таким оцінювачем за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки.

  24. Стажування оцінювача-стажиста за напрямом 3 відбувається шляхом складення оцінювачем-стажистом під час навчання за програмою базової підготовки за напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що містять висновки відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1( 1440-2003-п ).

  25. Рецензування навчальних звітів про оцінку та звітів про оцінку за попередні періоди здійснюють рецензенти-оцінювачі, які мають не менш як дворічний досвід провадження практичної оціночної діяльності з проведення оцінки майна незалежно від напряму (спеціалізації) та працюють у Фонді державного майна України або залучені Фондом державного майна України зі складу інших суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3 для здійснення рецензування.

  26. З метою отримання рецензії оцінювач-стажист надсилає до Фонду державного майна України необхідну кількість навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки разом із супровідним листом довільної форми.

  27. Звіти про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки Фонд державного майна України передає до Екзаменаційної комісії для забезпечення організації рецензування.

  28. Строк рецензування навчальних звітів та звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки не може перевищувати 30 днів з дати отримання відповідних матеріалів.

  29. Перелік суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3, зі складу яких Фонд державного майна України залучає оцінювачів для проведення рецензування, затверджується наказом Фонду державного майна України та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.".

  У зв’язку з цим розділ V вважати розділом VI, а пункти 23 і 24 — пунктами 29, 30 відповідно.

  5) Перше речення пункту 29 розділу VІ після слів "оцінювачів — стажистів" доповнити словами та цифрою "(крім випадків, визначених розділом V цього Положення)".

  3. У Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів( z0025-02 ), затвердженому наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами):

  1) заголовок Порядку( z0025-02 ) викласти в такій редакції:

  "Порядок перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

  2) пункт 1 після слів "відповідно до вимог" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ),";

  3) у пункті 2:

  після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об’єднанням громадських організацій)";

  після слів "саморегулівної організації оцінювачів" доповнити словами "(об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)".

  4) пункт 3 після слів "громадської організації" доповнити словами "(об’єднання громадських організацій)";

  5) у пункті 4:

  абзац перший після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об’єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)";

  абзац другий після слів "громадської організації" доповнити словами ", об’єднання громадських організацій", після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об’єднанням громадських організацій)";

  абзац третій після слів "реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб’єктів оціночної діяльності";

  6) пункт 5 після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об’єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)".

  4. У Положенні про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності( z0312-02 ), затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами):

  1) у розділі І( z0312-02 ):

  у пункті 1( z0312-02 ) слово та цифри "статті 19" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 ), слова "(далі — Закон)" замінити словами та цифрами "та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  абзац перший пункту 2 ( z0312-02 ) після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та", після слів "напрямами оцінки майна" доповнити словами "та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

 78. у пункті 3( z0312-02 ):
 79. слова "фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності" замінити словами "фізичним особам — підприємцям";

  після слів "господарську діяльність" доповнити пункт словами та цифрами ", відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншим вимогам, що встановлені законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі за окремими напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

 80. доповнити розділ( z0312-02 ) новим пунктом 5 такого змісту:
 81. "5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

 82. напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":
 83. спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

 84. спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";
 85. спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";
 86. спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";
 87. спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";
 88. спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";
 89. спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

  спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

  спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

 90. спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";
 91. спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

  напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".";

  2) у розділі ІІ( z0312-02 ):

 92. пункт 1( z0312-02 ) доповнити новим абзацом такого змісту:
 93. "для суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюватимуть оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — спеціалізація 1.8) у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі — напрям 1) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі — напрям 2) або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — напрям 3), затверджену та впроваджену таким суб’єктом оціночної діяльності програму організації системи зовнішнього контролю якості.";

 94. у пункті 2( z0312-02 ):
 95. після слів "реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб’єктів оціночної діяльності";

  після слів "про оцінювачів" доповнити словами та цифрами "а у разі якщо ініціюється отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 та/або спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 або напрямом 3, у заяві зазначається інформація про видачу керівнику свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності.";

 96. доповнити розділ II( z0312-02 ) новим пунктом такого змісту:
 97. "7. Під час розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання, атестаційно-рецензійна комісія за дорученням Фонду державного майна України здійснює перевірку на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України.";

  3) у розділі ІІІ( z0312-02 ):

  абзац третій пункту 1 ( z0312-02 ) після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та";

  у першому реченні пункту 2( z0312-02 ) слова та цифри "у статті 19 Закону" замінити словами та цифрами "Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", іншими нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності";

  4) в абзаці другому пункту 2 розділу ІV( z0312-02 ) слова "відповідно до Закону" виключити;

  5) додаток 2 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності( z0312-02 ) викласти в такій редакції:

  "Додаток 2 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (пункт 1 розділу ІІ)

  ЗАЯВА про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності-1

  Заявник _____________________________________________________________________                          (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця)

  _____________________________________________________________________________

  Керівник ____________________________________________________________________                                                          (прізвище, ім'я та по батькові — для юридичних осіб)

  Свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності від ___________ № ________-2                                                                                                                              (дата видачі)             (номер)

  ____________________________________________________________________________   (код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія          та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган                                           державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))

  ____________________________________________________________________________                                                              (місцезнаходження/місце проживання)

  Телефон (факс) _______________________________________________________________

  Поточний рахунок __________________________ МФО ____________________________

  Підтверджую, що згоден на перевірку дотримання системи зовнішнього контролю якості ____________________________________________________________________________               (дата і номер документа(ів), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання                        запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи                           зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України)-3

  Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки:

  1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі-4:

  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

  1.2. Оцінка машин і обладнання.

  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

  1.4. Оцінка літальних апаратів.

  1.5. Оцінка судноплавних засобів.

  1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

  1.8. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

  2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності-4:

  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

  2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуа

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Сервис YouTube выступит ответчиком по иску из-за фильма «Невинность мусульман»

  Американская актриса, снявшаяся в скандальном фильме «Невинность мусульман», в среду, 26 сентября, подала иск к сервису YouTube, сообщает Reuters. В иске, поданном в федеральный суд от имени ...

  Кайф від роботи

  Вранішня кава. Каламутний погляд на телеекран, що передає новини. Юна піаністка (якщо не плутаю, вона вихованка школи мистецтв у Білій Церкві) зняла з клавішів пальці, піднялася поволі, ніби ...

  Уполномоченного предлагают наделить функциями национального превентивного механизма

  Парламент принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховного Совета Украины по правам человека» (касательно национального превентивного механизма)» ...

  Конституционный суд Уганды отменил «антигейский» закон

  Конституционный суд Уганды аннулировал закон, который вводит наказание за однополые отношения, в том числе пожизненное заключение за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Об этом ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Как много нужной информации. Огромнейшее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы действительно умнички.

  С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит разработка интернет проекта.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0