Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 07.02.2013  № 74
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 ( z0658-11 )"Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання емітентами цінних паперів інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364 (із змінами) (далі — Положення), НАКАЗУЮ:

  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Комісії від 17.01.2013 № 22( v0022863-13 ) "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

  2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається емітентом цінних паперів (далі — емітент) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення( z0097-07 ).

  3. Електронна форма інформації складається з файла в електронному вигляді:

  Річна інформація: Report.xml", який відповідає схемі "YearEm.xsd";

  Квартальна інформація: Report.xml", який відповідає схемі "QwartEm.xsd";

  Особлива інформація: Report.xml", який відповідає схемі "IrregEm.xsd".

  4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду інформації в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

  5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  6. Інформація, яка складається в електронній формі, формується з використанням кодування "Windows-1251".

  7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

  9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 07.02.2013 № 74

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файла "Report.xml" особливої інформації емітента:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файла

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента' D_NAME= 'Дані: Повне найменування емітента' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '010'>

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSBANKR_O>

  Тег відкриття структури "BANKR_O"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "BANKR_O"

  </z:DTSBANKR_O>

  Заключний тег структури "BANKR_O"

  <z:DTSFILIA>

  Тег відкриття структури "FILIA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "FILIA"

  </z:DTSFILIA>

  Заключний тег структури "FILIA"

  <z:DTSKONV_IS>

  Тег відкриття структури "KONV_IS"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "KONV_IS"

  </z:DTSKONV_IS>

  Заключний тег структури "KONV_IS"

  <z:DTSKREDIT_O>

  Тег відкриття структури "KREDIT_O"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "KREDIT_O"

  </z:DTSKREDIT_O>

  Заключний тег структури "KREDIT_O"

  <z:DTSLIKV_SUD>

  Тег відкриття структури "LIKV_SUD"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "LIKV_SUD"

  </z:DTSLIKV_SUD>

  Заключний тег структури "LIKV_SUD"

  <z:DTSLIKV_VOE>

  Тег відкриття структури "LIKV_VOE"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "LIKV_VOE"

  </z:DTSLIKV_VOE>

  Заключний тег структури "LIKV_VOE"

  <z:DTSLIST_CP>

  Тег відкриття структури "LIST_CP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "LIST_CP"

  </z:DTSLIST_CP>

  Заключний тег структури "LIST_CP"

  <z:DTSPERSON_O>

  Тег відкриття структури "PERSON_O"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PERSON_O"

  </z:DTSPERSON_O>

  Заключний тег структури "PERSON_O"

  <z:DTSPOG_IO>

  Тег відкриття структури "POG_IO"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "POG_IO"

  </z:DTSPOG_IO>

  Заключний тег структури "POG_IO"

  <z:DTSPOZYKA>

  Тег відкриття структури "POZYKA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "POZYKA"

  </z:DTSPOZYKA>

  Заключний тег структури "POZYKA"

  <z:DTSPRYP_FON>

  Тег відкриття структури "PRYP_FON"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PRYP_FON"

  </z:DTSPRYP_FON>

  Заключний тег структури "PRYP_FON"

  <z:DTSPRYZ_DOG>

  Тег відкриття структури "PRYZ_DOG"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "PRYZ_DOG"

  </z:DTSPRYZ_DOG>

  Заключний тег структури "PRYZ_DOG"

  <z:DTSROZM_CP>

  Тег відкриття структури "ROZM_CP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ROZM_CP"

  </z:DTSROZM_CP>

  Заключний тег структури "ROZM_CP"

  <z:DTSSANACIA>

  Тег відкриття структури "SANACIA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "SANACIA"

  </z:DTSSANACIA>

  Заключний тег структури "SANACIA"

  <z:DTSTITUL_O>

  Тег відкриття структури "TITUL_O"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TITUL_O"

  </z:DTSTITUL_O>

  Заключний тег структури "TITUL_O"

  <z:DTSTRANS_IA>

  Тег відкриття структури "TRANS_IA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "TRANS_IA"

  </z:DTSTRANS_IA>

  Заключний тег структури "TRANS_IA"

  <z:DTSUFON_PR>

  Тег відкриття структури "UFON_PR"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "UFON_PR"

  </z:DTSUFON_PR>

  Заключний тег структури "UFON_PR"

  <z:DTSUFON_SUD>

  Тег відкриття структури "UFON_SUD"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "UFON_SUD"

  </z:DTSUFON_SUD>

  Заключний тег структури "UFON_SUD"

  <z:DTSVIKUP_O>

  Тег відкриття структури "VIKUP_O"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "VIKUP_O"

  </z:DTSVIKUP_O>

  Заключний тег структури "VIKUP_O"

  <z:DTSZAM_OFU>

  Тег відкриття структури "ZAM_OFU"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZAM_OFU"

  </z:DTSZAM_OFU>

  Заключний тег структури "ZAM_OFU"

  <z:DTSZAM_RIP>

  Тег відкриття структури "ZAM_RIP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZAM_RIP"

  </z:DTSZAM_RIP>

  Заключний тег структури "ZAM_RIP"

  <z:DTSZAM_UIP>

  Тег відкриття структури "ZAM_UIP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZAM_UIP"

  </z:DTSZAM_UIP>

  Заключний тег структури "ZAM_UIP"

  <z:DTSZLYTTYA>

  Тег відкриття структури "ZLYTTYA"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZLYTTYA"

  </z:DTSZLYTTYA>

  Заключний тег структури "ZLYTTYA"

  <z:DTSZM_PRE>

  Тег відкриття структури "ZM_PRE"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZM_PRE"

  </z:DTSZM_PRE>

  Заключний тег структури "ZM_PRE"

  <z:DTSZMEN_SK>

  Тег відкриття структури "ZMEN_SK"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZMEN_SK"

  </z:DTSZMEN_SK>

  Заключний тег структури "ZMEN_SK"

  <z:DTSZV_SIP>

  Тег відкриття структури "ZV_SIP"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

  Дані структури "ZV_SIP"

  </z:DTSZV_SIP>

  Заключний тег структури "ZV_SIP"

  </z:root >

  Заключний тег файла

  Файл схеми: "IrregEm.xsd"-*

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type16'><restriction base='string'><maxLength value='16' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSZV_SIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='TYP_DTIN' type='z:Type254' /><attribute name='OS_INIC' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZMEN_SK'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='PREV_SK' type='double' /><attribute name='ZMEN_SK' type='double' /><attribute name='POST_SK' type='double' /><attribute name='SPOS_ZM' type='z:Type254' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZM_PRE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZLYTTYA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='SUB_TYP' type='z:Type1' /><attribute name='SUB_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SPOS_PR' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_UIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DAT_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NU_D_LIC' type='dateTime' /><attribute name='NU_N_LIC' type='z:Type20' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SU_D_LIC' type='dateTime' /><attribute name='SU_N_LIC' type='z:Type20' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_RIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='VYD_IO' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_RISH' type='dateTime' /><attribute name='ORG_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='CH_IA_IP' type='double' /><attribute name='CH_IN_IP' type='double' /><attribute name='CH_RZ_IS' type='double' /><attribute name='N_IA_VYK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VYK' type='double' /><attribute name='N_IA_VK' type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VK' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZAM_OFU'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='FU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='FU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='FUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='FUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='OS_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVIKUP_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='ORG_RISH' type='z:Type100' /><attribute name='KL_STOCK' type='double' /><attribute name='DT_STOCK' type='dateTime' /><attribute name='NS_STOCK' type='z:Type20' /><attribute name='OR_STOCK' type='z:Type100' /><attribute name='CH_STOCK' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSUFON_SUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSUFON_PR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='SU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='SUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='SU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='SP_PRYP' type='z:Type10' /><attribute name='SUB_PRYP' type='z:Type10' /><attribute name='ISB_PRYP' type='z:Type254' /><attribute name='NU_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='NU_POST' type='z:Type5' /><attribute name='NU_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='NUSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='NUEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSTRANS_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='VYD_IS' type='z:Type10' /><attribute name='NV_RIS' type='double' /><attribute name='VART_TIA' type='double' /><attribute name='RIS_TIA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSTITUL_O'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DAT_PODP' type='dateTime' /><attribute name='POS_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type100' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='E_POST' type='z:Type5' /><attribute name='E_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='E_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='E_PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='E_FAX' type='z:Type50' /><attribute name='E_MAIL' type='z:Type50' /><attribute name='DAT_ROZM' type='dateTime' /><attribute name='NAME_ODV' type='z:Type100' /><attribute name='NUM_ODV' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_ODV' type='dateTime' /><attribute name='ADR_WWW' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_WWW' type='dateTime' /> </complexType></element></all></complexType></element><element name='DTSSANACIA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='STR_SAN' type='double' /><attribute name='SAN_KER' type='z:Type100' /><attribute name='SK_POST' type='z:Type5' /><attribute name='SK_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='SKSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSROZM_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='VYD_CP' type='z:Type10' /><attribute name='KILK_CP' type='double' /><attribute name='SUM_CP' type='double' /><attribute name='CH_STKAP' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPRYZ_DOG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPRYP_FON'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='FON_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='DT_ZOBOV' type='dateTime' /><attribute name='U_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='U_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='U_POST' type='z:Type5' /><attribute name='U_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='U_STREET' type='z:Type50' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOZYKA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='PD_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='PDEDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='PD_DRFO' type='z:Type10' /><attribute name='PD_POST' type='z:Type5' /><attribute name='PD_ADRES' type='z:Type100' /><attribute name='PDSTREET' type='z:Type50' /><attribute name='DT_PIDP' type='dateTime' /><attribute name='PD_GROSH' type='z:Type1' /><attribute name='PD_RECHI' type='z:Type254' /><attribute name='DAT_ZAR' type='dateTime' /><attribute name='SUM_POZ' type='double' /><attribute name='VYD_POZ' type='z:Type1' /><attribute name='VYD_ZAST' type='z:Type254' /><attribute name='PS_VYD' type='z:Type1' /><attribute name='PS_PROC' type='double' /><attribute name='TERM_POZ' type='double' /><attribute name='SMPOZ_VA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPOG_IO'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DT_EM' type='dateTime' /><attribute name='NS_EM' type='z:Type20' /><attribute name='PIDST_IN' type='string' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPERSON_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMINY' type='z:Type1' /><attribute name='POSADA' type='z:Type100' /><attribute name='P_I_B' type='z:Type100' /><attribute name='SE_PASP' type='z:Type5' /><attribute name='NO_PASP' type='z:Type16' /><attribute name='DAT_PASP' type='dateTime' /><attribute name='ORG_PASP' type='z:Type100' /><attribute name='VL_STAT' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIST_CP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

  <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='DIYA' type='z:Type1' /><attribute name='FB_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='VYD_CP' type='z:Type10' /><attribute name='NV_CP' type='double' /><attribute name='KILK_CP' type='double' /><attribute name='CH_STKAP' type='double' /><attribute name='DT_V_CP' type='dateTime' /><attribute name='NS_V_CP' type='z:Type20' /><attribute name='ORG_V_CP' type='z:Type100' /><attribute name='TYP_CP' type='z:Type10' /><attribute name='FORM_CP' type='z:Type10' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIKV_VOE'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='ORG_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='KREDIT' type='z:Type1' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSLIKV_SUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='STR_LIKV' type='double' /><attribute name='ZAYAV' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKREDIT_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='K_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='K_EDRPOU' type='z:Type10' /><attribute name='DT_PDOG' type='dateTime' /><attribute name='DT_VKL' type='dateTime' /><attribute name='DT_ZKL' type='dateTime' /><attribute name='VD_KRED' type='z:Type10' /><attribute name='S_KRED' type='double' /><attribute name='PS_VYD' type='z:Type1' /><attribute name='PS_PROC' type='double' /><attribute name='T_KRED' type='double' /><attribute name='SUMKR_VA' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKONV_IS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='VYD_SCP' type='z:Type10' /><attribute name='DTEM_SCP' type='dateTime' /><attribute name='NSEM_SCP' type='z:Type20' /><attribute name='FORM_SCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_SCP' type='z:Type20' /><attribute name='NV_SCP' type='double' /><attribute name='CHKIBSCP' type='double' /><attribute name='ZV_SCP' type='double' /><attribute name='KILK_SCP' type='double' /><attribute name='DTEM_NCP' type='dateTime' /><attribute name='NSEM_NCP' type='z:Type20' /><attribute name='VYD_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='TYP_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='SER_NCP' type='z:Type20' /><attribute name='FORM_NCP' type='z:Type10' /><attribute name='NV_NCP' type='double' /><attribute name='CHKIBNCP' type='double' /><attribute name='KILK_NCP' type='double' /><attribute name='ZV_NCP' type='double' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSFILIA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSBANKR_O'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NZP' type='double' /><attribute name='TYP_DAT' type='z:Type10' /><attribute name='DAT_UH' type='dateTime' /><attribute name='DT_SUD' type='dateTime' /><attribute name='ZAYAVN' type='z:Type100' /><attribute name='ARB_KER' type='z:Type100' /><attribute name='ZMIST' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ *Опис структури даних "TITUL_O" до файла схеми "IrregEm.xsd". Титульний аркуш повідомлення.

  Назва елемента

  Зміст

  DAT_PODP

  Дата підписання керівником

  POS_PODP

  Посада керівника емітента, який підписує повідомлення

  FIO_PODP

  Прізвище, ім'я, по батькові керівника, який підписує повідомлення

  E_NAME

  Повне найменування

  E_OPF

  Організаційно-правова форма -1

  E_POST

  Поштовий індекс

  E_ADRES

  Населений пункт

  E_STREET

  Вулиця, будинок

  E_PHONE

  Міжміський код та телефон

  E_FAX

  Факс

  E_MAIL

  Електронна поштова адреса

  DAT_ROZM

  Дата розміщення повідомлення в стрічці новин

  NAME_ODV

  Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення

  NUM_ODV

  Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення

  DAT_ODV

  Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення

  ADR_WWW

  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення

  DAT_WWW

  Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі — Система довідників та класифікаторів). -* Опис структури даних "ROZM_CP" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  VYD_CP

  Вид цінних паперів, що розміщуються -1

  KILK_CP

  Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)

  SUM_CP

  Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

  CH_STKAP

  Частка від статутного капіталу (у відсотках)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -* Опис структури даних "VIKUP_O" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  ORG_RISH

  Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

  KL_STOCK

  Кількість акцій, що підлягають викупу (штук)

  DT_STOCK

  Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

  NS_STOCK

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

  OR_STOCK

  Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

  CH_STOCK

  Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "LIST_CP" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  DIYA

  Дія ("1" — лістинг; "2" — делістинг; "3" — зміна рівня лістингу)

  FB_NAME

  Найменування фондової біржі

  TYP_DAT

  Тип дати вчинення дії -1

  VYD_CP

  Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія -2

  NV_CP

  Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (грн.) -5

  KILK_CP

  Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (штук)

  CH_STKAP

  Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

  DT_V_CP

  Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

  NS_V_CP

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

  ORG_V_CP

  Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

  TYP_CP

  Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія -3

  FORM_CP

  Форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія -4

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів ( z0831-12 ). -2 Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -4 Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -5 Для іпотечних сертифікатів участі вказується частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі. -* Опис структури даних "KREDIT_O" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  K_NAME

  Найменування кредитора

  K_EDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора

  DT_PDOG

  Дата підписання договору кредиту

  DT_VKL

  Дата відкриття кредитної лінії

  DT_ZKL

  Дата закриття кредитної лінії

  VD_KRED

  Вид кредиту (кредитної лінії) -1

  S_KRED

  Сума кредиту (тис. грн.)

  PS_VYD

  Процентна ставка ("1" — фіксована; "2" — плаваюча)

  PS_PROC

  Процентна ставка (у відсотках)

  T_KRED

  Строк, на який укладено договір кредиту (місяців)

  SUMKR_VA

  Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 22 "Форми кредиту" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -* Опис структури даних "POZYKA" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  PD_NAME

  Найменування позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику

  PDEDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ позикодавця

  PD_DRFO

  Ідентифікаційний номер з ДРФО фізичної особи, що надала позику

  PD_POST

  Поштовий індекс позикодавця або фізичної особи, що надала позику

  PD_ADRES

  Населений пункт позикодавця або фізичної особи, що надала позику

  PDSTREET

  Вулиця, будинок позикодавця або фізичної особи, що надала позику

  DT_PIDP

  Дата підписання договору позики

  PD_GROSH

  Предмет договору (грошові кошти) ("1" — у національній валюті; "2" — у іноземній валюті)

  PD_RECHI

  Предмет договору (найменування речей, визначених родовими ознаками)

  DAT_ZAR

  Дата зарахування коштів на поточний рахунок або одержання речей, визначених родовими ознаками

  SUM_POZ

  Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн.)

  VYD_POZ

  Вид позики ("1" — процентна; "2" — безпроцентна)

  VYD_ZAST

  Вид застави (у разі наявності)

  PS_VYD

  Процентна ставка ("1" — фіксована; "2" — плаваюча)

  PS_PROC

  Процентна ставка (у відсотках)

  TERM_POZ

  Строк, на який надано позику (місяців)

  SMPOZ_VA

  Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 5.2 пункту 5 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "PERSON_O" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  ZMINY

  Зміни ("1" — призначено; "0" — звільнено)

  POSADA

  Посада

  P_I_B

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  SE_PASP

  Серія паспорта

  NO_PASP

  Номер паспорта або ідентифікаційних код за ЄДРПОУ юридичної особи

  DAT_PASP

  Дата видачі паспорта

  ORG_PASP

  Орган, який видав паспорт

  VL_STAT

  Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "FILIA" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

  Назва елемента

  Зміст

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "ZMEN_SK" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  PREV_SK

  Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.)

  ZMEN_SK

  Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.)

  POST_SK

  Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.)

  SPOS_ZM

  Спосіб зменшення статутного капіталу

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "BANKR_O" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про порушення справи про банкрутство емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  TYP_DAT

  Тип дати вчинення дії -1

  DAT_UH

  Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

  DT_SUD

  Дата проведення підготовчого засідання суду

  ZAYAVN

  Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство

  ARB_KER

  Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 10.1 пункту 10 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів ( z0831-12 ). -* Опис структури даних "SANACIA" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про винесення ухвали про санацію емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  TYP_DAT

  Тип дати вчинення дії-1

  STR_SAN

  Строк санації (місяців)

  SAN_KER

  Керуючий санацією (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

  SK_POST

  Поштовий індекс керуючого санацією

  SK_ADRES

  Населений пункт керуючого санацією

  SKSTREET

  Вулиця, будинок керуючого санацією

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 10.2 пункту 10 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів ( z0831-12 ). -* Опис структури даних "ZLYTTYA" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  SUB_TYP

  Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента ("1" — суд, "2" — вищий орган емітента)

  SUB_NAME

  Найменування або назва суб'єкта, який прийняв рішення про припинення емітента

  SPOS_PR

  Способи припинення-1

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.1 пункту 11 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 10 "Способи припинення юридичної особи" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -* Опис структури даних "LIKV_VOE" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  ORG_NAME

  Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

  KREDIT

  Наявність у емітента кредиторів ("1" — так; "2" — ні)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.2 пункту 11 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -* Опис структури даних "LIKV_SUD" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  TYP_DAT

  Тип дати вчинення дії-1

  STR_LIKV

  Строк дії ліквідаційної процедури (місяців)

  ZAYAV

  Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 11.3 пункту 11 глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 19 "Дати вчинення дій" Системи довідників та класифікаторів ( z0831-12 ). -* Опис структури даних "ZAM_RIP" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  DT_EM

  Дата реєстрації випуску

  NS_EM

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

  VYD_IO

  Вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів-1

  DAT_RISH

  Дата прийняття рішення емітентом про заміну

  ORG_RISH

  Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін

  CH_IA_IP

  Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття (у відсотках)

  CH_IN_IP

  Частка інших активів у складі іпотечного покриття (у відсотках)

  CH_RZ_IS

  Частка іпотечних активів у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів (у відсотках)

  N_IA_VYK

  Найменування іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

  V_IA_VYK

  Вартість іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (тис. грн.)

  N_IA_VK

  Найменування іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

  V_IA_VK

  Вартість іпотечного активу (іншого активу) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (тис. грн.)

  ZMIST

  Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів( z0097-07 ), затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364. Крім обов'язкової інформації наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

  __________ -1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів( z0831-12 ). -* Опис структури даних "ZAM_UIP" до файла схеми "IrregEm.xsd". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів.

  Назва елемента

  Зміст

  NZP

  Номер за порядком

  DAT_DOG

  Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами (з новим управителем)

  NU_NAME

  Найменування управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

  NUEDRPOU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

  NU_POST

  Поштовий індекс управителя іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким ук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  В Острозі нетверезий водій-дебошир погрожував лікарям та працівникам ДАІ

  У неділю, під час патрулювання автодороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, начальник Острозького районного відділу Державтоінспекції УМВС України в Рівненській області, майор міліції Сергій Мартинюк ...

  Адвокат по уголовным делам круглосуточно

  Адвокат по уголовным делам круглосуточно окажет помощь на дознании, при задержании. Адвокат в уголовном процессе поможет доказать свою правоту в суде.

  Конституционный суд Франции посчитал корриду не противоречащей законам страны

  Конституционный суд Франции 21 сентября посчитал, что нет необходимости запретить корриду на юге страны, пояснив, что коррида не противоречит законам страны, сообщает Agence France-Presse. Ранее ...

  Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 р. за № 1937/22249 Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Хочу просто поблагодарить Вас!. Абсолютно случайно набрел на этот портал, чему очень рад и доволен! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет проект на данный момент - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные интернет порталы. Интернет портал очень удобен в использовании. На нем удобно работать - просто, удобно,быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0