Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Правил підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 15.11.2012  № 758
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 142/22674

  Про затвердження Правил підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування

  Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України( 3393-17 ) та з метою забезпечення нормативно-правового регулювання питань підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування, що додаються.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  Д. А. Саламатін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 15.11.2012  № 758

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 142/22674

  ПРАВИЛА підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Правила визначають порядок підготовки та допуску державних повітряних суден (далі — ДПС), які не мають залишку ресурсу (строку служби) або мають прострочені строки виконання регламентних робіт, для перельоту з метою:

 3. виконання ремонту на авіаційному ремонтному підприємстві;
 4. виконання робіт зі збільшення (продовження) ресурсу (строку служби) та регламентних робіт;
 5. передачі з однієї експлуатуючої організації в іншу;
 6. зміни місця базування.
 7. 1.2. Ці Правила поширюються і є обов’язковими для всіх організацій, які експлуатують ДПС, незалежно від форми власності та підпорядкування.

  1.3. Термін, що вживається в цих Правилах, має таке значення:

  експлуатуюча організація — військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію ДПС та відповідає за їх технічний стан.

  Термін "державне повітряне судно" вживається у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України( 3393-17 ).

  1.4. Підготовка та контроль готовності ДПС до перельоту здійснюються на аеродромі його базування групою інженерно-технічного складу (далі — група), допущеного до експлуатації ДПС даного типу.

  У Збройних Силах України група призначається на підставі розпорядження начальника штабу виду Збройних Сил України наказом командира експлуатуючої організації, ДПС якої готується до перельоту, а за відсутності в цій експлуатуючій організації спеціалістів із допуском до експлуатації даного типу ДПС — наказом командира іншої експлуатуючої організації, яка експлуатує цей тип ДПС.

  У центральних органах виконавчої влади група призначається на підставі розпорядження центрального органу виконавчої влади, який експлуатує ДПС (далі — орган управління державної авіації з експлуатації ДПС), наказом керівника (командира) експлуатуючої організації, ДПС якої готується до перельоту, а за відсутності в цій експлуатуючій організації спеціалістів із допуском до експлуатації даного типу ДПС — наказом керівника (командира) іншої експлуатуючої організації, яка експлуатує цей тип ДПС.

  1.5. До складу групи, що призначається для підготовки ДПС до перельоту, включається інженерно-технічний склад усіх спеціальностей.

  Склад групи повинен забезпечити підготовку ДПС згідно з вимогами нормативних документів з інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України та регламенту технічного обслуговування відповідного типу ДПС з урахуванням технічного стану ДПС.

  Група забезпечується технологічною документацією, контрольно-перевірочною апаратурою, інструментом, наземним обладнанням, засобами наземного обслуговування спеціального застосування, витратними матеріалами, необхідними для виконання підготовки ДПС до перельоту.

  Старшим групи, яка призначена для підготовки на позабазовому аеродромі ДПС до перельоту, призначається посадова особа керівного складу інженерно-авіаційної служби експлуатуючої організації.

  1.6. Організація та координація заходів із підготовки ДПС до перельоту, контроль за оформленням документації покладаються на заступника керівника (командира) з інженерно-авіаційної служби (озброєння) експлуатуючої організації, від якої призначено особовий склад для підготовки цього ДПС, або старшого групи.

  1.7. ДПС допускається до перельоту без виконання обльоту (контрольного польоту). Перевірка працездатності двигунів та всіх його систем у повітрі здійснюється під час перельоту в районі аеродрому зльоту.

  1.8. Поєднання перельоту ДПС із вичерпаним встановленим показником, простроченим строком виконання регламентних робіт до іншого місця базування з виконанням інших польотних завдань (зокрема перевезення пасажирів, транспортування вантажів) забороняється.

  ІІ. Підготовка ДПС до перельоту

  2.1. Підготовка ДПС для перельоту до місця ремонту, місця виконання робіт зі збільшення (продовження) ресурсу (строку служби), регламентних робіт чи іншого місця базування проводиться відповідно до вимог нормативних документів з інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України за технологічною документацією, регламентом технічного обслуговування відповідного типу ДПС та включає такі роботи:

 8. перевірка укомплектованості ДПС агрегатами, блоками;
 9. перевірка наявності та стану відпрацювання пономерної документації;
 10. розроблення та виконання переліку обов’язкових цільових оглядів та перевірок залежно від технічного стану ДПС;

  перевірка виконання розпорядчих документів органу управління державної авіації з експлуатації ДПС, які видавались після дати закінчення встановлених показників ДПС та стосуються цього типу ДПС;

  контрольний (періодичний) огляд ДПС комісією експлуатуючої організації, особовий склад якої виконує підготовку та контроль готовності ДПС до перельоту, на чолі із заступником керівника (командира) експлуатуючої організації з інженерно-авіаційної служби (озброєння);

 11. усунення несправностей і зауважень;
 12. оформлення пономерної і звітної документації (формуляри, паспорти, журнали підготовки ДПС).
 13. На ДПС повинно бути виконано роботи за планом попередніх двох паркових днів та підготовку до польотів згідно з регламентом технічного обслуговування відповідного типу ДПС.

  2.2. Обсяг контрольного (періодичного) огляду визначається регламентом технічного обслуговування відповідного типу ДПС. Результати огляду заносяться у формуляр та журнал підготовки літака (вертольота).

  2.3. Залежно від технічного стану ДПС складається перелік робіт щодо перевірок технічного стану ДПС та приведення його до працездатного стану (далі — перелік робіт), які необхідно виконати. Перелік робіт складається старшими інженерами (інженерами) зі спеціальності і затверджується заступником керівника (командира) з інженерно-авіаційної служби (озброєння) експлуатуючої організації, особовий склад якої виконує підготовку та контроль готовності ДПС до перельоту. Перелік робіт повинен обов’язково передбачати:

 14. перевірку стану шарнірних з’єднань системи управління ДПС і двигунами;
 15. огляд вузлів навіски руля напрямку, руля висоти, інтерцепторів, елеронів, диференціальних стабілізаторів, флаперонів, вузлів навіски стійок шасі, гальмівних щитків, перевірку відсутності тріщин у зварних швах, вісях;

  перевірку силових елементів конструкції ДПС згідно з регламентом технічного обслуговування відповідного типу ДПС, розпорядчими документами органу управління державної авіації з експлуатації ДПС, бюлетенями промисловості;

 16. перевірку фільтрів паливної, повітряної, гідравлічної і масляної систем;
 17. перевірку засобів аварійного покидання ДПС;
 18. перевірку працездатності протипожежної системи;
 19. перевірку працездатності системи бортових засобів об’єктивного контролю та якості реєстрації інформації;

 20. перевірку працездатності протикрижаної системи;
 21. огляд робочих лопаток компресора і турбіни двигунів;
 22. перевірку та регулювання (за необхідності) напруги, яка видається генераторами постійного та змінного струму під час опробування двигунів;

  перевірку герметичності систем приймачів повітряного тиску та працездатності анероїдно-мембранних приладів від основного та резервного приймачів повітряного тиску, стану вологовідстійників;

 23. перевірку радіозв’язку на каналах, які будуть використовуватися під час перельоту;
 24. налаштування бортового радіоелектронного обладнання на радіодані, що відповідають завданню на політ, введення базових програм;

  здійснення лабораторного аналізу масла (маслосуміші) та авіаційного палива на відсутність води та механічних домішок, контрольного аналізу гідравлічної рідини (за потреби — їх заміни);

 25. перевірку строків заміни пально-мастильних матеріалів;
 26. виконання карти змащування ДПС;
 27. перевірку працездатності системи прибирання-випускання шасі, механізації крила і системи управління ДПС від основної та резервних систем;

 28. перевірку працездатності гальмівної системи та системи антиюзової автоматики;
 29. опробування двигунів з повною перевіркою працездатності всіх систем і агрегатів ДПС.
 30. 2.4. Напередодні перельоту або під час виконання передпольотної підготовки льотний екіпаж, який готується до перельоту, виконує перевірку працездатності двигунів та систем ДПС на технічній позиції, за потреби — на злітно-посадковій смузі. Результати перевірки записуються в журнал підготовки літака (вертольота).

  За матеріалами об’єктивного контролю здійснюється спеціальний контроль працездатності ДПС.

  2.5. Під час підготовки ДПС до перельоту особлива увага приділяється перевірці агрегатів (блоків), ресурс (строк служби) яких закінчився. За неможливості здійснення перевірки працездатності цих агрегатів (блоків) на стендах вказані агрегати (блоки) перевіряються у складі систем на ДПС.

  2.6. Після виконання робіт щодо підготовки ДПС для перельоту оформляється відповідна документація. У формулярі ДПС заступник керівника (командира) з інженерно-авіаційної служби (озброєння) експлуатуючої організації, ДПС якої готується до перельоту, робить підсумковий запис про виконані роботи і готовність ДПС до перельоту. У разі підготовки ДПС до перельоту групою, що виконує це завдання на позабазовому аеродромі, підсумковий запис про виконані роботи і готовність ДПС до перельоту робить старший групи. ДПС, яке готується до перельоту, повинне бути укомплектоване і мати повністю оформлену на день перельоту пономерну та звітну документацію (формуляри, паспорти, журнали підготовки ДПС).

  2.7. За позитивними результатами виконання робіт, визначених пунктами 2.1-2.5 цього розділу, комісією експлуатуючої організації, особовий склад якої виконує підготовку та контроль готовності ДПС до перельоту, складається Акт технічного стану за формою, що додається (далі — Акт). Акт складається у двох примірниках із висновками про працездатність ДПС та можливість його перельоту. Акт затверджується керівником (командиром) експлуатуючої організації, особовий склад якої виконує підготовку та контроль готовності ДПС до перельоту. Перший примірник Акта зберігається у формулярі ДПС, другий надсилається за місцезнаходженням органу управління державної авіації з експлуатації ДПС, який експлуатує ДПС. До Акта додаються переліки виконаних робіт та результати аналізу паливно-мастильних матеріалів.

  ІІІ. Допуск ДПС до перельоту

  3.1. Допуск ДПС до виконання перельоту здійснюється розпорядженням центрального органу виконавчої влади (органу управління), який експлуатує ДПС, виданим на підставі Акта та доповіді заступника керівника (командира) з інженерно-авіаційної служби (озброєння) експлуатуючої організації, ДПС якої готується до перельоту (старшого групи, призначеної для підготовки на позабазовому аеродромі ДПС до перельоту), про готовність ДПС до перельоту.

  3.2. На підставі розпорядження органу управління державної авіації з експлуатації ДПС про допуск ДПС до виконання перельоту в експлуатуючій організації, ДПС якої готується до перельоту, відпрацьовуються документи на отримання Спеціального сертифіката льотної придатності державного повітряного судна, який видається на ДПС в порядку, визначеному Правилами сертифікації екземпляра державного повітряного судна України( z0335-12 ), затвердженими наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 63 ( z0334-12 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 335/20648.

  Планування виконання перельоту ДПС без наявності в експлуатуючій організації Спеціального сертифіката льотної придатності державного повітряного судна, за винятком особливого періоду, заборонено.

  Заступник Міністра оборони України — керівник апарату

  В. М. Можаровський

  Додаток до Правил підготовки та допуску державних повітряних суден із вичерпаними встановленими показниками та простроченими строками виконання регламентних робіт для перельоту до іншого місця базування

  ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________                  (посада, військове звання,

  ____________________________              підпис, прізвище, ініціали)

  "____" _________20___ року

  АКТ ( z0142-13 BF114.doc ) технічного стану

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про визнання такою, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.11.2005 № 1044, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1827/22139 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.11.2005 № 1044

  Судьи Высшего спецсуда обсудили с европейскими экспертами практику применения украинского УПК

  Заместитель Председателя Высшего специализированного суда Украины Станислав Кравченко, секретарь судебной палаты по уголовным делам Валентина Щепоткина и судья Сергей Дембовский обсудили с экспертами ...

  В Великобритании принят закон, позволяющий следить за гражданами

  Вчера, 16 июля, Палата лордов Великобритании приняла спорный законопроект о доступе к данным о телефонных соединениях и интернет-коммуникациях жителей Соединенного Королевства.

  ООН проведет обзор законодательства в сфере конкуренции на Украине

  Правительство поддержало Распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 19 сентября с. г. № 690-р» о Концепции Общегосударственной программы развития конкуренции ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Да, тут много актуальной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто молодцы.

  Довольно оригинальный, актуальный и продуманный интернет проект! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0